Про тарифи на платні послуги, що надаються Городнянською центральною районною лікарнею

Розпорядження Чернігівської обласної державної адміністрації
від 15 червня 2017 року N 276

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Чернігівській області
29 червня 2017 р. за N 42/1131

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року N 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" (із змінами і доповненнями), від 17 вересня 1996 року N 1138 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах" (із змінами і доповненнями), розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17 травня 2006 року N 216 "Про ціноутворення", зареєстрованого в Чернігівському обласному управлінні юстиції 30 травня 2006 року за N 14/599 (із змінами і доповненнями):

1. Встановити:

1.1. Тарифи на платні послуги з проведення профілактичних медичних оглядів працівників певних категорій, що надаються Городнянською центральною районною лікарнею, згідно з додатком 1.

1.2. Тарифи на платні послуги з проведення профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб, що надаються Городнянською центральною районною лікарнею, згідно з додатком 2.

1.3. Тарифи на платні послуги з проведення медичних оглядів для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами, попередніх профілактичних медичних оглядів для отримання посвідчення водія транспортних засобів, а також відповідних періодичних профілактичних медичних оглядів, що надаються Городнянською центральною районною лікарнею, згідно з додатком 3.

1.4. Тарифи на платні послуги з проведення профілактичних наркологічних та психіатричних медичних оглядів, що надаються Городнянською центральною районною лікарнею, згідно з додатком 4.

2. Взяти до відома, що:

2.1. У тарифах на платні послуги, передбачених підпунктами 1.1 - 1.4 пункту 1, не враховано податок на додану вартість на підставі підпункту 181.1 статті 181 Податкового кодексу України.

2.2. У тарифах на платні послуги, передбачених підпунктами 1.1 - 1.3 пункту 1:

2.2.1. У випадку, коли при проходженні медичного огляду певними пацієнтами вже є висновки окремих лікарів-спеціалістів або результати лабораторних, діагностичних та інших досліджень, вартість цих послуг не враховується у загальній вартості медичного огляду.

2.2.2. У випадку, коли при проходженні медичного огляду пацієнт потребує додаткових висновків окремих лікарів-спеціалістів або результатів лабораторних, діагностичних та інших досліджень, вартість цих послуг додатково включається до загальної вартості медичного огляду.

2.2.3. При проходженні медичних оглядів, де існує необхідність у висновку фахівців медичного профілю, відсутніх у штаті лікарні, та лабораторних, діагностичних та інших досліджень, не врахованих у тарифах, пацієнт приймається після проходження медичного огляду у цих фахівців та лабораторних, діагностичних та інших досліджень в інших лікувальних закладах охорони здоров'я.

2.3. У тарифах на платні послуги, передбачених підпунктами 1.1, 1.3 пункту 1, вартість бланків медичних довідок не врахована і оплачується пацієнтами додатково.

2.4. У тарифах на платні послуги, передбачених підпунктом 1.1 пункту 1, вартість досліджень сенсомоторних реакцій, уваги, реакції на об'єкт, що рухається, швидкості переключення уваги, емоційної стійкості та відчуття тривоги, стійкості до дії стресів, орієнтації у просторі, втомлюваності, здатності приймати рішення в екстремальних умовах, пам'яті зорової та слухової, недбалості, здібності до адаптації, ФЗД (спірометрії) не враховані.

2.5. У тарифах на платні послуги, передбачених підпунктом 1.2 пункту 1, вартість флюорографії враховано при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік.

2.6. У тарифах на платні послуги, передбачених підпунктом 1.4 пункту 1, вартість бланків сертифікатів про проходження профілактичних наркологічних оглядів, медичних довідок про проходження обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, не враховано і оплачується пацієнтами додатково.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 15 жовтня 2009 року N 347 "Про тарифи на платні послуги, що надаються Городнянською центральною районною лікарнею", зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 29 жовтня 2009 року за N 56/785.

4. Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації забезпечити офіційне оприлюднення розпорядження голови обласної державної адміністрації в пресі у визначений законодавством термін.

5. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

 

Голова обласної
державної адміністрації

В. П. Куліч

 

Додаток 1
до розпорядження Чернігівської обласної державної адміністрації
15.06.2017 N 276

ТАРИФИ
на платні послуги з проведення профілактичних медичних оглядів працівників певних категорій, що надаються Городнянською центральною районною лікарнею

N

Найменування послуг

Одиниця виміру

чоловіки/ жінки

Тариф, грн

1

2

3

4

5

 

Попередні профілактичні (під час прийняття на роботу) (крім випадків, коли медичні огляди проводяться за направленнями органів державної служби зайнятості) та періодичні (протягом трудової діяльності) медичні огляди працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічні обов'язкові медичні огляди осіб віком до 21 року:

 

 

 

1.

Робота на висоті, верхолазні роботи і роботи, пов'язані з підійманням на висоту, а також з обслуговуванням підіймальних механізмів (не враховано дослідження сенсомоторних реакцій, уваги, пам'яті зорової та слухової, емоційної стійкості та відчуття тривоги, стійкості до впливу стресів, недбалості, орієнтації у просторі, здібності до адаптації).

попередній огляд

чоловіки

169,40

жінки

212,40

періодичний огляд

чоловіки

110,00

жінки

153,00

2.

Електротехнічний персонал, що виконує роботи з оперативного обслуговування і ремонту діючих електроустановок напругою 127 В і вище змінного струму і 110 В постійного струму, а також монтажні та налагоджувальні роботи, дослідження та вимірювання у цих електроустановках

попередній огляд

чоловіки

125,10

жінки

168,10

періодичний огляд

чоловіки

101,70

жінки

144,70

3.

Машиністи (кочегари), оператори котельних, працівники служби газнагляду

попередній огляд

чоловіки

121,90

жінки

164,90

періодичний огляд

чоловіки

121,90

жінки

164,90

4.

Роботи у лісовій охороні, по валу, сплаву, транспортуванню та первинній обробці лісу

попередній огляд

чоловіки

133,40

жінки

176,40

періодичний огляд

чоловіки

110,00

жінки

153,00

5.

Роботи у військовій охороні, службах спецзв'язку, апараті інкасації, банківських структурах, інших закладах та службах, яким дозволено носити вогнепальну зброю та її застосовувати

попередній огляд

чоловіки

202,00

жінки

245,00

періодичний огляд

чоловіки

178,60

жінки

221,60

6.

Газорятувальна служба, добровільні газорятувальні дружини, військові частини і загони з попередження виникнення і ліквідації відкритих газових і нафтових фонтанів, військові гірничі, гірничорятувальні служби міністерств та закладів, пожежна охорона (не враховано дослідження сенсомоторних реакцій, уваги, реакції на об'єкт, що рухається, швидкості переключення уваги, емоційної стійкості та відчуття тривоги, стійкості до дії стресів, орієнтації у просторі, втомлюваності, здатності приймати рішення в екстремальних умовах).

попередній огляд

чоловіки

202,00

жінки

245,00

періодичний огляд

чоловіки

202,00

жінки

245,00

7.

Аварійно-рятувальні служби (роботи) з ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру (не враховано дослідження сенсомоторних реакцій, уваги, реакції на об'єкт, що рухається, швидкості переключення уваги, емоційної стійкості та відчуття тривоги, стійкості до дії стресів, орієнтації у просторі, втомлюваності, здатності приймати рішення в екстремальних умовах, ФЗД)

попередній огляд

чоловіки

202,00

жінки

245,00

періодичний огляд

чоловіки

202,00

жінки

245,00

8.

Роботи на механічному обладнанні.

попередній огляд

чоловіки

133,40

жінки

176,40

періодичний огляд

чоловіки

110,00

жінки

153,00

 

у тому числі:

 

 

 

 

Загальні обстеження спеціалістами медичної комісії:

 

 

 

9.

Огляд лікарем-терапевтом

огляд

 

8,60

10.

Огляд лікарем-отоларингологом

огляд

 

10,70

11.

Огляд лікарем-офтальмологом

огляд

 

6,80

12.

Огляд лікарем-невропатологом

огляд

 

12,60

13.

Огляд лікарем-хірургом

огляд

 

8,30

14.

Огляд лікарем-акушер-гінекологом

огляд

 

23,80

15.

Огляд лікарем-дерматовенерологом

огляд

 

9,40

 

Лабораторні, функціональні та інші дослідження

 

 

 

16.

Функціональне обстеження (електрокардіограма)

дослідження

 

16,50

17.

Аналіз крові (визначення гемоглобіну, лейкоцитів, ШОЕ)

дослідження

 

18,10

18.

Загальний аналіз сечі

дослідження

 

23,20

19.

Флюорографія грудної клітки

дослідження

 

14,10

20.

Рентгенографія грудної клітки

дослідження

 

37,50

21.

Бактеріологічне дослідження мазків на флору

дослідження

 

19,20

22.

Визначення глютамілтрансферази в крові (ГГТФ)

дослідження

 

36,00

23.

Дослідження вестибулярного апарату

дослідження

 

14,30

 

Заступник голови - керівник апарату
обласної державної адміністрації

Н. А. Романова

 

Додаток 2
до розпорядження Чернігівської обласної державної адміністрації
15.06.2017 N 276

Тарифи
на платні послуги з проведення профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб, що надаються Городнянською центральною районною лікарнею

N

Найменування послуг

Тарифи на послуги з проведення медичних оглядів, грн

Попередній

Періодичний 1 раз на рік

Періодичний перший раз на рік

Періодичний другий раз на рік

1

2

3

4

5

6

 

Попередні профілактичні медичні огляди працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб (крім випадків, коли медичні огляди проводяться за направленнями органів державної служби зайнятості), а також відповідні періодичні профілактичні медичні огляди:

 

 

 

 

1.

Харчова та переробна промисловість

 

 

 

 

 

Працівники адміністрації, які мають доступ у виробничі цехи, складські приміщення, холодильники, експедиції, виробничі лабораторії

238,60

105,90

-

-

 

Технологи, начальники цехів

238,60

105,90

-

-

 

Персонал, який миє обладнання, готує мийні засоби та дезінфекційні розчини

238,60

105,90

-

-

 

Слюсарі, електромонтери та інші працівники, зайняті ремонтними роботами у виробничих та складських приміщеннях

238,60

105,90

-

-

 

Вантажники

238,60

105,90

-

-

 

Водії, зайняті транспортуванням харчової продукції (на всіх видах транспорту)

238,60

105,90

-

-

 

Працівники пунктів приймання сирого молока

238,60

105,90

-

-

 

Прибиральники приміщень

238,60

105,90

-

-

 

Працівники всіх виробничих цехів

238,60

-

158,30

70,40

 

Працівники лабораторій та заквасного відділення

238,60

-

158,30

70,40

 

Працівники складів, холодильників

238,60

-

105,90

18,00

2.

Підприємства продовольчої торгівлі, у тому числі роздрібної, а також ті, що розташовані на території ринків

 

 

 

 

 

Адміністрація (крім осіб, що не мають контакту з продукцією, яка зберігається та реалізується)

238,60

133,80

-

-

 

Продавці

238,60

-

133,80

18,00

 

Працівники складів, холодильників, експедитори

238,60

133,80

-

-

 

Персонал, який миє обладнання, та прибиральники приміщень

238,60

133,80

-

-

 

Слюсарі, електромонтери та інші працівники, зайняті ремонтом холодильного та торговельного обладнання

238,60

133,80

-

-

3.

Ринки

 

 

 

 

 

Адміністрація та персонал продовольчих ринків (крім осіб, які не мають контакту з продукцією, що зберігається та реалізується)

238,60

105,90

-

-

 

Продавці молокопродуктів та готової до вживання харчової продукції власного виробництва, товарів дитячого асортименту

238,60

-

158,30

18,00

 

Продавці, що реалізують на ринках харчові продукти промислового виробництва

238,60

-

105,90

18,00

 

Працівники продовольчих складів, холодильників

238,60

-

105,90

18,00

4.

Підприємства громадського харчування

 

 

 

 

 

Адміністрація

238,60

164,30

-

-

 

Завідувачі виробництва

238,60

-

186,20

39,90

 

Кухарі та кухонні працівники

238,60

-

186,20

39,90

 

Кондитери

238,60

-

186,20

39,90

 

Офіціанти

238,60

-

186,20

39,90

 

Слюсарі, електромонтери та працівники, зайняті ремонтними роботами у виробничих та складських приміщеннях

238,60

133,80

-

-

 

Працівники, що мають доступ до миття обладнання посуду, інвентарю (бригади з обслуговування підприємств для проведення прибирання, миття та дезінфекційних робіт) і працівники, що тимчасово залучаються до роботи на харчових об'єктах

238,60

133,80

-

-

5.

Пральні, приймальні пункти білизни, хімчистки

 

 

 

 

 

Приймальники

238,60

79,30

-

-

 

Пральники, прасувальники

238,60

79,30

-

-

6.

Перукарні, косметичні та масажні кабінети

 

 

 

 

 

Адміністрація

238,60

133,80

-

-

 

Перукарі

238,60

-

133,80

18,00

 

Косметики

238,60

-

133,80

18,00

 

Манікюрниці

238,60

-

133,80

18,00

 

Масажисти

238,60

-

133,80

18,00

 

Технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень

238,60

-

133,80

18,00

7.

Готелі

 

 

 

 

 

Адміністрація, що бере участь у процесі обслуговування

238,60

133,80

-

-

 

Чергові

238,60

-

133,80

18,00

 

Покоївки

238,60

-

133,80

18,00

 

Кастеляни

238,60

-

133,80

18,00

 

Технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень

238,60

-

133,80

18,00

8.

Гуртожитки

 

 

 

 

 

Адміністрація

238,60

133,80

-

-

 

Вихователі

238,60

133,80

-

-

 

Кастелянки

238,60

133,80

-

-

 

Технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень

238,60

133,80

-

-

9.

Заклади культури (клуби, будинки культури тощо)

 

 

 

 

 

Костюмери

238,60

60,00

-

-

 

Обслуговуючий персонал

238,60

60,00

 

 

 

Технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень

238,60

60,00

-

-

10.

Водоочисні та каналізаційні споруди

 

 

 

 

 

Адміністрація

238,60

-

84,50

39,90

 

Працівники цехів

238,60

-

84,50

39,90

 

Працівники лабораторій

238,60

-

84,50

39,90

 

Інженери

238,60

-

84,50

39,90

 

Техніки

238,60

-

84,50

39,90

 

Технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень

238,60

-

84,50

39,90

 

Робітники, безпосередньо причетні до водопостачання та збору стічних вод, у тому числі на суднах, у залізничних вагонах, на літаках

238,60

-

158,30

21,90

11.

Транспортно-дорожній комплекс

 

 

 

 

11а.

Автомобільні, залізничні, морські та річкові вокзали, аеропорти, аеродроми, морські та річкові порти, кемпінги, мотелі

 

 

 

 

 

Працівники місць відпочинку локомотивних бригад, водії автобусів, члени екіпажів повітряних, морських та річкових суден

238,60

133,80

-

-

 

Прибиральники приміщень вокзалів, портів та автостанцій

238,60

133,80

-

-

 

Працівники кімнат відпочинку пасажирів на вокзалах, у портах та на автостанціях

238,60

133,80

-

-

 

Працівники кімнат матері і дитини вокзалів, портів та автостанцій

238,60

133,80

-

-

11б.

Рухомий склад авіаційного, автомобільного, залізничного, морського і річкового транспорту

 

 

 

 

 

Начальники пасажирських поїздів, провідники, інші працівники поїзних бригад

238,60

133,80

-

-

 

Працівники пунктів, які безпосередньо пов'язані з підготовкою пасажирських составів до рейсу

238,60

133,80

-

-

 

Касири, контролери всіх видів пасажирського транспорту

238,60

133,80

-

-

 

Працівники, зайняті транспортуванням харчової продукції (на всіх видах транспорту - авіаційного, автомобільного, залізничного, морського і річкового), у тому числі вантажники

238,60

133,80

-

-

12.

Суб'єкти господарювання, що займаються розведенням, вирощуванням і реалізацією тварин

 

 

 

 

 

Тваринники

238,60

86,60

-

-

 

Працівники тваринницьких ферм

238,60

86,60

-

-

 

Працівники цехів виготовлення кормів

238,60

86,60

-

-

 

Оператори машинного доїння

238,60

86,60

-

-

 

Оператори штучного запліднення тварин

238,60

86,60

-

-

13.

Приватні послуги

 

 

 

 

 

Репетитори, гувернантки, доглядальниці, прибиральниці, кухарі, манікюрниці, педикюрниці, масажисти

238,60

164,30

-

-

у тому числі:

Загальні обстеження спеціалістами медичної комісії:

14.

Огляд лікарем-терапевтом

8,60

15.

Огляд лікарем-стоматологом

11,20

16.

Огляд лікарем-отоларингологом

10,70

17.

Огляд лікарем-дерматовенерологом

9,40

Клінічні, лабораторні дослідження

18.

Флюорографія

14,10

19.

Дослідження крові на сифіліс

13,90

20.

Дослідження на гельмінтози

19,30

21.

Дослідження мазків на гонорею

14,00

22.

Дослідження на носійство кишкових інфекцій

54,50

23.

Серологічне дослідження на черевний тиф

52,40

24.

Мазок з горла та носа на наявність патогенного стафілококу

30,50

 

Заступник голови - керівник апарату
обласної державної адміністрації

Н. А. Романова

 

Додаток 3
до розпорядження Чернігівської обласної державної адміністрації
15.06.2017 N 276

ТАРИФИ
на платні послуги з проведення медичних оглядів для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами, попередніх профілактичних медичних оглядів для отримання посвідчення водія транспортних засобів, а також відповідних періодичних профілактичних медичних оглядів, що надаються Городнянською центральною районною лікарнею

N

Найменування послуг

Одиниця виміру

Тариф, грн

1.

Медичний огляд для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами

огляд

127,50

2.

Попередній профілактичний медичний огляд для отримання посвідчення водія транспортних засобів (крім випадків, коли медичні огляди проводяться за направленнями органів державної служби зайнятості), а також відповідний періодичний профілактичний медичний огляд

огляд

169,10

3.

Передрейсові та післярейсові медичні огляди водіїв

огляд

10,50

у тому числі:

 

Загальні обстеження спеціалістами медичної комісії:

 

 

4.

Огляд лікарем-терапевтом

огляд

8,60

5.

Огляд лікарем-невропатологом

огляд

12,60

6.

Огляд лікарем-отоларингологом

огляд

10,70

7.

Огляд лікарем-офтальмологом

огляд

6,80

8.

Огляд лікарем-хірургом

огляд

8,30

 

Лабораторні і функціональні обстеження:

9.

ЕКГ

обстеження

16,50

10.

Загальний аналіз крові

обстеження

33,90

11.

Загальний аналіз сечі

обстеження

23,20

12.

Аналіз крові на цукор

обстеження

15,20

13.

Визначення групи крові та резус-фактора

обстеження

19,00

14.

Обстеження вестибулярного апарату

обстеження

14,30

 

Заступник голови - керівник апарату
обласної державної адміністрації

Н. А. Романова

 

Додаток 4
до розпорядження Чернігівської обласної державної адміністрації
15.06.2017 N 276

ТАРИФИ
на платні послуги з проведення профілактичних наркологічних та психіатричних медичних оглядів, що надаються Городнянською центральною районною лікарнею

N

Найменування послуг

Одиниця виміру

Тариф, грн

1.

Психіатричний медичний огляд (крім випадків, коли медичні огляди проводяться за направленнями органів державної служби зайнятості)

огляд

43,00

2.

Наркологічний профілактичний огляд (крім випадків, коли медичні огляди проводяться за направленнями органів державної служби зайнятості)

огляд

73,10

 

Заступник голови - керівник апарату
обласної державної адміністрації

Н. А. Романова
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали