МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 1 листопада 2011 року N 187

Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань удосконалення механізму реалізації необробленої деревини постійними лісокористувачами

З метою забезпечення створення в Україні ефективної торгівлі деревиною з використанням сучасних механізмів конкурентного торгу, зокрема системи біржової торгівлі та аукціонів, наказую:

1. Утворити міжвідомчу робочу групу з питань удосконалення механізму реалізації необробленої деревини постійними лісокористувачами у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про міжвідомчу робочу групу з питань удосконалення механізму реалізації необробленої деревини постійними лісокористувачами, що додається.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Копилова В. А.

 

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр

А. П. Клюєв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
01.11.2011 N 187

ПОЛОЖЕННЯ
про міжвідомчу робочу групу з питань удосконалення механізму реалізації необробленої деревини постійними лісокористувачами

1. Міжвідомча робоча група з питань удосконалення механізму реалізації необробленої деревини постійними лісокористувачами (далі - робоча група) утворюється з метою створення умов для ефективної торгівлі деревиною з використанням механізмів конкурентного торгу, зокрема системи біржової торгівлі та аукціонів.

2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Персональний склад робочої групи затверджується наказом Мінекономрозвитку.

4. Основними завданнями робочої групи є:

відпрацювання механізмів реалізації необробленої деревини, що заготовлюється постійними лісокористувачами, виключно на товарних біржах з використанням механізмів конкурентного торгу, зокрема аукціонів та біржових торгів, у тому числі запровадження механізму проведення електронних торгів;

розроблення економічно обґрунтованої методики стартової ціни лотів, які виставляються постійними лісокористувачами на аукціони та біржові торги;

вивчення можливих механізмів захисту вітчизняних виробників продукції з деревини у процесах придбання необробленої деревини.

5. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем у процесі реалізації державної політики у сфері організації конкурентного торгу необробленою деревиною, зокрема шляхом організації аукціонів та біржової торгівлі;

вивчає результати діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань організації конкурентного торгу необробленою деревиною;

проводить моніторинг стану виконання органами виконавчої влади покладених на них завдань;

бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань організації реалізації необробленої деревини.

6. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань має право:

отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію та статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою).

7. Робоча група під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

8. Основною формою роботи робочої групи є засідання, які проводяться за рішенням голови робочої групи в разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.

Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання робочої групи визначаються головою робочої групи.

Засідання робочої групи веде голова, а в разі його відсутності - заступник голови.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях робочої групи забезпечує її секретар.

Засідання робочої групи вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш ніж половина її членів.

9. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні робочої групи. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним. Рішення оформлюються протоколом засідання.

Рішення робочої групи має рекомендаційний характер, підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається всім членам робочої групи.

10. Організаційне та інформаційне забезпечення діяльності робочої групи здійснює департамент розвитку реального сектору економіки Мінекономрозвитку.

 

Директор департаменту розвитку
реального сектору економіки

О. В. Пендзин

 

Додаток
до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
01.11.2011 N 187

СКЛАД
міжвідомчої робочої групи з питань удосконалення механізму реалізації необробленої деревини постійними лісокористувачами

КОПИЛОВ
Вадим Анатолійович

- перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі, голова робочої групи

БРОДСЬКИЙ
Михайло Юрійович

- Урядовий уповноважений з питань дерегуляції господарської діяльності, заступник голови робочої групи

Члени робочої групи:

БЕРЕНШТЕЙН
Борис Леонідович

- генеральний директор асоціації "Союз Бірж України" (за згодою)

ВОРОНЮК
Володимир Васильович

- начальник управління використання лісових ресурсів Держлісагентства (за згодою)

КЛИМЮК
Юрій Микитович

- головний інспектор відділу нетарифного регулювання департаменту класифікації товарів та заходів регулювання ЗЕД Держмитслужби (за згодою)

КОБИЛЯНСЬКИЙ
Казимір Станіславович

- головний спеціаліст відділу охорони рослинного світу Мінприроди (за згодою)

ЛІТВАК
Едуард Леонідович

- виконавчий директор Асоціації "УкрПапір" (за згодою)

МАЙСТРЕНКО
Віталій Степанович

- директор департаменту промислової політики Мінекономрозвитку

МАКОГОНЧУК
Людмила Іванівна

- начальник управління економіки і державної власності Держлісагентства (за згодою)

МЕДВЕДЄВ
Сергій Олександрович

- головний спеціаліст відділу розвитку ринків послуг транспорту та туризму департаменту політики розвитку інфраструктури транспорту та туризму Мінінфраструктури (за згодою)

МЕДВЕДЄВ
Юрій Серафимович

- начальник відділу розвитку легкої та інших галузей промисловості Мінекономрозвитку

ОЛЬШАНСЬКИЙ Володимир Олексійович

- заступник директора департаменту економічної та господарської діяльності Міноборони (за згодою)

ПАВЛОВ
В'ячеслав Ігорович

- віце-президент Української асоціації меблевиків (за згодою)

ПЕНДЗИН
Олег Володимирович

- директор департаменту розвитку реального сектору економіки Мінекономрозвитку

САГАЛЬ
Сергій Захарович

- президент асоціації "Меблідеревпром" (за згодою)

ТАРАСЕНКО
Володимир Олександрович

- начальник відділу охорони рослинного світу Мінприроди (за згодою)

АРТЕМЕНКО
Ірена Іванівна

- начальник відділу біржової торгівлі та організованих ринків товарних ресурсів Мінекономрозвитку, секретар робочої групи.

 

Директор департаменту розвитку
реального сектору економіки

О. В. Пендзин

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали