Про тарифи на платні послуги з проведення медичних оглядів працівників певних категорій, що надаються комунальним лікувально-профілактичним закладом "Чернігівська міська лікарня N 3" (на базі ВАТ "ЧеЗаРа")

Розпорядження Чернігівської обласної державної адміністрації
від 23 червня 2010 року N 176

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області
29 червня 2010 р. за N 18/812

На підставі постанов Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року N 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" (із змінами і доповненнями), від 17 вересня 1996 року N 1138 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров'я та вищих медичних закладах освіти" (із змінами і доповненнями), наказу Міністерства охорони здоров'я України від 21 травня 2007 року N 246 "Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за N 846/14113, та розпорядження голови облдержадміністрації від 17 травня 2006 року N 216 "Про ціноутворення", зареєстрованого в Чернігівському обласному управлінні юстиції 30 травня 2006 року за N 14/599 (зі змінами і доповненнями):

1. Встановити тарифи на платні послуги з проведення медичних оглядів працівників певних категорій, що надаються комунальним лікувально-профілактичним закладом "Чернігівська міська лікарня N 3" (на базі ВАТ "ЧеЗаРа"), згідно з додатком.

2. Взяти до відома, що:

2.1. У тарифах не враховано податок на додану вартість на підставі підп. 2.3.1 ст. 2, підп. 5.1.8 ст. 5 Закону України "Про податок на додану вартість" та постанови Кабінету Міністрів України від 05.10.98 N 1602 "Про послуги з охорони здоров'я, операції з надання яких закладами охорони здоров'я, які мають спеціальний дозвіл на надання таких послуг, звільняються від обкладення податком на додану вартість" (із змінами і доповненнями).

2.2. Вартість рентгенплівки в тарифах не врахована і оплачується пацієнтом додатково за цінами останніх надходжень.

2.3. У випадку, коли при проходженні медичного огляду певними пацієнтами вже є висновки окремих лікарів-спеціалістів або результати лабораторних, діагностичних та інших досліджень, вартість цих послуг виключається із загальної вартості медичного огляду.

2.4. У випадку, коли при проходженні медичного огляду, з урахуванням характеру дії шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на стан здоров'я, пацієнт потребує додаткових висновків окремих лікарів-спеціалістів або результатів лабораторних, діагностичних та інших досліджень, вартість цих послуг додатково включається до загальної вартості медичного огляду.

2.5. У тарифах попереднього та періодичних медичних оглядів не враховані вартість оглядів лікарями-фахівцями: дерматологом, онкологом, гематологом, ортопедом - травматологом та вартість лабораторних, діагностичних та інших досліджень: дельта АЛК (амінолевуленової кислоти) та КП (копропорфірину) у сечі, ГГТФ, вібраційної чутливості, холодової проби, альгезіметрії, динамометрії, скіаскопії, рефрактометрії, визначення об'єму акомодації, кольоровідчуття, ларингоскопії, терморезистенції еритроцитів, аудіометрії, рентгенографії трубчастих кісток, тонометрії. При проходженні певних медичних оглядів, коли є необхідність у висновку фахівців медичного профілю, відсутніх у штаті лікарні, та лабораторних, діагностичних та інших досліджень, не врахованих у тарифах, пацієнт приймається після проходження медичного огляду у цих фахівців та лабораторних, діагностичних та інших досліджень в інших лікувальних закладах охорони здоров'я.

3. Управлінню охорони здоров'я обласної державної адміністрації у межах наданих законодавством повноважень забезпечити дотримання комунальним лікувально-профілактичним закладом "Чернігівська міська лікарня N 3" (на базі ВАТ "ЧеЗаРа") вимог наказу Міністерства охорони здоров'я України від 21 травня 2007 року N 246 "Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за N 846/14113.

4. Управлінню у справах преси та інформації облдержадміністрації забезпечити офіційне оприлюднення даного розпорядження в пресі у визначений законодавством термін.

5. Це розпорядження набирає чинності з моменту його оприлюднення.

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Білоус Н. В.

 

Голова обласної
державної адміністрації

В. М. Хоменко


 

Додаток
до розпорядження Чернігівської обласної державної адміністрації
23.06.2010 N 176


ТАРИФИ
на платні послуги з проведення медичних оглядів працівників певних категорій, що надаються комунальним лікувально-профілактичним закладом "Чернігівська міська лікарня N 3" (на базі ВАТ "ЧеЗаРа")

N

Найменування послуг

Одиниця виміру

чоловіки / жінки

Тариф без ПДВ, грн.

попередні

періодичні

1

2

3

4

5

6

 

Попередні (під час прийняття на роботу) та періодичні (протягом трудової діяльності) медичні огляди працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічні обов'язкові медичні огляди осіб віком до 21 року

 

 

 

 

1.

Професії працівників, пов'язані зі шкідливими та небезпечними факторами виробничого середовища і трудового процесу:

 

 

 

 

1.1

Неорганічні сполуки азоту (аміак, кислота азотна, азоту оксиди, азоту диоксид (у перерахунку на NO2) та ін.).
Метали рідкісноземельні (не враховано огляд лікарем-дерматологом).
Цинк і його сполуки.
Похідні хлорованих аліфатичних кислот (не враховано огляд лікарем-дерматологом).
Синтетичні мийні засоби (не враховано огляд лікарем-дерматологом).
Амінопласти, сечовино-формальдегідні смоли: карбопласти меламіно- формальдегідні смоли (не враховано огляд лікарем-дерматологом).
Фосфорне добриво (виробництво, використання) (не враховано огляд лікарем-дерматологом).

огляд

чоловіки

38,29

34,25

жінки

41,57

37,53

1.2

Альдегіди аліфатичні (насичені, ненасичені) і ароматичні (формальдегід, ацетальдегід, акролеїн, бензальдегід, фталевий альдегід та ін.) (не враховано огляди лікарем-дерматологом, лікарем-онкологом).
Кислота ізофталева, терефталева, фталевий ангідрид та його похідні.
Поліуретани (виробництво та переробка), монофенилуретан, 4,4-дифенілметандіізоціанат, поліізоціанат (не враховано огляд лікарем-дерматологом).
Поліефіри (виробництво та переробка) (не враховано огляд лікарем-дерматологом).

огляд

чоловіки

41,66

37,62

жінки

44,94

40,90

1.3

Альдегідів і кетонів галагенопохідні (не враховано огляд лікарем-дерматологом).
Хлор, бром, йод, сполуки з воднем, оксиди (не враховано огляд лікарем-дерматологом).
Органічні сполуки кремнію (не враховано огляд лікарем-дерматологом).
Сірка елементарна. Оксиди сірки. Ангідрид сірчаної та сірчистої кислот. Кислота сірчана (не враховано огляд лікарем-дерматологом).
Сполуки хрому (III), сполуки хрому (IV) (не враховано огляд лікарем-дерматологом).
Фенопласти (виробництво та термічна переробка) (не враховано огляд лікарем-дерматологом).

огляд

чоловіки

39,97

35,93

жінки

43,25

39,21

1.4

Аміни, аміди органічних кислот, анілін і інші похідні (за наявності алергенної дії) (не враховано огляд лікарем-дерматологом).

огляд

чоловіки

61,19

48,97

жінки

64,47

52,25

1.5

Аміни, аміди органічних кислот, анілін і інші похідні (без алергенної дії) (не враховано огляд лікарем-дерматологом).

огляд

чоловіки

55,33

43,11

жінки

58,61

46,39

1.6

Фтор і його неорганічні сполуки (не враховано огляд лікарем-дерматологом, рентгенографію трубчастих кісток).

огляд

чоловіки

48,44

39,17

жінки

51,72

42,45

1.7

Кетони аліфатичні та ароматичні (ацетон, метилетилкетон, ацетофенон та ін.), (не враховано ГГТФ).

огляд

чоловіки

41,66

37,62

жінки

44,94

40,90

1.8

Мідь та її сполуки, срібло, золото та їх сполуки (не враховано огляд лікарем-дерматологом).

огляд

чоловіки

48,15

35,93

жінки

51,43

39,21

1.9

Олово і його неорганічні сполуки.

огляд

чоловіки

33,23

33,23

жінки

36,51

36,51

1.10

Олово і його органічні сполуки.

огляд

чоловіки

23,04

19,00

жінки

26,32

22,28

1.11

Свинець, його неорганічні та органічні сполуки (не враховано визначення дельта АЛК (амінолевуленової кислоти) та КП (копропорфірину) у сечі).

огляд

чоловіки

41,72

35,40

жінки

45,00

38,68

1.12

Вуглеводні ароматичні: бензол та його похідні (не враховано огляд лікарем-дерматологом, ГГТФ).

огляд

чоловіки

45,91

41,87

жінки

49,19

45,15

1.13

Водню ціанід, ціаніди.

огляд

чоловіки

40,77

36,73

жінки

44,05

40,01

1.14

Фторопласти фторопласт-4 (політетрафторетилен, тефлон і ін.) (виробництво та термічна переробка) (не враховано огляд лікарем-дерматологом).
Суміш вуглеводнів нафти: бензин, гас, мазути, бітум, асфальти, кам'яновугільні і нафтові смоли і пеки, мінеральні масла (нафтові і сланцеві) неочищені та неповністю очищені (не враховано огляд лікарем-дерматологом).

огляд

чоловіки

41,66

34,25

жінки

44,94

37,53

1.15

Синтетичні полімерні матеріали (епоксидні смоли, компаунди, клеї тощо) (не враховано огляд лікарем-дерматологом).

огляд

чоловіки

44,19

34,25

жінки

47,47

37,53

1.16

Епіхлоргідрин (виробництво).

огляд

чоловіки

44,99

35,05

жінки

48,27

38,33

1.17

Пил рослинного і тваринного походження (бавовни, льону, коноплі, кенафу, джуту, зерна, тютюну, деревини, торфу, хмелю, борошна, паперу, вовни, пуху, натурального шовку тощо, у т. ч. з бактеріальним забрудненням) (не враховано огляд лікарем-дерматологом).

огляд

чоловіки

39,97

50,21

жінки

43,25

53,49

1.18

Радіоактивні речовини (персонал категорії А. (не враховано огляди лікарем-дерматологом, лікарем - гематологом).

огляд

чоловіки

60,89

60,89

жінки

64,17

64,17

 1.19

Джерела іонізуючих випромінювань (персонал категорії А. (не враховано огляди лікарем-дерматологом, лікарем -гематологом).

огляд

чоловіки

50,21

50,21

жінки

53,49

53,49

1.20

Лазерні випромінювання від лазерів III і IV класу небезпеки (не враховано огляд лікарем-дерматологом).

огляд

чоловіки

39,41

35,37

жінки

42,69

38,65

1.21

Електромагнітні поля частотою 1 КГц - 300 ГГц (НЧ, СЧ, ВЧ, ДВЧ, УВЧ, НВЧ, НЗВЧ).
Постійні магнітні поля.
Електромагнітні поля: промислової частоти 50 Гц та нижче 50 Гц.

огляд

чоловіки

35,53

31,49

жінки

38,81

34,77

1.22

Локальна вібрація (не враховано дослідження на вібраційну чутливість, холодову пробу, альгезіметрію, огляд лікарем-ортопедом-травматологом).

огляд

чоловіки

27,53

21,57

жінки

30,81

24,85

1.23

Загальна вібрація (не враховано дослідження на вібраційну чутливість, огляд лікарем-ортопедом-травматологом).

огляд

чоловіки

29,21

21,57

жінки

32,49

24,85

1.24

Виробничий шум від 81 і вище (не враховано аудіометрію).

огляд

чоловіки

25,61

21,57

жінки

28,89

24,85

1.25

Ультразвук (контактна передача) (не враховано дослідження на вібраційну чутливість).

огляд

чоловіки

26,64

22,60

жінки

29,92

25,88

1.26

Знижена температура повітря в приміщенні та робота на відкритих площадках (не враховано огляд лікарем-дерматологом).

огляд

чоловіки

27,53

23,49

жінки

30,81

26,77

1.27

Підвищена температура повітря в приміщенні та на відкритих площадках (не враховано огляд лікарем-дерматологом, терморезистність еритроцитів).

огляд

чоловіки

28,90

24,86

жінки

32,18

28,14

1.28

Підняття та ручне переміщення вантажу (не враховано динамометрію).
Переміщення вантажу в залежності від сумарної його маси, який переміщується протягом кожної години зміни (не враховано динамометрію).
Роботи, пов'язані з локальними та регіональними м'язовими напруженнями (не враховано динамометрію).
Роботи, що пов'язані з вимушеними нахилами корпуса (за візуальною оцінкою більше 30° від вертикалі) більше 100 разів за зміну (не враховано динамометрію).
Перебування у вимушеній робочій позі (не враховано динамометрію).

огляд

чоловіки

28,75

20,92

жінки

32,03

24,20

1.29

Зорово-напружені роботи: прецизійні, роботи з оптичними приладами і спостереження за екраном (не враховано динамометрію).

огляд

чоловіки

21,35

17,31

жінки

24,63

20,59

1.30

Прецизійні роботи з об'єктом розрізнення до 0,3 мм (не враховано скіаскопію, рефрактометрію, визначення об'єму акомодації, тонометрію, визначення кольоровідчуття).
Зорово-напружені роботи з об'єктом розрізнення від 0,3 до 1 мм (не враховано скіаскопію, рефрактометрію, визначення об'єму акомодації, тонометрію, визначення кольоровідчуття).

огляд

чоловіки

22,62

18,86

жінки

25,90

21,86

1.31

Зорово-напружені роботи, що пов'язані з безперервним стеженням за екраном відеотерміналів

огляд

чоловіки

24,72

20,68

жінки

28,00

23,86

1.32

Перенапруга голосового апарата (викладацька, директорська, вокальна роботи, розмовні види роботи на телефонній станції та ін.) (не враховано ларингоскопію).

огляд

чоловіки

22,24

18,20

жінки

25,52

21,48

2.

Професії працівників, зайнятих на важких роботах:

 

 

 

 

2.1

Робота на висоті, верхолазні роботи і роботи, пов'язані з підійманням на висоту, а також з обслуговування підіймальних механізмів. (не враховано дослідження ГГТФ, дослідження сенсомоторних реакцій, уваги, реакції на об'єкт, що рухається, швидкості переключення уваги, емоційної стійкості та відчуття тривоги, стійкості до дії стресів, утомлюваності, здатності приймати рішення в екстремальних умовах).

огляд

чоловіки

35,65

31,61

жінки

38,93

34,89

2.2

Електротехнічний персонал, що виконує роботи з оперативного обслуговування і ремонту діючих електроустановок напругою 127 В і вище змінного струму і 110 В постійного струму, а також монтажні та налагоджувальні роботи, дослідження та вимірювання у цих електроустановках.

огляд

чоловіки

37,02

32,98

жінки

40,30

36,26

2.3

Роботи на механічному обладнанні (токарних, фрезерних та ін. станках, штампувальних пресах тощо).

огляд

чоловіки

36,92

32,88

жінки

40,20

36,16

2.4

Роботи, що пов'язані з обслуговуванням ємностей під тиском (не враховано огляд лікарем-дерматологом).

огляд

чоловіки

37,02

32,02

жінки

40,30

35,30

2.5

Машиністи (кочегари), оператори котельних, працівники служби газ нагляду (не враховано огляд лікарем-дерматологом).

огляд

чоловіки

30,36

30,36

жінки

33,64

33,64

 

Загальні обстеження спеціалістами медичної комісії

3

Огляд лікарем - терапевтом

огляд

-

3,84

4

Огляд лікарем - оториноларингологом

огляд

-

2,57

5

Огляд лікарем - невропатологом

огляд

-

3,37

6

Огляд лікарем - офтальмологом

огляд

-

1,68

7

Огляд лікарем - акушером-гінекологом

огляд

-

3,28

8

Огляд лікарем - хірургом

огляд

-

1,92

9

Огляд лікарем - урологом

огляд

-

3,79

10

Огляд лікарем - стоматологом

огляд

 

3,81

 

Лабораторні та функціональні дослідження

11

Загальний аналіз крові

дослідження

-

10,14

12

Загальний аналіз сечі

дослідження

-

5,88

13

Дослідження крові (гемоглобін, лейкоцити, ШОЕ)

дослідження

-

4,28

14

Визначення білірубіну в крові

дослідження

-

2,28

15

Визначення трансамінази (АЛТ)

дослідження

-

2,95

16

Визначення трансамінази (АСТ)

дослідження

-

2,95

17

Підрахунок ретикулоцитів

дослідження

-

3,88

18

Підрахунок тромбоцитів по Фоніо

дослідження

-

4,95

19

Підрахунок еритроцитів з базофільною зернистістю

дослідження

-

5,21

20

Визначення цукру в крові

дослідження

-

2,82

21

Підрахунок еритроцитів

дослідження

-

2,68

22

Електрокардіографія (ЕКГ)

обстеження

-

4,81

23

Флюорографія органів грудної клітки

обстеження

-

2,70

24

Рентгенографія органів грудної клітки

обстеження

-

6,74

25

УЗД щитоподібної залози

обстеження

-

10,68

26

ФЗД (спірографія)

обстеження

-

10,19

27

Дослідження вестибулярного апарату

обстеження

-

6,44

28

Дослідження очного дна

дослідження

-

1,80

29

Дослідження полів зору

дослідження

-

2,02

30

Дослідження гостроти зору

обстеження

-

1,27


 

Заступник голови - керівник апарату
обласної державної адміністрації

М. І. Стрілець

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали