ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 16.11.2011 р. N 2125

Київ

Про утворення Координаційної ради з питань сприяння розвитку кластерних об'єднань у місті Києві

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою підвищення економічного потенціалу Києва, збільшення обсягів виробництва конкурентоспроможної на вітчизняних та світових ринках промислової продукції підприємствами міста, завантаження та ефективного використання їх виробничих потужностей, впровадження у виробництво нових інноваційних технологій, науково-технічних розробок, створення нових робочих місць та в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Утворити Координаційну раду з питань сприяння розвитку кластерних об'єднань у місті Києві виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та затвердити її склад, що додається.

2. Затвердити Положення про Координаційну раду з питань сприяння розвитку кластерних об'єднань у місті Києві виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що додається.

3. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації Крамаренка Р. М.

 

Виконуючий обов'язки голови

О. Мазурчак

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
16.11.2011 N 2125

Склад
Координаційної ради з питань сприяння розвитку кластерних об'єднань у місті Києві виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Крамаренко
Руслан Михайлович

- заступник голови Київської міської державної адміністрації, голова Координаційної ради;

Дудко
Олександр Миколайович

- начальник Головного управління промислової, науково-технічної та інноваційної політики, заступник голови Координаційної ради;

Ковалішина
Наталія Порфирівна

- заступник начальника Головного управління промислової, науково-технічної та інноваційної політики, секретар Координаційної ради;

Антонюк
Андрій Сергійович

- заступник голови громадської ради виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (за згодою);

Бондар
Юрій Іванович

- депутат Київської міської ради (за згодою);

Булгаков
Юрій Костянтинович

- депутат Київської міської ради (за згодою);

Галенко
Оксана Миколаївна

- директор комунальної науково-дослідної установи "Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста" (за згодою);

Довбань
Ігор Миколайович

- начальник Головного управління економіки та інвестицій;

Майко
Віталій Іванович

- віце-президент Союзу промисловців та підприємців України, президент асоціації роботодавців в м. Києві (за згодою);

Осадчий
Олександр Володимирович

- голова ради директорів підприємств, установ та організацій м. Києва, генеральний директор ДП ВО "Київприлад" (за згодою);

Острик
Віктор Дмитрович

- генеральний директор ПАТ "Тодак" (за згодою);

Парфененко
Дмитро Миколайович

- начальник Головного управління комунальної власності м. Києва;

Патрушев
Владислав Юрійович

- перший заступник голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації;

Ненько
Микола Якович

- директор Інституту "Енергії та технології" (за згодою);

Поворозник
Микола Юрійович

- начальник Головного управління з питань регуляторної політики та підприємництва;

Репік
Володимир Михайлович

- начальник Головного фінансового управління;

Соловйов
В'ячеслав Павлович

- заступник директора Центру дослідження науково-технічного потенціалу та історії науки їм. Г. М. Доброва ПАН України (за згодою);

Ямчук
Анатолій Владиславович

- директор Українського інституту науково-технічної і економічної інформації (за згодою).

 

Заступник голови -
керівник апарату

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
16.11.2011 N 2125

Положення
про Координаційну раду з питань сприяння розвитку кластерних об'єднань у місті Києві виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

1. Координаційна рада з питань сприяння розвитку кластерних об'єднань у місті Києві виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - Координаційна рада) є постійно діючим колегіальним консультативно-дорадчим органом виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), який виконує функції аналізу проблем та підготовки пропозицій щодо забезпечення організації кластерних об'єднань у місті Києві.

2. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями Київського міського голови, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), а також цим Положенням.

3. Координаційну раду очолює голова, який за посадою є заступником голови Київської міської державної адміністрації.

4. Персональний склад Координаційної ради, до якого входять голова, заступник, секретар та інші члени, затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

5. Метою створення Координаційної ради є сприяння впровадженню у місті Києві кластерних об'єднань як впливового фактора підвищення економічного потенціалу Києва, збільшення обсягів виробництва конкурентоспроможної на вітчизняних та світових ринках промислової продукції підприємствами міста, завантаження та ефективного використання їх виробничих потужностей, впровадження у виробництво нових інноваційних технологій, науково-технічних розробок, створення нових робочих місць.

6. Основними завданнями Координаційної ради є:

сприяння організації узгодженої діяльності центральних органів виконавчої влади та структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо організації кластерних об'єднань у місті Києві шляхом подання виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) пропозицій стосовно створення та розвитку кластерів та кластерних об'єднань у місті Києві;

консультативна допомога з питань впровадження механізмів та інструментів реалізації взаємовідносин влади, підприємств, наукових та фінансових установ, вітчизняних та закордонних інвесторів як організаційної основи розвитку кластерних об'єднань;

участь у підготовці пропозицій щодо включення окремих положень до нормативно-правових документів, що стосуються розвитку промисловості міста з питань, що належать до компетенції Координаційної ради.

7. Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань має право:

одержувати в установленому порядку від центральних органів виконавчої влади, структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

утворювати у своєму складі постійні та тимчасові робочі групи відповідно до напрямів своєї роботи, затверджувати склади робочих груп по організації роботи і відпрацюванню механізмів створення та розвитку окремих кластерів, залучати до участі у них працівників центральних органів виконавчої влади та структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємств, установ та організацій, у тому числі громадських, провідних вчених і фахівців (за згодою їх керівників), депутатів Київської міської ради (за їх згодою), міжнародних експертів та консультантів (за їх згодою).

8. Основною формою роботи Координаційної ради є засідання, які проводяться не рідше одного разу на квартал.

Рішення про проведення засідання приймає голова Координаційної ради, а у разі відсутності голови - заступник голови Координаційної ради.

Для участі у засіданні можуть запрошуватися представники органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, зокрема іноземних, представники засобів масової інформації, а також провідні вчені та незалежні експерти (за погодженням з їх керівниками).

9. Засідання Координаційної ради веде її голова, а у разі відсутності голови - заступник голови Координаційної ради.

Засідання Координаційної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини від загальної кількості її членів.

На своїх засіданнях Координаційна рада формує з питань, що належать до її компетенції, відповідні пропозиції і рекомендації.

Пропозиції і рекомендації вважаються такими, що прийняті, якщо за них проголосувала більшість присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

Рішення Координаційної ради оформлюються протоколом. Протокол засідання Координаційної ради підписує голова Координаційної ради, а у разі його відсутності - заступник голови Координаційної ради. Рішення Координаційної ради носять рекомендаційний характер.

10. Організаційне забезпечення діяльності Координаційної ради здійснює Головне управління промислової, науково-технічної та інноваційної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

 

Заступник голови -
керівник апарату

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали