Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про утворення Координаційної ради Міністерства охорони здоров'я України з питань розвитку імунопрофілактики

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 17 листопада 2017 року N 1446

Про утворення Координаційної ради Міністерства охорони здоров'я України з питань розвитку імунопрофілактики

Відповідно до частини восьмої статті 14 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI), пунктів 8 (Постанова N 267) та 11 Положення про Міністерство охорони здоров'я України (Постанова N 267), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267, та з метою розвитку з імунопрофілактики наказую:

1. Утворити та затвердити склад Координаційної ради Міністерства охорони здоров'я України з питань розвитку імунопрофілактики, що додається.

2. Затвердити Положення про Координаційну раду Міністерства охорони здоров'я України з питань розвитку імунопрофілактики, що додається.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В. о. Міністра

У. Супрун

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
17 листопада 2017 року N 1446

СКЛАД
Координаційної ради Міністерства охорони здоров'я України з питань і розвитку імунопрофілактики

Супрун Уляна

в. о. Міністра охорони здоров'я України (голова);

Гетьман Лариса

заступник генерального директора ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України";

Марте Еверард

представник Бюро ВООЗ в Україні (за згодою);

Джованна Барберіс

представник Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні (за згодою);

Чарльз Вітек

представник центрів з контролю та профілактики захворювань США в Україні (за згодою).

 

В. о. Міністра

У. Супрун

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
17 листопада 2017 року N 1446

ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну раду Міністерства охорони здоров'я України з питань розвитку імунопрофілактики

I. Загальні положення

1. Координаційна рада Міністерства охорони здоров'я України з питань розвитку імунопрофілактики (далі - Координаційна рада) створена для координації реалізації заходів щодо розвитку імунопрофілактики.

2. Координаційні рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами МОЗ України, а також цим Положенням.

3. Координаційна рада здійснює свою діяльність на громадських засадах.

II. Основні завдання Координаційної ради

Основними завданнями Координаційної ради є:

розгляд та визначення ключових напрямів розвитку імунопрофілактики;

створення цільових груп для операційного виконання заходів щодо імплементації визначених напрямів розвитку імунопрофілактики;

визначення членів цільових груп та відповідальних виконавців за реалізацію ключових напрямів розвитку імунопрофілактики та координацію роботи цільових груп;

координація реалізації ключових напрямів розвитку імунопрофілактики відповідальними виконавцями;

затвердження технічних завдань для залучення міжнародної технічної допомоги для розвитку імунопрофілактики.

III. Функції членів Координаційної ради

1. Розгляд та затвердження пропозицій цільових груп з розробки та впровадження заходів щодо розвитку імунопрофілактики, у тому числі у вигляді проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів.

2. Моніторинг виконання цільовими групами заходів щодо імплементації визначених напрямів розвитку імунопрофілактики.

IV. Функції цільових груп:

1. Цільові трупи визначаються на підставі рішення Координаційної ради з метою забезпеченім операційного виконання заходів щодо імплементації пріоритетних напрямів розвитку імунопрофілактики.

2. До кожної цільової групи має входити по одному/два представники від Управління громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України, державної установи "Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України", та по одному представнику від ВООЗ (за згодою), ЮНІСЕФ (за згодою) і центрів з контролю та профілактики захворювань США в Україні (за згодою). Кількість членів цільової групи не повинна перевищувати восьми.

3. За рішенням Координаційної ради обираються відповідальні виконавці (координатори) цільових груп за пріоритетними напрямами розвитку імунопрофілактики.

4. Основними завданнями цільових груп та їх координаторів є:

аналіз стану реалізації заходів з питань розвитку імунопрофілактики та надання рекомендацій щодо покращення їх виконання;

визначення проблемних питань, що пов'язані із реалізацією заходів з розвитку імунопрофілактики, та надання пропозицій щодо шляхів їх вирішення;

забезпечення ефективної взаємодії та координації заходів з метою досягнення результату;

визначення потреби у необхідності залучення додаткових ресурсів та технічної допомоги для реалізації відповідних заходів за напрямом та подання пропозицій до Координаційної ради.

5. Відповідальні виконавці (координатори) цільових груп:

забезпечують супровід та координацію виконання заходів за відповідним завданням розвитку імунопрофілактики;

визначають та долучають до роботи у цільових групах відповідних фахівців та експертів;

формують план-графік своєї роботи за визначеним завданням та подають його Координаційній раді на погодження;

звітують на засіданнях Координаційної ради;

забезпечують виконання інших рішень, прийнятих Координаційною радою.

V. Склад Координаційної ради

1. До складу Координаційної ради входять:

Міністр охорони здоров'я України (в. о. Міністра) - голова;

генеральний директор (заступник) ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України";

представник Бюро ВООЗ в Україні (за згодою);

представник Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні (за згодою);

представник в Україні центрів з контролю та профілактики захворювань США в Україні (за згодою).

2. Головою Координаційної ради може призначатися відповідальний секретар та секретарі, які забезпечують організаційно-технічний супровід діяльності Координаційної ради та її цільових груп. Відповідальний секретар обирається з працівників МОЗ України, а секретарі - з працівників ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України".

3. Відповідальний секретар та секретарі Координаційної ради та її цільових груп ведуть діловодство, протоколи засідань, опрацьовують інші документи, пов'язані з роботою Координаційної ради та її цільових груп, та відповідають за їх збереження.

4. Відповідальний секретар та секретарі не є членами Координаційної ради та її цільових груп і не беруть участі у прийнятті рішень.

VI. Права голови Координаційної ради

Голова Координаційної ради:

призначає заступника голови Координаційної ради;

визначає дату засідання Координаційної ради, у тому числі спеціальних засідань;

затверджує порядок денний засідання Координаційної ради;

запрошує до складу Координаційної ради на тимчасових засадах представників від інших органів виконавчої влади та Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу (не більше двох) для вирішення спеціальних питань;

пропонує створення додаткових цільових груп за окремими спеціальними напрямами.

VII. Порядок проведення засідань та прийняття рішень Координаційної ради

1. Члени Координаційної ради беруть участь у засіданнях особисто. Якщо член Координаційної ради не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові Координаційної ради відповідні пропозиції у письмовій (електронній) формі з питань порядку денного та до проекту рішення засідання і делегувати право голосу іншому члену Координаційної ради.

2. Пропозиції до проекту протокольного рішення Координаційної ради з питань, які потребують невідкладного вирішення, можуть прийматися за допомогою електронного листування (електронної пошти). Члени Координаційної ради зобов'язані надати відповідь протягом трьох днів після отримання відповідного запиту.

3. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у членів Координаційної ради, вони зобов'язані письмово повідомити про це голову. У разі ненадання зазначеної інформації відповідні особи несуть відповідальність згідно з нормами діючого законодавства. Такі члени підлягають заміні у складі групи або не беруть участі в голосуванні з питань, щодо яких у них існує конфлікт інтересів.

 

В. о. Міністра

У. Супрун
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали