ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

від 23.03.2011 р. N 192/6

Про тарифи на послуги, які надаються трудовим архівом при виконавчому комітеті Чернівецької міської ради, та визнання таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської ради від 10 травня 2007 року N 359/8

Відповідно до підпункту 2 пункту "а" статті 28 та підпункту 10 пункту "а" частини першої статті 38 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 29, 35 Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи", Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Закону України "Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування", постанови Кабінету Міністрів України від 07.05.98 р. N 639 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2004 р. N 1608) "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів", та пункту 3.3 Положення про трудовий архів при виконавчому комітеті Чернівецької міської ради, затвердженого рішенням 33 сесії міської ради V скликання від 23.10.2008 р. N 727, на виконання пункту 2.20 Плану діяльності Чернівецької міської ради та її виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рік, затвердженого рішенням виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 08.02.2011 р. N 81/3, виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Встановити тарифи на послуги, які надаються трудовим архівом при виконавчому комітеті Чернівецької міської ради згідно з додатком.

2. Кошти за надання платних послуг перераховувати на рахунок цільового фонду соціально-економічного розвитку міста.

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 10.05.2007 р. N 359/8 "Про тарифи на послуги, які надаються трудовим архівом при виконавчому комітеті Чернівецької міської ради".

4. Повторне відстеження результативності цього рішення провести впродовж двох років з набрання ним чинності.

5. Це рішення набуває чинності з моменту його опублікування в газеті "Чернівці" та підлягає розміщенню на офіційному веб-порталі міської ради в мережі Інтернет.

6. Організацію виконання цього рішення покласти на трудовий архів при виконавчому комітеті Чернівецької міської ради (Федірчик О. Д.).

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря виконавчого комітету міської ради Васильчишина О. М.

 

Чернівецький міський голова

М. Федорук

 

Додаток
до рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради
23.03.2011 N 192/6

ТАРИФИ
на послуги, які надаються трудовим архівом при виконавчому комітеті Чернівецької міської ради

N
з/п

Найменування видів послуг

Одиниця виміру

тариф (грн.)

1

2

3

4

1.

Підготовка історичних довідок на архівні фонди та передмов до описів справ

 

 

1.1.

за період більше 10 років

1 істор. довід.

600

1.2.

за період від 5 до 10 років

- " -

360

1.3.

за період від 1 року до 5 років

- " -

120

1.4.

Складання передмов до описів фондів організацій міського рівня

передмова

34,29

2.

Систематизація документів до проведення експертизи їх наукової і практичної цінності

 

 

2.1.

за фондами

справа

0,17

2.2.

всередині фонду (за роками, структурними підрозділами, групами справ)

справа

0,40

3.

Проведення експертизи наукової і практичної цінності документів

 

 

3.1.

документів з особового складу (в т. ч. особових справ)

 

 

- з поаркушним переглядом документів

справа

2,67

- без поаркушного перегляду документів

справа

0,44

4.

Науково-технічне опрацювання

 

 

4.1.

Формування справ із розсипу документів і переформування справ

аркуш

0,12

4.2.

Систематизація аркушів у справах машинописний (без правки) або розбірливий рукописний текст

аркуш

0,10

4.3.

Складання заголовків справ

заголовок

1,00

4.4.

Систематизація карток на справи за структурою, номіналом, хронологією, алфавітом

картка

0,20

4.5.

Редагування заголовків

 

 

- з частковим переглядом справ

заголовок

0,96

- без перегляду справ

заголовок

0,48

4.6.

Розброшурування невірно сформованих справ

справа

2,40

4.7.

Підшивання справ:

 

 

- кількість до 50 аркушів

справа

3,00

- кількість до 100 аркушів

справа

4,80

- кількість до 150 аркушів

справа

7,06

- кількість понад 150 аркушів або з нестандартними аркушами

справа

9,23

4.8.

Нумерація аркушів у справах:

 

 

- обсягом понад 150 аркушів

150 арк.

12,00

- обсягом до 150 аркушів

100 арк.

8,57

- обсягом до 50 аркушів

50 арк.

4,80

4.9.

Перенумерація аркушів у справах:

 

 

- обсягом понад 150 аркушів

150 арк.

15,00

- обсягом до 150 аркушів

100 арк.

10,90

- обсягом до 50 аркушів

50 арк.

6,00

4.10.

Перевіряння нумерації аркушів:

 

 

- обсягом понад 150 аркушів

150 арк.

3,60

- обсягом до 150 аркушів

100 арк.

2,67

- обсягом до 50 аркушів

50 арк.

2,00

4.11.

Складання внутрішніх описів документів у справах з комплексів особових справ, сформованих в одну справу

заголовок

1,33

4.12.

Оформлення обкладинок (титульних аркушів) справ без трафарету

обкладинка

3,00

4.13.

Систематизація справ усередині фонду організації

справа

0,34

4.14.

Проставлення архівних шифрів на обкладинках справи (титульних аркушах) без трафарету

справа

0,43

5.

Картонування справ

 

 

5.1.

Картонування справ

справа

0,40

5.2.

Написання ярликів на картонажі

картонаж

2,00

5.3.

Наклеювання ярликів на картонажі

картонаж

1,14

5.4.

Розміщення в'язок і картонажів

в'язка, картон.

0,80

5.5.

Знепилювання справ

справа

0,80

5.6.

Перевіряння фізичного та санітарно-гігієнічного стану справ, що підлягають передаванню на зберігання

справа

0,48

6.

Складання описів справ та довідкового апарату до описів, актів про вилучення та знищення документів і справ, що не підлягають зберіганню, актів про нестачу документів

 

 

6.1.

Складання опису справ

заголовок

2,00

6.2.

Складання списків скорочень та змісту до описів

1 опис на 120 і більше справ

120

6.3.

Оформлення описів

опис

120

6.4.

Складання акту про виділення до знищення документів, що не підлягають зберіганню

позиція акту

4,00

6.5.

Систематизація справ, що не підлягають зберіганню

справа

0.75

7.

Друкарські роботи

 

 

7.1.

Друкування описів, переліків документів

машинопис. аркуш

6,00

7.2.

Звіряння описів, переліків на особові справи після друкування

заголовок

0,34

7.3.

Оправлення справ

справа

8,00

8.

Дострокове приймання документів

 

 

- картонування справ

10 од. зб.

0,40

- написання ярликів на картонажі

1 ярлик на 10 од. зб.

2,00

- наклеювання ярликів на картонажі

1 ярлик на 10 од. зб.

1,14

- розміщення в'язок і картонажі в

1 в'язка на 10 од. зб.

0,80

- знепилювання справ

10 од. зб.

8,00

- перевіряння фізичного і санітарного стану справ, що передаються на зберігання, та складання акту на них

10 од. зб.

4,80

 

разом за рік

10 од. зб.

17,14

 

Секретар виконавчого комітету
Чернівецької міської ради

О. Васильчишин

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали