ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

від 01.12.2011 р. N 704

Про утворення міської робочої групи з питань детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення

З метою захисту прав громадян, пов'язаних з легалізацією трудових відносин між роботодавцями та найманими працівниками, та відповідно до розпорядження голови Житомирської обласної державної адміністрації від 01.06.2010 N 144 "Про активізацію роботи з детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення" і Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Утворити міську робочу групу з питань детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення та затвердити її в складі згідно з додатком 1.

2. Затвердити Положення про міську робочу групу з питань детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості згідно з додатком 2.

3. Міській робочій групі з питань детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення про проведену роботу інформувати міськвиконком щорічно раз у півріччя.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Закусило П. І.

 

Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих
органів ради

М. П. Боровець


 

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради
01.12.2011 N 704


Склад
міської робочої групи з питань детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення

Закусило
Петро Іванович

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керівник робочої групи

Петренко
Любов Василівна

- начальник управління праці та соціального захисту населення міської ради, заступник керівника робочої групи

Арсоєв
Таймураз Павлович

- заступник начальника Державної податкової інспекції у м. Житомирі, заступник керівника робочої групи (за згодою)

Сторожук
Валентина Григорівна

- директор Житомирського міського центру зайнятості, заступник керівника робочої групи (за згодою)

Упір
Ірина Іванівна

- начальник відділу соціально-трудових відносин, зайнятості населення та політики оплати праці управління праці та соціального захисту населення міської ради, секретар робочої групи

члени робочої групи

Астахова
Олена Михайлівна

- директор департаменту економічного розвитку міської ради

Барабашук
Олег Вікторович

- старший оперуповноважений відділення протидії незаконному обігу підакцизних товарів ГВПМ ДПІ у м. Житомирі (за згодою)

Башинська
Тетяна Іванівна

- провідний спеціаліст сектору планування та виконання доходів міського бюджету відділу доходів департаменту бюджету та фінансів міської ради

Беспавлий
Євген Миколайович

- старший оперуповноважений відділення протидії злочинам у базових галузях економіки оперативно - розшукового відділу ГВПМ ДПІ у м. Житомирі (за згодою)

Білоконь
Тетяна Михайлівна

- головний державний податковий ревізор-інспектор, інспектор податкової служби 1 рангу відділу контрольно-перевірочної роботи управління оподаткування фізичних осіб Державної податкової інспекції у м. Житомирі (за згодою)

Бірковський
Сергій Володимирович

- головний спеціаліст відділу надходжень обліку платежів управління Пенсійного фонду у Богунському районі м. Житомира (за згодою)

Васянович
Валентин Володимирович

- заступник начальника управління транспорту і зв'язку міської ради

Горбачевська
Ліна Володимирівна

- спеціаліст 1 категорії відділу торгівлі, громадського харчування та сфери послуг департаменту власності та ринкового регулювання міської ради

Кордецька
Ірина Борисівна

- старший контролер-ревізор контрольно-ревізійного відділу в місті Житомирі (за згодою)

Куліков
Сергій Миколайович

- старший інспектор підрозділу по охороні об'єктів комунальної власності окремої роти міліції УДСО при УМВС України в Житомирській області (за згодою)

Лисак
Віктор Анатолійович

- підполковник міліції, заступник начальника Корольовського районного відділу УМВС України в Житомирській області (за згодою)

Левицька
Тетяна Василівна

- державний інспектор територіальної державної інспекції праці у Житомирській області (за згодою)

Міхеєв
Ігор Геннадійович

- начальник сектору боротьби з економічною злочинністю Корольовського районного відділу УМВС України в Житомирській області (за згодою)

Мисюк
Віра Василівна

- начальник управління праці та соціального захисту населення Корольовської районної ради в м. Житомирі (за згодою)

Острогляд
Сергій Миколайович

- перший державний податковий інспектор відділу адміністрування податків фізичних осіб управління оподаткування фізичних осіб Державної податкової інспекції у м. Житомирі (за згодою)

Панасюк
Анатолій Валентивнович

- державний інспектор територіальної державної інспекції праці у Житомирській області (за згодою)

Піхуля
Володимир Петрович

- начальник відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в місті Житомирі (за згодою)

Сидорова
Олена Леонтіївна

- заступник директора департаменту бюджету та фінансів міської ради, начальник відділу доходів міського бюджету

Соломонко
Світлана Василівна

- головний спеціаліст - економіст відділу контрольно-перевірочної роботи за нарахуванням та сплатою платежів управління Пенсійного фонду України в м. Житомирі Житомирської області (за згодою)

Якимів
Михайло Іванович

- начальник управління праці та соціального захисту населення Богунської районної ради в м. Житомирі (за згодою).


 

Керуючий справами

П. Ю. Кудряшов


 

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради
01.12.2011 N 704


ПОЛОЖЕННЯ
про міську робочу групу з питань детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення

1. Міська робоча група з питань детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення (далі - робоча група) є постійно діючим дорадчим органом, що утворюється при виконавчому комітеті міської ради.

2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією України та нормативно-правовими актами органів державної влади та місцевого самоврядування, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями робочої групи є:

- сприяння діяльності органів місцевого самоврядування щодо забезпечення легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення;

- підготовка пропозицій стосовно визначення шляхів, механізмів та способів вирішення питань щодо легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення.

4. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

4.1. проводить роботу щодо збирання та моніторингу інформації про факти нелегальної виплати заробітної плати і зайнятості населення;

4.2. здійснює аналіз стану справ та причин виникнення проблем, пов'язаних з легальною виплатою заробітної плати, і зайнятості населення;

4.3. розглядає результати ризикоорієнтованого аудиту та моніторингу (перевірок), проведеного управліннями Пенсійного фонду України в м. Житомирі Житомирської області, державною податковою інспекцією у м. Житомирі та територіальною державною інспекцією праці в Житомирській області з питань праці.

4.4. забезпечує періодичне висвітлювання у засобах масової інформації питань щодо стану справ з легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення.

5. Робоча група має право:

5.1. отримувати в установленому порядку від підприємств, установ і організацій різних форм власності інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

5.2. організовувати та проводити в установленому законом порядку перевірки з питань легалізації заробітної плати та зайнятості населення безпосередньо на підприємствах, в організаціях, установах різних форм власності та фізичних осіб-підприємців;

5.3. залучати до участі у своїй роботі представників підприємств, установ і організацій всіх форм власності за погодженням з їх керівниками.

5.4. запрошувати на свої засідання керівників підприємств, установ і організацій всіх форм власності для розгляду питань щодо легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення;

6.Робочу групу очолює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Заступниками керівника міської робочої групи є начальник управління праці та соціального захисту населення міської ради, заступник начальника Державної податкової інспекції у м. Житомирі та директор міського центру зайнятості.

Персональний склад міської робочої групи затверджується рішенням міськвиконкому.

7. Голова робочої групи:

7.1. скликає засідання робочої групи та головує на них;

7.2. здійснює керівництво діяльністю робочої групи, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань;

7.3. розподіляє обов'язки між членами робочої групи;

7.4. координує діяльність робочої групи з органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності;

7.5. підписує протоколи засідань та інші документи, підготовлені групою за результатами її діяльності.

8. У відсутності голови робочої групи його обов'язки виконує один із його заступників.

9. Формою роботи робочої групи є засідання, що проводяться за рішенням голови робочої групи, але не рідше ніж один раз у квартал. Члени робочої групи мають право ініціювати проведення позачергових засідань.

Засідання робочої групи веде голова, а у разу його відсутності - один із заступників голови.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданні робочої групи забезпечує її секретар.

Засідання робочої групи вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

На засіданнях робоча група розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації робочої групи приймаються більшістю голосів членів робочої групи, що присутні на засіданні. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос головуючого на засіданні робочої групи.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання робочої групи, який підписується головуючим на її засіданні та секретарем і надсилається у триденний строк усім членам робочої групи.

Член робочої групи, який не підтримує пропозиції та рекомендації, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

10. Інформаційне забезпечення діяльності робочої групи здійснюють управління праці та соціального захисту населення міської ради, Державна податкова інспекція у м. Житомирі, управління Пенсійного фонду України в м. Житомирі Житомирської області, Житомирський міський центр зайнятості.

 

Керуючий справами

П. Ю. Кудряшов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали