МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 28 лютого 2018 року N 283

Про утворення міжвідомчої робочої групи щодо забезпечення функціонування Національного контактного пункту з питань сприяння наданню рекомендацій (керівних принципів) для багатонаціональних підприємств у рамках Декларації Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) про міжнародне інвестування та багатонаціональні підприємства

Наказую:

1. Утворити міжвідомчу робочу групу щодо забезпечення функціонування Національного контактного пункту з питань сприяння наданню рекомендацій (керівних принципів) для багатонаціональних підприємств у рамках Декларації Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) про міжнародне інвестування та багатонаціональні підприємства (далі - міжвідомча робоча група) у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про міжвідомчу робочу групу, що додається.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Тітарчука М. І.

 

Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр

С. І. Кубів

 

Додаток
до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
28.02.2018 N 283

СКЛАД
міжвідомчої робочої групи щодо забезпечення функціонування Національного контактного пункту з питань сприяння наданню рекомендацій (керівних принципів) для багатонаціональних підприємств у рамках Декларації Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) про міжнародне інвестування та багатонаціональні підприємства

ДЕМЧУК
Андрій Васильович

- директор департаменту залучення інвестицій Мінекономрозвитку, голова міжвідомчої робочої групи

ЛИСИЦЯ
Тетяна Миколаївна

- заступник директора департаменту залучення інвестицій - начальник відділу формування інвестиційної політики Мінекономрозвитку, заступник голови міжвідомчої робочої групи

Члени міжвідомчої робочої групи:

ВІЗІР
Олександр Сергійович

- директор департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна (за згодою)

МАЛАШОК
Михайло Михайлович

- заступник директора департаменту управління державною власністю - начальник управління діяльності суб'єктів господарювання, підпорядкованих Міністерству, Мінекономрозвитку

МИХАЙЛОВСЬКА
Світлана Володимирівна

- заступник директора з представництва інтересів компаній - членів Європейської бізнес асоціації (за згодою)

МУЗИЧЕНКО
Олена Олександрівна

- головний спеціаліст відділу правового забезпечення реального сектору економіки управління правового забезпечення економічної політики юридичного департаменту Мінекономрозвитку

РЕМІЗОВ
Андрій Вікторович

- головний спеціаліст відділу розвитку підприємництва управління підприємництва департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики Мінекономрозвитку

САПРИКІНА
Марина Анатоліївна

- голова Центру "Розвиток Корпоративної соціальної відповідальності" (за згодою)

СВІДРАК
Анна Сергіївна

- державний експерт Директорату розвитку ринку праці та зайнятості Мінсоцполітики (за згодою)

СТЕПАНОВА
Олена Олегівна

- менеджер з питань стратегічного розвитку (правова політика) Американської торгівельної палати (за згодою)

СУСАК
Олег Васильович

- державний експерт експертної групи з питань інвестиційної політики Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції Міненерговугілля (за згодою)

ТАРАСЕНКО
Олександр Володимирович

- заступник директора департаменту стратегії та європейської інтеграції - начальник відділу координації міжнародних проектів Мінприроди (за згодою)

ФОДЧУК
Оксана Миколаївна

- головний спеціаліст відділу європейської інтеграції департаменту міжнародного співробітництва Мінагрополітики (за згодою)

ШУБІН
Олександр Олександрович

- заступник голови Федерації профспілок України (за згодою)

КУПЧУК
Марина Василівна

- заступник начальника відділу формування інвестиційної політики департаменту залучення інвестицій Мінекономрозвитку, секретар міжвідомчої робочої групи.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
28 лютого 2018 року N 283

ПОЛОЖЕННЯ
про міжвідомчу робочу групу щодо забезпечення функціонування Національного контактного пункту з питань сприяння наданню рекомендацій (керівних принципів) для багатонаціональних підприємств у рамках Декларації Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) про міжнародне інвестування та багатонаціональні підприємства

1. Міжвідомча робоча група щодо забезпечення функціонування Національного контактного пункту з питань сприяння наданню рекомендацій (керівних принципів) для багатонаціональних підприємств у рамках Декларації Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) про міжнародне інвестування та багатонаціональні підприємства (далі - міжвідомча робоча група) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом при Мінекономрозвитку, що створюється з метою підготовки пропозицій щодо нормативно-правого та інформаційно-методологічного забезпечення діяльності зазначеного Національного контактного пункту (далі - НКП).

2. Міжвідомча робоча група у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку та цим Положенням.

3. Основними завданнями міжвідомчої робочої групи є:

підготовка пропозицій щодо розроблення проектів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення належного функціонування НКП;

підготовка пропозицій щодо розроблення проектів нормативно-правових актів стосовно ведення відповідального бізнесу;

підготовка пропозицій щодо здійснення заходів з просування та підвищення ефективності керівних принципів ОЕСР для багатонаціональних підприємств (далі - керівні принципи);

підготовка пропозицій щодо здійснення заходів стосовно імплементації принципів та стандартів ведення відповідального бізнесу в Україні.

4. Міжвідомча робоча група відповідно до покладених завдань:

проводить аналіз керівних принципів;

вивчає міжнародний досвід з питань функціонування НКП;

проводить моніторинг діючих нормативно-правових актів у сферах, на які поширюються керівні принципи;

проводить на постійній основі консультації з представниками органів державної влади та бізнесу щодо ведення відповідального бізнесу в рамках дотримання стандартів та керівних принципів;

бере участь у розробці інформаційно-довідкових матеріалів (брошур, буклетів тощо) стосовно принципів та стандартів ведення відповідального бізнесу для подальшого розповсюдження серед представників бізнесу та громадянського суспільства;

бере участь в організації та проведенні на постійній основі семінарів та тренінгів для представників органів виконавчої влади та бізнесу з питань:

- основних принципів та стандартів ведення відповідального бізнесу, у тому числі на прикладі країн - підписантів Декларації ОЕСР;

- забезпечення прав людини та додержання трудового законодавства в рамках впровадження керівних принципів;

- дотримання соціальних та екологічних стандартів у рамках ведення бізнесу;

- підвищення корпоративної культури управління та забезпечення широкого доступу до інформації;

готує пропозиції щодо створення веб-сайту НКП;

готує пропозиції з утворення консультативного органу стосовно розгляду скарг щодо порушень суб'єктами господарювання керівних принципів, його персонального складу та повноважень;

готує пропозиції стосовно порядку розгляду скарг щодо порушень суб'єктами господарювання керівних принципів;

готує пропозиції щодо розвитку співробітництва з ОЕСР та іншими міжнародними організаціями;

здійснює в межах компетенції інші повноваження.

5. Міжвідомча робоча група має право:

отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

залучати до участі у роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою).

6. Міжвідомча робоча група під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. До складу міжвідомчої робочої групи входять голова, заступник голови, секретар та члени міжвідомчої робочої групи.

Головою міжвідомчої робочої групи є директор департаменту залучення інвестицій Мінекономрозвитку.

8. Формою роботи міжвідомчої робочої групи є засідання, що проводяться за рішенням її голови.

Голова міжвідомчої робочої групи, а в разі його відсутності заступник голови, скликає, визначає порядок денний та веде засідання міжвідомчої робочої групи.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях міжвідомчої робочої групи та узагальнення матеріалів за результатами їх розгляду забезпечує секретар міжвідомчої робочої групи. Члени міжвідомчої робочої групи сприяють підготовці таких матеріалів у межах компетенції шляхом завчасного подання та оперативного розгляду матеріалів і пропозицій.

9. Засідання міжвідомчої робочої групи вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

Повідомлення щодо проведення засідання та його порядок денний надсилаються членам міжвідомчої робочої групи не пізніше ніж за три робочих дні до дати його проведення.

10. Міжвідомча робоча група розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів міжвідомчої робочої групи, а в разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим і надсилається всім членам міжвідомчої робочої групи. Член міжвідомчої робочої групи, який не підтримує пропозиції або рекомендації, може викласти в письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

11. Пропозиції та рекомендації, розроблені міжвідомчою робочою групою, носять рекомендаційний характер та подаються на розгляд керівництва Мінекономрозвитку з метою прийняття рішення щодо їх реалізації.

12. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міжвідомчої робочої групи здійснює департамент залучення інвестицій Мінекономрозвитку.

 

Директор департаменту
залучення інвестицій

А. В. Демчук
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали