ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ НАУКИ, ІННОВАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 13 лютого 2012 року N 29/58

Про утворення міжвідомчої Науково-координаційної ради та міжвідомчих науково-технічних рад напрямів Державної цільової науково-технічної програми "Нанотехнології та наноматеріали" на 2010 - 2014 роки

Відповідно до статті 8 Закону України "Про державні цільові програми", пункту 41 Порядку розроблення та виконання державних цільових програм, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 N 106, та з метою оперативного вирішення питань, пов'язаних з організацією та супроводом виконання завдань і заходів Державної цільової науково-технічної програми "Нанотехнології та наноматеріали" на 2010 - 2014 роки (далі - Програма), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2009 N 1231 (із змінами), наказуємо:

1. Утворити як консультативно-дорадчий орган Міжвідомчу науково-координаційну раду з організації та супроводу виконання завдань та заходів Державної цільової науково-технічної програми "Нанотехнології та наноматеріали" на 2010 - 2014 роки (далі - Рада).

2. Затвердити персональний склад Ради (додаток 1).

3. Затвердити персональні склади міжвідомчих науково-технічних рад (далі - НТР) напрямів Програми (додатки 2 - 10).

4. Покласти на Раду та НТР напрямів Програми функції, визначені Положенням про державну наукову і науково-технічну програму, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.95 N 796.

5. Дозволити вносити зміни до складу Ради та НТР напрямів Програми рішенням Ради за погодженням з державними замовниками Програми.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Держінформнауки Б. В. Гриньова та віце-президента НАН України А. Г. Наумовця.

 

Голова Державного агентства з питань науки,
інновацій та інформатизації України

В. П. Семиноженко

Президент Національної академії
наук України

Б. Є. Патон


 

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держінформнауки та НАН України
13.02.2012 N 29/58


Склад
Міжвідомчої науково-координаційної ради з організації та супроводу виконання завдань та заходів Державної цільової науково-технічної програми "Нанотехнології та наноматеріали" на 2010 - 2014 роки

1

Наумовець Антон Григорович
співголова Ради, голова науково-технічної ради напряму "Фізика наноструктур"

- віце-президент НАН України, акад. НАН України

2

Находкін Микола Григорович
співголова Ради, голова науково-технічної ради напряму "Діагностика наноструктур"

- професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, акад. НАН України (за згодою)

3

Скришевський Валерій Антонович
учений секретар Ради

- завідувач кафедри Інституту високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка (за згодою)

4

Уваров Віктор Миколайович
учений секретар Ради

- заступник директора Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, чл.-кор. НАН України

5

Гриньов Борис Вікторович
член Ради, співголова науково-технічної ради напряму "Наноматеріали"

- перший заступник Голови Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України, акад. НАН України

6

Комісаренко Сергій Васильович
член Ради, голова науково-технічної ради напряму "Нанобіотехнології"

- директор Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, акад. НАН України

7

Кундієв Юрій Ілліч
член Ради, голова науково-технічної ради напряму "Нанобезпека"

- директор Державної установи "Інститут медицини праці АМН України", акад. НАН та НАМН України

8

Ларкін Сергій Юрійович
член Ради, співголова науково-технічної ради напряму "Наноелектроніка та нанофотоніка"

- генеральний директор Науково-виробничого концерну "Наука" (за згодою)

9

Мачулін Володимир Федорович
член Ради, голова науково-технічної ради напряму "Технології напівпровідникових наноструктур"

- директор Інституту фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України, акад. НАН України

10

Походенко Віталій Дмитрович
член Ради, голова науково-технічної ради напряму "Нанохімія"

- віце-президент НАН України, акад. НАН України

11

Рагуля Андрій Володимирович
член Ради, голова науково-технічної ради напряму "Забезпечення розвитку наноіндустрії"

- заступник директора Інституту матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України, чл.-кор. НАН України

12

Скороход Валерій Володимирович
член Ради, співголова науково-технічної ради напряму "Наноматеріали"

- директор Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України, акад. НАН України

13

Якименко Юрій Іванович
член Ради, співголова науково-технічної ради напряму "Наноелектроніка та нанофотоніка"

- перший проректор Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", акад. НАН України (за згодою)

14

Мальчевський Ігор Анатолійович
секретар Ради

- заступник начальника науково-організаційного відділу Президії НАН України

15

Чеберкус Дмитро Вікторович
секретар Ради

- заступник директора департаменту Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України.


 

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держінформнауки та НАН України
13.02.2012 N 29/58


Склад міжвідомчої науково-технічної ради напряму Програми "Фізика наноструктур"

1

Наумовець Антон Григорович
голова НТР

- віце-президент НАН України, акад. НАН України

2

Кочелап В'ячеслав Олександрович
учений секретар НТР

- завідувач відділу Інституту фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України, д. ф.-м. н.

3

Антонов Віктор Миколайович
член НТР

- завідувач відділу Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, чл.-кор. НАН України

4

Бакай Олександр Степанович
член НТР

- завідувач відділу Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут" НАН України, акад. НАН України

5

Булавін Леонід Анатолійович
член НТР

- завідувач кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка, акад. НАН України (за згодою)

6

Варюхин Віктор Миколайович
член НТР

- директор Донецького фізико-технічного інституту ім. О. О. Галкіна НАН України, чл.-кор. НАН України

7

Волошиновський Анатолій Степанович
член НТР

- завідувач кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка (за згодою)

8

Гнатченко Сергій Леонідович
член НТР

- директор Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України, чл.-кор. НАН України

9

Гусинін Валерій Павлович
член НТР

- завідувач відділу Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України

10

Петров Ельмар Григорович
член НТР

- завідувач відділу Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України, чл.-кор. НАН України

11

Погорілий Анатолій Миколайович
член НТР

- завідувач відділу Інституту магнетизму НАН та МОН України

12

Порошин Володимир Миколайович
член НТР

чл.-кор. НАН України - заступник директора Інституту фізики НАН України

13

Стріха Максим Віталійович
член НТР

- головний науковий співробітник Інституту фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України

14

Сугаков Володимир Йосипович
член НТР

- завідувач відділу Інституту ядерних досліджень НАН України, чл.-кор. НАН України.


 

Додаток 3

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держінформнауки та НАН України
13.02.2012 N 29/58


Склад міжвідомчої науково-технічної ради напряму Програми "Технології напівпровідникових наноструктур"

1

Мачулін Володимир Федорович
голова НТР

- директор Інституту фізики напівпровідникі: ім. В. Є. Лашкарьова НАН України, акад. НАН України

2

Бєляєв Олександр Євгенович
заступник голови НТР

- заступник директора Інституту фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України, член - кор. НАН України

3

Букало Вячеслав Петрович
учений секретар НТР

- учений секретар Сектору фізико-технічних математичних наук Науково-організаційного відділу Президії НАН України

4

Блецкан Дмитро Іванович
член НТР

- професор Ужгородського національного університету (за згодою)

5

Болтовець Микола Силович
член НТР

- начальник відділу ДП НДІ "Оріон" (за згодою)

6

Босий Віталій Ісаєвич
член НТР

- начальник відділу ВАТ "НВП Сатурн" (за згодою)

7

Воронько Андрій Олександрович
член НТР

- головний технолог Науково-виробничого концерну "Наука" (за згодою)

8

Козирєв Юрій Миколайович
член НТР

- завідувач лабораторії Інституту хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України

9

Лепіх Ярослав Ілліч
член НТР

- директор міжвідомчого науково-навчальної фізико-технічного центру при Одеському національному університеті ім. І. І. Мечнікова (за згодою)

10

Нищенко Михайло Маркович
член НТР

- завідувач відділу Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України

11

Пузіков В'ячеслав Михайлович
член НТР

- директор Інституту монокристалів НАН України, акад. НАН України

12

Скришевський Валерій Антонович
член НТР

- завідувач кафедри Інституту високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка (за згодою).


 

Додаток 4

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держінформнауки та НАН України
13.02.2012 N 29/58


Склад міжвідомчої науково-технічної ради напряму Програми "Діагностика наноструктур"

1

Находкін Микола Григорович
голова НТР

- професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, акад. НАН України (за згодою)

2

Валах Михайло Якович
заступник голови НТР

- завідувач відділу Інституту фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України, чл.-кор. НАН України

3

Бардамид Олександра Федорівна
учений секретар НТР

- старший науковий співробітник Київського національного університету імені Тараса Шевченка (за згодою)

4

Анісімов Ігор Олексійович
член НТР

- декан радіофізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (за згодою)

5

Бакай Олександр Степанович
член НТР

- завідувач відділу Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут" НАН України, акад. НАН України

6

Молодкін Вадим Борисович
член НТР

- завідувач відділу Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, чл.-кор. НАН України

7

Негрійко Анатолій Михайлович
член НТР

- заступник директора Інституту фізики НАН України

8

Романюк Борис Миколайович
член НТР

провідний науковий співробітник Інституту фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України.


Додаток 5

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держінформнауки та НАН України
13.02.2012 N 29/58


Склад міжвідомчої науково-технічної ради напряму Програми "Наноматеріали"

1

Гриньов Борис Вікторович
співголова НТР

- перший заступник голови Держінформнауки, акад. НАН України

2

Скороход Валерій Володимирович
співголова НТР

- директор Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України, акад. НАН України

3

Лисенко Тетяна Анатоліївна
учений секретар НТР

- головний спеціаліст Держінформнауки

4

Волошиновський Анатолій Степанович
член НТР

- завідувач кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка (за згодою)

5

Горбик Петро Петрович
член НТР

- завідувач відділу Інституту хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України

6

Іщенко Анатолій Якович
член НТР

- завідувач відділу Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України, чл.-кор. НАН України

7

Кіндрачук Мирослав Васильович
член НТР

- завідувач кафедри Національного авіаційного університету (за згодою)

8

Константинова Тетяна Євгенівна
член НТР

- завідувач відділу Донецького фізико-технічного інституту ім. О. О. Галкіна НАН України

9

Уваров Віктор Миколайович
член НТР

- заступник директора Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, чл.-кор. НАН України

10

Ящук Валерій Миколайович
член НТР

- завідувач кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка (за згодою).


 

Додаток 6

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держінформнауки та НАН України
13.02.2012 N 29/58


Склад міжвідомчої науково-технічної ради напряму Програми "Нанобіотехнології"

1

Комісаренко Сергій Васильович
голова НТР

- директор Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, акад. НАН України

2

Дробот Людмила Борисівна
учений секретар НТР

- завідувач лабораторії Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України

3

Дзядевич Сергій Вікторович
член НТР

- провідний науковий співробітник Інституту молекулярної біології і генетики НАН України

4

Дубок Віталій Андрійович
член НТР

- завідувач відділу Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України

5

Заіченко Олександр Сергійович
член НТР

- провідний науковий співробітник Національного університету "Львівська політехніка" (за згодою)

6

Кальченко Віталій Іванович
член НТР

- заступник директора з наукової роботи Інституту органічної хімії НАН України, чл.-кор. НАН України

7

Матишевська Ольга Павлівна
член НТР

- професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка (за згодою)

8

Чехун Василь Федорович
член НТР

- директор Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України, акад. НАН України

9

Ульберг Зоя Рудольфівна
член НТР

- директор Інституту біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України

10

Вовк Андрій Іванович
член НТР

- завідувач відділу Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, чл.-кор. НАН України.


 

Додаток 7

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держінформнауки та НАН України
13.02.2012 N 29/58


Склад міжвідомчої науково-технічної ради напряму Програми "Нанохімія"

1

Походенко Віталій Дмитрович
голова НТР

- віце-президент НАН України, акад. НАН України

2

Кучмій Степан Ярославович
заступник голови НТР

- завідувач відділу Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України, чл.-кор. НАН України

3

Кочешев Ігор Олександрович
учений секретар НТР

- науковий співробітник Сектору фізико-технічних і математичних наук Науково-організаційного відділу Президії НАН України

4

Аксіментьєва Олена Ігорівна
член НТР

- головний науковий співробітник Львівського національного університету імені Івана Франка (за згодою)

5

Астрелін Ігор Михайлович
член НТР

- декан хіміко-технологічного факультету Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" (за згодою)

6

Воловенко Юліан Михайлович
член НТР

- декан хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (за згодою)

7

Картель Микола Тимофійович
член НТР

- директор Інституту хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України, чл.-кор. НАН України

8

Лебедєв Євген Вікторович
член НТР

- директор Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України, акад. НАН України

9

Мчедлов-Петросян Микола Отарович
член НТР

- завідувач кафедри Харківського національного університету ім. В. М. Каразіна (за згодою)

10

Огенко Володимир Михайлович
член НТР

- головний науковий співробітник Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України, чл.-кор. НАН України

11

Токарєв Віктор Сергійович
член НТР

- професор кафедри Національного університету "Львівська політехніка" (за згодою)

12

Шишкін Олег Валерійович
член НТР

- в. о. генерального директора Науково-технологічного комплексу "Інститут монокристалів" НАН України

13

Щербак Лариса Павлівна
член НТР

- професор кафедри Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (за згодою).


 

Додаток 8

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держінформнауки та НАН України
13.02.2012 N 29/58


Склад міжвідомчої науково-технічної ради напряму Програми "Наноелектроніка та нанофотоніка"

1

Якименко Юрій Іванович
співголова НТР

- перший проректор Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", акад. НАН України (за згодою)

2

Ларкін Сергій Юрійович
співголова НТР

- генеральний директор Науково-виробничого концерну "Наука" (за згодою)

3

Ваків Микола Михайлович
член НТР

- генеральний директор Науково-виробничого підприємства "Карат" (за згодою)

4

Воронов Сергій Олександрович
член НТР

- завідувач кафедри Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" (за згодою)

5

Кончиць Микола Васильович
член НТР

- заступник директора департамента взаємодії з підприємствами високотехнологічних галузей Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном (за згодою)

6

Порошин Володимир Миколайович
член НТР

- заступник директора Інституту фізики НАН України

7

Сизов Федор Федорович
член НТР

- завідувач відділу Інституту фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України, чл.- кор. НАН України

8

Сліпченко Микола Іванович
член НТР

- проректор з наукової роботи Харківського національного університету радіоелектроніки (за згодою)

9

Гончаров Сергій Миколайович
член НТР

- директор спільного науково-навчального центру "Наноелектроніка і нанотехнології" ЗАТ "НВК "Наука" та НТУУ "КПІ" (за згодою).


 

Додаток 9

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держінформнауки та НАН України
13.02.2012 N 29/58


Склад міжвідомчої науково-технічної ради напряму Програми "Нанобезпека"

1

Кундієв Юрій Ілліч
голова НТР

- директор Державної установи "Інститут медицини праці АМН України", акад. НАН та НАМН України

2

Сердюк Андрій Михайлович
заступник голови НТР

- президент Національної академії медичних наук України, акад. НАМН України

3

Демецька Олександра Віталіївна
учений секретар НТР

- зав. лабораторією токсикології аерозолів та гігієни праці в зварювальному виробництві Державної установи "Інститут медицини праці АМН України"

4

Лобода Петро Іванович
член НТР

- декан інженерно-фізичного факультету Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" (за згодою)

5

Каплуненко Володимир Георгійович
член НТР

- директор ТОВ "Наноматеріали і нанотехнології" (за згодою)

6

Пехньо Василь Іванович
член НТР

заступник директора Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України

7

Прокопенко Віталій Анатолійович
член НТР

заступник директора Інституту біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України

8

Чекман Іван Сергійович
член НТР

- завідувач кафедри фармакології та клінічної фармакології Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця АМН України, чл.-кор. НАН та НАМН України (за згодою).


 

Додаток 10

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держінформнауки та НАН України
13.02.2012 N 29/58


Склад міжвідомчої науково-технічної ради напряму Програми "Забезпечення розвитку наноіндустрії"

1

Рагуля Андрій Володимирович
голова НТР

- заступник директора Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України, чл.-кор. НАН України

2

Гриньов Борис Вікторович
член НТР

- перший заступник Голови Держінформнауки, акад. НАН України

3

Клесова Світлана Іванівна
секретар НТР

- головний спеціаліст Держінформнауки

4

Фесенко Олена Марьянівна
член НТР

- керівник відділу трансферу технологій Інституту фізики НАН України

5

Маслов Володимир Петрович
член НТР

- завідувач відділу Інституту фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України

6

Сидоренко Сергій Іванович
член НТР

- проректор Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", чл.-кор. НАН України (за згодою)

7

Третяк Олег Васильович
член НТР

- директор Інституту високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка, акад. АПН України (за згодою)

8

Туркевич Володимир Зіновійович
член НТР

- заступник директора Інституту надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України

9

Убізський Сергій Борисович
член НТР

- заступник директора Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електротехніки Національного університету "Львівська політехніка" (за згодою)

10

Хрипунов Геннадій Семенович
член НТР

- завідувач кафедри Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (за згодою).

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали