КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 13.10.2011 р. N 1125

Про утворення Консультативної ради з питань соціального захисту окремих категорій громадян Київської області

Відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації", враховуючи пропозиції керівників місцевих громадських організацій та з метою забезпечення гідного рівня соціального захисту населення Київської області:

1. Утворити Консультативну раду з питань соціального захисту окремих категорій громадян Київської області у складі згідно з додатком 1.

2. Затвердити Положення про Консультативну раду з питань соціального захисту окремих категорій громадян Київської області згідно з додатком 2.

 

Голова адміністрації

А. Й. Присяжнюк

 

Додаток 1
до розпорядження Київської обласної державної адміністрації
13.10.2011 N 1125

СКЛАД
Консультативної ради з питань соціального захисту окремих категорій громадян Київської області

Присяжнюк
Анатолій Йосипович

- голова Київської обласної державної адміністрації, голова ради

Подашевська
Тетяна Леонтіївна

- заступник голови Київської обласної державної адміністрації, заступник голови ради

Павлов
Юрій Анатолійович

- заступник голови Київської обласної ради, заступник голови ради (за згодою)

Захарченко
Петро Петрович

- начальник управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації, секретар ради

Члени ради:

Бондаренко
Петро Володимирович

- голова Київської обласної організації товариства Червоного Хреста України (за згодою)

Діденко
Сергій Миколайович

- начальник управління промисловості, транспорту та зв'язку облдержадміністрації

Дерда
Іван Іванович

- голова Фонду інвалідів учасників ліквідації аварії на ЧАЕС Києво-Святошинського району (за згодою)

Єкименкова
Галина Іванівна

- Голова Київського обласного Фонду "Милосердя і здоров'я"

Карамушка
Лариса Іллівна

- начальник Головного фінансового управління облдержадміністрації

Красуля
Василь Михайлович

- голова Київської обласної організації Української спілки ветеранів Афганістану (за згодою)

Кулініч
Галина Миколаївна

- начальник Головного управління житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу облдержадміністрації

Мартинюк
Леонід Олександрович

- начальник Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Матьора
Микола Іванович

- голова Київської обласної організації "Союз юристів України", голова громадської ради (за згодою)

Нечепоренко
Іван Іванович

- голова Київської обласної організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів "Союз Чорнобиль України" (за згодою)

Палащук
Микола Михайлович

- заступник голови Київської обласної організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів "Союз Чорнобиль України" (за згодою)

Ременник
Олег Ісакович

- начальник Головного управління охорони здоров'я облдержадміністрації

Ткачук
Віктор Миколайович

- голова Вишгородської районної організації Української спілки ветеранів Афганістану (за згодою)

Фатхутдінов
Василь Гайнулович

- начальник Головного управління Пенсійного фонду України в Київській області

Щербаков
Микола Миколайович

- голова ревізійної комісії Київської обласної організації Української спілки ветеранів Афганістану (за згодою).

 

Заступник голови -
керівник апарату адміністрації

А. С. Спаський

 

Додаток 2
до розпорядження Київської обласної державної адміністрації
13.10.2011 N 1125

ПОЛОЖЕННЯ
про Консультативну раду з питань соціального захисту окремих громадян Київської області

1. Консультативна рада з питань соціального захисту окремих категорій громадян Київської області (далі - Рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, утвореним головою облдержадміністрації для налагодження ефективної взаємодії з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики у сфері захисту окремих категорій громадян.

2. У своїй діяльності Рада керується Конституцією України, законами України, актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, розпорядженнями голови облдержадміністрації,а також цим Положенням.

3. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення роботи Ради здійснює управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації.

4. Основними завданнями Ради є:

4.1. Проведення консультацій влади з місцевими громадськими організаціями з питань соціального захисту населення Київської області.

4.2. Здійснення аналізу стану соціально-правової захищеності громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, учасників бойових дій, інвалідів різних категорій.

4.3. Вивчення проблемних питань та внесення Київській обласній державній адміністрації та Київській обласній раді пропозицій щодо покращення соціального захисту громадян та медичного обслуговування пільгових категорій населення.

4.4. Надання організаційно-методичної та інформаційної підтримки у вирішенні проблемних питань соціального захисту жителів області, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасників бойових дій, інвалідів різних категорій.

5. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

5.1. Вносить пропозиції щодо проектів рішень обласної ради, розпоряджень голови облдержадміністрації з питань соціального захисту громадян.

5.2. Проводить у межах своїх повноважень консультації з виконавчими органами рад, громадськими організаціями щодо вирішення питань соціального захисту окремих категорій громадян.

5.3. Інформує громадськість про свою діяльність.

5.4. Здійснює інші повноваження в межах своєї компетенції.

5.5. Може звертатися в установленому порядку до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій щодо отримання інформації, необхідної для виконання завдань, передбачених цим Положенням.

6. Рада утворюється у складі голови Ради, його заступників, секретаря та членів ради, які здійснюють свою діяльність на громадських засадах.

Персональний склад Ради затверджується головою облдержадміністрації за поданням управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації.

7. Основною формою роботи Ради є засідання, що проводиться у разі потреби, але не рідше одного разу на квартал.

Засідання Ради веде голова Ради, у разі його відсутності-відповідний заступник голови ради.

Засідання Ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше двох третин членів Ради.

8. Рішення приймається більшістю голосів членів Ради, присутніх на засіданні. У випадку, коли при вирішенні питання голоси членів Ради розділилися порівну, голос голови або головуючого на засіданні Ради є вирішальним.

9. Рішення, прийняті на засіданні Ради, оформляються протоколом, який підписує голова та секретар Ради.

10. Рішення Ради носить рекомендаційних характер. Реалізація рішень Ради може здійснюватися шляхом видання в установленому порядку розпоряджень голови облдержадміністрації або надання відповідних доручень.

11. Секретар ради здійснює організаційне забезпечення роботи Ради, а саме: готує матеріали до її засідань, контролює своєчасність надання та комплектність документації, що подається на розгляд Ради, веде протоколи її засідань, оформляє протоколи Ради, доводить їх до відома членам Ради.

 

Заступник голови -
керівник апарату адміністрації

А. С. Спаський

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали