ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ ТА МАЙНОМ

НАКАЗ

від 10 травня 2012 року N 100

Про тимчасову комісію з питань погодження, затвердження та внесення змін до фінансового плану державного комерційного та казенного підприємства, господарського товариства, де державна частка у статутному капіталі складає більше 50 %, що належать до сфери управління Агентства держмайна України

На виконання ст. 75 Господарського кодексу та наказу Мінекономіки від 21.06.2005 р. N 173 (зі змінами) "Про затвердження порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану державного комерційного та казенного підприємства, господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 % акцій (часток, паїв) належать державі" наказую:

1. Утворити тимчасову комісію з питань погодження, затвердження та внесення змін до фінансового плану державного комерційного та казенного підприємства, господарського товариства, де державна частка у статутному капіталі складає більше 50 %, що належать до сфери управління Агентства держмайна України (далі - тимчасова комісія).

2. Затвердити склад тимчасової комісії (Додаток 1).

3. Затвердити Положення про тимчасову комісію з питань погодження, затвердження та внесення змін до фінансового плану державного комерційного та казенного підприємства, господарського товариства, де державна частка у статутному капіталі складає більше 50 %, що належать до сфери управління Агентства держмайна України (Додаток 2).

4. Керівникам структурних підрозділів Агентства держмайна України:

4.1. Для підготовки засідань тимчасової комісії забезпечувати:

- своєчасне подання опрацьованих проектів фінансових планів підприємств до Департаменту фінансового забезпечення відповідно до законодавчо встановлених термінів (наказ Мінекономіки N 173 від 21.06.2005 р. зі змінами та наказ Агентства держмайна України N 39 від 23.12.2011 р. (Порядок N 39));

- участь у засіданні тимчасової комісії керівників підприємств.

5. Директору Департаменту фінансового забезпечення забезпечувати організацію, підготовку і проведення засідань тимчасової комісії.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Агентства держмайна України Каленкова О. Ф.

 

Голова
Агентства держмайна України

Д. В. Колєсніков


 

Додаток 1


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
10.05.2012 N 100


Склад
тимчасової комісії з питань погодження, затвердження та внесення змін до фінансового плану державного комерційного та казенного підприємства, господарського товариства, де державна частка у статутному капіталі складає більше 50 %, що належать до сфери управління Агентства держмайна України

Голова тимчасової комісії:

 

Колєсніков Д. В.

Голова Агентства держмайна України

Перший заступник голови тимчасової комісії:

 

Каленков О. Ф

перший заступник Голови Агентства держмайна України

Заступник голови тимчасової комісії:

 

Шубін О. О.

заступник Голови Агентства держмайна України

Члени тимчасової комісії:

 

Тимошенко Л. С.

директор Департаменту фінансового забезпечення

Сиротюк С. В.

директор Департаменту взаємодії з підприємствами високотехнологічних галузей

Козирєв В. О.

директор Департаменту взаємодії з підприємствами базових галузей

Січевлюк-Врублевський Т. С.

директор Департаменту юридичного забезпечення

Федоров В. В.

директор Департаменту стратегічного планування

Мерзлюк О. Є.

начальник Управління внутрішнього аудиту

Новиков В. В.

начальник Управління реструктуризації та реформування власності

Челобітченко В. А.

начальник Управління по роботі з персоналом

Секретар тимчасової комісії:

 

Мазур К. П.

головний спеціаліст відділу контролю забезпечення соціальних гарантій та оплати праці підприємств державного сектору Департаменту фінансового забезпечення


 

Додаток 2


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
10.05.2012 N 100


ПОЛОЖЕННЯ
про тимчасову комісію з питань погодження, затвердження та внесення змін до фінансового плану державного комерційного та казенного підприємства, господарського товариства, де державна частка у статутному капіталі складає більше 50 %, що належать до сфери управління Агентства держмайна України

1. Положення про тимчасову комісію з питань погодження, затвердження та внесення змін до фінансового плану державного комерційного та казенного підприємства, господарського товариства, де державна частка у статутному капіталі складає більше 50 %, що належать до сфери управління Агентства держмайна України розроблено відповідно до ст. 75 Господарського кодексу, Закону України "Про управління об'єктами державної власності" та наказу Мінекономіки від 21.06.2005 р. N 173 (зі змінами).

2. Тимчасова комісія є тимчасовим дорадчим органом, утвореним Агентством держмайна України для здійснення своїх повноважень з питань, пов'язаних з розглядом, затвердженням та внесенням змін до фінансового плану підприємства.

3. Тимчасова комісія у своїй діяльності керується законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та Положенням про тимчасову комісію.

4. Тимчасова комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) аналізує ефективність роботи підприємства;

2) надає висновки та пропозиції щодо затвердження/погодження фінансового плану або повернення його на доопрацювання.

3) розглядає та надає пропозиції щодо доцільності внесення змін до фінансових планів.

5. Тимчасова комісія проводить діяльність згідно з цим положенням, розробленим відповідно до типового положення, затвердженого Агентством.

Тимчасову комісію очолює Голова Агентства держмайна України. До складу тимчасової комісії входять перший заступник, заступник Голови Агентства держмайна України та керівники структурних підрозділів.

6. Формою роботи тимчасової комісії є засідання, які проводяться за рішенням Голови тимчасової комісії, але не рідше ніж один раз на тиждень в період подання проектів фінансових планів. Засідання тимчасової комісії з питань внесення змін до фінансових планів проводяться по мірі необхідності, але не пізніше ніж за 2 тижні до початку звітного періоду.

Засідання тимчасової комісії веде Голова комісії. У разі відсутності Голови комісії його заміщує перший заступник Голови тимчасової комісії. А у разі відсутності першого заступника його заміщує заступник Голови комісії.

Рішення тимчасової комісії оформлює протоколом її секретар.

Засідання тимчасової комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

7. На засіданнях тимчасова комісія розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів тимчасової комісії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і у триденний строк надсилається усім членам тимчасової комісії.

Член тимчасової комісії, який не підтримує пропозиції та рекомендації, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

8. Пропозиції та рекомендації тимчасової комісії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідних актів Агентства.

9. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення роботи тимчасової комісії здійснює Агентство.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали