МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 7 березня 2012 року N 113

Про утворення комісії та затвердження плану заходів з проведення технічної інвентаризації захисних споруд

На виконання розпоряджень Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 N 1215-р "Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2012 рік" (План N 1215-р) і від 26.11.2008 N 1473-р "Про підготовку та проведення у 2009 - 2012 роках технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту)", з метою перевірки стану утримання в готовності до використання за призначенням та уточнення наявності й упорядкування обліку фонду захисних споруд підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління міністерства наказую:

1. Утворити комісію з організації заходів, пов'язаних із проведенням технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту), які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінагрополітики України (далі - комісія), у складі згідно з додатком.

2. Затвердити план заходів з підготовки та проведення у 2012 році технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту), які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінагрополітики України (далі - план заходів), що додається.

3. Голові комісії забезпечити координацію дій відповідних територіальних та об'єктових інвентаризаційних комісій і проведення суб'єктами господарювання протягом 2012 року технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту).

4. Департаменту науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських територій (Ганганов В. М.), Департаменту продовольства (Куць О. І.), Департаменту землеробства (Демидов О. А.), Департаменту тваринництва (Гетя А. А.) забезпечити виконання плану заходів та проведення протягом 2012 року технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту), що знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, координацію діяльності яких здійснює відповідний структурний підрозділ міністерства.

5. Голові Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України Бісюку І. Ю., Голові Державного агентства рибного господарства України Дронику В. С., Міністру аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, начальникам головних управлінь агропромислового розвитку облдержадміністрацій, керівникам підприємств, установ та організацій, на балансі яких знаходяться захисні споруди, забезпечити щоквартальне інформування міністерства про виконання плану заходів та проведення технічної інвентаризації захисних споруд з обов'язковим заповненням усіх пунктів форми та наданням заключних звітів і копій усіх документів інвентаризаційної справи (паспорт на захисну споруду, облікова картка, акт технічної інвентаризації, свідоцтво на право власності, акт перевірки захисної споруди тощо).

6. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики України від 12.02.2010 N 54 "Про затвердження комісії та Плану заходів з проведення технічної інвентаризації захисних споруд".

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Перший заступник Міністра

М. Д. Безуглий


 

Додаток
до наказу Мінагрополітики України
07.03.2012 N 113


СКЛАД
комісії з організації заходів, пов'язаних із проведенням технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту), які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінагрополітики України

Сень
Олександр Васильович

- заступник Міністра, голова комісії

Компанцев
Віктор Петрович

- начальник Оперативно-режимного управління, заступник голови комісії

Радченко
Станіслав Михайлович

- головний спеціаліст відділу мобілізаційної роботи та цивільної оборони Оперативно-режимного управління, секретар комісії

Члени комісії:

Кислицька
Марина Петрівна

- головний спеціаліст відділу технічного регулювання харчових технологій та інноваційного розвитку Департаменту продовольства

Костенко
Віктор Миколайович

- начальник відділу розвитку садівництва, виноградарства та виноробства Департаменту землеробства

Лемак
Михайло Степанович

- завідувач Сектору управління державним майном Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України

Ляшук
Сергій Іванович

- головний спеціаліст Сектору режимно-спеціальної роботи Державного агентства рибного господарства України

Міняйлик
Юрій Іванович

- заступник директора Департаменту фінансово-кредитної політики

Мокрицька
Кароліна Вікторівна

- заступник директора Департаменту правової та законопроектної роботи - начальник відділу

Пищолка
Володимир Андрійович

- заступник директора Департаменту тваринництва - начальник відділу аналізу та прогнозування розвитку тваринництва

Самсоненко
Сергій Григорович

- головний спеціаліст відділу освіти та кадрового забезпечення в АПК Департаменту науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських територій

Устименко
Володимир Іванович

- головний спеціаліст відділу зернових та технічних культур Департаменту землеробства.


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики України
07.03.2012 N 113


ПЛАН
заходів з підготовки та проведення у 2012 році технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту), які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінагрополітики України

N
з/п

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

1.

Уточнення складу територіальних (об'єктових) комісій з організації заходів, пов'язаних із проведенням технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту)

Держветфітослужба України, Держрибагентство України, Мінагрополітики Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій (далі - територіальні органи), підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління міністерства (далі - підвідомчі підприємства)

березень

2.

Уточнення та доопрацювання переліку захисних споруд, що перебувають у державній власності і підлягають технічній інвентаризації.
Надання інформації до Оперативно-режимного управління міністерства за формою, що додається

Держветфітослужба України, Держрибагентство України, Департамент науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських територій, Департамент землеробства, Департамент тваринництва, Департамент продовольства (далі - структурні підрозділи), територіальні органи, підвідомчі підприємства

березень

3.

Вивчення керівниками підприємств та членами інвентаризаційних комісій вимог нормативно-правових актів з питань проведення технічної інвентаризації захисних споруд, їх утримання та використання (наказ МНС України від 10.06.2009 N 390 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту)", із змінами, внесеними згідно з наказом МНС України від 13.08.2010 N 659 (Наказ N 659), Інструкція про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, затверджена наказом Держбуду від 24.05.2001 N 127 (зареєстровано Мін'юстом 10.07.2001 за N 582/5773), із змінами, затвердженими наказом Мінжитлокомунгоспу від 01.06.2010 N 167 (зареєстровано Мін'юстом 07.07.2010 за N 479/17774), Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час, затверджена наказом МНС від 09.10.2006 N 653)

Оперативно-режимне управління, структурні підрозділи, територіальні органи, підвідомчі підприємства

березень

4.

Передбачення у фінансових планах підвідомчих підприємств потреби в коштах на проведення заходів з інвентаризації захисних споруд цивільного захисту (при необхідності внесення змін)

Департамент фінансово-кредитної політики, структурні підрозділи, підвідомчі підприємства

протягом року

5.

Укладення з бюро технічної інвентаризації договорів на проведення технічної інвентаризації захисних споруд, виготовлення технічної документації та формування інвентаризаційних справ

Балансоутримувачі захисних споруд

до 30 березня

6.

Проведення інвентаризаційними комісіями перевірки стану утримання, експлуатації та використання захисних споруд, а також визначення рівня їх готовності до використання за призначенням та подання інформації за підлеглістю

Комісії з організації заходів, пов'язаних з проведенням технічної інвентаризації

до 20 жовтня

7.

Внесення змін до загального переліку захисних споруд, які перебувають на балансі підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління міністерства.
Уточнення (оновлення) за результатами проведених перевірок та інформації бюро технічної інвентаризації, облікових документів на захисні споруди, внесення змін до електронних баз даних про їх облік

Оперативно-режимне управління, структурні підрозділи, територіальні органи, підвідомчі підприємства

протягом року

8.

Формування заключного звіту про результати проведення технічної інвентаризації захисних споруд та направлення його разом з копіями інвентаризаційної справи до Оперативно-режимного управління міністерства

Структурні підрозділи, територіальні органи, підвідомчі підприємства

до 1 листопада

9.

Подання до МНС України інформації про стан проведення технічної інвентаризації захисних споруд

Оперативно-режимне управління

до 1 грудня


Примітка:

1. Доопрацьовану інформацію щодо пункту 2 надати на електронну адресу (mob@minapk.gov.ua) та у паперовому вигляді за підписом керівника.

2. Методичні рекомендації щодо проведення технічної інвентаризації захисних споруд розміщено на веб-сайті МНС у розділі "Головна", рубриці "Актуально/Важливо/наказ 390".

3. Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час, затверджена наказом МНС від 09.10.2006 N 653, зареєстрована Міністерством юстиції України 02.11.2006 за N 1180/13054, розміщена на сторінці "Законодавство України".


 

Начальник
Оперативно-режимного
управління

В. П. Компанцев


 

Додаток
до плану заходів


ЗРАЗОК ЗАПОВНЕННЯ ВІДОМОСТІ
технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони), що належать до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України

N з/п

Захисна споруда
(сховище, протирадіаційне укриття)

Балансоутримувач (власник)

Коротка характеристика
(розташування (окремо, вбудовано), клас (коеф. захисту), площа, місткість, термін приведення у готовність, використання у мирний час)

Проведення технічної інвентаризації, як об'єктів нерухомого майна
(термін проведення)

Інформація про потребу в фільтровентиляційному обладнанні (ФП, ФГ, РП тощо)

Оцінка стану готовності

Пропозиції щодо подальшого використання
(термін усунення недоліків)

обліковий номер

рік вводу в експлуатацію, інв. N

адреса розташування

код ЄДРПУ

назва об'єкта
(установи)

місце знаходження юридичної особи

інвентаризаційна справа N ()

технічний паспорт

балансова вартість/
витрати на інвент.
(тис. грн.)

кількість згідно з технічною документацією
(шт.)

потреба (шт.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Сховище (ПРУ)
77033

1986,
N 2534

61000, Харківська обл.,
Зміївський р-н, с. Комсомольське,
вул. Балаклійська, 2

05808853

ДП "Харківський підшипниковий завод"

м. Харків,
пр-т Фрунзе, 3

Окремо,
II кл., Кз = 100, 160 м
2, 150 осіб, 12 годин, склад

Харківське міське БТІ, інв. спр. N інвентаризацію проведено 10.09.2011

від 21.09.2011

20,0/1,3

ФП-200 (4),
РП-100 (4)

ФП-200 (4),
РП-100 (4)

Обмежено готове

Усунути недоліки до 10.12.2011


Примітка.

1. До сфери управління Мінагрополітики України не відносяться ВАТ, ЗАТ, ТОВ та інші, а тільки підприємства державної власності.

2. Прохання при підготовці уточненої та звітної інформації конкретно та докладно заповнювати усі пункти наданої форми.

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали