КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 29 листопада 2011 року N 13/57

Про тематичні плани на виконання державного замовлення з виробництва і розповсюдження теле- та радіопрограм державних телерадіокомпаній на 2012 рік

Рішення введено в дію наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 7 грудня 2011 року N 345 (Перелік N 345)

Заслухавши інформацію директора департаменту телебачення і радіомовлення Абрамова С. О., колегія зазначає, що тематичні плани, які є невід'ємними частинами державних контрактів на виробництво і розповсюдження теле- та радіопрограм між Держкомтелерадіо України та державними телерадіоорганізаціями (далі - ДТРО), розробляються з урахуванням вимог, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2004 N 918 "Про затвердження Положення про державне замовлення на виробництво і розповсюдження теле- та радіопрограм", та на виконання наказів Держкомтелерадіо від 12.03.2010 N 60 "Про заходи щодо висвітлення діяльності Президента України та Кабінету Міністрів України", від 30.03.2010 N 84 "Про затвердження критеріїв формування державного замовлення з виробництва і розповсюдження теле- та радіопрограм для державних потреб", і повинні враховувати зауваження і пропозиції органів Державної фінансової інспекції України, зроблені під час перевірок діяльності ДТРО за період 2008 - I півріччя 2011 року.

Тематичні плани ДТРО на 2012 рік розробляються на основі 185-ти нормативно-правових актів держави, доручень Кабінету Міністрів України, звернень центральних органів виконавчої влади, з них - 16 за національними та державними програмами, і рекомендуються для висвітлення в теле- і радіоефірі за різними жанровими напрямами та відповідно до Методичних рекомендацій Держкомтелерадіо України щодо формування державного замовлення з виробництва і розповсюдження теле- та радіопрограм, до яких додається Перелік законів, інших нормативно-правових актів (Перелік N 345) тощо.

Колегія звертає увагу на недоліки, допущені у процесі виконання державного замовлення 2011 року. До державних контрактів та тематичних планів вносились суттєві зміни щодо обсягів мовлення у частині жанрового розподілу та за тематикою передач. Впродовж року з проханням внести зміни звернулись 11 телерадіокомпаній: Національна телекомпанія України, Національна радіокомпанія України, Київська ДРТРК, Запорізька, Кіровоградська, Миколаївська, Тернопільська, Херсонська, Вінницька, Львівська, Одеська ОДТРК. Керівники більшості згаданих компаній допускали початок роботи в ефірі з цими змінами без попереднього обґрунтування і погодження з Комітетом. Звернення до Держкомтелерадіо України щодо погодження змін відбулося пізніше.

У ході перевірки органами Державної фінансової інспекції виконання державними телерадіоорганізаціями державного замовлення на виробництво і розповсюдження теле- та радіопрограм, яке фінансується за бюджетною програмою КПКВ 1701080 "Виробництво телерадіопрограм для державних потреб", виявлено, що суттєва частина мовлення була відведена за напрямом "інші передачі". Питома вага власного мовлення склала від 7 % (Новгород-Сіверська МДТРК) до 62 % (Вінницька ОДТРК). Решту мовлення складав програмний продукт за напрямом "інші програми", а саме: демонстрація фільмів, повторів передач, анонсів, соціальної реклами тощо.

У Запорізькій ОДТРК, Севастопольській РДТРК відсутні накази про механізм виконання державного замовлення на відповідний рік, яким за кожною програмою, передбаченою у тематичному плані, закріплюється творча група компанії, зазначається її хронометраж та періодичність виходу в ефір. Відсутність таких наказів не сприяє чіткій організації роботи компаній, належному плануванню їх творчо-виробничої діяльності, прозорому розподілу коштів та контролю за фактичним виходом в ефір відеопродукції, достовірній звітності Держкомтелерадіо України та персональній відповідальності виконавців.

У ході моніторингу телевізійного ефіру ДТРО виявлено, що телепередачі "Бізнес-план" Вінницької ОДТРК та "Погода" Полтавської ОДТРК, які належать до державного замовлення, містять ознаки передач комерційного характеру та прихованої реклами. Програми Житомирської та Запорізької ОДТРК, присвячені висвітленню діяльності місцевої влади, які мали б вироблятися та розповсюджуватися за рахунок місцевого бюджету, також віднесені до державного замовлення. Колегія наголошує, що ДТРО не повинні перетворюватись на муніципальні засоби масової інформації, які приділяють значну частку свого ефірного часу діяльності органів місцевої влади та самоврядування.

З метою формування щорічних рекомендацій для державних телерадіоорганізацій щодо тематики теле- та радіопрограм, які виробляються за державним замовленням, колегія ухвалила:

1. Інформацію про тематичні плани на виконання державного замовлення з виробництва і розповсюдження теле- та радіопрограм державних телерадіокомпаній на 2012 рік (далі - Тематичні плани) взяти до відома.

2. Схвалити Перелік нормативно-правових актів, доручень вищих органів державної влади, рекомендованих для врахування під час формування тематичних планів на виконання державного замовлення на виробництво і розповсюдження теле- та радіопрограм у 2012 році (Перелік N 345) (далі - Перелік) (див. окремо в базі), що додається.

3. Схвалити принципи побудови сітки мовлення для цілодобового мовлення обласних і регіональних державних телерадіокомпаній (Перелік N 345) (додаються) (див. окремо в базі).

4. Департаменту телебачення і радіомовлення (Абрамов С. О.):

4.1. До 5 грудня 2011 року розробити Методичні рекомендації ДТРО щодо формування Тематичних планів на 2012 рік (далі - Методичні рекомендації).

4.2. До 6 грудня 2011 року довести до ДТРО Методичні рекомендації та Перелік (Перелік N 345) для використання в роботі при підготовці Тематичних планів.

4.3. Внести зміни до форми Тематичного плану на 2012 рік, а саме:

у розділі "телевізійне мовлення" передбачити два підрозділи "I. Аналогове мовлення" та "II. Цифрове мовлення".

у колонці 3 Тематичного плану замість Переліку законодавчих та нормативно-правових актів вказувати наявність у передачі супроводу жестовою мовою або субтитрами.

4.4. Розділ "Інші програми" формувати тільки міжпрограмним продуктом (анонсами, заставками, соціальною рекламою), обсяг якого не повинен перевищувати 10 %.

4.5. Здійснити прийняття Тематичних планів до 28 грудня 2011 року.

4.6. Забезпечити контроль за виконанням Тематичних планів ДТРО та за наявності підстав своєчасне внесення відповідних змін до них упродовж року.

5. Керівникам ДТРО:

5.1. Взяти особисту участь разом з керівниками творчої та економічної служб ДТРО у представленні Тематичних планів.

5.2. Для представлення Тематичних планів на кожну програму власного виробництва надати запис пілотного проекту на DVD та технологічну карту виробництва програм.

5.3. Під час формування Тематичних планів керуватись Методичними рекомендаціями та Переліком (Перелік N 345).

5.4. Вжити заходів щодо якісної підготовки Тематичних планів та посилити контроль за їх виконанням.

5.5. Припинити практику внесення змін до Тематичних планів без обґрунтування потреби в них і попереднього погодження з Держкомтелерадіо України.

5.6. Не допускати випадків включення до державного замовлення на 2012 рік розважальних програм та передач, які повинні транслюватися за рахунок місцевого бюджету чи інших джерел.

6. Керівникам обласних і регіональних ДТРК використовувати принципи побудови сітки мовлення для цілодобового мовлення (Перелік N 345) під час формування власних сіток мовлення.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Держкомтелерадіо України Кравченка Д. В.

 

Голова колегії

О. В. Курдінович

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали