ОДЕСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 25.04.2012 р. N 376-01р

Про удосконалення взаємодії виконавчих органів Одеської міської ради з питань опіки та піклування та захисту прав дітей

Відповідно до ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою забезпечення реалізації прав та законних інтересів дітей, проголошених Конвенцією ООН про права дитини, забезпечення реалізації конституційних прав дітей, підвищення ефективності роботи з питань опіки та піклування та захисту прав дітей в м. Одесі, керуючись Законами України "Про службу у справах дітей та спеціальні установи для дітей", "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", постановами Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р. N 866 "Про питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини", від 08.10.2008 р. N 905 "Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей":

1. Виконавчим органам Одеської міської ради, їх структурним підрозділам та підпорядкованим комунальним підприємствам, установам негайно повідомляти службу у справах дітей Одеської міської ради щодо:

- дітей, які залишилися без батьківського піклування;

- дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, у тому числі стосовно яких вчинено насильство в сім'ї або існує реальна загроза його вчинення;

- дітей, права яких порушуються.

2. Головам районних адміністрацій Одеської міської ради при виконанні функцій органів опіки та піклування:

2.1. Приймати розпорядження та висновки районної адміністрації Одеської міської ради з питань, віднесених до компетенції органу опіки та піклування, на підставі результатів попередніх перевірок, здійснених службою у справах дітей Одеської міської ради, та відповідних документів, надісланих службою, з обов'язковим погодженням начальника служби.

2.2. Забезпечити відповідно до ст. 7 Закону України "Про звернення громадян" при отриманні заяв громадян або ухвал судів стосовно справ, де необхідно проведення попередньої перевірки, з'ясування обставин, які склалися, та отримання пакету документів від служби у справах дітей Одеської міської ради, пересилку їх в термін не більше п'яти днів, за належністю, до служби у справах дітей Одеської міської ради.

2.3. Протягом 10-ти робочих днів вирішувати питання, які не потребують колегіального розгляду у зв'язку із відсутністю спору, зокрема:

- реєстрації народження підкинутої, знайденої дитини;

- реєстрації народження дитини, покинутої в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров'я, а також дитини, мати якої померла чи місце проживання матері встановити неможливо;

- надання дозволів на проведення психіатричних оглядів, амбулаторної психіатричної допомоги або на госпіталізацію до психіатричного закладу дітей, які залишилися без батьківського піклування;

- негайного відібрання дитини у батьків або осіб, які їх замінюють, при безпосередній загрозі життю або здоров'ю дитини;

- надання дитині статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;

- влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування в ДБСТ та прийомні сім'ї, а також в заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, якщо спорів з цього приводу не виникає;

- встановлення опіки над майном дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, у встановленому порядку, при відсутності спору;

- надання дозволу на вчинення будь-яких правочинів щодо нерухомого майна, права власності на яке або право користування яким мають діти, а також інших правочинів за участю дітей, які підлягають нотаріальному посвідченню або державної реєстрації, у випадках, коли дитина набуває право власності;

- надання повної цивільної дієздатності дитини при відсутності спору.

2.4. Включити до складу ради опіки та піклування представника служби у справах дітей Одеської міської ради.

2.5. Забезпечити підписання анкет дітей, які можуть бути усиновлені, не пізніше 5-ти днів з часу надання анкет, роздрукованих з Єдиного електронного банку даних дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які можуть бути усиновлені, на розгляд районних адміністрацій Одеської міської ради.

2.6. Надавати за попереднім погодженням із начальником служби у справах дітей Одеської міської ради довіреності працівникам служби у справах дітей Одеської міської ради для забезпечення представництва органів опіки та піклування у судових засіданнях.

2.7. Забезпечити надання службі у справах дітей Одеської міської ради копій розпоряджень та висновків районної адміністрації Одеської міської ради не пізніше 3-х робочих днів з дня їх прийняття для формування особових справ дітей, забезпечення контролю за житлом, яке зберігається за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування.

2.8. Забезпечити надання до житлових органів копій розпоряджень районної адміністрації Одеської міської ради не пізніше 3-х робочих днів з дня їх прийняття для здійснення збереження житла за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування.

3. Службі у справах дітей Одеської міської ради:

3.1. Забезпечити отримання повідомлень від виконавчих органів Одеської міської ради, їх структурних підрозділів та підпорядкованих комунальних підприємств, установ та закладів, а також громадян про:

- дітей, які залишилися без батьківського піклування;

- дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, у тому числі стосовно яких вчинено насильство в сім'ї або існує реальна загроза його вчинення;

- дітей, права яких порушуються, їх реєстрацію, проведення негайних перевірок та з'ясування обставин, які склалися, а також внесення даних до книги первинного обліку дітей, які залишилися без піклування батьків, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, єдиного електронного обліку та до книги повідомлень про насильство в сім'ї або реальної загрози його вчинення.

3.2. У двотижневий термін створити в кожному районі міста групи оперативного реагування на повідомлення про загрозу життю та здоров'ю дитини за участю представників служби у справах дітей Одеської міської ради, закладів освіти, закладів охорони здоров'я, а також представників РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області.

3.3. Забезпечити при підготовці питання стосовно влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, застосування пріоритетних форм влаштування: усиновлення, опіка, піклування, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу.

3.4. Забезпечити:

- отримання та єдину реєстрацію заяв громадян щодо усіх питань, віднесених до компетенції органів опіки та піклування;

- винесення у разі необхідності питань на розгляд комісії з питань захисту прав дитини у м. Одесі.

3.5. Забезпечити представництво органу опіки та піклування при проведенні виконавчих дій при примусовому виконанні виконавчих листів стосовно виселення осіб разом із дітьми на підставі довіреності, виданої районною адміністрацією Одеської міської ради.

3.6. Забезпечити участь у процедурі надання дітям статусу біженців.

3.7. Щорічно до 1 лютого надавати Одеській міській раді спеціальну доповідь про стан дотримання та захисту прав дітей у м. Одесі.

3.8. Забезпечити представництво органу опіки та піклування у судових засіданнях на підставі довіреності, виданої районною адміністрацією Одеської міської ради.

4. Управлінню освіти та науки Одеської міської ради:

4.1. Забезпечити щоквартально надання службі у справах дітей Одеської міської ради списків учнів загальноосвітніх шкіл та інтернатів міста, які без поважних причин не відвідують навчальні заклади.

4.2. Забезпечити негайне влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у разі наявності відповідного пакету документів та розпорядження районних адміністрацій Одеської міської ради.

4.3. Щорічно до 15 січня надавати службі у справах дітей Одеської міської ради інформацію про забезпечення прав дітей на освіту у м. Одесі відповідно до ст. ст. 28, 29 Конвенції ООН "Про права дитини" від 20.11.89 р.

5. Управлінню охорони здоров'я Одеської міської ради:

5.1. Забезпечити участь представників дитячих поліклінік міста у спільних із службою у справах дітей Одеської міської ради перевірках за повідомленнями про загрозу життю та здоров'ю дитини.

5.2. Щорічно до 15 січня надавати службі у справах дітей Одеської міської ради інформацію про забезпечення права дітей на охорону здоров'я у місті Одесі відповідно до ст. 24 Конвенції ООН "Про права дитини" від 20.11.89 р.

6. Департаменту міського господарства Одеської міської ради, районним адміністраціям Одеської міської ради:

6.1. Забезпечити збереження житла за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, у м. Одесі.

6.2. Щорічно до 1 жовтня надавати службі у справах дітей Одеської міської ради узагальнену інформацію щодо стану житлово-побутових умов квартир, які зберігаються за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, у м. Одесі.

7. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови від 17.08.2009 р. N 1737-01р "Про удосконалення механізму взаємодії виконавчих органів Одеської міської ради з питань захисту прав дітей".

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Павлову О. О.

 

Міський голова

О. Костусєв

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали