Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про утворення експертної робочої групи з питань життєзабезпечення та енергозбереження в сфері житлово-комунального господарства

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 16.10.2014 р. N 1154

Київ

Про утворення експертної робочої групи з питань життєзабезпечення та енергозбереження в сфері житлово-комунального господарства

Відповідно до пункту 9 частини першої статті 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою вирішення першочергових питань життєзабезпечення киян та впровадження заходів з енергозбереження:

1. Утворити експертну робочу групу з питань життєзабезпечення та енергозбереження в сфері житлово-комунального господарства і затвердити її склад, що додається.

2. Затвердити Положення про експертну робочу групу з питань життєзабезпечення та енергозбереження в сфері житлово-комунального господарства, що додається.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації Пантелеєва П. О.

 

Голова

В. Кличко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
16 жовтня 2014 року N 1154

СКЛАД
експертної робочої групи з питань життєзабезпечення та енергозбереження в сфері житлово-комунального господарства

Кличко
Віталій Володимирович

Київський міський голова - голова експертної робочої групи

Пантелеєв
Петро Олександрович

заступник голови Київської міської державної адміністрації - заступник голови експертної робочої групи

Малежик
Олена Миколаївна

заступник директора - начальник управління енергоефективності Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - секретар експертної робочої групи

Білик
Андрій Олексійович

голова правління - генеральний директор ПАТ "АК "Київводоканал" (за згодою)

Бродський
Олександр Якович

депутат Київської міської ради, голова постійної комісії Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків (за згодою)

Варга
Іван Іванович

радник Віце-прем'єр-міністра України - Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (за згодою)

Запатріна
Ірина Вікторівна

радник першого заступника голови Київської міської державної адміністрації, Голова правління "Українського центру сприяння розвитку публічно-приватного партнерства"

Клюс
Олександр Васильович

депутат Київської міської ради, голова постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу (за згодою)

Козленко
Анатолій Михайлович

директор КП "Група впровадження проекту з енергозбереження, в адміністративних і громадських будівлях м. Києва"

Костирко
Сергій Олександрович

директор ТОВ НВП "Будтехносервіс" (за згодою)

Криволап
Кирило Костянтинович

керуючий партнер Інвестиційно-консалтингової групи "Астарта-Таніт" (за згодою)

Кучеренко
Олексій Юрійович

голова Спілки власників житла України (за згодою)

Кушнір
Сергій Іванович

директор Департаменту систем життєзабезпечення та житлової політики  Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (за згодою)

Левада
Сергій Якович

депутат Київської міської ради, перший заступник голови постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування (за згодою)

Луценко
Володимир Дмитрович

заступник генерального директора ТОВ Фірма "Семпал КО ЛТД" (за згодою)

Магера
Юрій Михайлович

виконавчий директор ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" (за згодою)

Мазурчак
Олександр Володимирович

перший заступник виконавчого директора Асоціації міст України (за згодою)

Новицький
Дмитро Юрійович

директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Струк
Олег Васильович

головний інженер ПАТ "Київгаз" (за згодою)

Терентьєв
Михайло Олександрович

депутат Київської міської ради, член постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу (за згодою)

Фіщук
Сергій Віталійович

генеральний директор ТОВ "Енерго-Інвест" (за згодою).

 

Керівник апарату

В. Бондаренко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
16 жовтня 2014 року N 1154

ПОЛОЖЕННЯ
про експертну робочу групу з питань життєзабезпечення та енергозбереження в сфері житлово-комунального господарства

1. Експертна робоча група з питань життєзабезпечення та енергозбереження в сфері житлово-комунального господарства (далі - Експертна робоча група) є консультативно-дорадчим органом, що утворений при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) з метою підготовки та надання Київському міському голові пропозицій щодо вирішення питань:

забезпечення сталого проходження опалювального сезону та надання якісних комунальних послуг;

розробки механізмів фінансування термомодернізації житлових будинків, які вже є спільною власністю мешканців;

оптимізації системи теплозабезпечення міста;

здійснення термомодернізації закладів бюджетної сфери із залученням приватного бізнесу;

інших проблем життєзабезпечення мешканців міста Києва та впровадження енергозберігаючих заходів.

2. Експертна робоча група у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами відповідних міністерств України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови та виконавчого органу Київської міської ради "Київської міської державної адміністрації), іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

3. Експертна робоча група утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря. Персональний склад Експертної робочої групи затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з представників Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємств, установ та організацій, а також експертів з питань енергоефективності.

4. Основними функціями Експертної робочої групи є:

4.1. Систематизація проблем, що виникають у сфері життєзабезпечення киян, визначення пріоритетності їх вирішення та розроблення дієвих механізмів їх розв'язання.

4.2. Напрацювання механізмів залучення інвестицій до розвитку енергозбереження в міському господарстві.

4.3. Підвищення обізнаності киян стосовно існуючих можливостей щодо підтримки ініціативи мешканців у підвищенні енергоефективності своїх будинків.

4.4. Забезпечення участі громадськості в опрацюванні питань дотримання якості надання житлово-комунальних послуг.

5. Експертна робоча група відповідно до покладених на неї завдань має право:

5.1. Проводити засідання.

5.2. Звертатися до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності для одержання необхідної інформації та документів.

5.3. Залучати в установленому порядку до розгляду та опрацювання питань, що належать до її компетенції, представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, інших фахівців.

6. Експертну робочу групу очолює голова, який має заступника та секретаря.

7. Формою роботи Експертної робочої групи є засідання, що проводяться за рішенням голови Експертної робочої групи або його заступника.

8. Засідання Експертної робочої групи веде її голова, а за його відсутності - заступник голови.

9. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Експертної робочої групи забезпечує її секретар.

10. Засідання Експертної робочої групи вважається правоможним, якщо на ньому присутні більше як половина її членів.

11. Рішення Експертної робочої групи ухвалюються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Експертної робочої групи, а у разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

12. Рішення Експертної робочої групи оформлюються протоколом засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем.

13. Голова, заступник голови, секретар та члени Експертної робочої групи здійснюють свою діяльність на громадських засадах.

14. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Експертної робочої групи здійснює Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

 

Керівник апарату

В. Бондаренко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали