ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

від 23.03.2011 р. N 184/6

Про тарифи на послуги у сфері використання та у сфері забезпечення збереженості архівних документів, які надаються архівним відділом міської ради, та визнання таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської ради від 24.03.2009 р. N 180/6 (делеговані повноваження)

Відповідно до підпункту 2 пункту "а" статті 28, пункту 4 частини другої статті 38 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 28, 29, 35 Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи", Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Закону України "Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування", постанови Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 р. N 639 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2004 р. N 1608) "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів" та пунктами 3, 4 Положення про архівний відділ Чернівецької міської ради, затвердженого рішенням 33 сесії міської ради V скликання від 23.10.2008 р. N 727, на виконання пункту 2.21 Плану діяльності Чернівецької міської ради та її виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рік, затвердженого рішенням виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 08.02.2011 р. N 81/3, виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Встановити тарифи на послуги, які надаються архівним відділом міської ради у сфері використання архівних документів (додаток 1) та у сфері забезпечення збереженості архівних документів (додаток 2).

2. Кошти за надання платних послуг перераховувати на рахунок цільового фонду соціально-економічного розвитку міста.

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської ради від 24.03.2009 р. N 180/6 "Про тарифи на послуги у сфері використання та у сфері забезпечення збереженості архівних документів, які надаються архівним відділом міської ради".

4. Повторне відстеження результативності цього рішення провести впродовж двох років з набрання ним чинності.

5. Рішення набуває чинності з моменту його опублікування в газеті "Чернівці" та підлягає розміщенню на офіційному веб-порталі міської ради в мережі Інтернет.

6. Організацію виконання цього рішення покласти на архівний відділ міської ради (Іващенко Т. А.).

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря виконавчого комітету міської ради Васильчишина О. М.

 

Чернівецький міський голова

М. Федорук

 

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради
23.03.2011 N 184/6

Ціни на роботи та послуги у сфері використання відомостей, що містяться в архівних документах

N
з/п

Найменування видів робіт (послуг)

Одиниця виміру

Ціна (грн.)

1

2

3

4

 

1. Робота та послуги у сфері використання відомостей, що містяться в архівних документах

 

 

1.1.

Тематичне виявлення документів

 

 

1.1.1.

Відбір справ за описами

1 заг.

0,05

1.1.2.

Виявлення документів за справами (машинописний текст)

1 од. зб.

6,60

1.2.

Виконання запитів

 

 

1.2.1.

Виконання тематичних запитів про встановлення (підтвердження) окремих фактів, подій, відомостей*

1 запит

26,30

1.2.2.

Виконання запитів з видачею архівних довідок про встановлення (підтвердження) майнових прав*

1 дов. (складається з п. 1.1.1 + 1.1.2 + 1.5 + 1.5.1 + 1.6)

13,35

1.3.

Надання архівних документів для копіювання технічними засобами архівного відділу

1 документ складається з (п. 1.1.1 + 1.1.2. + 1.3.1. + 1.6)

8,65

1.3.1.

Виготовлення копій документів на замовлення відвідувачів

1 аркуш

0,50

1.4.

Надання архівних документів для користування в читальному залі

 

 

1.4.1.

Надання у користування в читальному залі документів

 

 

1.4.1.1.

- справи

1 справа

0,80

1.4.1.2.

- описів

1 опис

1,15

1.5.

Передрук документів на машинописних пристроях, I група складності

1 маш. сторінка

3,30

1.5.1.

Звірка текстів документів після надрукування через 1,5 інтервалу, I група складності

1 маш. сторінка

1,90

1.6.

Облік та реєстрація запитів

запит

1,50

Примітки: * При відсутності у заявника точних пошукових даних про дату, місце події (факту) вартість робіт збільшується на 6,60 грн. за додатковий перегляд архівних документів за кожний рік, місце події.

* Інваліди війни та громадяни, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, мають 100 % знижку за платні послуги.

 

Секретар виконавчого комітету
Чернівецької міської ради

О. Васильчишин

 

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради
23.03.2011 N 184/6

Ціни на роботи (послуги) у сфері забезпечення збереженості та науково-технічного опрацювання документів і справ

N
з/п

Найменування видів робіт (послуг)

Одиниця виміру

Ціна (грн.)

1

2

3

4

2.

Упорядкування документів і справ

 

 

2.1.

Складання історичних довідок на фонди установ, організацій та підприємств

 

 

2.1.1.

за період понад 10 років

1 істор. довідка

508,00

2.1.2.

за період від 5 до 10 років

1 істор. довідка

317,50

2.1.3.

за період від 1 до 5 років

1 істор. довідка

127,00

2.1.4.

Складання передмов до описів фондів установ

передмова

158,75

2.2.

Систематизація справ до проведення експертизи цінності документів і справ

 

 

2.2.1.

- за фондами

справа

0,10

2.2.2.

- всередині фондів (за роками або структурними частинами)

справа

0,25

2.3.

Проведення експертизи наукової і практичної цінності документів

 

 

2.3.1.

управлінської документації:

 

 

- з поаркушним перегляданням документів

справа

3,60

- без поаркушного переглядання документів

справа

0,85

2.3.2.

документів на особовий склад (у тому числі особових справ)

 

 

- з поаркушним перегляданням документів

справа

1,75

- без поаркушного переглядання документів

справа

0,30

2.4.

Формування справ із розсипу документів та переформування справ:

 

 

- з управлінської документації

аркуш

0,10

- з документів особового складу

аркуш

0,10

2.5.

Систематизація аркушів у справах

 

 

- машинописний (без правки) або розбірливий рукописний текст

аркуш

0,05

2.6.

Складання заголовків справ:

 

 

- управлінської документації;

заголовок

3,15

- на особові справи

заголовок

0,65

2.7.

Систематизація карток на справи:

 

 

- за структурною ознакою

картка

0,15

- за номінальною, хронологічною ознаками, алфавітом

картка

0,15

2.8.

Редагування заголовків справ:

 

 

- з частковим перегляданням справ

заголовок

0,55

- без переглядання справ

заголовок

0,30

2.9.

Розброшурування невірно сформованих справ, вилучення скріпок

справа

1,60

2.10.

Підшивання справ:

 

 

- що містять до 50 аркушів

справа

2,00

- що містять до 100 аркушів

справа

3,15

- що містять до 150 аркушів

справа

4,65

що містять понад 150 аркушів

справа

6,05

2.11.

Нумерація аркушів у справах:

 

 

- обсягом понад 150 аркушів

аркуш

0,05

- обсягом до 150 аркушів

аркуш

0,05

- обсягом до 50 аркушів

аркуш

0,05

2.12.

Перенумерація аркушів у справах:

 

 

- управлінської документації

аркуш

0,05

2.13.

Перевіряння нумерації аркушів у справах:

 

 

- документи після 1917 року

аркуш

0,05

2.14.

Складання внутрішніх описів справ

заголовок

1,30

2.15.

Оформлення обкладинок справ:

 

 

- при наявності друкарської обкладинки

справа

1,60

- при відсутності друкарської обкладинки

справа

2,00

- підкладання титульних і засвідчувальних аркушів

справа

0,25

2.16.

Проставляння архівних шифрів:

 

 

- на картках

картка

0,15

- на обкладинках справ два відбитка на одній обкладинці

справа

0,40

2.17.

Картонування справ:

справа

0,25

- написання ярликів на картонажі

ярлик

1,30

- наклеювання ярликів на картонажі (в'язка)

ярлик

0,75

- розміщення картонажів або в'язок на стелажах

картонаж/в'язка

0,50

2.18.

Знепилювання картонажів із вийманням документів

справа

0,50

2.19.

Перевіряння фізичного та санітарно-гігієнічного стану справ, що підлягають прийманню на державне зберігання

справа

0,30

2.20.

Складання описів справ та довідкового апарату до описів, номенклатур справ, актів про вилучення для знищення документів НАФ, актів про нестачу документів

 

 

2.20.1.

Складання описів справ

заголовок

1,15

2.20.2.

Оформлення описів справ

опис

78,80

 

Підготовка номенклатур справ

 

 

2.20.3.

Визначення строків зберігання документів:

 

 

- з поаркушним переглядом справ

справа

3,50

- без поаркушного перегляду справ

справа

0,85

2.20.4.

Складання заголовків

заголовок

2,90

2.20.5.

Редагування заголовків

заголовок

0,65

2.20.6.

Погодження статей номенклатур справ із спеціалістами установ

стаття

1,00

2.20.7.

Індексування статей номенклатур справ

стаття

0,50

2.20.8.

Оформлення номенклатур справ

номенклатура

52,55

2.20.9.

Уточнення та перероблення номенклатур справ у разі змін функцій та структури організації

стаття

2,00

2.20.10.

Складання акта про вилучення до знищення документів, що не підлягають зберіганню

позиція акта

2,25

2.20.11.

Вилучення справ, що виділені до знищення

справа

0,45

2.20.12.

Складання переліків (актів, довідок) на відсутні документи установ

акт

78,80

2.21.

Технічне оформлення робіт

 

 

2.21.1.

Друкування описів, номенклатур справ на машинописних пристроях, I група складності

сторінка

4,65

2.21.2.

Звіряння описів, номенклатур справ після друкування, І група складності

стаття опису/
номенклатури

0,30

2.21.3.

Складання рукописних описів, номенклатур справ

заголовок/
стаття

1,30

2.22.

Прийом документів на державне зберігання

 

0,30

2.23.

Дострокове приймання документів НАФ на державне зберігання

 

 

Підготовка документів до прийому:

 

 

- перевіряння фізичного та санітарно-гігієнічного стану справ, що підлягають прийманню на державне зберігання

100 од. зб.

30,00

- знепилювання картонажів із вийманням документів

100 од. зб.

52,00

- прийом документів на державне зберігання

100 од. зб.

30,00

- картонування справ (10 од. зб. в одній коробці)

10 коробок

2,60

- написання ярликів (за 10 ярликів)

10 ярликів

13,10

- наклеювання ярликів (за 10 ярликів)

10 ярликів

7,50

- розміщення картонажів або в'язок на стелажах (за 10 коробок)

10 коробок

5,20

- за 1 рік

 

140,40

- за період від 1 до 5 років

 

702,00

- за період від 5 до 10 років

 

1404,00

- за період від 10 до 15 років

 

2106,00

 

Секретар виконавчого комітету
Чернівецької міської ради

О. Васильчишин

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали