ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 30.05.2012 р. N 194

Про створення територіальної тристоронньої соціально-економічної ради

Відповідно до вимог Закону України "Про соціальний діалог в Україні", з метою реалізації державної соціально-економічної політики, забезпечення підвищення рівня та якості життя громадян, ролі професійних спілок і організацій роботодавців та їх об'єднань у формуванні планів соціально-економічного розвитку області, удосконалення соціального діалогу на регіональному рівні як одного з головних чинників забезпечення соціальної стабільності та запобігання суспільним конфліктам:

1. Утворити територіальну тристоронню соціально-економічну раду для ведення соціального діалогу в області (далі - територіальна рада).

2. Затвердити Положення про територіальну тристоронню соціально-економічну раду (додається) та склад повноважних представників сторін соціального діалогу територіального рівня згідно з додатком.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 15 травня 2006 року N 203 "Про створення обласної соціально-економічної ради".

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації згідно з розподілом функціональних повноважень.

 

Голова обласної
державної адміністрації

В. М. Хоменко


 

Додаток
до розпорядження Чернігівської обласної державної адміністрації
30.05.2012 N 194


СКЛАД
 територіальної тристоронньої соціально-економічної ради

Група повноважних представників від обласної державної адміністрації

Білоус
Наталія Василівна

заступник голови облдержадміністрації,
співголова ради - голова групи;

Юрченко
Лариса Михайлівна

начальник Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, заступник голови групи;

Тимощенко
Катерина Михайлівна

заступник начальника Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації - начальник управління праці,
секретар групи;

Дудко
Валерій Володимирович

начальник Головного фінансового управління облдержадміністрації;

Заліський
Анатолій Андрійович

начальник управління освіти і науки облдержадміністрації;

Левочко
Олександр Володимирович

перший заступник начальника Головного управління культури, туризму і охорони культурної спадщини облдержадміністрації;

Максак
Анатолій Миколайович

начальник Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації;

Падалка
Лідія Василівна

директор обласного центру зайнятості (за згодою);

Подоляк
Леонід Петрович

начальник Головного управління економіки облдержадміністрації;

Пулін
Володимир Олексійович

заступник начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації;

Сальніков
Вячеслав Юрійович

в.о. начальника Головного управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації.

Група повноважних представників від господарських органів

Михалевич
Микола Михайлович

голова правління обласного об'єднання організацій роботодавців, голова правління ПАТ "Чернігівське Хімволокно", співголова ради -голова групи (за згодою);

Козир
Володимир Олександрович

заступник голови правління обласного об'єднання організацій роботодавців, голова обласної організації роботодавців "Співдружність", генеральний директор ПАТ "Чернігівавтосервіс", заступник голови групи (за згодою);

Пась
Василь Іванович

виконавчий директор обласного об'єднання організацій роботодавців, секретар групи (за згодою);

Аверченко
Сергій Миколайович

голова правління обласного об'єднання організацій роботодавців Чернігівщини (за згодою);

Бойправ
Борис Степанович

голова ради обласної організації підприємців-роботодавців "Чернігівщина", засновник ТОВ "Хорнет-Трейд" (за згодою);

Колесник
Костянтин Іванович

голова правління Асоціації промисловців і підприємців "Полісся", виконавчий директор ПАТ "ЧеЗаРа" (за згодою);

Лазар
Віктор Леонідович

голова правління обласного об'єднання організацій роботодавців "Сіверщина" (за згодою);

Мартинюк
Євген Павлович

голова правління ВАТ "Куликівський льонозавод" (за згодою);

Склярець
Андрій Вікторович

голова правління обласної галузевої організації роботодавців сфери торгівлі та послуг, голова правління ВАТ "Базис" (за згодою);

Товстиженко
Павло Михайлович

директор ТОВ "ТТТ" (за згодою);

Шуман
Павло Миколайович

директор ВАТ "Чернігівське ОПАС 17499"
(за згодою).

Група повноважних представників від Федерації профспілкових організацій області

Богдан
Микола Андрійович

голова Федерацій профспілкових організацій області, співголова ради - голова групи (за згодою);

Чорнорот
Петро Григорович

заступник голови Федерації профспілкових організацій області, заступник голови групи (за згодою);

Назіна
Тамара Григорівна

завідувач відділом соціально-правового захисту
та економічних питань Федерації профспілкових
організацій області, секретар групи (за згодою);

Боримська
Олена Валеріївна

заступник голови обласної організації профспілки працівників текстильної та легкої промисловості (за згодою);

Брожко
Віра Михайлівна

голова обласної організації профспілки працівників споживчої кооперації (за згодою);

Задерій
Лариса Миколаївна

голова обласної організації профспілки працівників автомобільного та сільськогосподарського машинобудування
(за згодою);

Кавуненко
Віктор Федорович

голова обласної профспілкової організації ЧД ДППЗ "Укрпошта" (за згодою);

Лавриненко
Геннадій Полікарпович

голова обласної організації профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості (за згодою);

Матвеєва
Тетяна Анатоліївна

голова обласної організації профспілки працівників освіти і науки (за згодою);

Райчинець
Йосип Михайлович

голова обласної організації профспілки працівників лісового господарства (за згодою);

Хоботня
Сергій Володимирович

голова обласної організації профспілки
працівників АПК (за згодою).


 

Заступник голови - керівник апарату
обласної державної адміністрації

М. І. Стрілець


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Чернігівської обласної державної адміністрації
30.05.2012 N 194


ПОЛОЖЕННЯ
про територіальну тристоронню соціально-економічну раду

1. Територіальна тристороння соціально-економічна рада (далі - територіальна рада) є постійно діючим дорадчим, консультативним та узгоджувальним органом, що утворюється розпорядженням голови обласної державної адміністрації на основі спільного рішення сторін для ведення соціального діалогу в області.

2. Територіальна рада у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про соціальний діалог в Україні", іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, рішеннями обласної ради, а також цим Положенням.

3. Територіальна рада здійснює свою діяльність на засадах законності та добровільності, репрезентативності сторін профспілок і роботодавців та їх представників, незалежності, рівності та взаємної відповідальності сторін, конструктивності та взаємодії, поваги та пошуку компромісних рішень, пріоритетності узгоджувальних процедур, відкритості та гласності, обов'язковості дотримання досягнутих домовленостей і виконання прийнятих рішень.

4. Основними завданнями територіальної ради є:

4.1. Вироблення консолідованої позиції сторін соціального діалогу щодо економічного і соціального розвитку та розвитку трудового потенціалу на території області.

4.2. Підготовка та надання узгоджених пропозицій і рекомендацій місцевим органам виконавчої влади і самоврядування з питань формування та реалізації на території державної, економічної та соціальної політики, регулювання економічних, соціальних і трудових відносин та шляхів подальшого їх розвитку.

5. Територіальна рада відповідно до покладених завдань:

5.1. Вивчає та аналізує стан економічного та соціального розвитку території області, виробляє та надає місцевим органам виконавчої влади або місцевого самоврядування рекомендації щодо його оптимізації.

5.2. Інформує місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та Національну тристоронню соціально-економічну раду про стан соціального діалогу і діяльність його інституцій на території області та надає пропозиції щодо його удосконалення.

5.3. Налагоджує механізми постійної системної взаємодії між сторонами соціального діалогу для координації їх зусиль при вирішенні економічних і соціальних питань та регулювання економічних, соціальних і трудових відносин у регіоні.

5.4. Надає пропозиції щодо фінансування регіональних цільових програм, соціальних виплат, інших питань, що зачіпають інтереси сторін соціального діалогу та формування місцевого бюджету на відповідний рік.

5.5. Організовує консультації сторін соціального діалогу для узгодження рішень щодо розвитку економічної й соціальної сфер, вироблення пропозицій стосовно стратегії розвитку території з урахуванням інтересів найманих працівників, роботодавців і держави.

5.6. Бере участь у розробленні обласної програми економічного і соціального розвитку, інших цільових програм та нормативно-правових актів, що приймаються органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування стосовно регулювання економічних і соціально-трудових відносин.

5.7. На основі моніторингу стану соціально-економічних, трудових відносин, додержання прав працівників і роботодавців та принципах узгодження рішень здійснює підготовку в межах повноважень рекомендацій щодо оплати праці, забезпечення гідних умов праці на підприємствах, в установах і організаціях; створення сприятливого середовища для ефективної діяльності підприємств, професійних спілок та організацій роботодавців, розташованих на території області, тощо.

5.8. Погоджує проекти нормативно-правових актів, що приймаються органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування і стосуються регулювання економічних та соціально-трудових відносин суб'єктів соціального діалогу області.

5.9. Розробляє проект регіональної угоди, аналізує її виконання, сприяє укладенню колективних договорів.

5.10. Сприяє врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів) на території області.

5.11. Організовує проведення науково-практичних конференцій, консультацій, семінарів та інших заходів з питань розвитку соціального діалогу на регіональному рівні.

5.12. Затверджує регламент та плани роботи територіальної ради.

6. Територіальна рада має право:

6.1. Звертатися до обласної державної адміністрації, обласної ради з пропозиціями, схваленими її рішенням.

6.2. Делегувати своїх представників для участі в обговоренні органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, професійними спілками та організаціями роботодавців питань соціальної та економічної політики.

6.3. Запрошувати до участі у засіданнях територіальної ради представників підприємств, установ, організацій відповідних територій, органів влади.

6.4. Одержувати від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, професійних спілок, організацій роботодавців, підприємств, установ, організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань.

6.5. Проводити консультації стосовно питань, пов'язаних із розробленням та реалізацією програм соціально-економічного розвитку.

6.6. Звертатися до Національної тристоронньої соціально-економічної ради з питань, що потребують врегулювання на національному рівні.

6.7. Створювати експертні, робочі комісії, групи для вироблення та узгодження відповідних рішень територіальної ради, підготовки пропозицій з питань соціально-економічного розвитку і трудових відносин.

6.8. Здійснювати контроль за виконанням прийнятих нею рішень.

7. Територіальна рада складається з рівної кількості повноважних представників сторін соціального діалогу територіального рівня, які виконують свої обов'язки на громадських засадах:

11 осіб - від Федерації профспілкових організацій області, делегованих репрезентативними профспілками та їх об'єднаннями, які мають обласний статус;

11 осіб - від обласного об'єднання організацій роботодавців, делегованих репрезентативними організаціями роботодавців та їх об'єднаннями, які мають обласний статус;

11 осіб - від обласної державної адміністрації, які призначаються відповідним органом виконавчої влади.

Строк повноважень членів ради становить шість років.

Формування персонального складу територіальної ради, ротації, позбавлення повноважень її членів у зв'язку з неналежним виконанням ними обов'язків або з інших причин, вирішуються в порядку, встановленому кожною зі сторін територіальної ради самостійно.

Кожна сторона зі свого складу обирає співголову ради - голову групи та його заступників.

8. Координує діяльність територіальної ради заступник голови обласної державної адміністрації та співголови, які почергово головують від представників кожної із сторін.

Порядок та черговість ротації співголів територіальної ради визначається і затверджується на її першому засіданні та вноситься окремим розділом до регламенту територіальної ради.

9. Співголова територіальної ради:

9.1. Організовує та координує діяльність відповідної сторони.

9.2. Здійснює представництво відповідної сторони у територіальній раді та за дорученням сторони - поза нею.

9.3. Вносить за дорученням відповідної сторони пропозиції щодо розгляду питань на засіданнях територіальної ради.

9.4. Формулює та представляє за дорученням сторони її позицію в процесі обговорення та прийняття рішень територіальною радою, а також у відносинах зі сторонами в період між засіданнями територіальної ради.

9.5. Скликає засідання відповідної сторони територіальної ради для вироблення та узгодження спільної позиції з питань, що належать до компетенції сторони.

9.6. Узгоджує та забезпечує проведення консультацій сторін територіальної ради.

9.7. Забезпечує інформування членів територіальної ради від відповідної сторони про рішення, а також про результати консультацій і домовленостей, досягнутих на засіданнях територіальної ради та в період між ними.

10. Члени територіальної ради:

10.1. Беруть участь в обговоренні питань порядку денного засідання територіальної ради.

10.2. Вносять пропозиції щодо діяльності територіальної ради та вирішення проблем, що відносяться до її компетенції.

10.3. Представляють відповідну сторону або територіальну раду при обговоренні питань формування та реалізації на території області державної економічної й соціальної політики, регулювання економічних, соціальних та трудових відносин (за дорученням територіальної ради та/або погодженням з відповідними сторонами) в різних інстанціях.

10.4. Беруть участь у роботі експертних, робочих комісій та груп, інших заходах з метою розгляду питань соціально-економічного розвитку та трудових відносин на регіональному рівні та підготовки відповідних узгоджених рішень.

10.5. Інформують органи та організації, що їх делегували до складу територіальної ради, про її діяльність, прийняті рішення та про свою роботу.

11. Організаційною формою діяльності територіальної ради є засідання, які проводяться 1 раз у півроку та згідно з планом роботи територіальної ради на відповідний рік, позачергові - за взаємною згодою співголів або на вимогу однієї із сторін. Підготовку засідання забезпечує сторона, що ініціювала його проведення.

Засідання територіальної ради є правомочним, якщо на ньому присутня більшість її членів від кожної сторони. Головує на засіданнях співголова територіальної ради (почергово). При проведенні позачергового засідання - співголова, за ініціативою якого воно проводиться.

Рішення територіальної ради оформляються протоколом (у разі необхідності - у вигляді пропозицій, висновків та рекомендацій), який підписується співголовою, головуючим на засіданні, та секретарем територіальної ради. Копії протоколу надаються всім сторонам діалогу.

Пропозиції та рекомендації, схвалені рішенням територіальної ради, є обов'язковими для розгляду органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, яким вони адресовані.

Пропозиції з питань, що потребують врегулювання на національному рівні, подаються на розгляд Національної тристоронньої соціально-економічної ради та центральних органів виконавчої влади.

12. Для реалізації своїх функцій за рішенням територіальної ради можуть утворюватися експертні, робочі комісії та групи, проводитися консультації, узгоджувальні процедури, семінари, інші заходи.

Кожна сторона має право звертатися до фахівців та експертів за консультаціями і роз'ясненнями стосовно питань, які розглядаються територіальною радою. Відповідні висновки щодо таких питань можуть розглядатися на засіданнях територіальної ради.

13. Для організаційного забезпечення діяльності територіальної ради створюється секретаріат. До складу секретаріату входять: секретар, від органу виконавчої влади, та 2 члени секретаріату, які делегуються сторонами роботодавців і профспілок. Секретар та члени секретаріату виконують свої обов'язки на громадських засадах.

Матеріально-технічне забезпечення діяльності територіальної ради здійснюється відповідним органом виконавчої влади.

Згідно із домовленістю сторін, матеріально-технічне забезпечення підготовки засідання може здійснюватися стороною, яка є відповідальною за його проведення або його ініціювала.

14. Порядок скликання і проведення засідань, прийняття рішень територіальної ради, її діяльності у період між засіданнями визначається регламентом, який затверджується на першому її засіданні.

15. Територіальна рада систематично інформує громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання через засоби масової інформації та офіційні веб-сайти сторін соціального діалогу.

16. Територіальна рада використовує в роботі бланки зі своїм найменуванням.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали