МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 19 грудня 2011 року N 365

Про утворення міжвідомчої робочої групи з розроблення балансів попиту і пропозиції спирту етилового неденатурованого

З метою забезпечення збалансованості між попитом і пропозицією на внутрішньому ринку спирту етилового неденатурованого наказую:

1. Утворити міжвідомчу робочу групу з розроблення балансів попиту і пропозиції спирту етилового неденатурованого у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про міжвідомчу робочу групу з розроблення балансів попиту і пропозиції спирту етилового неденатурованого, що додається.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства економіки України від 30.03.2010 N 347 "Про утворення міжвідомчої робочої групи з розроблення балансів попиту і пропозиції спирту етилового неденатурованого".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту розвитку реального сектору економіки Пендзина О. В.

 

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр

А. П. Клюєв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
19.12.2011 N 365

ПОЛОЖЕННЯ
про міжвідомчу робочу групу з розроблення балансів попиту і пропозиції спирту етилового неденатурованого

1. Міжвідомча робоча група з розроблення балансів попиту і пропозиції спирту етилового неденатурованого (далі - група) є постійно діючим органом при Мінекономрозвитку, який утворюється з метою складання фактичних та прогнозних балансів спирту етилового неденатурованого.

2. Група у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями групи є:

аналіз ресурсного наповнення і напрямів використання спирту етилового неденатурованого;

складання та уточнення балансу попиту і пропозиції спирту етилового неденатурованого;

підготовка пропозицій та проектів нормативно-правових актів, які спрямовані на забезпечення збалансованості попиту і пропозиції на внутрішньому ринку спирту етилового неденатурованого.

4. Група відповідно до покладених на неї завдань має право:

отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на групу завдань;

залучати до роботи в групі працівників наукових та інших установ (за згодою їх керівників).

5. Група під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

6. Персональний склад групи затверджується наказом Мінекономрозвитку.

7. Члени групи можуть бути відкликані за заявою організації, що запропонувала їх кандидатури, або за заявою самого члена групи. Замість члена групи, який відкликаний або вибув зі складу групи з інших причин, рекомендується заміна протягом десяти робочих днів з дати прийняття відповідного рішення про відкликання або з дати вибуття з інших причин.

8. Групу очолюють співголови.

9. Основною формою роботи групи є засідання, які проводяться за рішенням співголів групи (співголови) в разі потреби, але не рідше ніж один раз на півроку.

Засідання групи ведуть співголови (співголова), а за їх відсутності - заступник співголів.

Дата, час, місце проведення засідання групи визначаються співголовами (співголовою) групи.

Засідання групи вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш ніж половина її членів.

10. На своїх засіданнях група розраховує поточний та уточнює прогнозний баланс попиту і пропозиції спирту етилового неденатурованого. Баланси складаються у двох рівноцінних примірниках, які підписуються всіма членами групи і затверджуються співголовами групи.

Член групи, який не підтримує розрахований баланс, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до балансу.

11. Організаційне та інформаційне забезпечення діяльності групи здійснює відділ аграрної політики, землекористування та продовольчої безпеки управління розвитку ринків департаменту розвитку реального сектору економіки Мінекономрозвитку.

 

Директор департаменту розвитку
реального сектору економіки

О. В. Пендзин

 

Додаток
до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
19.12.2011 N 365

СКЛАД
міжвідомчої робочої групи з розроблення балансів попиту і пропозиції спирту етилового неденатурованого

ПЕНДЗИН
Олег Володимирович

- директор департаменту розвитку реального сектору економіки Мінекономрозвитку, співголова робочої групи

КУЦЬ
Олександр Іванович

- директор департаменту продовольства Мінагрополітики, співголова робочої групи (за згодою)

МАКАРЧУК
Оксана Іванівна

- заступник начальника управління розвитку ринків Мінекономрозвитку, заступник співголів робочої групи

Члени робочої групи:

ЗУБЛЕНКО
Лариса Арсентіївна

- начальник відділу моніторингу зовнішньоторговельних операцій Держмитслужби (за згодою)

ЗУБЧЕНКО
Людмила Всеволодівна

- заступник начальника відділу ринків агропромислового комплексу Антимонопольного комітету (за згодою)

КОВАЛЬОВ
Сергій Олександрович

- начальник відділу прогнозування та моніторингу зовнішньої торгівлі Мінекономрозвитку

ЛИСЕНКО
Дмитро Васильович

- начальник відділу ведення спеціальної митної статистики Держмитслужби (за згодою)

СТЕЖКО
Ганна Анатоліївна

- головний спеціаліст відділу аграрної політики, землекористування та продовольчої безпеки Мінекономрозвитку

ТРОЦ
Наталія Петрівна

- начальник відділу статистики продукції обробної промисловості Держстату (за згодою)

ФРАНЦІШКО
Борис Степанович

- заступник генерального директора - керівник апарату державного підприємства "Укрспирт" (за згодою)

ХОМІЧАК
Людмила Володимирівна

- начальник відділу підакцизної продукції Мінагрополітики (за згодою)

 

Директор департаменту розвитку
реального сектору економіки

О. В. Пендзин

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали