Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про сучасні підходи та стан організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах м. Чернівців

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

від 12.12.2017 р. N 667/25

Про сучасні підходи та стан організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах м. Чернівців

Відповідно до статей 32, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про дошкільну освіту", з метою збереження та зміцнення здоров'я дітей, виховання свідомого ставлення до оздоровлення виконавчий комітет Чернівецької міської ради вирішив:

1. Інформацію начальника управління освіти міської ради Мартинюка С. В. про сучасні підходи та стан організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах м. Чернівців взяти до відома (додається).

2. Управлінню освіти міської ради спільно з департаментом містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради підготувати зміни до Цільової програми з будівництва об'єктів житла і соціальної сфери в місті Чернівцях на 2017 - 2020 роки "Сучасне місто" (Програма N 626) щодо включення об'єктів реконструкції та капітального ремонту спортивних, ігрових майданчиків, хлюпальних басейнів у дошкільних навчальних закладах.

3. Управлінню освіти міської ради спільно з департаментом містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради та фінансовим управлінням міської ради передбачити в міському бюджеті кошти на виконання робіт з реконструкції та капітального ремонту спортивних, ігрових майданчиків, хлюпальних басейнів у дошкільних навчальних закладах та придбання сучасного спортивно-ігрового обладнання в межах наявного фінансового ресурсу.

4. Департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради при проектуванні забудови житлових масивів передбачати будівництво сучасних дошкільних навчальних закладів з басейном і облаштуванням спортивних та ігрових майданчиків відповідно до вимог державних будівельних норм і стандартів.

5. Рішення набирає чинності з дня його оприлюднення на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Паскаря О. Є.

 

Чернівецький міський голова

О. Каспрук

 

Додаток

Довідка
"Про сучасні підходи та стан організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах м. Чернівців"

Проблеми фізичного розвитку дошкільнят, зміцнення та збереження їхнього здоров'я ніколи не втрачають своєї актуальності. Відповідно до Законів України "Про дошкільну освіту", "Про фізичну культуру", "Про охорону дитинства", Базового компоненту дошкільної освіти фізичне виховання дошкільнят в дошкільних навчальних закладах міста спрямоване насамперед на охорону та зміцнення психо-фізичного здоров'я дітей, підвищення захисних сил організму, виховання стійкого інтересу до рухової активності, звички до здорового способу життя, формування життєво-необхідних рухових умінь, навичок та фізичних якостей (швидкість, спритність, витривалість, гнучкість), формування культури здоров'я.

Протягом останніх років питання фізичного здоров'я дошкільнят стоїть у центрі уваги управління освіти Чернівецької міської ради. Відповідно до вимог в дошкільних навчальних закладах міста створено певну систему роботи з даного питання, яка передбачає пріоритетні напрямки діяльності:

• охорона та зміцнення здоров'я дітей, формування здорового способу життя;

• психічний розвиток дітей, формування моральних якостей і рис особистості;

• гуманне відношення до навколишнього;

• розвиток суспільної направленості особистості дитини;

• виховання фізичних якостей і формування комплексу життєво важливих і необхідних умінь та навичок.

Цілеспрямована робота, в першу чергу проводиться зі збереження та розширення мережі різного типу закладів відповідно до контингентів дітей, створення належної матеріально-технічної бази для організації фізкультурно-оздоровчої та корекційно-профілактичної роботи. З цією метою у місті функціонують 4 заклади спеціального призначення для дітей з особливими потребами (N 17, 31, 36, 37), 2 санаторних (N 15, 34), 4 профільних (N 3, 27, 30, 41) та 15 профільних груп в закладах загального розвитку.

З метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами з жовтня 2017 року у 8 ДНЗ організовано інклюзивне навчання та відкрито інклюзивні групи (N 6, 20, 21, 23, 24, 41, 47, 48).

Управлінням освіти Чернівецької міської ради в березні 2016 року проведено семінар "Методичний супровід у забезпечені ефективності використання здоров'язбережувальних технологій в умовах організованого дитинства" з метою розширення та поглиблення теоретичних знань вихователів-методистів дошкільних навчальних закладів міста щодо оздоровчого фізкультурного спрямування освітнього процесу та створення здоров'язберігаючого середовища в кожному закладі. У рамках семінару проведено оглядову виставку нетрадиційного фізкультурно-оздоровчого обладнання, обговорено питання стану та перспектив розвитку системи фізичного виховання дітей дошкільних навчальних закладів міста, створення освітнього здоров'язберігаючого середовища в дошкільному закладі. Слухачі семінару мали змогу ознайомитися з системою здоров'язберігаючого та здоров'яформувального розвитку особистості дитини в закладах міста. Вихователі-методисти ДНЗ N 3, 5, 20, 25, 35, 41, 49 розповіли про використання здоров'язберігаючих технологій з дітьми та представили презентаційні матеріали, які б стимулювали процеси набуття професійної компетентності вихователів та забезпечили б фізичне, соціально-емоційне, психологічне, духовне, інтелектуальне благополуччя малюків.

В лютому 2017 року під час тематичної перевірки вивчено питання "Забезпечення ефективності використання здоров'язберігаючих технологій в умовах дошкільного закладу".

В ході перевірки проаналізовано ряд аспектів:

• науково-теоретичну, методичну й практичну обізнаність педагогів з питань охорони життя і здоров'я і зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей;

• характер мотивації педагогів щодо виховання в дошкільників бажання бути здоровими та спонукання їх стати майбутніми спортсменами;

• засоби підвищення рівня самоосвіти (систему методичної роботи, наявність методичної літератури, навчально-дидактичних посібників);

• санітарно-гігієнічну та психологічну підготовку технічного персоналу, помічників вихователів, батьків щодо фізичного виховання дошкільнят;

• наявність сучасного спортивного розвивального середовища на прогулянкових майданчиках груп, в спортивних, музично-спортивних, залах, групових осередках та засоби запобігання усім видам дитячого травматизму;

• рівень організації фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми, її послідовність з урахуванням стану фізичного та психічного здоров'я дітей, статі, рівня рухового розвитку та сформованість фізичних якостей, інтересів малят та їх темпераменту;

• організацію роботи з батьками в ДНЗ, групі з проблеми охорони життя та зміцнення фізичного і психічного здоров'я дітей в умовах сім'ї, забезпечення наступності в роботі з кожною родиною.

Для забезпечення систематичних занять в закладах діють 33 спортивних зали, 39 спортивних майданчиків, 14 музичних залів, які використовуються для проведення фізкультурно-оздоровчих занять. В 9 закладах відсутні приміщення для облаштування музичного та спортивних залів через те, що ці заклади функціонують в пристосованих приміщеннях, тому заняття з фізичного виховання проводяться в групах. У 10 ДНЗ спортивні майданчики є окремими елементами ігрових майданчиків груп, хоча місце для їх встановлення та оснащення є в наявності. У 9 закладах дошкільної освіти ігрові майданчики обладнано сучасними ігровими комплексами (НВК "Берегиня", "Любисток", "Лідер", ДНЗ N 1, N 15, N 22, N 45, ДНЗ N 19 ЦРД "Барвінок", ДНЗ N 33 ЦРД "Оселя талановитих"). У 11 дошкільних закладах (N 17, 24, 27, 32, 33, 34, 35, 45, 46, 47, 52) наявні стаціонарні хлюпальні басейни, які непридатні для використання та потребують капітального ремонту. У ДНЗ N 21 функціонує відкритий хлюпальний басейн, який забезпечує проведення водних загартовуючих процедур в літньо-оздоровчі період.

Керівники дошкільних навчальних закладів міста спільно з батьківською громадськістю дбають про створення належних умов для формування, збереження та зміцнення здоров'я дітей. Наявне обладнання та інтер'єр приміщень для організації фізкультурно-оздоровчої роботи в основному відповідають віку дітей та санітарно-гігієнічним вимогам. Багато нестандартного фізкультурного обладнання зроблено руками вихователів та батьків, це вироби із шин, пеньків, колод, пляшок та іншого викидного матеріалів.

Разом з тим в більшості закладів потребує заміни морально застаріле обладнання спортивних та ігрових майданчиків, поповнення оснащення спортивно-ігрового обладнання, атрибутами для організації навчання дітей елементів ігрових видів спорту (баскетбол, волейбол, футбол, настільний теніс). Бракує багатофункціональних спортивних комплексів, які сприяють розвитку фізичних якостей дитини.

Інформація
про наявність спортивних майданчиків та сучасного спортивно-ігрового обладнання в ДНЗ м. Чернівців

N
ДНЗ

Наявність спортивного залу

Наявність музично-спортивного залу

Наявність спортивного майданчика

Наявність місця під спортивний майданчик

Наявність спортивно-ігрового обладнання

Сучасне спортивне

Сучасне ігрове

1

+

-

-

-

-

+

2

+

-

-

+

-

-

3

+

-

+

 

-

-

4

-

+

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

6

+

-

+

 

-

-

7

-

+

-

+

-

-

8

+

-

-

+

-

-

9

+

-

+

 

-

+

10

+

-

+

 

-

-

11

-

-

+

 

-

-

12

-

+

-

+

-

-

14

-

+

+

 

-

-

15

-

-

+

 

+

-

16

-

-

+

 

-

-

17

+

-

+

 

-

+

18

+

-

+

 

-

-

19

+

-

+

 

+

+

20

+

-

+

 

-

-

21

+

-

-

+

-

-

22

+

-

+

 

+

-

23

-

+

+

 

-

-

24

+

-

+

 

-

-

25

+

-

+

 

-

-

26

-

+

-

+

-

-

27

+

-

+

 

-

-

28

-

+

+

 

-

-

29

-

+

-

-

-

-

30

+

-

+

 

-

-

31

-

+

+

 

-

-

32

+

-

+

 

-

-

33

+

-

+

 

+

+

34

+

-

+

 

-

-

35

+

-

+

 

-

-

36

+

-

-

-

-

+

37

-

+

+

 

-

-

38

+

-

+

 

-

-

39

-

+

-

+

-

-

40

-

-

+

 

-

-

41

+

-

+

 

-

-

43

+

-

+

 

-

-

44

-

+

+

 

-

-

45

+

-

+

 

+

-

46

+

-

+

 

-

-

47

+

-

+

 

-

-

48

-

+

+

 

-

-

49

-

+

-

+

-

-

50

-

-

-

+

-

-

52

+

-

+

 

-

-

53

+

-

+

 

-

-

Д/с 2

-

-

будують

 

 

 

Д/с 4

-

-

-

+

-

-

НВК "Берегиня"

+

-

+

 

+

+

НВК "Любисток"

+

-

+

 

+

+

НВК "Лідер"

+

-

+

 

+

+

Всього:

33

14

39

10

8

9

Досвід нашого міста дає підставу стверджувати, що забезпечити якісну і доступну дошкільну освіту можна, якщо до цього злагоджено та зацікавлено докладають зусилля влада, освітяни, батьки, громадськість. Завдяки такій єдності протягом 2015 - 2017 р. У закладах дошкільної освіти встановлено 65 тіньових навісів (альтанок), в тому числі 41 - за бюджетні кошти, 24 - батьківські та спонсорські.

В 2017 році у рамках проекту "Бюджет ініціатив" був реалізований проект "Реновація садочка - крок в майбутнє" по ремонту ігрових павільйонів та встановлення 6 спортивно-ігрових споруд в ДНЗ N 33 ЦРД "Оселя талановитих".

В жовтні 2017 року малі проекти у рамках проекту "Бюджет ініціатив" 4 дошкільних заклади отримали перемогу (ДНЗ N 7 - облаштування спортивно-ігрового майданчика, СДНЗ N 17 - "Гармонія з навколишнім світом дитини з особливими потребами", ДНЗ N 22 - "Вихованці Дивограю - майбутня гордість Буковинського краю", ДНЗ N 45 - реконструкція хлюпального басейну). Реалізацію даних проектів буде здійснено в 2018 році.

Інформація
про кількість тіньових навісів, встановлених на території ДНЗ м. Чернівців

ДНЗ

2015

2016

2017

Бюджетні кошти

Батьківські кошти

Бюджетні кошти

Батьківські кошти

Бюджетні кошти

Батьківські кошти

ДНЗ N 3

1

 

 

 

 

2

ДНЗ N 6

1

 

 

 

 

 

ДНЗ N 7

 

 

1

 

1

 

ДНЗ N 9

 

 

 

 

 

2

ДНЗ N 12

 

1

 

 

 

 

ДНЗ N 15

 

 

1

 

 

 

ДНЗ N 17

 

 

2

 

 

 

ДНЗ N 18

 

1

 

1

1

 

ДНЗ N 21

 

1

1

 

1

 

ДНЗ N 22

 

 

1

 

 

 

ДНЗ N 24

 

1

1

 

 

 

ДНЗ N 27

 

 

 

1

 

 

ДНЗ N 29

 

1

 

 

 

 

ДНЗ N 30

 

 

 

 

2

 

ДНЗ N 33

 

 

 

 

5

 

ДНЗ N 34

1

2

 

 

3

 

ДНЗ N 35

 

 

2

 

 

 

ДНЗ N 39

 

 

 

 

 

1

ДНЗ N 43

 

1

 

 

 

 

ДНЗ N 44

 

 

 

 

1

1

ДНЗ N 47

 

 

2

1

 

 

ДНЗ N 48

 

 

 

1

 

 

ДНЗ N 49

 

 

 

1

 

2

ДНЗ N 52

 

 

 

1

 

1

НВК "Берегиня"

 

 

 

 

9

 

НВК "Лідер"

 

 

 

 

4

 

Всього:

3

8

11

7

27

9

На виконання інструктивно-методичних рекомендацій МОН України про "Організацію фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах" від 02.09.2016 N 1/9-456 (Методичні рекомендації N 1/9-456) в кожній віковій групі облаштовано міні-спорткуточки з необхідною атрибутикою (обручі, кеглі, скакалки, стрічки, м'ячі, дуги, торбинки з піском тощо). Усі спортивні куточки розміщені в доступному для дітей місці. Міні-методкабінети різних вікових груп містять картотеку рухливих ігор відповідно до вимог Програми з атрибутами до них, картотеки народних та хороводних ігор, ігор дітей народів світу.

На допомогу вихователям, методичною службою розроблено комплекси лікувально-оздоровчих заходів, вправи для розвитку рук і пальців, лікувальна гімнастика для очей, стоп, ніг; конспекти занять з фізкультури, спортивних свят та розваг; комплекси корегуючих вправ, оздоровчі хвилинки, рекомендації щодо організації динамічних пауз, піших переходів в різні пори року.

В методичних кабінетах дошкільних навчальних закладів міста зібрано методичну літературу з фізичного виховання та оздоровлення дошкільнят. Особливої уваги заслуговує апробований навчально-методичний посібник "Дошкільнятко-Здоров'ятко", розроблений групою педагогів ДНЗ N 32, який представляє модель методичної роботи в дошкільному навчальному закладі. Запропоновані методичні матеріали орієнтовані на удосконалення змісту роботи профільних груп природничого, еколого-валеологічного, мовленнєво-художнього та музично-естетичного спрямувань. Адаптовані програми "Нетрадиційні методи оздоровлення дітей дошкільного віку" та "Нехворійко", укладачем яких є інструктор з фізкультури ДНЗ N 41 ЦРД "Пізнайко" Кушнірюк Л. М., які передбачають роботу з дітьми, що повертаються після хвороби.

Вихователі міста в роботі з дітьми керуються перспективним та календарним плануваннями, де належне місце посідає фізкультурно-оздоровча робота. Позитивні наслідки фізкультурно-оздоровчої роботи забезпечуються різноманітністю їх форм.

В роботі з дітьми надається перевага організованим формам фізичного виховання та самостійної рухової діяльності дошкільників під час прогулянок та інших режимних моментів.

Фізкультурно-оздоровчі форми з дітьми включають:

- заняття з фізкультури в усіх вікових групах;

- вправи на свіжому повітрі;

- рухливі та спортивні ігри, вправи, пішохідні переходи;

- різні види гімнастик (ранкова, гігієнічна після сну, корегуюча);

- фізкультхвилинки, фізкультурні паузи, динамічні перерви;

- спортивні свята, розваги, Дні здоров'я, дитячий туризм тощо.

Провідне місце посідають заняття з фізичної культури. Відповідно до Типових штатних нормативів у 37 ДНЗ є посада інструктора з фізкультури (37,25 ставки), на яких працює 32 фахівця, в тому числі 27 з вищою освітою.

Інструктори з фізкультури протягом тижня проводять два заняття в спортзалі і одне - на свіжому повітрі. Один раз на тиждень планують пішохідний перехід за межі дошкільного закладу. В кожній віковій групі щодня проводять ранкову гімнастику, під час якої використовують вправи з різними предметами. Педагоги груп щоденно проводять фізкультурні хвилинки і фізкультурні паузи між заняттями, психогімнастику, музично-ритмічні рухи, ігри-медитації, дихальні та звукові вправи, які виховують у дітей дбайливе ставлення до власного здоров'я. Щомісяця в дошкільних закладах проводяться Дні здоров'я, спортивні свята та розваги.

Сучасна дошкільна освіта має забезпечувати збереження здоров'я вихованців, тому, педагоги міста пріоритетного значення надають сучасним педагогічним особистісно орієнтованим технологіям, в яких закладений великий оздоровчий потенціал. З метою підвищення професійного рівня та педагогічної майстерності педагогів, методичною службою закладів проводяться різноманітні форми роботи:

• педради: "Рухливі ігри та їх терапевтичний вплив", "Формування здорового способу життя у дошкільників за допомогою валеології", "Здоров'язберігаючі технології в практиці роботи сучасного ДНЗ", "Про забезпечення здорових та безпечних умов розвитку дитини-дошкільника на сучасному етапі", "Інноваційні підходи у фізкультурно-оздоровчій роботі", "Впровадження здоров'язберігаючих технологій - запорука повноцінного розвитку дошкільнят";

• консультації: "Впровадження здоров'язбережувальних інноваційних технологій у соціалізації дошкільників з вадами зору", "Координація дій інструктора з фізкультури та вихователів - важливий чинник ефективності фізкультурно-оздоровчої роботи", "Методика фізичного розвитку і оздоровлення за методикою М. М. Єфименко", "Санітарний регламент", "Системний підхід до організації фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми дошкільного віку", "Формування здоров'язбережувальної компетенції дошкільника згідно вимог програми "Дитина", "Здоров'язбережувальний ефект музики", "Формуємо в дошкільників здоров'язбережувальну компетентність";

• консультація-співбесіда "До здоров'я дітей - компетентнісний підхід";

• семінари-практикуми: "Використання елементів методики В. Шерборн в оздоровленні та соціальній адаптації дітей з вадами зору", "Формування здоров'язберігаючої компетентності у дошкільників", "Інноваційні здоров'язберігаючі технології", "Нетрадиційні методи фізкультурно-оздоровчої роботи", "Здоров'язберігаючі технології навчання та виховання"; "Ефективність використання здоров'язбережувальних технологій в умовах дошкільного закладу";

• інтерактивний семінар "Актуальні проблеми розвитку здорової дитини засобами фізичного та еколого-валеологічного виховання";

• семінар-супутник "Психолого-педагогічне забезпечення цілісного і гармонійного розвитку, виховання та навчання дітей дошкільного віку";

• творча лабораторія "Здоров'язберігаючі технології у дітей дошкільників";

• круглий стіл "Здоров'язбережувальна та здоров'яформуюча стратегія освітньо-виховного процесу";

• педагогічні діалоги "Системний підхід до організації фізкультурно-оздоровчої роботи";

• майстер-класи: "У здоровому тілі - здоровий дух", "Фітбол - друг, партнер та тренажер", "Креативність розвиває рухова активність", "У здоровому тілі-здоровий дух", "Форми оздоровлення дітей;

• педагогічні читання "Упровадження інноваційних технологій у фізкультурно-оздоровчу роботу";

• конкурси-огляди на кращий фізкультурно-оздоровчий центр груп;

• виставки нетрадиційного фізкультурно-оздоровчого обладнання.

Вся робота в закладах з охорони життя і здоров'я дітей упродовж року ведеться під пильним контролем медичних працівників. В кожній віковій групі заведено листок здоров'я вихованців, а в установі - паспорт здоров'я закладу. Відповідно запису про фізичний розвиток дитини педагоги здійснюють індивідуальний та диференційований підходи, що дає можливість враховувати стан індивідуального здоров'я дитини під час фізичних навантажень.

Систематично вихователі-методисти, старші медичні сестри та лікарі здійснюють контроль за проведенням всіх форм фізкультурно-оздоровчої роботи, результати якого нотують у журналі "Медико-педагогічного контролю фізичного виховання дітей раннього і дошкільного віку", також ведуть протоколи, в яких визначають моторну щільність занять. Аналіз даних медико-педагогічного контролю більшості дошкільних навчальних закладів засвідчує про диференційований підхід у виконанні основних рухів вихованцями та достатній рівень загальної та моторної щільності занять.

Система роботи педагогів з даного питання сприяла поліпшенню фізичного та психічного здоров'я вихованців. В дошкільних закладах міста спостерігається позитивна динаміка у зменшенні загальної захворюваності, що досягається завдяки своєчасному виявленню хворих дітей та запровадженню комплексів оздоровлення (аромотерапія, фітотерапія, вітамінотерапія та ін.).

Аналіз загальної захворюваності по дошкільних навчальних закладах міста за 9 місяців поточного року у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року засвідчує зниження показника захворюваності на 23 %, або в 1,2 рази. Найбільша кількість захворювань зареєстровано по нозології ГРВІ (гострих респіраторних вірусних інфекцій), але разом з тим, захворюваність на ГРВІ знизилась на 22 %, або в 1,3 рази. Також слід зазначити, що показники захворювань на гострі бронхіти знизилися на 28 % або в 1,4 рази, гострі ЛОР-патології - 17 %, або в 1,2 рази.

З метою виявлення різноманітних патологій у дітей проводяться поглиблені огляди за участю вузьких спеціалістів поліклініки. Результати обстеження, оцінка стану здоров'я дитини, перенесені захворювання, зроблені щеплення, всі призначення фіксуються в історії розвитку дитини протягом всього перебування її в дошкільному закладі. Ведеться облік дітей, які мають відхилення в стані здоров'я. Систематично ведеться журнал реєстраційного обліку диспансерних дітей та організовується лікарський контроль за станом їх здоров'я. Режим дня є одним із важливих компонентів у формуванні фізично та інтелектуально досконалої організованої особистості. З метою зміцнення здоров'я дітей педагоги забезпечують максимальне перебування дітей на свіжому повітрі, проведення прогулянок у першу і другу половину дня, ранкової гімнастики, фізкультурних занять на вулиці, гімнастики після денного сну, масажу стоп, точкового масажу, полоскання горла сольовим розчином та відваром трав, а також дотримання повітряного режиму в усіх приміщеннях. Улітку це все доповнює ходьба, біг босоніж, водні процедури, прийняття сонячних ванн. Моторна щільність активного рухового режиму дитини за день в середньому становить 72 - 78 %.

У окремих закладах дошкільної освіти функціонують фізіотерапевтичні кабінети, зокрема в ДНЗ N 10, 27, 32, 33, 34, 38, 52, які укомплектовані різноманітним обладнанням: інгалятори "ЮЛАЙЗЕР", зволожувачі повітря, тубус кварц, лампа солюкс, лампа кварцева, апарат УВЧ ЛУЧ-3, апарат "УВЧ" - 150.

Діти, які мають хронічні захворювання, після амбулаторного лікування потребують особливого догляду. Для їх доліковування проводяться лікувально-профілактичні процедури згідно з призначенням лікаря та отримують сеанси фізіотерапії. Всю лікувально-профілактичну роботу проводять медичні сестри за призначенням лікаря педіатра.

Позитивних результатів в організації оздоровлення дітей досягає педагогічний колектив санаторного дошкільного навчального закладу для часто хворіючих дітей N 34. Враховуючи специфіку роботи, у закладі розроблено розгалужену систему оздоровчо-профілактичних заходів, спрямованих на зміцнення дитячого організму. Значну увагу приділяють проведенню реабілітаційних заходів для дітей, які перехворіли на гострий бронхіт, пневмонію, а саме, фітотерапію, фізпроцедури - УФО слизової носа, інгаляцію з трав, електрофорез та ультразвук на грудну клітину, солюкс - індивідуально, за призначенням лікаря. У період підвищення інфекційної захворюваності в закладі організовують вживання фіточаїв. В осінній та весняний період протягом 10 днів проводять курс загальнозміцнюючої терапії, у який входить вживання полівітамінів, настою ехінацеї, вітамінного чаю тощо.

Питання організації загартування, рухового та ортопедичного режимів є пріоритетними в роботі спеціального дошкільного закладу N 36 для дітей з порушенням опорно-рухового апарату. Зміст роботи направлений на рівний доступ до надання дошкільної освіти дітям з особливими потребами, здійснення корекційно-відновлювальної роботи, що включає в себе: щільний руховий режим; заняття з інструктором фізкультури та медсестрою з ЛФК; проведення лікувального масажу в умовах СДНЗ; корекція вад в корекційному залі (сухий кульковий басейн, тренажери-ролатори, велотренажери, різноманітне обладнання для профілактики плоскостопості, постави, гідромасажер та інше); використання нетрадиційних форм роботи по зміцненню здоров'я дітей: аромо-, казко-, світло-, музико-, Су-джик терапії, психогімнастика, іонізація та кварцування приміщень; різні види самомасажу дітьми: горіховий, щітковий, тетракомами.

Найкориснішим видом фізичних вправ, які впливають на розвиток дитячого організму, сприяють оздоровленню і загартовуванню, зміцненню нервової системи є плавання, тому важливо в ранньому дошкільному віці привчити дітей до води, навчити її плавати.

Проте, у нашому місті обмежені можливості навчання дітей дошкільного віку плаванню у зв'язку з відсутністю плавальних басейнів. Саме тому, управлінням освіти передбачено будівництво закритого плавального басейну та добудова корпусу в ДНЗ N 24 ЦРД "Джерело" (вул. Мусорського, 13), згідно рішення 33 сесії VII скликання Чернівецької міської ради від 08.08.2017 року N 801 "Про внесення змін до Цільової програми з будівництва об'єктів житла і соціальної сфери в місті Чернівцях на 2017/2020 роки "Сучасне місто", затвердженої рішенням міської ради VII скликання 13.03.2017 р. N 626" (Рішення N 801), зі змінами.

В даний час лише в одному дошкільному закладі N 41 ЦРД "Пізнайко" функціонує басейн із загальною площею 153,4 м2. Його обладнано спеціальним інвентарем для безпечних занять з плавання (плавальні дошки, надувні круги), а також іграшками та предметами різних форм і розмірів (що плавають та тонуть), обладнанням (м'ячі, обручі, гімнастичні палиці) для навчання елементів плавання.

Заклад працює за фізкультурно-оздоровчим профілем, одним із основних завдань якого є: охорона та зміцнення здоров'я дошкільнят, удосконалення фізичного розвитку, підвищення опірності та захисних властивостей організму, поліпшення розумової та фізичної працездатності.

Двічі на тиждень діти відвідують заняття з плавання, які організовують з окремими підгрупами від 8 до 12 дітей та тривають від 20 до 30 хв. Для успішного опанування дітьми основних плавальних рухів, на заняттях інструктор з плавання застосовує імітаційні, ігрові вправи та рухи на суші, як засіб формування рухових навичок у воді та розвитку фізичних якостей.

У роботі зі старшими дошкільнятами, коли діти опановують техніку плавання, ігри використовуються для повторення, закріплення і вдосконалення окремих рухів спортивного способу плавання (брас, кроль). При навчанні дітей плаванню використовуються такі форми, як ігрові вправи, ігри-забави, сюжетні та безсюжетні, ігри з елементами змагання, естафети.

За рекомендаціями лікарів та побажаннями батьків створено гурток з гідро-аеробіки, в якому займаються діти, які за станом здоров'я потребують додаткових занять в басейні. Для дітей гідро-аеробіка служить прекрасним засобом загартування, розвитку витривалості, виправленням осанки, профілактикою плоскостопості, закріпленням навичок управління своїм тілом у водному середовищі.

Педагоги дошкільних закладів міста та області мають можливість запроваджувати в практику роботи досвід опорних ДНЗ, пріоритетом яких є питання фізкультурно-оздоровчої роботи та прищеплення навичок здорового способу життя у дошкільнят. ДНЗ N 3 - "Збереження і зміцнення фізичного, психічного, соціального та духовного здоров'я дітей дошкільного віку", ДНЗ N 27 - "Модернізація змісту фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ", ДНЗ N 30 ЦРД "Дивосвіт" - "Консультативно-оздоровчий центр з пропаганди еколого-валеологічної освіти".

Педагоги міста мають змогу впроваджувати в освітній процес досвід роботи вихователя ДНЗ N 27 Лепчук Тетяни Іванівни "Використання здоров'язбережувальних технологій у навчально-виховному процесі з дітьми". Збереження здоров'я малят - пріоритетне завдання і для батьки і для педагогів.

Ефективність фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних закладах визначається правильно спрямованою роботою з батьками з даного питання.

Під час проведення Днів відкритих дверей, дискусій, занять за участю батьків, прес-конференцій, консультацій, через оформлення батьківських куточків, папок-пересувок та скриньок довіри, вихователі інформують родини про їх вплив на формування фізичного здоров'я дітей. До відома батьків представлені напрямки формування культури здоров'я у дитячому садку, як саме і коли здійснюються оздоровчі заходи. Санбюлетні, консультації та рекомендації для батьків регулярно змінюються. В більшості дошкільних закладів міста проблеми здорового способу життя розглядалися на батьківських зборах як загальних, так і групових. Показником роботи з батьками вихованців є їх участь у святах, розвагах, спільних заходах.

Вагомим досягненням є те, що ДНЗ N 41 ЦРД "Пізнайко" посів 2 місце у Всеукраїнському огляді-конкурсі на кращий стан з фізичного виховання в дошкільних навчальних закладах", а ДНЗ N 32 надіслав свої доробки для участі в цьому році.

Управлінням освіти міської ради постійно проводить різноманітні заходи з метою популяризації здорового способу життя, організації фізкультурно-оздоровчих заходів для дітей за участі батьків. З цією метою були організовані загальноміські батьківські збори "Опікуємось дитиною - разом з родиною", на яких піднімалось питання фізичного розвитку дітей в ДНЗ та вдома. Щорічно проводяться загальноміські спортивні свята "Перші кроки", Малі олімпійські ігри до Дня захисту дітей, флешмоби за участі вихованців, педагогів дошкільних закладів та їх батьків.

У 2018 році заплановано проведення батьківської конференції "Виховуємо здорових дітей".

Враховуючи те, що 34,5 % дошкільних навчальних закладів розташовані в пристосованих приміщеннях, перевантаження груп дітьми, вважаємо нагальною потребою при проектуванні забудови житлових масивів передбачати будівництво нових дошкільних закладів з плавальними басейнами, спортивними залами, сучасними спортивними та ігровими майданчиками.

Зміни пріоритетних напрямків освіти спонукають педагогів, батьків, управлінців до творчого переосмислення цілей з організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах та створення сучасної навчально-матеріальної бази.

 

Начальник управління освіти
Чернівецької міської ради

С. В. Мартинюк
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали