ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 5 березня 2018 року N 38

Про створення робочої групи з виконання заходів, передбачених розділом 3 Дорожньої карти з реформування органів прокуратури України

Відповідно до статті 9 Закону України "Про прокуратуру" (Перелік N 1697-VII) у зв'язку з виконанням заходів, передбачених розділом 3 Дорожньої карти з реформування органів прокуратури України, розробленої за результатами співпраці Генеральної прокуратури України і представників міжнародних організацій з урахуванням Плану дій щодо реалізації положень Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015 - 2020 роки, схваленої Указом Президента України від 20.05.2015 N 276 (Указ N 276/2015), наказую:

1. Утворити у Генеральній прокуратурі України робочу групу з виконання заходів, передбачених розділом 3 Дорожньої карти з реформування органів прокуратури України, і затвердити її персональний склад (додається).

2. Робочій групі здійснювати діяльність у формі засідань. У разі відсутності керівника робочої групи виконання його обов'язків покласти на заступника керівника робочої групи.

3. Робочій групі на виконання пункту 3.3 Дорожньої карти з реформування органів прокуратури України забезпечити опрацювання та вирішення питання щодо можливості запровадження пілотного проекту системи оцінки якості роботи прокурора у прокуратурах Львівської, Одеської та Харківської областей.

4. Керівникам самостійних структурних підрозділів Генеральної прокуратури України:

4.1. У визначені робочою групою строки надавати вичерпну інформацію з порушених у Дорожній карті з реформування органів прокуратури України та Плані дій щодо реалізації положень Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015 - 2020 роки (Указ N 276/2015) питань.

4.2. Організовувати безперешкодний доступ підпорядкованих працівників, які входять до складу робочої групи, до необхідної інформації з дотриманням режиму секретності в органах прокуратури України.

5. Робочій групі за результатами опрацювання вищенаведених питань забезпечити розробку проектів відповідних організаційно-розпорядчих документів.

6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Генеральної прокуратури України від 16.12.2016 N 402 "Про створення робочої групи з питань проведення аналізу діяльності органів прокуратури, розробки системи оцінювання якості роботи прокурора" (Наказ N 402).

Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Генерального прокурора Стрижевську А. А.

 

Генеральний прокурор України

Ю. Луценко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Генеральної прокуратури України
05 березня 2018 року N 38

Склад робочої групи з виконання заходів, передбачених розділом 3 Дорожньої карти з реформування органів прокуратури України

СТРИЖЕВСЬКА
Анжела Анатоліївна

- заступник Генерального прокурора (керівник робочої групи)

СЕВРУК
Юрій Григорович

- проректор Національної академії прокуратури України (заступник керівника робочої групи)

ЧЕРНІКОВ
Євген Едуардович

- начальник відділу упровадження практики Європейського суду з прав людини і співробітництва з проектами Ради Європи та Європейського Союзу управління правового забезпечення Генеральної прокуратури України (секретар робочої групи)

ПОПОВ
Георгій
Володимирович

- проректор - директор Науково-дослідного інституту Національної академії прокуратури України

ПОДКОПАЄВ
Сергій
Васильович

- начальник управління організаційного забезпечення діяльності (Секретаріату) Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів Департаменту кадрової роботи та державної служби Генеральної прокуратури України

ПІКАЛОВ
Євген Сергійович

- начальник Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України

ГАЙДАЙ
Сергій
Григорович

- заступник керівника Генеральної інспекції - начальник слідчого управління Генеральної прокуратури України

КОРІНЯК
Ольга
Миколаївна

- начальник управління аналітичного забезпечення діяльності Генерального прокурора та перевірок стану організації прокурорської роботи Департаменту забезпечення діяльності керівництва Генеральної прокуратури України

ГНАТІВ
Андрій
Ярославович

- заступник начальника Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України

МІСЬКІВ
Дмитро
Михайлович

- заступник начальника управління внутрішньої безпеки Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України

ДЕМСЬКА
Ірина
Ярославівна

- заступник начальника управління організаційно-контрольної діяльності Департаменту забезпечення діяльності керівництва Генеральної прокуратури України

МАРТЕМ'ЯНОВ
Роман
Миколайович

- начальник відділу роботи з кадрами управління роботи з кадрами та персоналом державної служби Департаменту кадрової роботи та державної служби Генеральної прокуратури України

ПЛОТНІКОВА
Вероніка Петрівна

- начальник відділу дослідження проблем впровадження практики Європейського суду з прав людини в прокурорську діяльність Науково-дослідного інституту Національної академії прокуратури України

НАУЛІК
Наталія Степанівна

- начальник відділу підготовки та підтвердження кваліфікації державних службовців органів прокуратури Національної академії прокуратури України

ОСАДЦА
Ольга
Маркіянівна

- начальник відділу підготовки прокурорів з організації роботи в органах прокуратури Національної академії прокуратури України

СТОЛІТНІЙ
Антон
Володимирович

- начальник відділу підготовки прокурорів з нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство, Національної академії прокуратури України

МИЛОСТИВА
Валентина
Михайлівна

- начальник організаційно-методичного відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України

ШМАЛЕНЯ
Сергій
Валер'янович

- начальник організаційно-методичного відділу управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України

ПЕТРИШЕН
Іван
Олександрович

- начальник організаційно-методичного відділу управління забезпечення діяльності військових прокуратур Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України

КУПЕЦЬКИЙ
Володимир
Богданович

- начальник відділу впровадження та супроводження інформаційних систем управління інформаційних технологій Департаменту інформаційних технологій, документального та матеріально-технічного забезпечення Генеральної прокуратури України

ДЕРЕШ
Віктор
Васильович

- начальник відділу прийому громадян управління організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів Генеральної прокуратури України

СЕМКІВ
Тарас Григорович

- заступник начальника відділу упровадження практики Європейського суду з прав людини і співробітництва з проектами Ради Європи та Європейського Союзу управління правового забезпечення Генеральної прокуратури України

ГОВОРУХА
Микола В'ячеславович

- заступник начальника відділу міжнародного співробітництва та взаємодії з іноземними проектами Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України

ВОЛКОВ
Кирило
Дмитрович

- заступник начальника організаційно-методичного відділу Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України

БЛАГОВІСНА
Анна
Станіславівна

- прокурор відділу виконання функцій прокуратури щодо неповнолітніх, які потрапили у конфлікт із законом, управління ювенальної юстиції Генеральної прокуратури України

БАДРАК
Віктор Іванович

- прокурор організаційно-методичного відділу управління нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях та інших заходів примусового характеру у місцях несвободи Генеральної прокуратури України

ЧЕЧЕРСЬКИЙ
Віктор
Іванович

- прокурор організаційно-методичного відділу Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України

МОСКАЛЕНКО
Світлана
Іванівна

- прокурор організаційно-методичного відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України

АЛЕКСЕНКО
Олена
Миколаївна

- прокурор інформаційно-аналітичного відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України

СТУКОНОГ
Олег
Іванович

- прокурор відділу організаційного забезпечення Єдиного реєстру управління організаційного забезпечення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи Генеральної прокуратури України

ПОЗДНЯКОВА
Світлана Валеріївна

- головний спеціаліст відділу упровадження практики Європейського суду з прав людини і співробітництва з проектами Ради Європи та Європейського Союзу управління правового забезпечення Генеральної прокуратури України

ДАНИЛЬЧЕНКО
Юрій Броніславович

- прокурор Харківської області

СУЗИЙ
Олександр Анатолійович

- начальник відділу роботи з кадрами прокуратури Харківської області

ЖУЧЕНКО
Олег Дем'янович

- прокурор Одеської області

ТКАЧЕНКО
Катерина Євгенівна

- начальник відділу документального забезпечення управління інформаційних технологій, документального та матеріально-технічного забезпечення прокуратури Одеської області

КВЯТКІВСЬКИЙ
Юрій Вікторович

- прокурор Львівської області

ПАЛАМАРЧУК
Мирослава Михайлівна

- прокурор відділу міжнародного співробітництва прокуратури Львівської області

БЄЛОУСОВ
Юрій Леонідович

- голова правління громадської організації "Експертний центр з прав людини" (за згодою)

ВЛАСЮК
Владислав Вікторович

- генеральний директор Директорату з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності Міністерства юстиції України (за згодою)

ДОНІКС
Гатіс

- старший радник з питань прокуратури від Консультативної місії Європейського Союзу в Україні (за згодою)

ДУБІНСЬКА
Ольга Ігорівна

- радник з правових питань офісу Ради Європи в Україні (за згодою)

ОЛІЙНИК
Світлана Миколаївна

- національний експерт проекту Європейського Союзу "Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні" (за згодою)

ЦХОМЕЛІДЗЕ
Кетеван

- керівник проекту "Подальша підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні" (за згодою)".
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали