Додаткова копія: Про уповноваження посадових осіб, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення та затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення

ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

від 21.03.2018 р. N 285

Про уповноваження посадових осіб, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення та затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення

З метою забезпечення належного виконання функцій органів місцевого самоврядування у сфері притягнення до адміністративної відповідальності, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення, статті 38 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Уповноважити посадових осіб, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені частиною першою - четвертою статті 41, статтею 1031, 1032, 1033, 104, частиною першою статті 1061, статтею 1062, 149 - 152, частиною першою - п'ятою статті 1521, статтями 154, 155, 1552, 156, 1561, 1562, 159 - 160, статтею 1751 (за порушення, вчинені у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статтями 183, 1851, 1865, 197, 198 Кодексу України про адміністративні правопорушення, згідно з додатком 1.

2. Затвердити Інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення посадовими особами, уповноваженими на те виконавчим комітетом Житомирської міської ради згідно з додатком 2.

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення міськвиконкому від 20.04.2016 N 308 "Про уповноваження посадових осіб, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення" (Рішення N 308).

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету міської ради Пашко О. М.

 

Міський голова

С. І. Сухомлин

 

Додаток 1
до рішення Житомирської міської ради
21.03.2018 N 285

ПЕРЕЛІК
уповноважених посадових осіб, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені частиною першою - четвертою статті 41, статтею 1031
, 1032, 1033, 104, частиною першою статті 1061, статтею 1062, 149 - 152, частиною першою - п'ятою статті 1521, статтями 154, 155, 1552, 156, 1561, 1562, 159 - 160, статтею 1751 (за порушення, вчинені у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статтями 183, 1851, 1865, 197, 198 Кодексу України про адміністративні правопорушення

1. Від комунального підприємства "Інспекція з благоустрою м. Житомира" Житомирської міської ради:

1.1. Начальник лінійного відділу.

1.2. Інспектори.

2. Від муніципальної інспекції Житомирської міської ради:

2.1. Начальник.

2.2. Заступник начальника.

2.3. Спеціаліст.

3. Від комунальних виробничих житлових ремонтно-експлуатаційних підприємств:

3.1. Директор.

3.2. Інженер першої категорії.

3.3. Інженер другої категорії.

3.4. Майстри технічних дільниць.

3.5. Юрисконсульт.

4. Від приватного підприємства "ВЖЕРП-4":

4.1. Заступник директора.

3.2. Головний інженер.

3.3. Майстри технічних дільниць.

5. Від приватного підприємства "КВЖРЕП-8":

5.1. Директор.

5.2. Заступник директора.

5.3. Головний інженер.

5.4. Інженер житлового фонду.

6. Від приватного підприємства "АММОНН"

6.1. Директор.

6.2. Головний інженер.

6.3. Інженер.

6.4. Майстри технічних дільниць.

7. Від ТОВ "Керуюча Компанія "КомЕнерго-Житомир":

7.1. Директор.

7.2. Головний інженер.

7.3. Майстри санітарного обслуговування.

7.4. Майстри загально будівельної дільниці.

8. Від житлово-будівельних кооперативів:

8.1. Головний інженер.

8.2. Майстри технічних дільниць.

9. Від об'єднань співвласників багатоквартирних будинків - голова правління.

10. Від комунального підприємства "Управління автомобільних шляхів" Житомирської міської ради:

10.1. Заступник директора.

10.2. Головний інженер.

10.3. Виконроби.

10.4. Майстри.

11. Від комунального підприємства "Експлуатація штучних споруд" Житомирської міської ради:

11.1. Директор.

11.2. Головний Інженер.

11.3. Інженер I категорії.

12. Від комунального підприємства "АТП 0628" Житомирської міської ради:

12.1. Головний інженер.

12.2. Начальник абонентської служби.

12.3. Майстер абонентської служби.

12.4. Диспетчер.

13. Від комунального підприємства електричних мереж зовнішнього освітлення "Міськсвітло" Житомирської міської ради:

13.1. Головний інженер.

13.2. Начальник технічної експлуатації мереж Богунського району.

13.3. Начальник технічної експлуатації мереж Корольовського району.

14. Від комунального підприємства "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування" Житомирської міської ради:

14.1. Завідуючий Корбутівським кладовищем.

14.2. Начальники закритих кладовищ.

15. Від центру надання адміністративних послуг Житомирської міської ради:

15.1. Адміністратор.

16. Від комунального спеціалізованого ремонтно-будівельного підприємства "Зеленбуд" Житомирської міської ради:

16.1. Заступник директора.

16.2. Головний інженер.

16.3. Майстри.

17. Від управління ведення реєстру територіальної громади Житомирської міської ради:

17.1. Начальник відділу.

17.2. Спеціаліст.

18. Від комунального підприємства "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради:

18.1. Начальник теплової інспекції.

18.2. Провідний інженер теплової інспекції.

18.3. Інженер теплової інспекції.

18.4. Контролери теплової інспекції.

19. Від комунального підприємства "Житомирводоканал" Житомирської міської ради:

19.1. Начальник служби інспекції промислового водовідведення.

19.2. Інженер служби інспекції промислового водовідведення.

20. Від департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради:

20.1. Начальник відділу з питань додержання законодавства про працю;

20.2. Головний спеціаліст відділу з питань додержання законодавства про працю.

21. Секретар міської ради.

22. Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

23. Заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

24. Директор юридичного департаменту міської ради.

25. Голова Богунської районної ради.

26. Голова Корольовської районної ради.

 

Директор юридичного департаменту

Є. М. Черниш

Керуючий справами

О. М. Пашко

 

Додаток 2
до рішення Житомирської міської ради
21.03.2018 N 285

ІНСТРУКЦІЯ
з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення посадовими особами, уповноваженими на те виконавчим комітетом Житомирської міської ради

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП) і встановлює порядок складання протоколів та матеріалів про адміністративні правопорушення посадовими особами, уповноваженими на те виконавчим комітетом Житомирської міської ради (далі - Інструкція).

1.2. Порядок провадження у справах про адміністративні порушення визначається КУпАП, Положенням про адміністративні комісії та іншими нормативно-правовими актами.

2. Оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення

2.1. Протоколи про адміністративні правопорушення складають посадові особи, які уповноважені на це відповідним рішенням виконавчого комітету у межах компетенції, визначеної п. 2 ч. 1 ст. 255 КУпАП.

2.2. Протокол - це офіційний документ, відповідним чином оформлений уповноваженою особою, про вчинення діяння, яке містить ознаки адміністративне правопорушення, передбаченого КУпАП.

2.3. Протокол про адміністративне правопорушення складається українською мовою у двох примірниках. Не допускається закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу.

2.4. У протоколі про адміністративне правопорушення при його складанні зазначається час, число, місяць і рік складання протоколу, а також назва населеного пункту, де він складений. Вказується посада, прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої посадової особи, яка склала протокол.

2.5. У розділі відомостей про особу, яка вчинила правопорушення, обов'язково зазначається:

- повністю (без скорочень) та друкованими літерами її прізвище, ім'я та по батькові;

- дата та місце народження;

- повне найменування підприємства, установи, організації, де працює або навчається особа, та її посада;

- якщо особа, яка вчинила правопорушення, не працює, то про це робиться відповідний запис;

- фактичне місце проживання особи на час вчинення правопорушення та місце її реєстрації;

- серія, номер, дата видачі й найменування органу, що видав паспорт або інший документ, що посвідчує особу (службове чи пенсійне посвідчення, студентський квиток тощо) та реєстраційний номер облікової картки платника податків.

2.6. При викладенні обставин правопорушення у протоколі вказуються місце та час його вчинення, суть правопорушення (які саме протиправні дії чи бездіяльність вчинила особа, щодо якої складається протокол про адміністративне правопорушення) та які норми чинного законодавства цим порушено.

Чітко зазначається частина відповідної статті та сама стаття КУпАП, якою передбачено адміністративну відповідальність.

2.7. Уповноважена посадова особа зобов'язана ознайомити особу, щодо якої складається протокол про адміністративне правопорушення, зі змістом статті 63 Конституції України та її правами і обов'язками, передбаченими статтею 268 КУпАП, про що робиться відмітка у протоколі.

Про обізнаність з вищезазначеним особа, щодо якої складається протокол про адміністративне правопорушення, ставить у протоколі свій підпис, а у разі відмови поставити підпис про це робиться відповідний запис, який засвідчується підписами свідків.

У разі складання протоколу у присутності свідків, у відповідній графі зазначаються їх дані - прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання чи контактний телефон.

2.8. Особі, щодо якої складається протокол про адміністративне правопорушення, пропонується надати письмове пояснення та зауваження за суттю вчиненого правопорушення, яке вноситься до протоколу і засвідчується підписом зазначеної особи. Пояснення та зауваження можуть додаватись до протоколу окремо, про що робиться відповідний запис у цьому протоколі.

2.9. У разі відмови особи, щодо якої складається протокол про адміністративне правопорушення, від надання пояснень та зауважень по суті вчиненого правопорушення уповноважена посадова особа вносить до цього протоколу відповідний запис.

2.10. Протокол підписується уповноваженою посадовою особою та особою, стосовно якої складається протокол про адміністративне правопорушення.

У разі відмови особи, щодо якої складається протокол про адміністративне правопорушення, від підписання протоколу уповноважена посадова особа робить про це відповідний запис, який засвідчує своїм підписом.

2.11. Особа, щодо якої складається протокол про адміністративне правопорушення, має право додати до протоколу пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, а також викласти мотиви відмови від його підпису.

2.12. Протокол про адміністративне правопорушення складається у двох примірниках, один з яких під підпис вручається особі, відносно якої він був складений.

2.13. У разі відмови особи від отримання копії протоколу, другий екземпляр протоколу надсилається особі, стосовно якої він складений, рекомендованим листом разом з доданими до нього матеріалами (копія чеку долучається до справи).

2.14. Не допускається внесення додаткових записів до протоколу після підписання його особою, стосовно якої він складений.

2.15. Запрошення на розгляд справи відповідною адміністративною комісією вручається особі під підпис. У запрошенні зазначається дата, час та місце розгляду справи про адміністративне правопорушення, а також дата і час вручення цього повідомлення особі, стосовно якої складено протокол про адміністративне правопорушення. Якщо особа відмовилась від підпису за одержання запрошення, запрошення вручається, проте, у другому екземплярі зазначається інформація про відмову від підпису, що підтверджується підписами двох свідків.

2.16. У разі виявлення помилки у внесених даних або недостовірної інформації посадовою особою готується доповідна записка на ім'я свого керівника з мотивованим обґрунтуванням обставин, за яких сталась помилка чи була виявлена нова інформація. Доповідна записка вважається поясненнями до протоколу та долучається до матеріалів справи.

2.17. При вчиненні однією посадовою чи фізичною особою двох або більше адміністративних правопорушень протокол про вчинення адміністративного правопорушення складається за кожне правопорушення окремо. Якщо правопорушення вчинено кількома особами, то протокол про адміністративне правопорушення складається на кожну особу окремо.

2.18. До протоколу долучаються матеріали з достовірною інформацією, які підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення (заяви, пояснення посадових осіб; осіб, стосовно яких складено протокол; свідків, якщо вони є; засвідченні копії документів, один екземпляр запрошення на засідання адмінкомісії з відміткою про отримання, інші документи, фото та відео матеріали).

2.19. Кожний документ повинен мати свої реквізити (дату, адресу, назву, підпис, штампи, печатки тощо) і повинен відповідати своєму призначенню, містити достовірну інформацію, відповідати вимогам чинного законодавства.

2.20. Складений протокол та інші матеріали, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення, формуються уповноваженою посадовою особою у справу про адміністративне правопорушення.

2.21. Справи про адміністративне правопорушення разом із супровідним листом надсилаються до органу, уповноваженого розглядати справи про адміністративні правопорушення, за місцем розгляду, відповідно до ст. 276 КУпАП.

 

Директор юридичного департаменту

Є. М. Черниш

Керуючий справами

О. М. Пашко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали