Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про удосконалення післядипломної освіти лікарів

lign=center>

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 10 грудня 2010 року N 1088

Про удосконалення післядипломної освіти лікарів

На виконання наказу МОЗ України від 03.12.2010 N 1074 "Про заходи МОЗ України щодо удосконалення підготовки лікарів" та з метою поліпшення якості післядипломного навчання лікарів наказую:

1. Управлінню освіти та науки, ректорам вищих медичних навчальних закладів та закладів післядипломної освіти:

1.1 До 01.05.2011 забезпечити перегляд та доопрацювати відповідно до сучасних вимог діючі програми по підготовці лікарів в інтернатурі, включивши до освітньо-професійних програм підготовки лікарів-інтернів інтегрований перелік навичок невідкладної медичної допомоги та передбачивши відведення не менше 70 % питомої ваги навчального часу для практичної підготовки лікарів-інтернів на очних та заочних циклах інтернатури.

1.2 До 15.05.2011 забезпечити перегляд програм інтернатури та спеціалізації з спеціальності "загальна практика - сімейна медицина" за очно-заочною формою навчання для проходження інтернатури та циклів спеціалізації лікарями-терапевтами та лікарями-педіатрами з метою суттєвого збільшення їх практичної підготовки на базах амбулаторій сімейних лікарів, поліклінік і обмеження підготовки лікарів з спеціальності "загальна практика - сімейна медицина" на базах обласних та міських лікарень.

1.3 Забезпечити внесення питань імунопрофілактики до навчальних планів та програм усіх видів післядипломного навчання лікарів з усіх спеціальностей.

1.4 Здійснити заходи щодо впровадження дистанційних форм навчання на етапі післядипломної підготовки лікарів.

2. Ректорам вищих медичних навчальних закладів, закладів післядипломної освіти, Міністру охорони здоров'я АР Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

2.1 Вжити невідкладних заходів щодо удосконалення післядипломної освіти лікарів, поліпшення практичної підготовки лікарів-інтернів на очних та заочних циклах підготовки в інтернатурі, лікарів-спеціалістів при проходженні циклів спеціалізації, передатестаційних циклів, циклів тематичного вдосконалення.

2.2 Забезпечити, відповідно до потреб регіонів, розширення підготовки лікарів за спеціальностями "загальна практика - сімейна медицина" та "медицина невідкладних станів" на циклах спеціалізації, тематичного удосконалення, передатестаційних циклах, курсах інформації та стажування.

2.3 Активізувати співпрацю закладів охорони здоров'я з вищими медичними навчальними закладами, закладами післядипломної освіти з питань організації систематичного підвищення кваліфікації з питань екстреної та невідкладної медичної допомоги лікарів-інтернів на базах стажування, лікарів-спеціалістів на короткотривалих курсах інформації та стажування, переривчастих курсах, семінарах на місцевих базах, в регіональних центрах із залученням викладачів вищих медичних навчальних закладів III - IV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти у період між передатестаційними циклами.

2.4 Спільно з фахівцями лікарських асоціацій до 01.04.2011 провести атестацію клінічних баз та баз стажування, на яких готуються лікарі-інтерни та проводиться післядипломна підготовка лікарів-спеціалістів, перевіривши рівень кадрового забезпечення та матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров'я.

2.5 Провести аналіз потреби в післядипломній підготовці лікарів в закріплених за вищими медичними навчальними закладами і закладами післядипломної освіти областями та враховувати постійно при плануванні циклів спеціалізації, передатестаційних циклів, циклів тематичного удосконалення з усіх спеціальностей.

2.6 Вжити заходів щодо якісної оцінки знань та практичних умінь при проведенні державної атестації лікарів (провізорів) - інтернів. Залучати до проведення державної атестації лікарів (провізорів) - інтернів представників фахових лікарських асоціацій та практичної охорони здоров'я.

3. Ректорам вищих медичних навчальних закладів та закладів післядипломної освіти:

3.1 Вжити заходів щодо оновлення та кадрового зміцнення кафедр вищих медичних навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, на яких зосереджена підготовка лікарів-інтернів та лікарів-спеціалістів.

3.2 Провести атестацію та підвищити кваліфікацію науково-педагогічних працівників кафедр і структурних підрозділів, які проводять підготовку лікарів-інтернів та лікарів-спеціалістів.

3.3 Впорядкувати організаційну структуру вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, вжити заходів щодо укрупнення малочисельних підрозділів (кафедр, відділень, факультетів).

3.4 Здійснити заходи щодо покращання матеріально-технічного забезпечення клінічних кафедр, першочергово кафедр загальної практики - сімейної медицини, включити до обов'язкового переліку навчальних засобів кафедр наявність тренажерів, фантомів, устаткування та інших пристосувань для оволодіння лікарями-інтернами та слухачами навичками надання невідкладної медичної допомоги.

4. Ректорам Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, Харківської медичної академії післядипломної освіти, Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця спільно з Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ створити авторські колективи для розробки підручників, посібників для лікарів-інтернів, слухачів, які проходять навчання у вищих медичних навчальних закладах та закладах післядипломної освіти.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров'я Дубініну В. Г.

 

Міністр 

З. М. Митник 


 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали