МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 23.08.2011 р. N 253-р

Про створення штабу з проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи стосовно запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення

Відповідно до статей 2, 13, 25 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", доручення Президента України Януковича В. Ф. від 15 липня 2011 року N 1-1/1476, доручення Прем'єр-міністра України Азарова М. Я. від 20 липня 2011 року N 35426/1/1-11:

1. Утворити склад штабу з проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи стосовно запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення згідно з додатком.

2. Затвердити план роботи штабу з проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи стосовно запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення (додається).

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Травянка В. І.

 

Голова облдержадміністрації

М. П. Круглов


 

Додаток
до розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
23.08.2011 N 238-р


СКЛАД
штабу з проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи стосовно запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення

Керівник штабу:

Травянко
Віталій Іванович

заступник голови облдержадміністрації

Заступники керівника штабу:

Янчук
Володимир Петрович

начальник Головного управління Держкомзему у Миколаївській області (за узгодженням)

Шебанін
В'ячеслав Сергійович

ректор Миколаївського державного аграрного університету, член-кореспондент Національної академії аграрних наук України (за узгодженням)

Члени штабу:

Богаченко
Євгеній Валерійович

завідувач сектора комп'ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації

Бутов
Василь Миколайович

директор Миколаївського інституту агропромислового виробництва (за узгодженням)

Гамаюнова
Валентина Василівна

доктор сільськогосподарських наук, професор, декан агрономічного факультету Миколаївського державного аграрного університету (за узгодженням)

Гарбузенко
Людмила Олексіївна

викладач Вознесенського коледжу Миколаївського державного аграрного університету (за узгодженням)

Євченко
Володимир Олександрович

начальник юридичного відділу апарату облдержадміністрації

Іпатенко
Геннадій Васильович

директор ТОВ "ЮліГС-МС" Жовтневого району (за узгодженням)

Кормишкін
Юрій Анатолійович

директор ТОВ СГВП "Агро-Флагман" Єланецького району (за узгодженням)

Кротов
Андрій Олександрович

заступник директора ТОВ "Бутан Імпекс" м. Миколаїв (за узгодженням)

Піскун
Олена Віталіївна

виконувач обов'язків начальника Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

Макарова
Ганна Анатоліївна

директор проектно-технологічного центру "Облдержродючість" (за узгодженням)

Малахов
Андрій Анатолійович

начальник управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю облдержадміністрації

Тихий
Юрій Іванович

радник голови облдержадміністрації

Фроленко
Володимир Олександрович

директор приватного підприємства агропромислова фірма "Вісла" Баштанського району (за узгодженням)

Цимбалюк
Лариса Михайлівна

директор Вознесенського коледжу Миколаївського державного аграрного університету (за узгодженням)

Чорний
Сергій Григорович

доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри ґрунтознавства та агрохімії Миколаївського державного аграрного університету (за узгодженням)


 

Заступник голови - керівник апарату
облдержадміністрації

В. М. Рукоманов


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
23.08.2011 N 238-р


ПЛАН РОБОТИ
штабу з проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи стосовно запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення

N
п/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальний за виконання

1.

Забезпечення координації проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо земельної реформи та запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення

1.1.

Створення районних штабів з проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи стосовно запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення

До 1 вересня 2011 року

Головне управління Держкомзему у Миколаївській області (за узгодженням), райдержадміністрації, сільські, селищні, міські голови (за узгодженням)

1.2.

Співпраця з органами місцевого самоврядування

Постійно

Райдержадміністрації, сільські, селищні, міські голови (за узгодженням)

1.3.

Обговорення законопроекту "Про ринок земель" на засіданнях консультативно-дорадчих органів при облдержадміністрації та райдержадміністраціях

До 15 вересня 2011 року

Управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням)

1.4.

Проведення спільних конференцій, семінарів щодо земельної реформи та запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення у районах області

Постійно

Головне управління Держкомзему у Миколаївській області (за узгодженням), райдержадміністрації, сільські, селищні, міські голови (за узгодженням)

1.5.

Проведення навчальних заходів для працівників облдержадміністрації, заступників голів райдержадміністрацій, працівників сільських, селищних, міських рад, консультантів, активістів селищних громад

Постійно

Миколаївський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій (за узгодженням), Головне управління Держкомзему у Миколаївській області (за узгодженням), райдержадміністрації, сільські, селищні, міські голови (за узгодженням)

1.6.

Проведення круглих столів з питань земельної реформи й ходу її впровадження

Постійно

Головне управління Держкомзему у Миколаївській області (за узгодженням), райдержадміністрації, сільські, селищні, міські голови (за узгодженням)

1.7.

Забезпечення широкого громадського обговорення земельної реформи та запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення

До прийняття Закону України "Про ринок земель"

Управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю облдержадміністрації, Головне управління Держкомзему у Миколаївській області (за узгодженням), райдержадміністрації, сільські, селищні, міські голови (за узгодженням)

1.8.

Узагальнення пропозицій від власників земельних часток (паїв), територіальних громад, юридичних осіб та інших суб'єктів земельних відносин до проекту Закону України "Про ринок земель"

Серпень 2011 року

Головне управління Держкомзему у Миколаївській області (за узгодженням), райдержадміністрації, сільські, селищні, міські голови (за узгодженням)

2.

Заходи за участю засобів масової інформації

2.1.

Створення на офіційному веб-сайті облдержадміністрації рубрики з обговорення земельної реформи і запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення та її інформаційне наповнення

До 26 серпня 2011 року

Сектор комп'ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації

2.2.

Розміщення на веб-сайтах райдержадміністрацій матеріалів з питань проведення земельної реформи

Постійно

Сектор комп'ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації, райдержадміністрації

2.3.

Висвітлення у ЗМІ, в тому числі теле- і радіокомпаніями, відповідного законодавства, ходу проведення та проблемних питань земельної реформи, в тому числі ринку земель та оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення

В міру необхідності

Радник голови облдержадміністрації Тихий Ю. І., райдержадміністрації, сільські, селищні, міські голови (за узгодженням)

2.4.

Замовлення друкованої продукції у вигляді брошур, навчальних посібників, коміксів, листівок відповідного навчально-роз'яснювального змісту

В міру необхідності

Райдержадміністрації, сільські, селищні, міські голови (за узгодженням)

2.5.

Розповсюдження друкованих матеріалів (брошур, інформаційних листів, спеціалізованих газет тощо)

В міру необхідності

Райдержадміністрації, сільські, селищні, міські голови (за узгодженням)

2.6.

Підготовки прес-релізів для обласних та районних ЗМІ стосовно запровадження ринку земель та створення державного земельного кадастру

Щотижня

Радник голови облдержадміністрації Тихий Ю. І., Головне управління Держкомзему у Миколаївській області (за узгодженням), райдержадміністрації, сільські, селищні, міські голови (за узгодженням)

2.7.

Оперативне висвітлення матеріалів з питань проведення земельної реформи та запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення на телебаченні, радіо, у пресі, в Інтернеті, зовнішній рекламі

Постійно

Радник голови облдержадміністрації Тихий Ю. І., райдержадміністрації, сільські, селищні, міські голови (за узгодженням)

3.

Постійна актуалізація висвітлення ходу проведення земельної реформи

3.1.

Продовження функціонування безкоштовної "гарячої лінії" (запитання і відповіді з питань земельної реформи)

Постійно

Управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю облдержадміністрації, райдержадміністрації, сільські, селищні, міські голови (за узгодженням)

3.2.

Забезпечення реагування на запити і скарги населення та інших суб'єктів земельної реформи

Постійно

Головне управління Держкомзему у Миколаївській області (за узгодженням), райдержадміністрації, сільські, селищні, міські голови (за узгодженням)

4.

Узагальнення результатів впровадження земельної реформи, в тому числі ринку земель та оренди земель сільськогосподарського призначення, а також висвітлення напрямів її вдосконалення

4.1.

Проведення соціологічного опитування стосовно обізнаності громадян про заходи з проведення в Україні земельної реформи

Вересень 2011 року

Управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю облдержадміністрації, райдержадміністрації, сільські, селищні, міські голови (за узгодженням)

4.2.

Підготовка пропозицій до законодавчих та інших нормативних правових актів щодо підвищення ефективності земельної реформи

Вересень 2011 року

Райдержадміністрації, сільські, селищні, міські голови (за узгодженням)

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали