ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 05.10.2010 р. N 850

Про упорядкування в області роботи щодо забезпечення інвалідів автотранспортом, оздоровлення ветеранів праці та дітей-інвалідів і затвердження відповідних порядків

З метою упорядкування в області роботи щодо забезпечення інвалідів автотранспортом, оздоровлення ветеранів праці та дітей-інвалідів, відповідно до обласної програми поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей похилого віку та інвалідів на 2010 - 2014 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 14 травня 2010 року N 1299, керуючись статтею 6, пунктом 10 частини першої статті 13, пунктом 1 статті 23, пунктами 1, 9 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Утворити обласну комісію з питань забезпечення інвалідів автотранспортом, оздоровлення ветеранів праці та дітей-інвалідів у складі згідно з додатком 1 та затвердити положення про неї (додаток 2).

2. Затвердити Порядок забезпечення інвалідів війни автотранспортом у 2010 році за рахунок коштів обласного бюджету (додаток 3).

3. Затвердити Порядок забезпечення оздоровлення ветеранів праці та дітей-інвалідів із супроводжуючою особою за рахунок коштів обласного бюджету (додаток 4);

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Кіщенка С. О.

 

Голова обласної
державної адміністрації

М. М. Костяк


 

Додаток 1
до розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
05.10.2010 N 850


СКЛАД
обласної комісії з питань забезпечення інвалідів автотранспортом, оздоровлення ветеранів праці та дітей-інвалідів

Кіщенко
Сергій Олександрович

- заступник голови обласної державної адміністрації, голова комісії

Шиліна
Євгенія Анатоліївна

- начальник Головного управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації, заступник голови комісії

Кок
Оксана Василівна

- головний спеціаліст відділу обслуговування одиноких пенсіонерів та інвалідів Головного управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації, секретар комісії

Члени комісії:

Бондар
Валентина Олександрівна

- голова правління Херсонської обласної громадської організації інвалідів "За рівні можливості"

Карриєва
Валентина Василівна

- головний спеціаліст відділу обслуговування одиноких пенсіонерів та інвалідів Головного управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації

Князєва
Олена Володимирівна

- заступник начальника Головного управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації, начальник управління соціального захисту населення

Куценко
Віктор Арсентійович

- голова Херсонської обласної організації Організації ветеранів України

Пасіка
Андрій Володимирович

- заступник начальника управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації

Попов
Ігор Григорович

- голова обласної організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів "Союз Чорнобиль України"

Соболь
Леонід Степанович

- голова обласної організації Товариства Червоного Хреста України

Столяр
Володимир Пилипович

- голова обласної організації Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)

Царенко
Наталія Миколаївна

- начальник відділу фінансів соціального захисту населення Головного фінансового управління обласної державної адміністрації


 

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації -
керівник апарату

В. С. Білий


 

Додаток 2
до розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
05.10.2010 N 850


ПОЛОЖЕННЯ
про обласну комісію з питань забезпечення інвалідів автотранспортом, оздоровлення ветеранів праці та дітей-інвалідів

1. Загальні положення

1.1. Обласна комісія з питань забезпечення інвалідів автотранспортом, оздоровлення ветеранів праці та дітей-інвалідів (далі - комісія) є дорадчим органом, що утворюється при обласній державній адміністрації.

1.2. У своїй діяльності комісія керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, рішеннями обласної ради, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, іншими законодавчими актами, а також цим Положенням.

2. Основні завдання та функції комісії

2.1. Головним завданням комісії є забезпечення інвалідів автотранспортом, оздоровлення ветеранів праці та дітей-інвалідів за рахунок коштів обласного бюджету.

2.2. Комісія для виконання покладених на неї завдань розглядає пропозиції органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадських організацій щодо забезпечення інвалідів автотранспортом, оздоровлення ветеранів праці та дітей-інвалідів.

3. Комісія має право

3.1. Залучати (за згодою) до участі у своїх засіданнях представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівників громадських організацій з метою надання допомоги ветеранам праці та інвалідам у вирішенні питань щодо забезпечення автотранспортом та оздоровлення у порядку, визначеному чинним законодавством.

3.2. Одержувати в установленому порядку необхідні для реалізації покладених на неї завдань інформаційні й аналітичні матеріали.

3.3. Розглядати на своїх засіданнях надану керівниками органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій інформацію з питань, що належать до компетенції комісії.

3.4. Під час виконання покладених на неї завдань взаємодіяти з органами виконавчої влади й органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями.

4. Склад комісії

4.1. Комісію очолює заступник голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу функцій та повноважень. Голова комісії має заступника. Склад комісії затверджується головою обласної державної адміністрації.

4.2. Голова комісії:

- організовує та здійснює керівництво роботою комісії;

- забезпечує виконання покладених на комісію завдань;

- представляє комісію у відносинах з установами, організаціями.

4.3. Голова та члени комісії працюють на громадських засадах.

4.4. До складу комісії можуть входити представники установ та організацій різних форм власності.

5. Організація роботи комісії

5.1. Організаційною формою роботи комісії є засідання.

5.2. Засідання комісії проводяться у разі необхідності, але не рідше ніж один раз на рік.

5.3. Засідання комісії веде її голова або за його дорученням заступник голови комісії. Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини складу комісії.

5.4. Комісія в межах своєї компетенції приймає рішення. Рішення комісії приймається більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

5.5. Рішення комісії оформлюються протоколом, який підписують головуючий на засіданні та секретар комісії.

5.6. Рішення комісії мають рекомендаційний характер.

5.7. Про свою діяльність комісія систематично інформує громадськість через засоби масової інформації.

5.8. Організаційно-технічне забезпечення діяльності комісії здійснює Головне управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації.

 

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації -
керівник апарату

В. С. Білий


 

Додаток 3
до розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
05.10.2010 N 850


ПОРЯДОК
забезпечення інвалідів війни автотранспортом у 2010 році за рахунок коштів обласного бюджету

1. Порядок забезпечення інвалідів війни автотранспортом за рахунок коштів обласного бюджету визначає механізм виділення інваліду війни автотранспорту моделі "Славута".

2. Автомобілями у 2010 році забезпечуються інваліди війни, які перебувають у черзі в Головному управлінні праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації, на підставі акта огляду по визначенню медичних показань щодо забезпечення транспортним засобом.

3. Комісія з питань забезпечення інвалідів автотранспортом, оздоровлення ветеранів праці та дітей-інвалідів (далі - комісія) приймає рішення про розподіл автомобілів на першочергову та позачергову черги, забезпечення у 2010 році інвалідів війни автомобілями згідно з чергою.

4. Головне управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації надає пропозиції щодо забезпечення інвалідів війни автотранспортом для розгляду на засіданні комісії з наступними документами:

- особистою заявою інваліда;

- копією акта огляду МСЕК по визначенню медичних показань щодо забезпечення автомобілем;

- копією довідки про встановлення групи та причини інвалідності;

- копією паспорта інваліда;

- копією довідки про присвоєння ідентифікаційного номера інваліду;

- довідкою з органів ДАІ про відсутність у користуванні інваліда автомобіля, термін експлуатації якого менше 10 років.

5. У разі отримання автомобіля за рахунок коштів обласного бюджету інвалід знімається з обліку в Головному управлінні праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації для забезпечення автомобілем за рахунок коштів державного бюджету.

6. По кожному інваліду на засіданні комісії доповідає секретар комісії, на якого покладаються обов'язки щодо оформлення протоколу засідання з викладенням прийнятого рішення. Протокол засідання за підписами головуючого на засіданні та секретаря комісії надається Головному управлінню праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації для забезпечення інваліда війни автомобілем.

7. Один примірник повідомлення по кожному отримувачу автомобіля надсилається до управління праці та соціального захисту населення за місцем проживання інваліда для обліку та врахування у подальшій роботі, другий прикладається до транспортної справи інваліда, що знаходиться у Головному управлінні праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації, третій примірник надається отримувачу автомобіля.

8. Придбання автомобілів здійснюється Головним управлінням праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації згідно з чинним законодавством України про закупівлю товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти.

9. Відповідальність за проведення розрахунків покладається на управління фінансово-економічної роботи Головного управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації. Зберігання фінансових документів здійснюється в порядку, визначеному законодавством.

 

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації -
керівник апарату

В. С. Білий


 

Додаток 4
до розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
05.10.2010 N 850


ПОРЯДОК
забезпечення оздоровлення ветеранів праці та дітей-інвалідів із супроводжуючою особою за рахунок коштів обласного бюджету

1. Порядок забезпечення оздоровлення ветеранів праці та дітей-інвалідів із супроводжуючою особою за рахунок коштів обласного бюджету визначає механізм оздоровлення ветеранів праці та дітей-інвалідів спільно з особою, яка їх супроводжує.

2. Забезпечення оздоровлення здійснюється на підставі довідки лікувально-профілактичного закладу (форма N 070/о) та списків осіб, наданих управлінням охорони здоров'я обласної державної адміністрації й управліннями праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій і міськрайвиконкомів.

3. Оздоровлення ветеранів праці та дітей-інвалідів за рахунок коштів обласного бюджету здійснюється за умови, якщо ветерани праці та діти-інваліди протягом 2-х років безкоштовно не оздоровлювалися і зареєстровані та проживають у Херсонській області.

4. Пропозиції щодо розгляду питання стосовно забезпечення оздоровлення осіб вказаних категорій надаються органами виконавчої влади, місцевого самоврядування до Головного управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації з наступними документами:

для ветеранів праці:

- заявою;

- медичною довідкою лікувальної установи за формою N 070/о;

- копією посвідчення ветерана праці;

- копією паспорта та довідкою з місця проживання;

- довідкою управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації (міськрайвиконкому) про те, що протягом останніх 2-х років особа не забезпечувалася безкоштовною путівкою на оздоровлення;

для дітей-інвалідів:

- заявою;

- медичною довідкою лікувальної установи за формою N 070/о щодо потреби дитини-інваліда в оздоровленні;

- копією медичного висновку про дитину-інваліда до 18 років (форма N 80/о);

- довідкою з фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності про те, що мати та дитина-інвалід не забезпечувалися безкоштовною путівкою на оздоровлення;

- довідкою з лікувально-профілактичного закладу за місцем проживання про те, що протягом останніх 2-х років дитина-інвалід разом із супроводжуючою особою не забезпечувалися безкоштовною путівкою на оздоровлення;

- копією паспорта супроводжуючої особи.

5. По кожній особі на засіданні комісії з питань забезпечення інвалідів автотранспортом, оздоровлення ветеранів праці та дітей-інвалідів доповідає секретар комісії, на якого покладаються обов'язки щодо оформлення протоколу засідання з викладенням прийнятого рішення щодо оздоровлення. Протокол засідання за підписами головуючого на засіданні та секретаря комісії надається Головному управлінню праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації для видачі путівки на оздоровлення.

6. Один примірник повідомлення по кожній особі надсилається до управління праці та соціального захисту населення за місцем проживання особи для обліку та врахування у подальшій роботі, другий прикладається до справи, третій примірник надається отримувачу путівки.

7. Придбання путівок на оздоровлення здійснюється Головним управлінням праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації згідно з чинним законодавством України про закупівлю товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти.

8. Відповідальність за проведення розрахунків покладається на управління фінансово-економічної роботи Головного управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації. Зберігання фінансових документів здійснюється в порядку, визначеному законодавством.

 

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації -
керівник апарату

В. С. Білий

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали