МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 15 листопада 2011 року N 223

Про утворення комісії з питань ліцензування господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів

Відповідно до підпункту 2 пункту 5 Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого Указом Президента України від 31.05.2011 N 634 (Положення N 634/2011), та з метою впорядкування ліцензування господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів наказую:

1. Утворити комісію з питань ліцензування господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про комісію з питань ліцензування господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів, що додається.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності Кравченка В. В.

 

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр

А. П. Клюєв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
15.11.2011 N 223

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з питань ліцензування господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів

1. Комісія з питань ліцензування господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів (далі - комісія) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом Мінекономрозвитку.

2. У своїй діяльності комісія керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономрозвитку, іншими нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у цій сфері ліцензування, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями комісії є:

надання рекомендацій щодо видачі або відмови у видачі ліцензій, видачі копій та дублікатів ліцензій, переоформлення ліцензій або прийняття рішення про визнання недійсними раніше виданих ліцензій; видачі розпоряджень щодо усунення порушень законодавства у сфері ліцензування, анулювання ліцензій;

сприяння Мінекономрозвитку в забезпеченні виконання законодавства у сфері ліцензування господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

розглядає подані до Мінекономрозвитку суб'єктами господарської діяльності заяви та документи щодо видачі ліцензій на провадження господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів, їх переоформлення, видачі копій та дублікатів ліцензій;

розглядає акти за результатами здійснених перевірок додержання суб'єктами господарської діяльності ліцензійних умов;

розглядає пояснення та документи, що надійшли від суб'єктів господарської діяльності, з приводу актів та матеріалів перевірки додержання ними ліцензійних умов;

здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

5. Комісія відповідно до покладених на неї завдань має право:

залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками);

заслуховувати на засіданнях інформацію щодо результатів перевірки додержання суб'єктами господарської діяльності ліцензійних умов;

заслуховувати на засіданнях інформацію суб'єктів господарської діяльності з питань, що належать до її компетенції.

6. Персональний склад комісії затверджується наказом Мінекономрозвитку.

За поданням голови комісії до персонального складу можуть вноситися зміни.

7. Організаційною формою роботи комісії є засідання, що проводяться за рішенням її голови.

Засідання комісії веде голова, а за його відсутності - заступник голови.

8. Голова комісії відповідно до наданих йому повноважень:
 
визначає та затверджує порядок денний комісії;

 підписує протоколи засідань комісії.

9. Члени комісії мають право:

брати участь в обговоренні питань порядку денного засідання комісії;

вивчати матеріали, подані на розгляд комісії.

Член комісії, який не підтримує пропозиції (рекомендації) комісії, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

10. Засідання комісії відбуваються по мірі надходження документів від суб'єктів господарювання щодо видачі ліцензій на провадження господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів, їх переоформлення, видачі копій та дублікатів ліцензій, їх анулювання, а також актів за результатами здійснених перевірок додержання суб'єктами господарської діяльності ліцензійних умов, але не рідше ніж двічі на місяць.

Про час чергового засідання члени комісії мають бути поінформовані не пізніше ніж за два робочих дні до його проведення.

11. Засідання комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її персонального складу.

Делегування членами комісії своїх повноважень іншим особам не допускається.

Рішення комісії приймається відкритим голосуванням і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні її членів.

У разі рівного розподілу голосів ухвальним є голос головуючого на засіданні.

12. Рішення комісії оформлюється протоколом, який підписують головуючий на засіданні, секретар та присутні на засіданні члени комісії.

Рішення комісії має рекомендаційний характер.

13. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності комісії здійснює відділ нетарифного регулювання управління регулювання зовнішньоекономічної діяльності департаменту зовнішньоекономічної діяльності Мінекономрозвитку.

 

Директор департаменту
зовнішньоекономічної діяльності

В. В. Кравченко

 

Додаток
до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
15.11.2011 N 223

СКЛАД
комісії з питань ліцензування господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів

Кравченко
Віталій Володимирович

- директор департаменту зовнішньоекономічної діяльності Мінекономрозвитку, голова комісії

Петровський
Юрій Олександрович

- заступник директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності Мінекономрозвитку, заступник голови комісії

 

Члени комісії:

Бессонов
Ігор Анатолійович

- заступник начальника управління - начальник відділу нетарифного регулювання департаменту зовнішньоекономічної діяльності Мінекономрозвитку

Верьовкін
Максим Юрійович

- співробітник СБУ (за згодою)

Власюк
Володимир Степанович

- директор ДП "Укрпромзовнішекспертиза" (за згодою)

Гізенко
Микола Васильович

- генеральний директор УНВК "Укркольормет" (за згодою)

Данюков
Павло Олексійович

- співробітник СБУ (за згодою)

Коваль
Юрій Олексійович

- директор державного зовнішньоекономічного підприємства "Укркольорпром" (за згодою)

Куліченко
Валентин Арсентійович

- президент Української асоціації вторинних металів (за згодою)

Шинкаренко
Павло Семенович

- заступник директора департаменту промислової політики - начальник управління розвитку галузей промисловості Мінекономрозвитку

- представник юридичного департаменту Мінекономрозвитку

- представник ДПС (за згодою)

- представник МВС (за згодою)

- представник Держмитслужби (за згодою)

- представник Об'єднання підприємств "Металургпром" (за згодою)

Морозенко
Тетяна Василівна

- головний спеціаліст департаменту зовнішньоекономічної діяльності Мінекономрозвитку, секретар комісії

 

Директор департаменту
зовнішньоекономічної діяльності

В. В. Кравченко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали