МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 23 листопада 2011 року N 244

Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань запровадження в Україні ефективної біржової системи торгівлі зерном

З метою забезпечення створення в Україні ефективної біржової системи торгівлі зерном та іншими біржовими товарами з урахуванням світового досвіду наказую:

1. Утворити міжвідомчу робочу групу з питань запровадження в Україні ефективної біржової системи торгівлі зерном у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про міжвідомчу робочу групу з питань запровадження в Україні ефективної біржової системи торгівлі зерном, що додається.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Копилова В. А.

 

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр

А. П. Клюєв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
23.11.2011 N 244

ПОЛОЖЕННЯ
про міжвідомчу робочу групу з питань запровадження в Україні ефективної біржової системи торгівлі зерном

1. Міжвідомча робоча група з питань запровадження в Україні ефективної біржової системи торгівлі зерном (далі - робоча група) утворюється з метою вивчення світового досвіду організації біржової системи торгівлі зерном та обрання для України найбільш ефективного механізму такої торгівлі.

2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Персональний склад робочої групи затверджується наказом Мінекономрозвитку.

4. Основними завданнями робочої групи є:

вивчення матеріалів, отриманих від відомих світових, міжнародних біржових систем, товарних, ф'ючерсних бірж, які здійснюють організацію біржової торгівлі зерном та деривативами, базовим активом яких є зерно;

проведення переговорів з представниками відомих світових, міжнародних біржових систем, товарних, ф'ючерсних бірж, які здійснюють організацію біржової торгівлі зерном та деривативами, базовим активом яких є зерно;

розроблення рекомендацій на підставі аналізу отриманих даних та пропозицій біржових систем та бірж щодо дій Уряду стосовно необхідних змін у чинному законодавстві з метою приведення його у відповідність із світовими стандартами законодавчо-нормативного регулювання процесів біржової торгівлі;

вивчення можливостей відкриття філії або інших видів представництва світових або міжнародних біржових систем або товарних чи ф'ючерсних бірж з використанням в Україні їх біржових технологій (платформ);

підготовка пропозицій зі створення ефективної української товарної біржі з використанням наявної матеріально-технічної бази українських бірж та/або із залученням додаткових інвестицій (у тому числі іноземних).

5. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем у процесі реалізації державної політики у сфері організації біржової системи торгівлі на ринках товарних ресурсів, у тому числі зерна та іншої сільськогосподарської продукції;

вивчає результати діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань організації біржової системи торгівлі на ринках товарних ресурсів, у тому числі зерна та іншої сільськогосподарської продукції;

проводить моніторинг стану виконання органами виконавчої влади покладених на них завдань;

бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань організації біржової системи торгівлі на ринках товарних ресурсів.

6. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань має право:

отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію та статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою).

7. Робоча група під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

8. Основною формою роботи робочої групи є засідання, які проводяться за рішенням голови робочої групи в разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.

Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання робочої групи визначаються головою робочої групи.

Засідання робочої групи веде голова, а в разі його відсутності - заступник голови.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях робочої групи забезпечує її секретар.

Засідання робочої групи вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш ніж половина її членів.

9. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні робочої групи. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.

Рішення оформлюються протоколом засідання.

Рішення робочої групи має рекомендаційний характер, підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається всім членам робочої групи.

10. Організаційне та інформаційне забезпечення діяльності робочої групи здійснює структурний підрозділ Мінекономрозвитку, відповідальний за розвиток товарного біржового ринку.

 

Директор департаменту розвитку
реального сектору економіки

О. В. Пендзин

 

Додаток
до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
23.11.2011 N 244

СКЛАД
міжвідомчої робочої групи з питань запровадження в Україні ефективної біржової системи торгівлі зерном

КОПИЛОВ
Вадим Анатолійович

- перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі, голова робочої групи

БЕЗУГЛИЙ
Михайло Дмитрович

- перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства, заступник голови робочої групи (за згодою)

 

Члени робочої групи:

АВДЄЄВА
Оксана Вадимівна

- керівник проектів Monitor Group (за згодою)

АНДЕРСЕН
Тімоті

- керуючий директор Чиказької Товарної Біржі Інк. (за згодою)

КВАША
Сергій Миколайович

- директор департаменту економічного розвитку та аграрного ринку Мінагрополітики (за згодою)

КОВІ
Фрейзер

- виконавчий директор Департаменту глобального розвитку бізнесу компанії NYSE Eurunext (за згодою)

КОЗАЧЕНКО
Леонід Петрович

- голова Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України (за згодою)

ЛОБАЧ
Андрій Іванович

- програмний директор фонду "Эффективное управление" (за згодою)

ПЕНДЗИН
Олег Володимирович

- директор департаменту розвитку реального сектору економіки Мінекономрозвитку

ТАРАСОВА
Марина Іванівна

- начальник відділу державного регулювання аграрного ринку Мінагрополітики (за згодою)

ЧЕКАШКІН
Сергій Вікторович

- директор департаменту фінансової політики Мінекономрозвитку

АРТЕМЕНКО
Ірена Іванівна

- начальник відділу біржової торгівлі та організованих ринків товарних ресурсів Мінекономрозвитку, секретар робочої групи

 

Директор департаменту розвитку
реального сектору економіки

О. В. Пендзин

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали