Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про типові штати і штатні нормативи міських і сільських професійно-технічних і технічних училищ Державного комітету Ради Міністрів УРСР по професійно-технічній освіті

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 24 лютого 1977 р. N 109

Київ

Про типові штати і штатні нормативи міських і сільських професійно-технічних і технічних училищ Державного комітету Ради Міністрів УРСР по професійно-технічній освіті

Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити типові штати і штатні нормативи працівників апарату управління, навчально-виробничого та господарсько-обслуговуючого персоналу міських і сільських професійно-технічних і технічних училищ Державного комітету Ради Міністрів УРСР по професійно-технічній освіті згідно з додатком.

2. Встановити, що штати міських і сільських професійно-технічних і технічних училищ у відповідності з типовими штатами і штатними нормативами затверджуються начальниками обласних управлінь професійно-технічної освіти в межах бюджетних асигнувань на заробітну плату і граничних асигнувань на утримання апарату управління.

3. Визнати такими, що втратили силу, постанову Ради Міністрів УРСР від 13 вересня 1963 р. N 1062 "Про затвердження типових штатів і штатних нормативів денних та вечірніх /змінних/ міських і сільських професійно-технічних училищ Головного управління професійно-технічної освіти при Раді Міністрів УРСР" /ЗП УРСР, 1963 р., N 9, ст. 90/ і розпорядження Ради Міністрів УРСР від 29 квітня 1966 р. N 453.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР

О. ЛЯШКО

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО


Інд. 28

 

Додаток
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 24 лютого 1977 р. N 109


ТИПОВІ ШТАТИ І ШТАТНІ НОРМАТИВИ
працівників апарату управління, навчально-виробничого та господарсько-обслуговуючого персоналу міських і сільських професійно-технічних і технічних училищ Державного комітету Ради Міністрів УРСР по професійно-технічній освіті

Найменування посад

Училища з кількістю учнів

Примітка

до 280 

від 281 до 400

від 401 до 640

від 641 до 880

від 881 до 1000

1

2

3

4

5

6

7

Директор

1

1

1

1

1

 

Заступник директора по навчально-виробничій частині

1

1

1

1

1

 

Заступник директора по навчально-виховній роботі

1

1

1

1

1

 

Завідуючий навчальною частиною з загальноосвітніх дисциплін в середніх профтехучилищах

1

1

1

1

1

 

Секретар-друкарка

1

1

1

1

1

 

Старший майстер

1

1

1

1

1

 

Керівник фізичного виховання

1

1

1

1

1

 

Секретар навчальної частини

-

-

-

1

1

 

Бібліотекар

1

1

1

1

1

вводиться при кіль- кості учнів не менше 250 чоловік. При кількості учнів понад 641 чоловік і 30 тис. примірників книг в бібліотеці вводиться друга посада

Лаборант

-

-

1

1

1

 

Головний бухгалтер 

1

1

1

1

1

 

Бухгалтер

-

-

1

1

1

вводиться при кількості учнів не менше 500 чоловік

Касир

1

1

1

1

1

 

Помічник директора по господарській частині

-

1

1

1

1

 

Завідуючий господарством

1

-

-

-

 

Кладовщик

-

-

1

1

1

 


Нижчеперелічені посади вводяться за такими нормативами:

Найменування посад

Кількість посад

Нормативи

1

2

3

Майстер виробничого навчання

1

в технічних і міських профтехучилищах на 25 - 30 учнів, в сільських на 20 учнів, а по професіях, зв'язаних з обслуговуванням небезпечних та особливо складних робіт, на 12 - 15 чоловік

Майстер виробничого навчання водінню

1

вводиться в училищах, що готують водіїв або робітників, які поряд з основною професією одержують права водія, з розрахунку не менше 1500 годин учбового навантаження на кожного майстра на рік

Військовий керівник

1

вводиться при наявності більше трьох груп, в яких проводиться військова підготовка; при трьох і менше груп встановлюється 0,5 посади

Інспектор по кадрах і спецроботі

1

вводиться при наявності в училищі 500 і більше військовозобов'язаних і призовників

Механік

1

при наявності 20 і більше одиниць діючого устаткування

Інструментальник

1

при наявності спеціально обладнаної інструментальної кладової

Слюсар по ремонту устаткування

1

на 30 одиниць діючого устаткування /верстатів, машин, автомобілів і тракторів/, на кожні наступні 50 одиниць - один слюсар

Кладовщик /з виконанням обов'язків заправника/

1

на училище, в якому готують водіїв автотранспорту, кадри механізаторів для сільського господарства і лісової промисловості, при наявності не менше 30 одиниць діючих тракторів, автомобілів, комбайнів, екскаваторів, бульдозерів і ін.

Завідуючий філіалом

1

на філіал училища при наявності учнів не менше 150 чоловік

Лаборант

1

на устатковану лабораторію з предметів хімії, фізики і біології в середніх професійно-технічних училищах, але не більше двох одиниць на училище

Вихователь

1

на 100 учнів, які проживають в гуртожитку

Кастелянша

1

на училище при наявності 150 і більше учнів, які проживають в гуртожитку і на квартирах приватних осіб

Комендант

1

на кожні 50 учнів, які проживають в гуртожитку, але не більше чотирьох одиниць на гуртожиток

Прибиральниця

1

на училище для прибирання адміністративних приміщень і місць загального користування

1

на кожний гуртожиток. При наявності в училищі або гуртожитку адміністративних приміщень і місць загального користування понад 600 кв. метрів кількість прибиральниць встановлюється з розрахунку одна прибиральниця на кожні 600 кв. метрів

Гардеробник

1

на училище з кількістю учнів до 280 чоловік. На кожні наступні 280 чоловік встановлюється одна одиниця гардеробника

Робітники по догляду за будовами /електромонтер, слюсар-сантехнік, тесляр-столяр/

 

на училище при наявності учнів:

1

до 280 чоловік

2

більше 280 чоловік

3

більше 280 чоловік і при наявності гуртожитку не менше ніж на 200 місць

Ліфтер

2

на гуртожиток при наявності пасажирського ліфту

Машиніст насосної станції

4

на училище, в якому є очисні споруди, в тому числі насосні станції, при умові, якщо вони не підключені до місцевих каналізаційних мереж

Двірник

1

вводиться тільки в училищах та гуртожитках, розташованих в містах за нормами, встановленими виконкомами місцевих Рад депутатів трудящих

Водій

1

на училище при наявності вантажної автомашини. При наявності автобуса, призначеного для перевезення учнів на виробничу практику, місце якої знаходиться на відстані понад 5 км від училища, може бути введена друга посада водія

Конюх-візник

1

на училище при наявності гужового транспорту

Прачка

1

на кожні 100 учнів, які проживають в гуртожитках і на квартирах приватних осіб. Посада встановлюється тільки в училищах, якщо в населеному пункті немає відповідного підприємства побутового обслуговування

Швець
 

0,5

на училище з кількістю учнів до 280 чоловік

1
 

на училище з кількістю учнів понад 280 чоловік. Посада встановлюється тільки в училищах, учні яких забезпечуються
безплатним обмундируванням, спецодягом і взуттям, якщо в населеному пункті немає відповідного підприємства побутового обслуговування

Сторож

1

на училище, в якому проводиться початкова військова підготовка

 

при розташуванні училища в місцевості, де немає органів позавідомчої охорони, в штат училища може бути введена одна посада сторожа для охорони учбових приміщень

Опалювач

1

на 10 - 15 печей при наявності пічного опалення. Встановлюється тільки на опалювальний сезон

Машиніст /кочегар/

1

на опалювальний сезон на кожну котельню в зміну

 

при газовому опаленні, якщо в котельні немає автоматики безпеки або незалежно від виду палива при загальній площі працюючих котлів понад 220 кв. м - 2 одиниці на зміну

 

в училищах, у яких після закінчення опалювального сезону продовжують діяти душові установки і їдальні, для підігрівання води протягом всього року утримується необхідна чисельність кочегарів

Зольник

1

на опалювальний сезон в зміну на котельню, яка працює на твердому паливі, при загальній площі нагріву працюючих котлів не менше 100 кв. м

Електрослюсар

1

на котельню, в якій діють тепловимірювальні прилади і автоматика безпеки

Апаратник хімводоочистки

1

на зміну в котельній, в якій діє хімводоочистка

Слюсар черговий

1

на зміну при централізованому теплопостачанні /ТЕЦ і котельні інших установ і організацій/ при наявності в училищі бойлерної установки або елеватора


Штатні нормативи встановлені для однозмінної роботи.

При змінному навчанні в училищах, в разі необхідності, для обслуговування другої зміни може бути встановлено додатково не більше 3 посад з числа обслуговуючого і навчально-виробничого персоналу.

В училищах, які обслуговуються централізованими бухгалтеріями, посади рахівничих працівників /головний бухгалтер, бухгалтер, касир/ не утримуються.

Для новостворених училищ профтехосвіти на строк до чотирьох місяців до закінчення будівництва і введення в експлуатацію приміщень цих училищ можуть затверджуватись штати в складі не більше чотирьох чоловік: директор, помічник директора по господарській частині /завідуючий господарством/, старший майстер, головний бухгалтер.

В училищах з контингентом учнів понад 1000 чоловік, а також у випадках, якщо за умовами і обсягом роботи тилові штати і штатні нормативи не можуть бути застосовані, штати затверджуються в індивідуальному порядку Державним комітетом Ради Міністрів УРСР по професійно-технічній освіті.

Крім того, в штатах училищ у межах граничних асигнувань на утримання апарату управління та фонду заробітної плати дозволяється:

1. За рахунок коштів, які перераховуються училищу за підготовку кадрів кваліфікованих робітників за договорами з підприємствами, будовами і організаціями:

а) утримувати посаду заступника директора по вечірній /змінній/ підготовці на правах заступника директора по навчально-виробничій частині при наявності понад 200 учнів, які підготовляються за договорами з підприємствами, будовами і організаціями;

б) в необхідних випадках при роботі в дві зміни для забезпечення господарського обслуговування училищ утримувати додатково відповідні посади обслуговуючого і допоміжного персоналу.

2. За рахунок доходів від виробничої діяльності:

а) утримувати посади керівних та інженерно-технічних працівників, службовців і молодшого обслуговуючого персоналу навчально-виробничих майстерень у відповідності з номенклатурою посад, передбачених схемами посадових окладів для цих навчально-виробничих майстерень;

б) утримувати необхідну кількість робітників для навчально-виробничих майстерень;

в) в училищах з контингентом учнів понад 500 чоловік утримувати посаду художнього керівника.

3. За рахунок спеціальних коштів в учбових господарствах сільських професійно-технічних училищ:

а) утримувати штати керівних працівників, спеціалістів, і в разі необхідності, службовців і молодшого обслуговуючого персоналу у відповідності з номенклатурою посад, передбачених схемами посадових окладів для працівників учбових господарств;

б) утримувати необхідну кількість робітників.

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали