МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 14 вересня 2011 року N 1061

Про участь делегації України у Днях освіти і науки України в Російській Федерації

На виконання Протоколу четвертого засідання Українсько-Російської міждержавної комісії та доручення Президента України В. Ф. Януковича від 4 червня 2010 р N 1-1/1084 наказую:

1. З метою участі у Днях освіти і науки України в Російській Федерації відрядити делегацію України до м. Москва (Російська Федерація) з 15 по 17 вересня 2011 року у складі згідно з додатком.

2. Департаментам загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О. В.), професійно-технічної освіти (Супрун В. В.), вищої освіти (Болюбаш Я. Я.), міжнародного співробітництва та європейської інтеграції (Сухолиткий О. С), наукової діяльності та ліцензування, відділу взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю (Костевська І. П.), Інституту інноваційних технологій та змісту освіти (Удод О. А.):

2.1. Здійснити організаційні заходи щодо відрядження учасників делегації та підготувати презентаційні матеріали.

2.2. У триденний строк по закінченню відрядження подати в установленому порядку звіти про його результати.

3. Департаменту міжнародного співробітництва та європейської інтеграції (Сухолиткий О. С.) узагальнити надану структурними підрозділами інформацію і подати до Кабінету Міністрів України та Міністерства закордонних справ України звіт про проведення Днів освіти і науки України в Російській Федерації.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Міністр

Д. В. Табачник

 

Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
14.09.2011 N 1061

СКЛАД
делегації України для участі у Днях освіти і науки України в Російській Федерації

N
з/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Посада

Установа, вищий навчальний заклад

1.

ТАБАЧНИК
Дмитро Володимирович

Міністр

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту

2.

СУЛІМА
Євген Миколайович

перший заступник Міністра

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту

3.

ЖЕБРОВСЬКИЙ
Борис Михайлович

заступник Міністра

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту

Напрям: вища освіта
Відповідальний - Болюбаш Ярослав Якович

4.

БОЛЮБАШ
Ярослав Якович

директор департаменту вищої освіти

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту

5.

КАРПЕНКО
Євген Анатолійович

завідувач сектором підготовки молодших спеціалістів департаменту вищої освіти

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту

6.

БАГРОВ
Микола Васильович

ректор

Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського

7.

ШЕСТОПАЛЮК
Олександр Васильович

ректор

Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського

8.

КУЗЬМІНСЬКИЙ
Анатолій Іванович

ректор

Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького

9.

ВЕЛИЧКО
Олександр Григорович

ректор

Національна металургійна академія України

10.

ШУБІН
Олександр Олександрович

ректор

Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Тугай-Барановського

11.

ФЕДОРКІН
Сергій Іванович

ректор

Національна академія природоохоронного і курортного будівництва

12.

БАЛАБАНОВ
Костянтин Васильович

ректор

Маріупольський державний університет

13.

БЄЛІКОВ
Сергій Борисович

ректор

Запорізький національний технічний університет

14.

КРИЖАНІВСЬКИЙ
Євстахій Іванович

ректор

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

15.

КОЦУР
Віктор Петрович

ректор

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. Сковороди

16.

САВЧЕНКО
Сергій Вікторович

ректор

Луганський національний університет ім. Т. Г. Шевченка

17.

ГОЛУБЕНКО
Олександр Леонідович

ректор

Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля

18.

КОЦАН
Ігор Ярославович

ректор

Волинський національний університет ім. Лесі Українки

19.

БОБАЛО
Юрій Ярославович

ректор

Національний університет "Львівська політехніка"

20.

СТЕПАНЕНКО
Сергій Миколайович

ректор

Одеський державний екологічний університет

21.

ХОДАКОВСЬКИЙ
Володимир Федорович

ректор

Херсонська державна морська академія

22.

БАКІРОВ
Віль Савбанович

ректор

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

23.

ЗАВАЛЬНЮК
Володимир Васильович

ректор

Національний університет "Одеська юридична академія"

24.

ШКАРЛЕТ
Сергій Миколайович

ректор

Чернігівський державний технологічний університет

25.

ГУБЕРСЬКИЙ
Леонід Васильович

ректор

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

26.

КРИВЦОВ
Володимир Станіславович

ректор

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "ХАІ"

27.

ПОВАЖНИЙ
Олександр Станіславович

ректор

Донецький державний університет управління

28.

ПОНОМАРЕНКО
Володимир Степанович

ректор

Харківський національний економічний університет

29.

ОНИЩЕНКО
Володимир Олександрович

ректор

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

30.

ЗАГІРНЯК
Михайло Васильович

ректор

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

31.

ЧЕРЕВКО
Олександр Іванович

ректор

Харківський державний університет харчування та торгівлі

32.

ПОХРЕСНИК
Анатолій Костянтинович

директор

Київський технікум електронних приладів

33.

БУЛГАКОВ
Валерій Андрійович

директор

Київський коледж будівництва, архітектури та дизайну

Напрям: університетська наука
Відповідальний - Якименко Олександр Васильович

34.

ОБОРСЬКИЙ
Геннадій Олександрович

ректор

Одеський національний політехнічний університет

35.

ТОВАЖНЯНСЬКИЙ
Леонід Леонідович

ректор

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

36.

МАЗАРАКІ
Анатолій Антонович

ректор

Київський національний торговельно-економічний університет

37.

КУЛИК
Микола Сергійович

ректор

Національний авіаційний університет

38.

ДМИТРИЧЕНКО
Микола Федорович

ректор

Національний транспортний університет

39.

ЄГОРОВ
Богдан Вікторович

ректор

Одеська національна академія харчових технологій

40.

ПОЛЯКОВ
Микола Вікторович

ректор

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

41.

КОРОБОЧКА
Олександр Миколайович

ректор

Дніпродзержинський державний технічний університет

42.

ВАСИЛЬЄВ
Анатолій Васильович

ректор

Сумський національний університет

43.

ВОЛОШИН
В'ячеслав Степанович

ректор

Приазовський державний технічний університет

44.

РИЖКОВ
Сергій Сергійович

ректор

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

45.

ШКОДОВСЬКИЙ
Орій Михайлович

ректор

Харківський національний технічний університет будівництва та архітектури

46.

ГРАБКО
Володимир Віталійович

ректор

Вінницький національний технічний університет

47.

ЯСНИЙ
Петро Володимирович

ректор

Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя

48.

ГРИЩЕНКО
Іван Михайлович

ректор

Київський національний університет технологій та дизайну

49.

МОРОЗОВА
Ірина Володимирівна

ректор

Одеський національний морський університет

50.

БУРМІСТР
Михайло Васильович

ректор

Державний вищий навчальний заклад "Український державний хіміко-технологічний університет"

51.

КОВАЛЕНКО
Олена Едуардівна

ректор

Українська інженерно-педагогічна академія

52.

ГЕРАСИМЧУК
Зоряна Вікторівна

перший проректор

Луцький національний технічний університет

53.

ІВАНОВ
Сергій Миколайович

проректор з міжнародних зв'язків

Донецький національний університет

54.

ЛЕВЧЕНКО
Віктор Миколайович

проректор з науково-педагогічної роботи

Донбаська національна академія будівництва та архітектури

55.

ДЯДИЧЕВ
Валерій Владиславович

проректор з науково-педагогічної роботи

Східноукраїнський національний університет

56.

СЛІПЧЕНКО
Микола Іванович

проректор з наукової роботи

Харківський національний університет радіоелектроніки

57.

ВАРЛАМОВ
Геннадій Борисович

проректор з науково-педагогічної роботи

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

58.

ПІЛОВ
Петро Іванович

перший проректор

Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет"

59.

ФАЛАЛЄЄВ Андрій Павлович

проректор з наукової роботи

Севастопольський національний технічний університет

60.

ЯКИМЕНКО
Олександр Васильович

заступник директор департаменту наукової діяльності та ліцензування

МОНмолодьспорту

61.

БУШТРУК
Артем Геннадійович

головний спеціаліст департаменту наукової діяльності та ліцензування

МОНмолодьспорту

62.

ЄГОРОВ
Сергій Олександрович

директор центру трансферу технологій

Академія технологічний наук України

Напрям: управління освіти і науки ОДА
Відповідальний - Царьова Олена Володимирівна

63.

Божков
Андрій Дмитрович

заступник директора департаменту міжнародного співробітництва та європейської інтеграції

64.

Гохман
Валерія Олександрівна

головний спеціаліст департаменту міжнародного співробітництва та європейської інтеграції

65.

Іванова
Людмила Василівна

директор загальноосвітньої школи I - III ст. "Міжнародна українська школа"

66.

Царьова
Олена Володимирівна

головний спеціаліст департаменту загальної середньої освіти

67.

Святенко
Олена Володимирівна

головний спеціаліст департаменту загальної середньої освіти

68.

Гончарова
Наталія Георгіївна

заступник Міністра освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим

69.

Лисак
Андрій Романович

заступник начальника управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації

70.

Таранчук
Юліан Віталійович

заступник начальника управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації

71.

Олефір
Олексій Леонідович

в. о. начальника Головного управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації

72.

Макаренко
Олена Петрівна

заступник начальника Головного управління освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації

73.

Пастовенський
Олександр Вікторович

начальник управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації

74.

Мотильчак
Михайло Андрійович

начальник управління освіти і науки Закарпатської обласної державної адміністрації

75.

Захарчук
Віктор Миколайович

заступник начальника управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації

76.

Гаврилюк
Ігор Олегович

заступник начальника Головного управління освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації

77.

Бутник
Віктор Григорович

начальник Головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації

78.

Лещенко
Ельза Володимирівна

начальник управління освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації

79.

Цимбал
Ірина Іванівна

начальник управління освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації

80.

Брегін
Михайло Григорович

начальник Головного управління освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації

81.

Мельниченко
Валерій Володимирович

начальник управління освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації

82.

Ткачук
Андрій Леонідович

начальник управління освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації

83.

Бардаченко
Анатолій Іванович

заступник начальника Головного управління освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації

84.

Ветров
Іван Васильович

начальник управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації

85.

Пшенична
Любов Василівна

начальник управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації

86.

Запорожан
Іван Григорович

начальник управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації

87.

Шаповал
Роман Володимирович

начальник Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації

88.

Меренков
Віктор Юрійович

заступник начальника управління освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації

89.

Очеретянко
Віктор Іванович

начальник управління освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації

90.

Шарапа
Іван Дмитрович

начальник Головного управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації

91.

Бауер
Михайло Йосипович

начальник Головного управління освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації

92.

Залеський
Анатолій Андрійович

начальник управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації

93.

Заєць
Ірина Михайлівна

начальник управління освіти і науки Севастопольської міської ради

Напрям: дошкільна освіта
Відповідальний - Панасюк Тамара Вікторівна

94.

Панасюк
Тамара Вікторівна

начальник відділу дошкільної освіти департаменту загальної середньої та дошкільної освіти

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

95.

Нерянова
Світлана Іванівна

головний спеціаліст відділу дошкільної освіти департаменту загальної середньої та дошкільної освіти

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

96.

Омеляненко
Ніна Володимирівна

голова правління

Всеукраїнська асоціація працівників дошкільної освіти

97.

Бачинска
Тамара Вікторівна

головний спеціаліст

Управління освіти і науки Вінницької облдержадміністрації

98.

Салацька
Алла Петрівна

головний спеціаліст

Управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації

99.

Кичата
Ірина Іванівна

головний спеціаліст

Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації

100.

Чумак
Тетяна Іванівна

головний спеціаліст

Управління освіти і науки Київської облдержадміністрації

101.

Сопіна
Лариса Миколаївна

головний спеціаліст

Управління освіти і науки Сумської облдержадміністрації

102.

Жарко
Лариса Миколаївна

завідуюча

ДОЗ N 58 "Сонечко" г. Сімферополь АРК

103.

Лагасюк
Ганна Мар'янівна

завідуюча

ДОЗ N 9 м. Ковеля Волинської області

104.

Куприянко
Антоніна Іллівна

завідуюча

ДОЗ N 3 м. Дніпропетровська

105.

Урильченко
Тетяна Євгенівна

вихователь-методист

ДОУ N 60 м. Краматорськ Донецької області

106.

Гаєва
Тетяна Михайлівна

завідуюча

ДОЗ N 7 м. Ужгород

107.

Завойска
Надія Зиновіївна

завідуюча

ДОЗ N 10 м. Івано-Франківськ

108.

Ільченко
Тамара Сергіївна

директор

ДОЗ N 679 м. Києва

109.

Михальчук
Тетяна Петрівна

директор

Школа - дитячий садок "Монтессорі" м. Києва

110.

Кринична
Олена Анатоліївна

завідуюча

ДОУ N 15 м. Луганська

111.

Козак
Любов Федорівна

директор

Навчально-виховний комплекс школа-сад "1, 2, 3" м. Львова

112.

Кириченко
Ірина Сергіївна

завідуюча

ДОЗ N 142 м. Миколаєва

113.

Боровська
Олена Миколаївна

завідуюча

ДОЗ N 11 м. Іллічівська Одеської області

114.

Аструдінова
Світлана Валеріївна

вихователь-методист

ДОУ "Росинка" м. Комсомольська, Полтавської області

115.

Прокопчук
Елена Григорьевна

завідуюча

ДОЗ N 40 м. Рівно

116.

Вахрів
Галина Мирославівна

завідуюча

ДОЗ N 15 м. Тернопіль

117.

Комісарова
Галина Костянтинівна

завідуюча

ДОЗ N 411 м. Харків

118.

Бєсонова
Валентина Вікторівна

завідуюча

ДОЗ N 9 Херсонська обл., м. Нова Каховка

119.

Михайлова
Ольга Віталіївна

завідуюча

ДОЗ N 60 м. Черкаси

120.

Олищук
Ірина Володимирівна

завідуюча

ДОЗ N 30 м. Чернівці

121.

Никитченко
Світлана Володимирівна

завідуюча

ДОЗ N 1 "Центр психофізичного та інтелектуального розвитку дітей" м. Чернігів

122.

Куранова
Юлія Іванівна

завідуюча

ДОУ N 14, м. Олександрія, Кіровоградської області

123.

Скотенко
Людмила Вікторівна

директор

ДОЗ N 786 м. Київ

124.

Циганюк
Людмила Андріївна

завідуюча

ДОЗ N 8 м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області

125.

Майорова
Ірина Миколаївна

директор

ДОЗ N 127 м. Севастополя

Напрям: професійно-технічна освіта
Відповідальний - Супрун В'ячеслав Васильович

126.

м. Київ

СУПРУН
В'ячеслав Васильоич

директор департаменту професійно-технічної освіти

127.

м. Київ

КАРБЫШЕВА
Вікторія Оттівна

начальник відділу моніторингу та організаційної роботи департаменту професійно-технічної освіти

128.

м. Київ

ЛУЦЬКА
Алла Володимирівна

головний спеціаліст відділу професійної підготовки робочих кадрів

129.

Автономна Республіка Крим

МАНЖУТОВА
Лариса Веніамінівна

заступник директора з навчально-методичної роботі Кримського республіканського професійно-технічного навчального закладу "Сімферопольське вище професійне училище ресторанного сервісу і туризму"

130.

Вінницька

БОЙКО
Ольга Вікторівна

майстер виробничого навчання (перукар-модельєр) державного професійно-технічного Державного навчального закладу "Вінницьке вище професійне училище сфери послуг"

131.

Волинська

ПАРФЕНЮК
Зоя Іванівна

директор науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Волинській обл.

132.

Дніпропетровська

ВАСИЛИНЕНКО
Віктор Михайлович

директор науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Дніпропетровській обл.

133.

Донецька

БОЛТЕНКО
Олександр Іванович

директор державного професійно-технічного навчального закладу "Краматорський центр професійно-технічної освіти"

134.

Житомирська

МУРАВИЦЬКИЙ
Олександр Анатолійович

методист державного навчального закладу "Вище професійне училище будівництва та дизайну", керівник навчально-практичного будівельного центру інноваційних технологій "Хенкель - Баутехниі"

135.

Закарпатська

ГЛЕБА
Володимир Васильович

майстер виробничого навчання (різьба по дереву) Міжгірського професійного ліцею

136.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту

ОЛЕКСЮК
ГЕННАДІЙ ВАДИМОВИЧ

головний спеціаліст відділу моніторингу та організаційної роботи департаменту професійно-технічної освіти

137.

Івано-Франківська

КАЗИМІРОВ
Богдан Володимирович

директор центру професійно-технічної освіти N 1 м. Івано-Франківськ

138.

Київська

ЛОПАТА
Микола Петрович

директор державного навчального закладу "Переяслав-Хмельницький центр професійно-технічної освіти"

139.

Київська

ЛИСЕНКО
Ігор Едуардович

заступник начальника головного управління освіти і науки Київської облдержадміністрації

140.

Кіровоградська

СМИРНОВА
Світлана Євгеніївна

майстер виробничого навчання (повар-кондитер) Олександріївського професійного ліцею

141.

Луганська

МАКЕЄВА
Наталія Миколаївна

голова асоціації директорів та працівників професійно-технічної освіти Луганської області, директор Луганського вищого професійного училища сфери послуг

142.

Львівська

СОРОКА
Мирослав Ярославович

заступник начальника Головного управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації

143.

Миколаївська

УКРАЇНЕЦЬ
Василь Михайлович

голова асоціації директорів та працівників професійно-технічної освіти Миколаївської обл., директор Новоодеського професійного аграрного училища

144.

Одеська

КОРЧЕВСЬКИЙ
Олександр Еммануїлович

директор науково-методичного центру професійно-технічної освіти в Одеській області

145.

Полтавська

НЕСЕН
Микола Григорович

директор вищого професійного училища N 7 м. Кременчука

146.

Рівненська

КОРЖЕВСЬКИЙ
Петро Миколайович

заступник начальника управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації

147.

Сумська

КОЗОЛУП
Ігор Федорович

перший заступник начальника управління освіти і науки Сумської облдержадміністрації

148.

Тернопільська

БРИК
Роман Степанович

заступник начальника управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації

149.

Харківська

ПОНОМАРЬОВА
Вікторія Володимирівна

директор Харківського професійного поліграфічного ліцею

150.

Херсонська

СУПРУН
Олександр Федорович

голова регіональної ради директорів професійно-технічних навчальних закладів, директор вищого професійного училища N 2 м. Херсона

151.

Хмельницька

ШЕВЧУК
Людмила Іванівна

директор науково-методичного центру професійно-технічної освіти і підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій обл.

152

Черкаська

ПРОЦЕНКО
Наталія Дмитрівна

директор науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Черкаській обл.

153.

Чернівецька

ШВЕЦ
Анатолій Федорович

заступник начальника управління освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації

154.

Чернігівська

ГЛУЗД
ВОЛОДИМИР Тимофійович

начальник відділу професійно-технічної освіти управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації

155.

м. Київ

ПЕТРОВИЧ
Василь Сергійович

директор Міжрегіонального вищого професійного училища зв'язку м. Києва

156.

м. Київ

КОВАЛЕНКО
Віктор Михайлович

директор державного закладу "Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації"

157.

м. Севастополь

СМОЛЯКОВА
Ілонна Миколаївна

директор Севастопольського професійного торговельно-кулінарного ліцею

Напрям: загальна середня освіта
Відповідальний - Єресько Олег Вікторович

158.

Єресько
Олег Вікторович

директор департаменту загальної середньої освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

159.

Бескова
Наталія Володимирівна

начальник відділу департаменту загальної середньої освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

160.

Дятленко
Сергій Миколайович

начальник відділу департаменту загальної середньої освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

161.

Шинкаренко
Віра Іванівна

начальник відділу загальної середньої освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

162.

Шульженко
Ольга Іванівна

заступник директора експериментального НВК "Школа майбутнього" м. Ялта

163.

Збожинська
Тетяна Станіславівна

керівник Вінницького міського центру по інтеграції в європейську і світову освітню спільноту

164.

Гудима
Богдан Ярославович

директор Володимир-Волинської спеціальної загальноосвітньої школи для глухих дітей (Волинська область)

165.

Загрева
Валентина Ярославівна

заступник начальника управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації

166.

Письменний
Валерій Борисович

директор навчально-виховного об'єднання N 1 "Класична гімназія - початкова школа - дитячий садок - валеологічний центр" м. Дніпропетровська

167.

Дроздова
Світлана Анатоліївна

директор Донецького НВК N 1 Донецької міської ради

168.

Сташенко
Григорій Федорович

начальник відділу освіти Черняхівського району Житомирської області

169.

Василенко
Наталія Олександрівна

заступник директора Мукачівської ЗОШ I - III ст. ім. О. С. Пушкіна (Закарпатська область)

170.

Васильцева
Віра Іванівна

заступник директора Хортицького національного навчально-реабілітаційного багатопрофільного центру (Запорізька область)

171.

Долгова
Світлана Володимирівна

директор Івано-Франківської ОШ I - III ст. N 3

172.

Слободянюк
Наталія Григорівна

директор Білоцерківської ОШ I - III ст. N 15 Київської області

173.

Васіч
Людмила Володимирівна

директор Олександрійської гімназії-інтернату

174.

Підтинна
Алла Аркадіївна

директор "Луганського НВК "Спеціалізована школа I ст. - гімназія N 60 імені 200-річчя Луганська"

175.

Луценко
Тамара Михайлівна

заступник директора Білоцерківського НРУ "Шанс"

176.

Кравченко
Володимир Володимирович

директор спеціалізованої школи з поглибленим вивченням англійської мови N 45 м. Львова

177.

Матвеева
Ганна Дмитриївна

директор спеціалізованої школи I - III ст. мистецтв та прикладних ремесел"

178.

Колебошин
Сергій Валерійович

директор Овідіопольского НВК "ОШ I- III ст. - гімназія" (Одеська область)

179.

Москалик
Тетяна Олександрівна

директор Кременчуцького колегіуму N 25 (Полтавська область)

180.

Нагарний
Андрій Ярославович

директор НВК школа-ліцей N 2 м. Рівне

181.

Корнєва
Тетяна Петрівна

директор Путивльської ОШ I - III ст. N 1 (Сумська область)

182.

Мишко
Володимир Іванович

директор Кременецької загальноосвітньої школи-інтернату I - III ст. (Тернопільська область)

183.

Солнцева
Христина Михайлівна

учитель гімназії N 6 м. Харків

184.

Зуйко
Олена Миколаївна

директор ОШ I - III ст. N 1 Новокаховської міської ради (Херсонська область)

185.

Кручок
Віктор Григорович

директор Пилипохребтєєвської ОШ I - III ст. (Хмельницька область)

186.

Ліворук
Ольга Антонівна

директор Канівської гімназії ім. І. Франка (Черкаська область)

187.

Дурицка
Тетяна Федорівна

директор Чернівецької гімназії N 2

188.

Шестаковський
Леонід Львович

директор Степанівського міжшкільного НВК Менського района Чернігівської області

189.

Королева
Раїса Іванівна

директор спеціалізованої школи - III ст. N 58 з поглибленим вивченням суспільно-економічних дисциплін (м. Севастополь)

Напрям: ГУОН
Відповідальний - Горюнова Віра Зіновіївна

190.

Горюнова
Віра Зіновіївна

начальник Головного управління освіти і науки виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

191.

Челомбітько
Вікторія Юріївна

перший заступник начальника Головного управління освіти і науки виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

192.

Резенчук
Наталія Володимирівна

начальник відділу дошкільної та позашкільної освіти Головного управління освіти і науки виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

193.

Бабінець
Світлана Іванівна

заступник начальника відділу дошкільної та позашкільної освіти Головного управління освіти і науки виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

194.

Телевний
Володимир Іванович

начальник управління освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

195.

Тимченко
Сергій Михайлович

начальник управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

196.

Шурко
Олена Василівна

начальник управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

197.

Іллєнко
Василь Петрович

начальник управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

198.

Добровольська
Оксана Миколаївна

начальник управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

199.

Батечко
Олена Вячеславівна

начальник управління освіти Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

200.

Троян
Галина Василівна

начальник управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

201.

Адаменко
Ігор Іванович

начальник управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

202.

Лазарева
Галина Робертівна

начальник управління освіти Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

203.

Ярова
Євгенія Валентинівна

начальник управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

204.

Босенко
Маріанна Іванівна

директор гімназії N 48 Шевченківського району

205.

Баталова
Олена Львівна

директор гімназії N 153 ім. О. Пушкіна Шевченківського району

206.

Мельник
Лариса Федорівна

директор Київського міського будинку вчителя

207.

Комаров
Юрій Станіславович

вчитель історії Києво-Печерського ліцею N 171 "Лідер"

208.

Сташевська
Ірина Станіславівна

директор гімназії біотехнологій N 177 Солом'янського району

209.

Порох
Людмила Семенівна

директор СШ N 318 Солом'янського району

210.

Ломаківська
Анна Віталіївна

директор ліцею інформаційних технологій N 79 Печерського району

211.

Чембержі
Михайло Іванович

директор Київської дитячої академії мистецтв Оболонського району

212.

Телєгіна
Вікторія Григорівна

директор ліцею N 100

213.

Ніцу
Юрій Георгійович

директор ЗНЗ N 104 Оболонського району

214.

Беженар
Георгій Дмитрович

директор Слов'янської гімназії Дарницького району

215.

Рудей
Дмитро Юрійович

директор Київської інженерної гімназії Дарницького району

216.

Косачевич
Віталій Михайлоич

директор спеціалізованої школи N 194 "Перспектива" Оболонського району

217.

Шевцова
Світлана Михайлівна

директор ліцею Міжнародних відносин N 51 Печерського району

218.

Балаба
Світлана Олександрівна

директор гімназії Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова Шевченківського району

219.

Козіна
Ірина Петрівна

директор ліцею N 38 ім. В. Молчанова Шевченківського району

220.

Земляна
Галина Іванівна

директор Авіакосмічного ліцею Національного авіаційного університету Солом'янського району

221.

Михальчук
Тетяна Петрівна

директор ШДС Монтессорі Дніпровського району

Напрям: преса
Відповідальний - Костевська Ірина Павлівна

N
п/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Назва ЗМІ

222.

Вороніна
Тетяна Василівна

головний редактор видань "Дитячий садок" і ж-л Дошкілля видавництва "Шкільний світ",член НСЖУ, член комітету з Державної премії України в галузі освіти

223.

Рожнятовська
Ірина Миколаївна

головний редактор газети "Завуч", "Шкільний світ", відмінник освіти України

224.

Галіцина
Людмила Вікторівна

головний редактор газети "Управління освітою" видавництва "Шкільний світ"

225.

Цяцько
Анна Олександрівна

Освіта України

226.

Шулікін
Дмитро Андрійович

Освіта України

227.

Кравчук
Марія Віталіївна

прес-секретар Головного управління освіти і науки міста Києва

228.

Баранова
Катерина Олександрівна

в. о. начальника управління інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації (прес-служби) Київської міської державної адміністрації

229.

Питель
Наталія Іванівна

журналіст ТРК "Київ"

230.

Росохай
Юрій Валерійович

оператор ТРК "Київ"

231.

Сапата
Вікторія Василівна

фотограф, газети "Хрещатик", "Вечірній Київ"

232.

Коноваленко
Ольга Степанівна

гол. редактор Газета "Освіта"

233.

Макляк
Віктор Вікторович

Газета "Освіта"

234.

Мельник
Наталя Миколаївна

ІА "УНН"

235.

Протасова
Ганна Володимирівна

Світ освіти

236.

Ковалів
Інна Василівна

спеціальний кореспондент газети "Урядовий кур'єр"

237.

Плужник
Світлана Валентинівна

Українське радіо

238.

Андрусич
Ніна Олексіївна

головний редактор журналу МОНмолодьспорту України "Дошкільне виховання"

239.

Мазур
Юлія Петрівна

редактор журналу "Дітям живопис, музика і література"

240.

Осадча
Діана Олександрівна

редактор журналу "Палітра педагога"

241.

Виговська
Ольга Іванівна

головний та науковий редактор журналу "Директор школи, ліцею, гімназії"

242.

Годецька
Тетяна Іванівна

відповідальний редактор журналу "Директор школи, ліцею, гімназії"

243.

Квітка
Галина Василівна

оглядач газети "Голос України"

244.

Іллюк
Надія Олексіївна

керівник інформаційно-творчої Агенції "Юн-прес" Київського Палацу дітей та юнацтва

245.

Біловол
Олексій Михайлович

ІА "РБК"

246.

Костевська
Ірина Павлівна

Прес-служба МОНМС

247.

Тихончик
Тетяна Сергіївна

Прес-служба МОНМС

248.

Смехова
Анастасія Сергіївна

журналіст "УТР"

249.

Чірко
Володимир Дмитрович

оператор "УТР"

250.

Малишко
Наталя Вікторівна

Національна телекомпанія ЗБ.М.

251.

Трушин
Олексій Олександрович

Національна телекомпанія ЗБ.М.

252.

Гирак
Галина Степанівна

Аргументи і факти

253.

Сухарев
Андрій Олексійович

журналіст "Освіта України"

Напрям: позашкільна освіта
Відповідальний - Середницька Алла Дмитрівна

254.

Ломакіна
Анна Миколаївна

керівник гуманітарного відділу республіканського позашкільного навчального закладу "Мала Академія наук молоді, яка навчається, Автономної Республіки Крим "Пошуковець"

255.

Павлюк
Світлана Юріївна

заступник директора з навчально-виховної роботи Вінницької обласної станції юних натуралістів

256.

Бабула
Ірина Ігорівна

заступник директора Волинського обласного центру науково-технічної творчості молоді, яка навчається

257.

Гончар
Неля Григорівна

директор Дніпропетровського дитячо-юнацького центру міжнародного співробітництва Дніпропетровської обласної ради

258.

Дороговцев
Сергій Миколайович

директор Донецького обласного палацу дитячої та юнацької творчості

259.

Лабунська
Віра Михайлівна

директор Обласного центру еколого-натуралістичної творчості молоді, яка навчається, Житомирської області

260.

Ганущина
Світлана Іванівна

директор Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості

261.

Митрофанова
Тетяна Григорівна

директор комунального закладу "Запорізький обласний центр туризму і краєзнавства молоді, яка навчається"

262.

Косило
Михайло Юрійович

директор Івано-Франківского обласного державного центру туризму і краєзнавства молоді, яка навчається

263.

Нестерук
Тамара Василівна

директор центру творчості дітей та юнацтва Київщини

264.

Шатна
Лідія Францівна

начальник відділу дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти і виховної роботи Управління освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації

265.

Яковлев
Володимир Афанасійович

директор Луганського обласного центру еколого-натуралістичної творчості молоді, яка навчається

266.

Кузик
Олег Євгенійович

директор центру творчості дітей та юнацтва Галичини Львівської області

267.

Щукіна
Лариса Вікторівна

директор Миколаївського обласного Будинку естетичної творчості молоді, яка навчається

268.

Трегубова
Алевтина Ізідорсівна

директор Бєлгород-Дністровського міського центру дитячої творчості Одеської області

269.

Беднина
Віталій Григорійович

директор Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру молоді, яка навчається

270.

Первушевска
Ірина Олександрівна

директор Рівненського міського палацу дітей та юнацтва

271.

Тихенко
Лариса Володимирівна

директор Сумського обласного центру позашкільної освіти і робот з талановитою молоддю

272.

Гудима
Роман Романович

директор Тернопільського обласного комунального центру туризму, спорту, краєзнавства та екскурсій молоді, яка навчається

273.

Редіна Валентина Андріївна

директор Харківської обласної станції юних туристів

274.

Вольска
Тетяна Станіславівна

директор Херсонського обласного центру науково-технічної творчості молоді, яка навчається

275.

Григорчук
Тетяна Володимирівна

директор Хмельницького державного центру естетичного виховання молоді, яка навчається

276.

Кравченко
Раїса Антонівна

директор центру дитячої та юнацької творчості Уманського району Черкаської області

277.

Головченко
Людмила Юріївна

директор Комунального закладу "Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості молоді, яка навчається"

278.

Трегубова
Людмила Анатоліївна

директор Комунального закладу "Чернігівська обласна станція юних натуралістів"

279.

Свирска
Тетяна Іванівна

завідуюча центру громадянського виховання та позашкільної освіти Інституту післядипломної освіти Київського університету ім. Б. Грінченка, голова Асоціації позашкільних закладів України

280.

Рославцев
Олександр Васильович

директор Комунального позашкільного навчального закладу "Палац дітей та юнацтва м. Севастополя"

281.

Середницька
Алла Дмитрівна

начальник відділу позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

282.

Вербицький
Володимир Валентинович

директор Національного еколого-натуралістичного центру молоді, яка навчається

283.

Лісовий
Оксен Васильович

директор Національного центру "Мала академія наук України"

284.

Савченко
Наталія Миколаївна

директор Українського державного центру туризму і краєзнавства молоді, яка навчається

285.

Ткачук
Віталій Володимирович

директор Українського державного центру позашкільної освіти

Напрям: педагогічна наука
Відповідальний - Удод Олександр Андрійович

286.

Бєлова
Ірина Михайлівна

Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

заступник директора з науково-педагогічної роботи

287.

Покроєва
Любов Денісівна

Комунальний вищий навчальний заклад "Харківська академія безперервної освіти"

ректор, кандидат педагогічних наук, доцент, заслужений працівник освіти України

288.

Зубко
Анатолій Миколайович

Комунальний вищий навчальний заклад "Херсонська академія безперервної освіти" Херсонської обласної ради

ректор

289.

Войтенко
Володимир Іванович

Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

ректор

290.

Романенко
Михайло Ілліч

Дніпропетровський обласний Інститут післядипломної педагогічної освіти

ректор

291.

Сорочан
Тамара Михайлівна

Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

ректор

292.

Чернишев
Олексій Іванович

Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

ректор

293.

Клокар
Наталія Іванівна

Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів

ректор

294.

Пашков
Володимир Васильович

Комунальний заклад "Запорізька обласна академія післядипломної освіти" Запорізької обласної ради

ректор

295.

Удод
Олександр Андрійович

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

директор

296.

Пушкарьова
Тамара Олексіївна

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

заступник директора

297.

Крюченкова
Олена Юріївна

Одеський обласний інститут удосконалення вчителів

зав. науково-методичною лабораторією мов і літератур національних меншин

298.

Сухарников
Юрій Васильович

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

начальник відділу інтеграції в Європейський освітній та науковий простір

299.

Косик
Вікторія Миколаївна

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

начальник відділу

300.

Воронцова
Емілія Валеріївна

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

начальник відділу науково-педагогічних технологій і проектів

301.

Жовнерчук
Сергій Адольфович

Художній благодійний фонд ім. М. Бойчука

виконавчий директор, заслужений діяч мистецтв України

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

302.

Кремень
Василь Григорович

президент НАПН України

303.

Луговий
Володимир Іларіонович

віце-президент НАПН України

304.

Бурда
Михайло Іванович

головний вчений секретар НАПН України

305.

Євтух
Микола Борисович

академік-секретар відділення вищої освіти

306.

Максименко
Сергій Дмитрович

академік-секретар відділення психології, вікової фізіології та дефектології

307.

Гуржій
Андрій Миколайович

радник Президії НАПН України

308.

Олійник
Віктор Васильович

ректор Університету менеджменту освіти НАПН України

309.

Бех
Іван Дмитрович

директор Інституту проблем виховання НАПН України

310.

Биков
Валерій Юхимович

директор Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

311.

Засенко
В'ячеслав Васильович

директор Інституту спеціальної педагогіки НАПН України

312.

Камишин
Володимир Вікторович

директор Інституту обдарованої дитини НАПН України

313.

Мальований
Юрій Іванович

учений секретар відділення загальної середньої освіти

314.

Пустовіт
Григорій Петрович

учений секретар відділення загальної педагогіки та філософії освіти

315.

Камінецький
Ярослав Григорович

директор Львівського науково-практичного центру професійно-технічної освіти НАПН України

316.

Ситніков
Олександр Пантелійович

директор Інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників ДВНЗ "Університет менеджменту освіти"

317.

Гоменюк
Дмитро Васильович

директор Науково-практичного центру професійно-технічної освіти НАПН України

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали