ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
Шістнадцята сесія

РІШЕННЯ

від 11.04.2012 р. N 10

Про утворення Центру надання адміністративних послуг Хмельницької міської ради, про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг Хмельницької міської ради та про внесення змін в рішення сесії міської ради N 20 від 02.12.2010 р.

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету та керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада вирішила:

1. Утворити Центр надання адміністративних послуг Хмельницької міської ради.

2. Затвердити Положення про Центр надання адміністративних послуг Хмельницької міської ради згідно з додатком.

3. Внести зміни в рішення сесії міської ради від 02.12.2010 року N 20 "Про затвердження структури виконавчих органів міської ради та загальної чисельності апарату ради і виконавчих органів ради, про втрату чинності рішень міської ради" (Рішення N 20), доповнивши додаток пунктом 31. Центр надання адміністративних послуг.

4. Відповідальність за виконання рішення покласти на керуючу справами виконкому Черевченко Л. П.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики та підприємництва.

 

Міський голова

С. Мельник


 

Додаток
до рішення Хмельницької міської ради
11.04.2012 N 10


ПОЛОЖЕННЯ
про Центр надання адміністративних послуг Хмельницької міської ради

1. Загальні положення

1.1. Центр надання адміністративних послуг Хмельницької міської ради (далі - ЦНАП) - є виконавчим органом Хмельницької міської ради, створений рішенням сесії Хмельницької міської ради як виконавчий орган, у якому забезпечується надання адміністративних послуг замовникам за принципами "єдиного офісу", "єдиного вікна" та організаційної єдності.

1.2. ЦНАП підзвітний і підконтрольний міській раді, та підпорядкований її виконавчому комітету, міському голові.

1.3. Метою створення та функціонування ЦНАП є забезпечення поліпшення якості адміністративних послуг, які отримують замовники.

1.4. ЦНАП у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", "Про захист персональних даних", Указом Президента України від 03.07.2009 р. N 508/2009 "Про заходи із забезпечення додержання прав фізичних та юридичних осіб щодо одержання адміністративних (державних) послуг", постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 року N 737 "Про заходи щодо упорядкування державних, у тому числі адміністративних послуг", розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 року N 90-р "Про схвалення Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади", Концепцією поліпшення якості надання адміністративних послуг у місті Хмельницькому, затвердженою рішенням міської ради від 29.02.2012 року N 20, Політикою якості виконавчих органів Хмельницької міської ради, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

1.5. Діяльність ЦНАП проводиться у відповідності до системи управління якістю у виконавчих органах Хмельницької міської ради, яка регламентується Настановою з якості Хмельницької міської ради.

1.6. До складу ЦНАП входять 2 сектори:

- інформаційно-консультаційний сектор;

- сектор прийняття вхідних пакетів документів.

1.7. Інформаційно-консультаційний сектор ЦНАП забезпечує надання загальної інформації та консультацій, замовникам при їх зверненні за адміністративними послугами у ЦНАП та видачу результатів послуги. До складу інформаційно-консультаційного сектору входять адміністратори ЦНАП.

1.8. Сектор прийняття вхідних пакетів документів здійснює прийняття вхідних пакетів документів, надання фахових консультацій щодо конкретних адміністративних послуг, у визначених адміністраторам ЦНАП. До складу сектору прийняття вхідних пакетів документів входять працівники ЦНАП, які представляють учасників ЦНАП.

1.9. Для функціонування ЦНАП сформований перелік учасників ЦНАП - виконавчі органи Хмельницької міської ради, її комунальні підприємства і органи державної виконавчої влади, адміністративні послуги яких будуть надаватися через ЦНАП.

1.10. Для визначення порядку взаємодії учасників ЦНАП приймається Меморандум, який підписується керівниками усіх учасників ЦНАП, та рішенням виконавчого комітету міської ради затверджується Порядок взаємодії, погоджений керівниками усіх учасників ЦНАП.

2. Основні завдання ЦНАП

Основними завданнями ЦНАП є:

2.1. надання адміністративних послуг;

2.2. надання неадміністративних послуг;

2.3. надання інформації та загальної консультації щодо діяльності ЦНАП та конкретних адміністративних послуг.

3. Основні функції ЦНАП

Основними функціями ЦНАП є:

3.1. організація, на виконання звернень замовників адміністративних послуг, взаємодії виконавчих органів Хмельницької міської ради, її комунальних підприємств, органів державної виконавчої влади та інших учасників ЦНАП;

3.2. організація разом з відділом роботи із зверненнями громадян прийому громадян міським головою, заступниками міського голови, керівниками виконавчих органів міської ради;

3.3. організація та координація роботи пунктів ЦНАП, у разі їх створення;

3.4. інформування та консультування замовників з питань надання адміністративних послуг;

3.5. організація роботи з прийому вхідних документів, їх первинної обробки та видачі замовникові вихідного пакету (результату адміністративної послуги);

3.6. організація обміну вхідними та вихідними пакетами між пунктами ЦНАП та усіма учасниками ЦНАП, які беруть участь у наданні адміністративних послуг через ЦНАП;

3.7. здійснення моніторингу і контролю за процедурами і термінами надання адміністративних послуг;

3.8. інформування замовників про результати надання адміністративних послуг;

3.9. залучення працівників ЦНАП для вирішення спірних питань, що виникають в процесі здійснення адміністративних процедур, та надання професійної консультаційної допомоги;

3.10. регулювання черги;

3.11 забезпечення належного утримання і необхідного експлуатаційного обслуговування приміщень і обладнання ЦНАП;

3.12. забезпечення захисту персональних даних осіб, які звернулись до ЦНАП.

4. Організація діяльності ЦНАП, права та обов'язки персоналу ЦНАП

4.1. ЦНАП очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.

4.2. Начальник ЦНАП підзвітний та підконтрольний міському голові та міській раді.

4.3. Начальник ЦНАП організовує діяльність ЦНАП, забезпечує взаємодію між учасниками ЦНАП відповідно до вимог цього Положення та Регламенту ЦНАП Хмельницької міської ради (далі - Регламенту).

4.4. Начальник ЦНАП:

4.4.1. здійснює керівництво роботою ЦНАП, спрямовуючи її на максимально повне врахування інтересів замовників;

4.4.2. координує діяльність учасників ЦНАП, забезпечує взаємодію ЦНАП з ними щодо опрацювання вхідних пакетів та підготовки вихідних пакетів;

4.4.3. затверджує опис робочих місць працівників ЦНАП, навантаження на одного працівника;

4.4.4. розподіляє повноваження між секторами та працівниками ЦНАП;

4.4.5. організовує забезпечення діяльності ЦНАП;

4.4.6. визначає час проведення та зміст інформаційних заходів, організовує роботу зі ЗМІ;

4.4.7. вносить міському голові пропозиції щодо призначення та звільнення з посад адміністраторів ЦНАП;

4.4.8. вносить пропозиції міському голові щодо структури, штатного розпису, технічного оснащення, бюджетного забезпечення ЦНАП;

4.4.9. вносить пропозиції міському голові щодо покращення умов обслуговування замовників у ЦНАП, зокрема, щодо зонування приміщення ЦНАП, забезпечення належного комфорту у зоні очікування, належного облаштування робочих місць адміністраторів і працівників ЦНАП, тощо;

4.4.10. розглядає скарги замовників на діяльність адміністраторів і працівників ЦНАП, а також скарги, зауваження й пропозиції щодо діяльності ЦНАП;

4.4.11. здійснює контроль за якістю та своєчасністю надання адміністративних послуг;

4.4.12. виявляє потреби у підвищенні кваліфікації адміністраторів і працівників ЦНАП, організовує їх навчання;

4.4.13. відповідає за матеріально-технічне забезпечення ЦНАП;

4.4.14. веде статистику документообігу щодо надання адміністративних послуг і аналізує інформацію і дані щодо цього;

4.4.15. реалізує інші функції щодо ЦНАП, надані йому міською радою та міським головою.

4.5. Адміністратор ЦНАП призначається на посаду та звільняється з посади міським головою за поданням начальника ЦНАП. Повноваження Адміністраторів ЦНАП визначаються посадовою інструкцією. Адміністратори ЦНАП:

- надають інформацію та загальну консультацію по усіх послугах, які надаються у ЦНАП;

- видають формуляри (бланки) документів, а також надають допомогу при їх заповненні;

- здійснюють контроль за якістю та своєчасністю надання адміністративних послуг;

- отримують вихідний пакет документів (адміністративний акт) від учасників ЦНАП;

- видають замовникам вихідний пакет документів (адміністративний акт).

4.6. Працівники ЦНАП, які представляють учасників ЦНАП і здійснюють обслуговування замовників у ЦНАП. Повноваження працівників ЦНАП визначаються описом робочого місця. Працівники ЦНАП:

- надають фахові консультації замовникам;

- видають формуляри (бланки) документів, а також надають допомогу при їх заповненні;

- приймають від замовників та адміністраторів вхідні пакети документів;

- перевіряють наявність всіх необхідних документів та їх відповідність вимогам чинного законодавства;

- здійснюють реєстрацію вхідних документів, вести реєстр, у тому числі електронний;

- передають вхідний пакет виконавцю;

- у визначених випадках - безпосередньо опрацьовують справу та надають адміністративну послугу (адміністративний акт);

- передають вихідний пакет адміністратору ЦНАП;

- виконують інші функції відповідно до законодавства.

4.7. Працівники ЦНАП мають право:

4.7.1 отримувати згідно інформаційної картки документи, які необхідні для надання адміністративної послуги та можуть бути отримані без участі фізичної, юридичної особи від адміністративних органів, у володінні яких перебувають зазначені документи та інформація (а у разі коли документи містять конфіденційну інформацію, в тому числі персональні дані, - після отримання попередньої згоди фізичної або юридичної особи);

4.7.2. погоджувати документи (рішення) в інших адміністративних органах, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення фізичної, юридичної особи, яка звернулася за наданням адміністративної послуги.

5. Інформування громадськості про створення і функціонування ЦНАП та вивчення громадської думки щодо діяльності ЦНАП

5.1. Для поліпшення поінформованості відбувається періодичне інформування громадськості про створення та функціонування ЦНАП.

5.2. Інформування громадськості здійснюється з приводу прийнятих щодо ЦНАП рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, анонсування та інформування за результатами проведення заходів, підсумків діяльності ЦНАП за звітні періоди роботи тощо.

5.3. Інформування громадськості про функціонування ЦНАП проводиться шляхом підготовки та публікації матеріалів у засобах масової інформації, на веб-сайті міської ради, виготовлення та поширення друкованої продукції, проведення брифінгів та прес-конференцій.

5.4. З метою визначення очікувань замовників від створення ЦНАП, рівня їх задоволеності якістю наданих послуг та врахування пропозицій замовників в процесі удосконалення діяльності ЦНАП проводиться вивчення громадської думки.

5.5. Вивчення громадської думки проводиться шляхом анкетування або опитування громадян (як власними силами, так і з залученням незалежних організацій), розміщення анкет на веб-сайті міської ради, у засобах масової інформації, проведення консультацій з громадськістю.

5.6. Результати проведеного вивчення громадської думки оприлюднюються та враховуються під час прийняття рішень для поліпшення якості адміністративних послуг.

6. Фінансування діяльності ЦНАП

6.1. Фінансування створення і поточної діяльності ЦНАП здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

7. Ліквідація та реорганізація ЦНАП

7.1. Зміни та доповнення до цього Положення приймаються міською радою після попереднього обговорення із усіма учасниками ЦНАП, що підтверджується відповідними протоколами або іншими документами.

7.2. Ліквідація та реорганізація ЦНАП проводиться міською радою у порядку, встановленому чинним законодавством.

 

Секретар міської ради

В. Лесков

Керуюча справами
виконавчого комітету

Л. Черевченко

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали