ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 23.12.2011 р. N 2455

Київ

Про утворення архітектурно-містобудівної ради при Головному управлінні містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та затвердження Положення про неї

Відповідно до статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 20 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Закон N 3038-VI), Типового положення про архітектурно-містобудівні ради, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 07.07.2011 N 108 (Положення N 108), в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Утворити архітектурно-містобудівну раду при Головному управлінні містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2. Затвердити Положення про архітектурно-містобудівну раду при Головному управлінні містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що додається.

3. Головному управлінню містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) затвердити склад архітектурно-містобудівної ради при Головному управлінні містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

4. Визнати такими, що втратили чинність:

4.1. розпорядження Київської міської державної адміністрації від 10.12.2003 N 2295 "Про утворення архітектурно-містобудівної ради при Головному управлінні містобудування, архітектури та дизайну міського середовища, затвердження її складу і Положення про неї";

4.2. розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.07.2008 N 929 "Про затвердження Положення про архітектурно-містобудівну раду при Головному управлінні містобудування, архітектури та дизайну міського середовища та її склад";

4.3. розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.06.2009 N 680 "Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.07.2008 N 929";

4.4. розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.09.2010 N 750 "Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.07.2008 N 929".

5. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків прийняти рішення щодо висвітлення змісту цього розпорядження в засобах масової інформації.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

 

Голова

О. Попов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
23.12.2011 N 2455

ПОЛОЖЕННЯ
про архітектурно-містобудівну раду при Головному управлінні містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

1. Загальні положення

1.1. Архітектурно-містобудівна рада (далі - Рада) є дорадчим органом при Головному управлінні містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для професійного колегіального розгляду й обговорення містобудівних, архітектурних та інженерних рішень містобудівної та проектної документації та діє на громадських засадах.

1.2. У своїй діяльності Рада керується Конституцією України та законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, рішеннями Київської міської ради та розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), а також цим Положенням.

1.3. Рада здійснює свою діяльність на основі добровільності, рівноправності її членів.

2. Основні завдання Ради

2.1. Рада згідно з наданими чинним законодавством повноваженнями у сфері містобудування та архітектури розглядає містобудівні та/або архітектурні, та/або інженерні рішення:

- містобудівної документації (генерального плану міста Києва; детальних планів територій, проектів зонування територій), а також історико-архітектурних опорних планів у складі відповідної містобудівної документації;

- проектної документації на будівництво (реконструкцію) об'єктів (будинків і споруд житлово-цивільного, комунального, промислового та іншого призначення, об'єктів садово-паркової та ландшафтної архітектури, монументального та монументально-декоративного мистецтва), а також проектів пристосування пам'яток і об'єктів культурної спадщини;

- архітектурно-планувальних рішень об'єктів будівництва, які розміщуються на територіях, на які не розроблені проекти зонування та детальні плани територій (на період, визначений пунктом 6 розділу V "Прикінцеві положення" Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Закон N 3038-VI));

та надає консультативні поради і професійні рекомендації з питань планування та формування забудови територій Головному управлінню містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), замовникам та розробникам.

2.2. При розгляді містобудівної, проектної документації та передпроектних пропозицій рекомендації надаються на підставі їх оцінки відповідно до вимог законодавства, державних будівельних норм, особливостей містобудівної ситуації (архітектурно-планувальних рішень, техніко-економічних показників та архітектурної виразності).

2.3. Результати розгляду Радою проектів містобудівної документації враховуються під час подальшого доопрацювання та затвердження таких проектів.

2.4. Результати розгляду Радою проектів будівництва мають виключно рекомендаційний характер і не можуть вимагатися під час погодження та затвердження таких проектів.

2.5. Рада надає рекомендації з питань планування, забудови та іншого використання територій у межах історичних ареалів міста і зон охорони пам'яток архітектури та містобудування з урахуванням рішень консультативних рад з питань охорони культурної спадщини.

3. Склад і структура Ради

3.1. Головою Ради є начальник Головного управління містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - головний архітектор міста Києва.

3.2. До складу Ради входять один заступник голови, секретар, фахівці у сфері будівництва, містобудування та архітектури, які мають відповідну вищу освіту та досвід роботи у цій сфері, спеціалісти з питань охорони культурної спадщини, представники відповідних органів виконавчої влади, творчих спілок (за згодою).

Заступник Голови Ради та її секретар призначаються з числа посадових осіб Головного управління містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

3.3. Фахівці у сфері будівництва, містобудування та архітектури за кількістю повинні становити не менше п'ятдесяти відсотків від загальної кількості членів Ради.

3.4. Персональний склад Ради формується Головою Ради з урахуванням пропозицій Київської міської організації Національної спілки архітекторів України та затверджується наказом Головного управління містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

3.5. До організаційної структури архітектурно-містобудівної ради входять професійні секції Ради за напрямами містобудівної та архітектурної діяльності, які створюються за рішенням голови Ради, для розгляду проектної документації на будівництво незначних (за своїм впливом на забудову міста) об'єктів, а також окремих видів містобудівної документації:

- секція містобудування та архітектури;

- художня секція;

а також, у разі потреби, інші секції (інженерна, транспортна, історико-культурна т.і.).

Склад секцій формується з числа членів архітектурно-містобудівної ради.

До участі у роботі секцій залучаються також начальники управлінь, відділів містобудування та архітектури районних в місті Києві державних адміністрацій, спеціалісти Київголовархітектури, інші фахівці відповідних галузей.

Склад, регламент роботи та основні завдання діяльності секцій формуються головою Ради та затверджуються наказом Головного управління містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

4. Організаційні засади членства у Раді

4.1. Члени Ради /секції/ беруть участь у її роботі на громадських засадах.

4.2. Члени Ради /секції/ мають право:

заздалегідь бути поінформованими про план роботи Ради /секції/, порядок денний засідань та про питання, запропоновані до розгляду на засіданні Ради /секції/;

брати участь у розгляді питань, включених до порядку денного, обговорювати містобудівні, архітектурно-технічні та інженерні проектні рішення, висловлювати свої зауваження та пропозиції.

4.3. При розгляді містобудівної та проектної документації члени Ради /секції/ зобов'язані керуватися вимогами чинного законодавства, державних будівельних норм, стандартів і правил.

4.4. Голова Ради /секції/, його заступник, секретар, члени не мають права брати участь в обговоренні на засіданнях питань проектування об'єктів містобудування, у розробленні яких вони брали участь.

4.5. Члени Ради /секції/ не можуть брати участь в обговоренні і голосуванні щодо проектів, авторами яких є їх близькі родичі, а також у випадках, коли проекти розробляються працівниками проектної установи, у якій вони працюють.

4.6. Рада /секція/ проводить свою діяльність на засадах гласності.

5. Організація роботи Ради

5.1. Формою роботи Ради /секції/ є засідання, що проводяться згідно з планом та порядком денним, які складаються її секретарем та затверджуються Головою Ради /секції/.

Позачергові засідання Ради /секції/ скликаються за рішенням Голови Ради.

Засідання Ради /секції/ є відкритими.

Рада /секція/ розглядає питання, включені до порядку денного за поданням замовника проекту.

Порядок денний формується за зверненнями замовників.

Подання проектних та демонстраційних матеріалів для розгляду та їх технічний супровід здійснюються замовником або за його дорученням автором-розробником (тиражування, копіювання, інформаційні та довідкові матеріали тощо).

Склад матеріалів повинен відповідати вимогам державних будівельних норм щодо проектної документації відповідної стадії проектування.

5.2. Засідання Ради /секції/ веде Голова, а за його відсутності - заступник Голови. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях забезпечує секретар Ради /секції/.

Засідання Ради /секції/ вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина його членів.

5.3. Організаційне забезпечення роботи Ради /секції/ покладається на Головне управління містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

5.4. Рада /секція/ розглядає матеріали проекту, подані за десять робочих днів до її засідання.

5.5. Для розгляду проектів містобудівної документації Головне управління містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надсилає за 20 робочих днів до її засідання розділ проекту містобудівної документації (за відповідним напрямом), що планується для розгляду Радою /секцією/, органам земельних ресурсів, охорони культурної спадщини, охорони праці, енергозбереження, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, державної санітарно-епідеміологічної служби, природоохоронному та іншим органам, яким відповідно до закону належать повноваження щодо розгляду містобудівної документації, для отримання їх висновків.

Письмові висновки додаються до матеріалів засідання Ради /секції/.

У разі ненадання таких висновків до проекту містобудівної документації протягом 20 днів з дня надходження розділу містобудівної документації такий проект вважається погодженим цими органами.

5.6. На засіданні Ради /секції/доповідає автор проекту.

5.7. На проекти містобудівної документації та проекти будівництва IV, V категорій складності готується рецензія (на замовлення замовника проектною організацією, яку замовник обирає самостійно). Рецензія подається у письмовому вигляді.

5.8. Розгляд на засіданні Ради /секції/ проектів реконструкції об'єктів будівництва, щодо яких діють майнові права автора, проводиться за участю автора або колективу авторів відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

5.9. Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Ради /секції/.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

5.10. За результатами розгляду й обговорення питань секретарем складається протокол, який підписується головуючим на засіданні та секретарем.

5.11. До протоколу включаються:

поіменний перелік присутніх членів Ради /секції/ та запрошених осіб;

питання, які розглядаються на засіданні;

відомості про замовника;

дані щодо автора-розробника містобудівної, передпроектної та проектної документації, доповідача, рецензента та тих, хто виступає;

у разі необхідності: основні характеристики об'єкта, перелік вихідних даних (основних), рішення про відведення земельної ділянки (для об'єктів будівництва), особливі умови, основні висновки щодо відповідності вихідним даним, стислий зміст обговорень з відображенням позицій, висловлювань щодо питання та остаточними рекомендаціями Ради /секції/.

5.12. Протокол складається протягом 5 робочих днів з дня проведення відповідного засідання Ради /секції/.

5.13. Член Ради /секції/, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

 

Заступник голови -
керівник апарату

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали