ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 14.01.2011 р. N 8

Про утворення координаційної ради з питань перспектив розвитку освіти

Відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту", постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року N 777 "Про затвердження Положення про освітній округ" та з метою удосконалення системи управління освітою, підвищення якості, конкурентоспроможності освіти та якості надання освітніх послуг, створення освітніх округів та проведення роботи з оптимізації мережі навчальних закладів:

1. Утворити координаційну раду з питань перспектив розвитку освіти у складі згідно з додатком та затвердити Положення про неї, що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Спірідонову Л. М.

 

Голова обласної
державної адміністрації

М. Джига

 

Додаток
до розпорядження Вінницької обласної державної адміністрації
14.01.2011 N 8

СКЛАД
координаційної ради з питань перспектив розвитку освіти

СПІРІДОНОВА
Любов Михайлівна

- заступник голови облдержадміністрації, голова координаційної ради

ІВАСЮК
Ігор Дмитрович

- начальник управління освіти і науки облдержадміністрації, заступник голови координаційної ради

ПАНАСЮК
Алла Володимирівна

- головний спеціаліст відділу загальної середньої та дошкільної освіти управління освіти і науки облдержадміністрації, секретар координаційної ради

БОГАЦЬКИЙ
Володимир Володимирович

- начальник відділу освіти Мурованокуриловецької райдержадміністрації

ВОЛОШИН
Володимир Анатолійович

- голова Ямпільської райдержадміністрації

ГРОМ
Володимир Володимирович

- голова Літинської районної ради (за згодою)

ДОРОШ
Олена Кирилівна

- головний спеціаліст відділу загальної середньої та дошкільної освіти управління освіти і науки облдержадміністрації

ЛІСОГУРСЬКА
Тетяна Іванівна

- начальник відділу позашкільної освіти, виховання та шкіл - інтернатів управління освіти і науки облдержадміністрації

МАЛІНОВСЬКИЙ
Юрій Леонідович

- начальник відділу освіти Барської райдержадміністрації

ПЕЛЕШОК
Володимир Анатолійович

- директор Вороновицької середньої загальноосвітньої школи I - III ступенів N 1 Вінницького району (за згодою)

ПУГАЧОВ
Олександр Георгійович

- голова Вінницької обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України (за згодою)

СЛОБОДЯНЮК
Микола Іванович

- начальник відділу освіти Шаргородської райдержадміністрації

ЦИМБАЛ
Інна Володимирівна

- депутат обласної Ради, голова постійної комісії з питань освіти і науки, начальник відділу освіти Жмеринської райдержадміністрації

ЧОРНА
Олена Афанасіївна

- заступник начальника управління освіти і науки облдержадміністрації.

 

Заступник голови - керівник
апарату обласної державної адміністрації

О. Прокопчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Вінницької обласної державної адміністрації
14.01.2011 N 8

ПОЛОЖЕННЯ
про координаційну раду з питань перспектив розвитку освіти

1. Координаційна рада з питань перспектив розвитку освіти (далі - Координаційна рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом при обласній державній адміністрації.

2. У своїй діяльності Координаційна рада керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та цим Положенням.

3. Основними завданнями Координаційної ради є:

3.1. Забезпечення взаємодії місцевих органів виконавчої влади з питань реформування системи освіти.

3.2. Створення єдиного освітнього простору.

3.3. Удосконалення системи управління освітою.

3.4. Підвищення якості освіти.

3.5. Забезпечення доступності до якісної освіти, спадкоємність рівнів освіти (дошкільної, початкової, середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої, післядипломної) протягом життя.

3.6. Підвищення ефективності фінансування освіти.

4. Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань:

4.1. Організовує та контролює роботу щодо:

моніторингу стану освітянської галузі області;

створення, діяльності освітніх округів;

оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів;

розширення мережі дошкільних навчальних закладів.

4.2. Заслуховує на своїх засіданнях інформацію посадових осіб установ та організацій, керівників навчальних закладів, представників місцевих органів виконавчої влади з питань, що належать до її компетенції.

4.3. Співпрацює з органами місцевого самоврядування, громадськими і міжнародними організаціями, установами та організаціями з питань, що належать до її компетенції.

4.4. Інформує громадськість про наслідки своєї діяльності.

5. Координаційна рада має право:

5.1. Готувати пропозиції місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування щодо розроблення проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції.

5.2. Залучати у разі потреби до розгляду питань, що належать до її компетенції, провідних фахівців установ, закладів, організацій, об'єднань громадян за погодженням з їх керівниками.

5.3. Одержувати в установленому законодавством порядку та обсягах від підприємств, установ та організацій, органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, об'єднань громадян необхідну інформацію, документи та інші матеріали для виконання покладених на Координаційну раду завдань.

6. Координаційна рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє зі структурними підрозділами, іншими консультативно-дорадчими органами обласної державної адміністрації, з установами, закладами, організаціями та об'єднаннями.

7. Координаційну раду очолює її голова. Голова Координаційної ради має заступника. Персональний склад Координаційної ради та положення про неї затверджується головою обласної державної адміністрації.

У разі відсутності голови Координаційної ради або неможливості виконання ним своїх обов'язків ці функції здійснює його заступник.

8. Робота Координаційної ради відбувається у формі засідань. Засідання проводяться за потребою, але не рідше, ніж 3 рази на рік.

Засідання Координаційної ради вважається правоможним, якщо на ньому присутня половина її персонального складу.

Рішення приймається простою більшістю голосів членів ради, присутніх на засіданні, і оформляється у вигляді протоколу. Протокол підписується головою та секретарем Координаційної ради.

Голова Координаційної ради, його заступник та члени ради працюють на громадських засадах.

9. Рішення Координаційної ради, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для розгляду місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, закладами, установами та організаціями області.

10. Організаційно-методичне забезпечення діяльності Координаційної ради покладається на управління освіти і науки обласної державної адміністрації.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали