ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 15.12.2010 р. N 1539

Про створення робочої групи з питань супроводження договорів та угод щодо реалізації інвестиційних проектів

Відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", з метою сприяння залученню й ефективному використанню вітчизняних та іноземних інвестицій для забезпечення розвитку регіону:

1. Створити робочу групу з питань супроводження договорів та угод щодо реалізації інвестиційних проектів, які були укладені в ході проведення Першого Луганського міжнародного інвестиційного форуму, затвердивши її склад та Положення про неї, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Лозовського Е. М.

 

Голова обласної
держадміністрації

В. М. Пристюк


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації
15.12.2010 N 1539


СКЛАД
робочої групи з питань супроводження договорів та угод щодо реалізації інвестиційних проектів

ЛОЗОВСЬКИЙ
Едуард Мойсейович

- перший заступник голови обласної держадміністрації, голова робочої групи

ХАРІН
Євген Миколайович

- перший заступник голови обласної ради, заступник голови робочої групи

ТИХОНОВСЬКИЙ
Сергій Гаврилович

- заступник керівника апарату облдержадміністрації, виконавчий секретар робочої групи

Члени робочої групи

БЕРЕЖНИЙ
Юрій Миколайович

- директор ОКП "Регіональне агентство сприяння інвестиціям" (за згодою)

ЄФІМОВ
Олександр Олександрович

- заступник голови облдержадміністрації з питань житлово-комунального господарства та будівництва

ЄФРЕМОВ
Ігор Олександрович

- директор Луганського регіонального центру з інвестицій та розвитку Держінвестицій (за згодою)

МІРОШНИК
Родіон Валерійович

- заступник голови облдержадміністрації з питань гуманітарної політики

ОЛЬШАНСЬКИЙ
Олександр Петрович

- заступник голови облдержадміністрації з питань агропромислового розвитку

ОСТАПЕНКО
Олександр Сергійович

- заступник голови - керівник апарату облдержадміністрації

РЕПИЦЬКИЙ
Анатолій Васильович

- заступник голови облдержадміністрації з питань економічної політики та фінансів

ТКАЧЕНКО
Олександр Миколайович

- заступник голови облдержадміністрації з питань соціальної політики

ЧЕРНУХА
Юрій Іванович

- заступник голови облдержадміністрації з питань промислової політики, транспорту та зв'язку.


 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

О. С. Остапенко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації
15.12.2010 N 1539


ПОЛОЖЕННЯ
про робочу групу з питань супроводження договорів та угод щодо реалізації інвестиційних проектів

1. Робоча група з питань супроводження договорів та угод щодо реалізації інвестиційних проектів (далі - Робоча група) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом при облдержадміністрації.

Робоча групастворюється з метою сприяння залученню й ефективному використанню вітчизняних та іноземних інвестицій для забезпечення розвитку економіки Луганської області, налагодження співпраці органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо створення сприятливих умов для діяльності вітчизняних та іноземних інвесторів, розв'язання проблем, що виникають у їх роботі.

2. У своїй діяльності Робоча групакерується Конституцією та законами України, актами Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Робочої групиє:

сприяння виконанню договорів щодо інвестиційних проектів, які були укладені в ході проведення Першого Луганського міжнародного інвестиційного форуму;

запобігання виникненню спорів між інвесторами та місцевими органами виконавчої влади й органами місцевого самоврядування, визначення шляхів позасудового врегулювання;

сприяння ефективній взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і суб'єктів господарської діяльності під час впровадження інвестиційних проектів.

4. Робоча групавідповідно до покладених на неї завдань має право:

залучати до розгляду питань, пов'язаних з її діяльністю, спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, представників органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів;

одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

утворювати постійні та тимчасові робочі групи, а також секретаріат, який діє на підставі відповідного положення, яке затверджує голова Робочої групи;

організовувати супровід найважливіших інвестиційних проектів, які мають стратегічне значення для області;

надавати органам виконавчої влади та місцевого самоврядування практичні рекомендації щодо усунення перешкод, що виникають у роботі з інвесторами, та вносити пропозиції про персональну відповідальність осіб, які порушують чинне законодавство.

5. Керівництво роботою Робочої групиздійснює її голова.

Персональний склад Робочої групита Положення про неї затверджуються розпорядженням голови облдержадміністрації.

6. Організаційною формою роботи Робочої групиє засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше ніж один раз на півріччя.

Робоча групаправомочна приймати рішення, якщо на засіданні присутня не менш як половина її членів.

Засідання Робочої групискликає виконавчий секретар Робочої групиза дорученням голови Робочої групи.

Для участі у засіданнях Робочої групиможуть запрошуватися посадові особи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, у тому числі іноземних, представники засобів масової інформації, а також провідні вчені та незалежні експерти.

7. На запрошення Робочої групив її засіданнях можуть брати участь керівники міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, а також дипломатичних представництв іноземних держав в Україні, іноземних компаній, консультативних фірм, інвестиційних фондів і банків.

8. Голова Робочої групи:

призначає засідання Робочої групи;

затверджує порядок денний засідання Робочої групи;

головує на засіданнях Робочої групи.

9. Робоча групавизначає і затверджує регламент своєї роботи, приймає у межах своїх повноважень рішення та організовує їх виконання.

10. Рішення Робочої групиоформлюється протоколом, який підписує голова Робочої групи, а у разі його відсутності або за його дорученням - заступник. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Робочої групи.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

О. С. Остапенко

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали