МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 2 грудня 2011 року N 289

Про тематичний план науково-дослідних робіт Науково-дослідного економічного інституту на 2011 рік

Наказую:

1. Визначити відповідальними за використання результатів науково-дослідних робіт (далі - НДР), виконаних за тематичним планом Науково-дослідного економічного інституту на 2011 рік, затвердженим наказом Мінекономіки від 07.04.2011 N 329, департаменти Мінекономрозвитку згідно з додатком 1.

Директорам департаментів здійснити приймання наукової та науково-технічної продукції, отриманої за результатами НДР, відповідно до вимог замовлень, укладених на виконання вищевказаного наказу (форму акта приймання-здачі наукової та науково-технічної продукції наведено у додатку 2).

2. Затвердити доповнення до тематичного плану науково-дослідних робіт Науково-дослідного економічного інституту на 2011 рік, що включають три НДР на загальну суму 538,5 тис. гривень, що додаються.

Директорам департаментів, відповідальним за використання результатів НДР, включених до доповнень, разом з Науково-дослідним економічним інститутом у тижневий термін забезпечити оформлення замовлень на виконання НДР (додаток 3).

3. Департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності забезпечити фінансування тематичного плану Науково-дослідного економічного інституту на 2011 рік з урахуванням доповнень, затверджених цим наказом, відповідно до кошторису, помісячного плану асигнувань на 2011 рік та виділених коштів із державного бюджету за бюджетною програмою КПКВК 1201070 "Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері економіки і торгівлі" на загальну суму 6426,5 тис. гривень.

4. Департаменту реформування публічної адміністрації здійснювати контроль за виконанням науково-дослідних робіт, зазначених у тематичному плані Науково-дослідного економічного інституту на 2011 рік з урахуванням доповнень.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України -
керівник апарату

В. П. Павленко

 

Додаток 1
до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
02.12.2011 N 289

ВІДПОВІДАЛЬНІ
за використання результатів науково-дослідних робіт, виконаних за тематичним планом Науково-дослідного економічного інституту на 2011 рік, затвердженим наказом Мінекономіки від 07.04.2011 N 329

N з/п

Назва науково-дослідної роботи

Підстава для замовлення науково-дослідної роботи

Назва кінцевої науково-технічної продукції науково-дослідної роботи

Обсяг видатків на 2011 рік (тис. гривень)

Департамент, відповідальний за використання результатів

1

Комплексна тема:

Наукове супроводження формування та реалізації державної економічної політики

Програма економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (Програма)

методичне забезпечення формування та реалізації державної економічної політики
зведені аналітичні матеріали про хід реалізації реформ в економічній і соціальній сфері та обґрунтування необхідності вдосконалення економічної політики держави (в частині пріоритетних напрямів, заходів, інструментів)
пропозиції щодо вдосконалення механізмів реалізації державної економічної політики
комплекс науково-аналітичних матеріалів та висновків за результатами моніторингу процесів реалізації основних напрямів державної економічної політики

у межах коштів, передбачених за підтемами 1.1 - 1.8

департаменти, визначені пунктами 1.1 - 1.8

1.1

Визначення та наукове обґрунтування пріоритетів розвитку економіки України на середньо- і довгострокову перспективу

Закони України "Про державні цільові програми", "Про інвестиційну діяльність"постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 N 950 "Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України"Програма економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (Програма)

наукові матеріали, що містять обґрунтування переліку стратегічних пріоритетів розвитку економіки України
визначення ефективних механізмів реалізації пріоритетів

300,0

департамент макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування
(інд. 30)

1.2

Науково-методичне забезпечення розроблення проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік

Закон України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України"постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 N 621 "Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету"Програма економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (Програма)

пропозиції щодо розроблення концептуальних засад Програми економічного і соціального розвитку України на 2012 та три наступних роки з урахуванням принципово відмінних сценарних умов та ресурсного забезпечення
науково-методичні рекомендації щодо  підготовки проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України
науково-методичні рекомендації щодо підготовки балансів виробництва і споживання основних видів продукції

270,0

- " -

1.3

Розроблення пропозицій щодо формування державної інвестиційної політики та механізму її реалізації відповідно до визначених пріоритетів

Закон України "Про інвестиційну діяльність"Програма економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (Програма)

науково-аналітичні матеріали з розрахунками щодо структурних зрушень та потреб економіки України в інвестиційних ресурсах (відповідно до визначених пріоритетів)

330,0

департамент інвестиційно-інноваційної політики та розвитку державно-приватного партнерства
(інд. 39)

1.4

Розроблення балансів трудових ресурсів та робочих місць на середньо- та довгострокову перспективу відповідно до визначених стратегічних пріоритетів

розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.07.2009 N 851-р "Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми збереження і розвитку трудового потенціалу України на період до 2017 року"

науково-методичні рекомендації щодо підвищення рівня збалансованості трудових ресурсів та робочих місць з метою досягнення стратегічних пріоритетів розвитку економіки

250,0

департамент макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування
(інд. 30)

1.5

Визначення механізмів фінансово-кредитної підтримки економіки

Указ Президента України від 10.12.2010 N 1119/2010 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 листопада 2010 року "Про виклики та загрози національній безпеці України у 2011 році"Положення про Міністерство (Положення N 634/2011)

аналітичні матеріали щодо визначення механізмів фінансово-кредитної  підтримки економіки та особливостей і пріоритетних напрямів їх реалізації

250,0

департамент фінансової політики
(інд. 31)

1.6

Науково-методичне забезпечення розроблення стратегії розвитку підприємництва з урахуванням пріоритетів розвитку економіки

Закони України "Про державну підтримку малого підприємництва" та "Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні"

система показників, за допомогою яких має здійснюватися комплексний аналіз стану підприємництва та формуватися державна програма його розвитку
науково-аналітичні та методичні матеріали щодо проведення моніторингу вітчизняного підприємництва
методичні рекомендації щодо вдосконалення механізмів державної фінансової підтримки суб'єктів малого підприємництва

260,0

департамент державної регуляторної політики та розвитку підприємництва
(інд. 36)

1.7

Обґрунтування механізму передбачення кризових ситуацій та розроблення антикризових заходів державної економічної політики України

Закони України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України" та "Про основи національної безпеки України"постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 N 621 "Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету"Програма економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (Програма)

науково-аналітичні матеріали щодо системи показників (індикаторів), за допомогою яких має здійснюватись моніторинг та оцінювання ризиків виникнення кризових ситуацій, а також визначення порогових значень цих показників
прогнозно-аналітичні матеріали з визначенням імовірності виникнення зовнішніх та внутрішніх кризових ситуацій у коротко- та середньостроковій перспективі з урахуванням визначених пріоритетів

348,0

департамент макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування
(інд. 30)

1.8

Розроблення науково-методичних рекомендацій щодо впровадження у практику роботи центральних органів виконавчої влади стратегічного планування, орієнтованого на результат

Бюджетний кодекс України (частина друга статті 21, частина п'ята статті 22)
доручення Кабінету Міністрів України від 26.08.2010 N 47770/2/1-10 до Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для реалізації Бюджетного кодексу України (пункт 17)

наукові рекомендації щодо вдосконалення національної системи документів державного стратегічного планування з урахуванням включення до неї планів діяльності головних розпорядників бюджетних коштів на плановий та два бюджетні періоди, що настають за плановим
методичні рекомендації щодо визначення системи показників результативності виконання планів діяльності центральних органів виконавчої влади - головних розпорядників бюджетних коштів (за бюджетними призначеннями, визначеними законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період)

300,0

департамент реформування публічної адміністрації
(інд. 25)
департамент макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування
(інд. 30)

2

Розроблення методичних рекомендацій щодо створення системи моніторингу та аналізу організації та якості надання адміністративних послуг центральними та місцевими органами виконавчої влади

постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 N 737 "Про заходи щодо упорядкування державних, у тому числі адміністративних послуг", від 11.10.2010 N 915 "Деякі питання надання адміністративних послуг" та від 27.05.2009 N 532 "Про затвердження Положення про Реєстр адміністративних послуг"розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.02.2006 N 90-р "Про схвалення Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади"

методичні рекомендації щодо створення системи моніторингу та аналізу організації та якості надання адміністративних послуг центральними та місцевими органами виконавчої влади

290,0

департамент реформування публічної адміністрації
(інд. 25)

3

Розроблення моделі макроекономічного прогнозування на довгостроковий період

Закон України "Про державне прогнозування і розроблення програм економічного і соціального розвитку України"постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 N 621 "Про розроблення прогнозно-програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету"

модельний апарат прогнозування основних макроекономічних показників на довгостроковий період з представленням його детального опису
результати експериментального варіантного розрахунку макроекономічних показників до 2030 року на основі розробленого модельного апарату
пропозиції щодо вдосконалення довгострокової економічної політики за різними сценаріями розвитку економіки України (прогнозно-аналітична записка)

320,0

департамент макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування
(інд. 30)

4

Розроблення моделі оцінювання впливу бюджетної та грошово-кредитної політики на інфляційні процеси в умовах переходу до режиму, що базується на ціновій стабільності

Закони України "Про державне прогнозування і розроблення програм економічного і соціального розвитку України" та "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Національного банку України"постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 N 621 "Про розроблення прогнозно-програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету"

модель прогнозування інфляції на середньостроковий період з урахуванням впливу бюджетної та грошово-кредитної політики
пропозиції щодо спільного плану (середньострокової програми) Уряду та Національного банку України з поетапного переходу до режиму, що базується на ціновій стабільності
прогнозно-аналітична записка з результатами експериментального розрахунку показників інфляції на основі розробленої моделі (з урахуванням пропозицій до спільного плану)

320,0

- " -

5

Розроблення методичних підходів до оцінки впливу податкової політики на економічний розвиток України

Закон України "Про державне прогнозування і розроблення програм економічного і соціального розвитку України"Положення про Міністерство (Положення N 634/2011)

методичні рекомендації щодо визначення впливу податкової політики держави у розрізі окремих видів платежів до бюджету на економічний та соціальний розвиток України

320,0

департамент фінансової політики
(інд. 31)

6

Розроблення організаційно-економічного механізму формування балансу фінансових активів і зобов'язань та прогнозування його основних параметрів на 2011 - 2012 роки

Бюджетний кодекс України (стаття 38)постанова Кабінету Міністрів України від 28.06.95 N 471 "Про організацію складання балансу фінансових ресурсів України"

аналітичні матеріали та методологічні рекомендації щодо організаційно-економічного механізму формування балансу фінансових активів і зобов'язань в рамках підготовки зведеного балансу фінансових ресурсів держави

300,0

- " -

7

Розроблення пропозицій з підвищення ефективності формування та реалізації економічної політики у сфері управління державним сектором економіки

Закон України "Про управління об'єктами державної власності"Програма економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (Програма)

науково-методичні матеріали щодо концептуальних засад управління державними підприємствами та корпоративними правами держави
пропозиції щодо нормативно-правового врегулювання процесу управління державним сектором економіки

260,0

департамент відносин власності
(інд. 32)

8

Наукове супроводження моніторингу ефективності управління об'єктами державної власності та пропозиції щодо підвищення ефективності використання та збереження державного майна

Закон України "Про управління об'єктами державної власності"постанова Кабінету Міністрів України від 19.06.2007 N 832 "Про затвердження Порядку здійснення контролю за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності та критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності"Програма економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (Програма)

науково-аналітичні матеріали щодо оцінювання ефективності управління об'єктами державної власності України за підсумками 2010 року та першого півріччя 2011 року
пропозиції з удосконалення системи управління об'єктами державної власності на засадах підвищення ефективності використання та збереження державного майна

260,0

- " -

9

Обґрунтування стратегічних пріоритетів розвитку реального сектору економіки у напрямі підвищення технологічного рівня виробництва

Програма економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (Програма)Генеральна угода про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010 - 2012 роки від 09.11.2010 та план заходів щодо її реалізації
доручення Кабінету Міністрів України від 17.02.2011 N 7578/1/1-11 щодо проекту Закону України "Про стимулювання розвитку високих технологій в Україні"

проект плану заходів щодо забезпечення позитивних зрушень у структурі реального сектору економіки у напрямі підвищення технологічного рівня виробництва та збільшення частки переробної промисловості, орієнтованої на задоволення потреб внутрішнього ринку

320,0

департамент розвитку реального сектору економіки
(інд. 37)

10

Розроблення напрямів підвищення енергетичної безпеки України на основі енергетичного балансу держави

Указ Президента України від 27.12.2005 N 1863/2005 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 9 грудня 2005 року "Про стан енергетичної безпеки України та основні засади державної політики у сфері її забезпечення"розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 N 1376-р "Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції формування енергетичного балансу"

методичні рекомендації щодо визначення потреб у паливно-енергетичних ресурсах та джерел їх покриття у натуральному та вартісному вимірі на визначений період з метою оптимізації системи балансів паливно-енергетичних ресурсів
наукові пропозиції щодо підвищення енергетичної безпеки України

250,0

- " -

11

Розроблення моделі формування управлінських рішень у галузі інвестиційної політики держави відповідно до визначених пріоритетів

Закон України "Про інвестиційну діяльність"розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.12.2003 N 779 "Деякі питання оцінювання роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо залучення інвестицій, здійснення заходів з поліпшення інвестиційного клімату, проведення моніторингу умов інвестиційної діяльності та стану роботи із зверненнями інвесторів"Програма економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (Програма)

удосконалені методичні рекомендації з оцінювання інвестиційної привабливості галузей національної економіки та розроблення заходів державної політики щодо її підвищення відповідно до визначених пріоритетів

300,0

департамент інвестиційно-інноваційної політики та розвитку державно-приватного партнерства
(інд. 39)

12

Наукові рекомендації з формування та реалізації державної політики України щодо розбудови СЕЗ і ТПР

Програма економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (Програма)наказ Мінекономіки від 03.12.2010 N 1540 "Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності на 2011 рік"

науково-аналітичні матеріали з узагальненням ретроспективних тенденцій розвитку СЕЗ і ТПР в Україні та визначенням доцільності застосування у подальшому цих інструментів
наукові рекомендації щодо напрямів, цілей, етапів розвитку та інструментів регулювання СЕЗ і ТПР та визначення їх ролі в економічному та соціальному розвитку регіонів

340,0

- " -

13

Удосконалення методики оцінки наслідків для галузей економіки України створення зон вільної торгівлі з окремими країнами

Указ Президента України від 10.12.2010 N 1119/2010 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 листопада 2010 року "Про виклики та загрози національній безпеці України у 2011 році"

удосконалені методичні рекомендації з оцінювання наслідків для галузей економіки України створення зон вільної торгівлі
науково-аналітичні матеріали щодо фінансово-економічної оцінки перспектив створення зон вільної торгівлі з окремими країнами

300,0

департамент співробітництва з СОТ та з питань торговельного захисту
(інд. 44)

 

УСЬОГО

 

 

5888,0

 

 

Директор департаменту
реформування публічної адміністрації

Є. Л. Сторожук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
02.12.2011 N 289

ДОПОВНЕННЯ
до тематичного плану науково-дослідних робіт Науково-дослідного економічного інституту на 2011 рік

N з/п

Назва науково-дослідної роботи

Підстава для замовлення науково-дослідної роботи

Назва кінцевої науково-технічної продукції науково-дослідної роботи

Обсяг видатків на 2011 рік
(тис. гривень)

Департамент, відповідальний за використання результатів

1

Розроблення системи аналізу поточної ситуації на світових ринках і діагностики потенційних загроз для вітчизняної економіки

Закон України "Про основи національної безпеки України"Закон України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України"витяг з протоколу N 52 засідання Кабінету Міністрів України від 27.08.2011 щодо аналізу ситуації на світових фінансових ринках, передбачення кризових явищ та оцінки ризиків (пункт 14)

методичні та практичні засади формування та введення в практику роботи Мінекономрозвитку інформаційно-аналітичної системи постійного аналізу ситуації на світових ринках та оцінки ризиків для вітчизняної економіки
інформаційне забезпечення (індикатори, перелік країн, джерела інформації, технологія аналізу і прогнозування кризових явищ, формат вихідних документів) підготовки щомісячних і щоквартальних аналітичних документів щодо аналізу стану світових ринків і потенційних ризиків для вітчизняної економіки

178,5

департамент макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування
(інд. 30)

2

Аналіз напрямів заміщення традиційних енергетичних ресурсів відновлюваними видами енергії як складових енергетичного балансу регіонів та України в цілому

Програма економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (Програма)Указ Президента України від 10.12.2010 N 1119/2010 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 листопада 2010 року "Про виклики та загрози національній безпеці України у 2011 році"розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.03.2011 N 203-р "Про звітний та прогнозний енергетичні баланси" (Розпорядження N 203-р)

аналітичні матеріали щодо виробництва та споживання енергетичних ресурсів, у тому числі відновлюваних
наукові рекомендації щодо напрямів використання відновлюваних джерел енергії як складових енергетичного балансу регіонів та України в цілому

180,0

департамент розвитку реального сектору економіки
(інд. 37)

3

Розроблення рекомендацій зі створення в Україні системи державно-приватного партнерства в інноваційній та науково-технічній діяльності на основі використання зарубіжного досвіду

Програма економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (Програма)Закон України "Про державно-приватне партнерство"постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 N 389 "Про затвердження Програми розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні" (Постанова N 389)постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.2011 N 384 "Деякі питання організації здійснення державно-приватного партнерства" (Постанова N 384)розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.06.2011 N 625 "Про затвердження плану заходів з виконання Річної національної програми співробітництва Україна - НАТО на 2011 рік" (План N 625-р)

науково-аналітичні матеріали щодо ефективних форм організації державно-приватного партнерства в інноваційній та науково-технічній діяльності (на основі узагальнення зарубіжного досвіду та його адаптації до умов України)

180,0

департамент інвестиційно-інноваційної політики та розвитку державно-приватного партнерства
(інд. 39)

 

УСЬОГО

 

 

538,5

 

 

Директор департаменту
реформування публічної адміністрації

Є. Л. Сторожук

 

Додаток 2
до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
02.12.2011 N 289

Виконавець
Науково-дослідний економічний інститут
Адреса:
01103, Київ, бульв. Дружби народів, 28
р/р 35215004000261 ГУ ДКУ м. Києва
МФО 820019
Код ЄДРПОУ 02736403

Замовник
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Адреса:
01008, Київ, вул. М. Грушевського, 12/2
р/р N 35215005004139
Державна казначейська служба України
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 37508596

АКТ N __________
від ___ 20__ р.
приймання-здачі наукової та науково-технічної продукції за замовленням

N __________ від ___ 20__ р.

Тема НДР ____.

Етап ________.

Ми, що нижче підписалися, представник Виконавця в особі _________,
                                                                                                                                                     (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі _________, з однієї сторони, та представник
Замовника в особі _________, що діє на підставі _______,
                                                       (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
з іншої сторони, цим актом засвідчуємо, що наукова та науково-технічна продукція відповідає умовам замовлення.

Договірна ціна науково-дослідної роботи становить: (сума цифрами та словами) гривень.

Вартість робіт ( ) етапу становить: (сума цифрами та словами) гривень.

Належить до перерахування: (сума цифрами та словами) гривень.

Від Виконавця:

Від Замовника:

Посада

Посада

(Ініціали та прізвище)
___ 20__ р.

(Ініціали та прізвище)
___ 20__ р.

М. П.

М. П.

Керівник теми

Директор департаменту-замовника

(Ініціали та прізвище)
___ 20__ р.

(Ініціали та прізвище)
___ 20__ р.

 

Начальник управління-замовника

 

(Ініціали та прізвище)
___ 20__ р.

 

Начальник відділу-замовника

 

(Ініціали та прізвище)
___ 20__ р.

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Директор департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

 

(Ініціали та прізвище)
___ 20__ р.

 

Директор департаменту реформування публічної адміністрації

 

(Ініціали та прізвище)
___ 20__ р.

 

Директор департаменту
реформування публічної адміністрації

Є. Л. Сторожук

 

Додаток 3
до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
02.12.2011 N 289

ЗАТВЕРДЖУЮ

ПОГОДЖЕНО

Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівник апарату

Директор Науково-дослідного економічного інституту

________ (Ініціали та прізвище)
                  (Підпис)

________ (Ініціали та прізвище)
                  (Підпис)

___ 20__ р.

___ 20__ р.

                   М. П.

           М. П.

ЗАМОВЛЕННЯ N ____
від ___ 20__ р.
на виконання науково-дослідної роботи для Мінекономрозвитку

1. Тема ____.

2. Термін виконання: початок ___________, закінчення ___________.

3. Мета, актуальність та економічна доцільність науково-дослідної роботи (далі - НДР): (наводиться стисла характеристика та оцінка стану проблеми, на розв'язання якої спрямована НДР. Визначається головна мета, завдання, актуальність, обґрунтовується необхідність виконання та економічна доцільність увпровадження результатів НДР).

4. Кошторисна вартість: усього (сума цифрами та словами) тис. гривень.

5. Калькуляція кошторисної вартості:

N
з/п

Статті витрат

тис. гривень

1

Витрати на оплату праці

 

2

Відрахування на соціальні заходи

 

3

Матеріали

 

4

Витрати на службові відрядження

 

5

Спецустаткування для наукових (експериментальних) робіт

 

6

Інші витрати

 

7

Витрати на роботи, які виконуються сторонніми підприємствами, установами, організаціями

 

8

Накладні витрати

 

 

Кошторисна вартість НДР

 

6. Вимоги до виконання НДР.

6.1. За результатами НДР необхідно розробити: (наводиться назва кінцевої науково-технічної продукції та перелік головних результатів, які очікується отримати за виконаною НДР (очікуваних наукових або науково-прикладних результатів).

6.2. Етапи НДР, склад робіт, терміни їх виконання:

N з/п

Назва етапу

Склад робіт

Термін виконання

Результат та форма його подання

1

2

3

4

5

У календарному плані досліджень Замовник має право встановити додаткові терміни контролю за виконанням робіт та запитати проміжні результати роботи.

6.3. Перелік нормативних документів, згідно з якими повинні бути виконані та оформлені результати НДР.

Виконання НДР здійснюється відповідно до:

наказу Мінекономрозвитку від 20__ N ___;

ДСТУ 3973-2000 "Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення".

Указується перелік документів, на підставі яких проводиться НДР та які необхідно використовувати під час проведення НДР.

Оформлення НДР.

Звітна документація НДР передається Замовнику ___________.

Указуються вимоги до звітної документації (у якому вигляді, у скількох примірниках, якою мовою тощо).

Замовлення та результати НДР підлягають обов'язковій реєстрації та обліку в Українському інституті науково-технічної і економічної інформації, що підтверджується реєстраційною, обліковою та інформаційною картками, що надаються Виконавцем Замовнику.

Виконавець розглядає отримані результати НДР на засіданні вченої ради та надає Замовнику її рішення щодо наукової та практичної цінності проведеного дослідження.

Звіт оформлюється відповідно до вимог ДСТУ 3008-95 "Документація. Звіти у сфері науки і техніки" від 01.01.96.

У разі потреби відповідно до специфіки НДР наводяться інші нормативні документи.

7. Порядок приймання та здавання НДР.

7.1. Перелік наукової, технічної та іншої документації, що підлягає оформленню та здачі після виконання окремих етапів або НДР у цілому, визначається згідно з пунктом 6 замовлення та передається Замовнику із супровідними документами Виконавця.

Зазначена документація разом з актом приймання-здачі наукової та науково-технічної продукції у двох примірниках надається Виконавцем Замовнику за 15 днів до встановленого терміну закінчення окремого етапу або НДР в цілому.

7.2. Замовник протягом 10 днів з дня одержання акта приймання-здачі та звітних документів, але не пізніше терміну виконання етапу чи НДР у цілому, зобов'язаний надіслати Виконавцеві підписаний акт приймання-здачі або мотивовану відмову від приймання НДР.

7.3. У разі мотивованої відмови Замовника від приймання результатів НДР сторонами складається двосторонній акт доопрацювання з переліком необхідних доробок, зауважень і термінів їх виконання.
Доопрацювання НДР здійснюється за рахунок Виконавця. Після доопрацювання Виконавець подає повторний акт приймання-здачі та доопрацьовану науково-технічну продукцію.

7.4. Замовлення в разі мотивованої відмови Замовника від приймання НДР після доопрацювання вважається невиконаним, повторний акт на доопрацювання НДР не складається.

8. Упровадження результатів НДР: (зазначаються шляхи впровадження результатів НДР з обґрунтуванням відповідності пріоритетам та завданням, покладеним на Міністерство стратегічними та програмними документами, законами України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України тощо).

Від Замовника:

Від Виконавця:

Директор департаменту-замовника

Керівник теми (відповідальний виконавець)

(Ініціали та прізвище)
___ 20__ р.

(Ініціали та прізвище)
___ 20__ р.

Начальник управління-замовника

 

(Ініціали та прізвище)
___ 20__ р.

 

 

Начальник відділу-замовника

 

(Ініціали та прізвище)
___ 20__ р.

 

 

ПОГОДЖЕНО:

Головний бухгалтер

Директор департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

(Ініціали та прізвище)
___ 20__ р.

(Ініціали та прізвище)
___ 20__ р.

 

Директор департаменту реформування публічної адміністрації

 

(Ініціали та прізвище)
___ 20__ р.

 

 

Директор департаменту
реформування публічної адміністрації

Є. Л. Сторожук

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали