Додаткова копія: Про утворення міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо врегулювання проблемних питань, пов'язаних з функціонуванням заводу ПрАТ "Фанери та плити"

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 06.04.2018 р. N 570

Київ

Про утворення міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо врегулювання проблемних питань, пов'язаних з функціонуванням заводу ПрАТ "Фанери та плити"

Відповідно до статті 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 лютого 2016 року N 70 "Про питання створення та діяльності консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)", враховуючи лист постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики від 06 квітня 2017 року N 08/288-82, з метою вирішення проблемних питань, пов'язаних з функціонуванням заводу ПрАТ "Фанери та плити":

1. Утворити міжвідомчу робочу групу з підготовки пропозицій щодо врегулювання проблемних питань, пов'язаних з функціонуванням заводу ПрАТ "Фанери та плити" та затвердити її склад, що додається.

2. Затвердити Положення про міжвідомчу робочу групу з підготовки пропозицій щодо врегулювання проблемних питань, пов'язаних з функціонуванням заводу ПрАТ "Фанери та плити", що додається.

3. Міжвідомчій робочій групі, утвореній відповідно до пункту 1 цього розпорядження, подати Київському міському голові пропозиції щодо плану заходів з вирішення проблемних питань, пов'язаних з функціонуванням заводу ПрАТ "Фанери та плити" в термін до 01 вересня 2018 року.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації Пантелеєва П. О.

 

Голова

В. Кличко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
06 квітня 2018 року N 570

Склад
міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо врегулювання проблемних питань, пов'язаних з функціонуванням заводу ПрАТ "Фанери та плити"

МАЛЬОВАНИЙ
Андрій Миколайович

виконувач обов'язків начальника Управління екології та природних ресурсів, голова міжвідомчої робочої групи

МЕЛЬНИЧУК
Андрій Анатолійович

директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва, заступник голови міжвідомчої робочої групи

САВЧЕНКО
Олександр Олегович

заступник начальника відділу природокористування та контролю Управління екології та природних ресурсів, секретар міжвідомчої робочої групи

БАГАН
Анатолій Олександрович

заступник директора Департаменту - начальник управління промисловості та інноваційної політики Департаменту промисловості та розвитку підприємництва

БІЛИЦЬКИЙ
Пилип Олександрович

заступник начальника Державної екологічної інспекції у м. Києві

ГОРБУНОВ
Ярослав Володимирович

член постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку (за згодою)

ЗАЙЧЕНКО
Тетяна Вікторівна

заступник директора Департаменту - начальник управління регулювання забудови Департаменту містобудування та архітектури

ЛОБАЧ
Григорій Володимирович

начальник відділу з питань промисловості, підприємництва та регуляторної політики Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

МАЙКО
Віталій Іванович

президент Київської міської асоціації роботодавців (за згодою)

НОВІКОВ
Олексій Олександрович

секретар постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики (за згодою)

ОНОФРІЙЧУК
Петро Васильович

голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

ОСАДЧИЙ
Олександр Володимирович

голова Ради директорів підприємств, установ, організацій міста Києва (за згодою)

ПОЛІЩУК
Олексій Григорович

директор Департаменту земельних ресурсів

ПОПОВ
Денис В'ячеславович

заступник голови постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики (за згодою)

ПРОКОПЕНКО
Олександр Владленович

заступник директора Департаменту - начальник Бюджетного управління Департаменту фінансів

РУБАН
Олег Миколайович

начальник Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві (за згодою)

САНДАЛОВА
Ганна Олександрівна

заступник голови постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики (за згодою)

ТКАЧУК
Роман Станіславович

заступник директора Департаменту - начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою

ЧОРНИЙ
Антон Михайлович

заступник начальника управління регулювання забудови міста Департаменту містобудування та архітектури

ЯЛОВИЙ
Костянтин Володимирович

голова постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики (за згодою).

 

Виконувач обов'язків
керівника апарату

Л. Верес

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
06 квітня 2018 року N 570

ПОЛОЖЕННЯ
про міжвідомчу робочу групу з підготовки пропозицій щодо врегулювання проблемних питань, пов'язаних з функціонуванням заводу ПрАТ "Фанери та плити"

1. Міжвідомча робоча група з підготовки пропозицій щодо врегулювання проблемних питань, пов'язаних з функціонуванням заводу ПрАТ "Фанери та плити" (далі - міжвідомча робоча група), є допоміжним тимчасово діючим органом виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), створеним для розробки пропозицій щодо вирішення проблемних питань, пов'язаних з функціонуванням заводу ПрАТ "Фанери та плити".

2. У своїй діяльності міжвідомча робоча група керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), а також цим Положенням.

3. Основними завданнями міжвідомчої робочої групи є:

забезпечення координації дій та взаємодії територіальних органів виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища, Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, підприємств, установ, організацій з питань, що належать до компетенції міжвідомчої робочої групи;

проведення аналізу проблемних питань, що виникли в зв'язку з функціонуванням заводу ПрАТ "Фанери та плити";

вивчення результатів діяльності структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва з питань, що відносяться до компетенції міжвідомчої робочої групи;

підготовка пропозицій керівництву виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо врегулювання проблемних питань, пов'язаних з функціонуванням заводу ПрАТ "Фанери та плити";

забезпечення взаємодії структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з підприємствами, установами, організаціями, громадськістю;

виконання інших завдань, передбачених розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

4. Міжвідомча робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблемних питань, пов'язаних з функціонуванням заводу ПрАТ "Фанери та плити";

бере участь у розробленні (опрацюванні) в установленому порядку проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції;

подає керівництву виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) розроблені за результатами своєї роботи пропозиції та рекомендації щодо врегулювання проблемних питань, пов'язаних з функціонуванням заводу ПрАТ "Фанери та плити".

5. Міжвідомча робоча група має право:

одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і їх посадових осіб інформацію, документи та інші матеріали, потрібні для виконання покладених на неї завдань;

утворювати робочі секції (за напрямами) та експертні групи з метою підготовки пропозицій з врегулювання проблемних питань, пов'язаних з функціонуванням заводу ПрАТ "Фанери та плити";

залучати до участі в роботі спеціалістів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, громадських організацій (за погодженням з їх керівниками), провідних учених, фахівців (за згодою);

6. Міжвідомча робоча група під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з Київською міською радою, структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районними в місті Києві державними адміністраціями, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями комунальної власності територіальної громади міста Києва.

7. Склад міжвідомчої робочої групи та Положення про неї затверджуються розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

8. Міжвідомча робоча група утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та членів міжвідомчої робочої групи, які беруть участь у її роботі на громадських засадах.

До складу міжвідомчої робочої групи можуть входити представники структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), депутати Київської міської ради, представники районних в місті Києві державних адміністрацій, підприємств, установ, організацій, громадськості.

9. Міжвідомчу робочу групу очолює керівник структурного підрозділу виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.

10. Голова міжвідомчої робочої групи здійснює загальне керівництво діяльністю міжвідомчої робочої групи, визначає порядок її роботи, головує на засіданнях, представляє міжвідомчу робочу групу у відносинах з Київською міською радою, виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), підприємствами, установами, організаціями.

Заступник голови міжвідомчої робочої групи виконує повноваження голови міжвідомчої робочої групи в разі його відсутності.

11. Секретар міжвідомчої робочої групи:

скликає засідання міжвідомчої робочої групи за дорученням головуючого;

забезпечує ведення протоколів засідання міжвідомчої робочої групи;

забезпечує організацію діяльності міжвідомчої робочої групи (зокрема і ведення діловодства), підготовку порядку денного та матеріалів засідання з урахуванням пропозицій членів міжвідомчої робочої групи;

здійснює моніторинг стану реалізації рішень міжвідомчої робочої групи та інформує голову та інших членів міжвідомчої робочої групи;

виконує в межах компетенції доручення голови міжвідомчої робочої групи.

12. Формою роботи міжвідомчої робочої групи є засідання, які скликає її голова в міру потреби.

Засідання міжвідомчої робочої групи вважається правоможним, якщо на ньому присутні більше як половина її членів.

13. Рішення міжвідомчої робочої групи вважаються прийнятими, якщо за них проголосували більше як половина присутніх на засіданні членів міжвідомчої робочої групи. В разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам міжвідомчої робочої групи, заінтересованим органам, підприємствам, установам, організаціям, іншим особам.

Член міжвідомчої робочої групи, який не підтримує пропозицій та рекомендацій, може викласти в письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

14. Пропозиції та рекомендації міжвідомчої робочої групи можуть реалізовуватися шляхом видання в установленому порядку розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

15. Міжвідомча робоча група може використовувати в роботі бланк зі своїм найменуванням.

16. Організаційне, інформаційне забезпечення діяльності міжвідомчої робочої групи здійснює Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

 

Виконувач обов'язків
керівника апарату

Л. Верес
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали