МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 16 січня 2018 року N 9

Про утворення Національної керівної групи об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

З метою забезпечення належного управління українською частиною серійного транснаціонального об'єкта всесвітньої спадщини "Букові праліси і давні ліси Карпат та інших регіонів Європи" (Ancient and Primeval Beech Forests of the Carpathians and Other Regions in Europe), рішення про створення якого прийнято 07 липня 2017 року на 41-й сесії Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що відбулася у м. Краків (Республіка Польща), наказую:

1. Утворити Національну керівну групу серійного транснаціонального об'єкта всесвітньої спадщини "Букові праліси і давні ліси Карпат та інших регіонів Європи" у складі, що додається (додаток 1).

2. Затвердити Положення про Національну керівну групу серійного транснаціонального об'єкта всесвітньої спадщини "Букові праліси і давні ліси Карпат та інших регіонів Європи", що додається (додаток 2).

3. Відповідальною установою за організацію роботи Національної керівної групи серійного транснаціонального об'єкта всесвітньої спадщини "Букові праліси і давні ліси Карпат та інших регіонів Європи" визначити Карпатський біосферний заповідник (Рибак М. П.).

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Полуйка В. Ю.

 

Міністр

О. Семерак

 

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України
16 січня 2018 року N 9

СКЛАД
Національної керівної групи серійного транснаціонального об'єкта "Букові праліси і давні ліси Карпат та інших регіонів Європи"

КЛІД
Віктор Васильович

директор Департаменту екомережі та природно-заповідного фонду Мінприроди, голова Національної керівної групи

ГАМОР
Федір Дмитрович

заступник директора Карпатського біосферного заповідника, заступник голови Національної керівної групи

ПОКИНЬЧЕРЕДА
Василь Федорович

заступник начальника відділу науково-дослідної роботи та міжнародної співпраці Карпатського біосферного заповідника, секретар Національної керівної групи

БЕРКЕЛА
Юрій Юрійович

начальник відділу науково-дослідної роботи та міжнародної співпраці Карпатського біосферного заповідника

БИРКОВИЧ
Віктор Іванович

директор Ужанського національного природного парку

БОВТ
Ярослав Семенович

директор природного заповідника "Розточчя"

ДЕРБАК
Микола Юрійович

директор національного природного парку "Синевир"

ДРАПАЛЮК
Анастасія Миколаївна

в. о. начальника відділу формування і розвитку екомережі та природно-заповідного фонду Департаменту екомережі та природно-заповідного фонду Мінприроди

КОНІЩУК
Василь Васильович

доктор біологічних наук, завідувач відділу охорони ландшафтів, збереження біорізноманіття Інституту агроекології і природокористування НААН України, член Громадської ради при Мінприроди (за згодою)

КУЧИНСЬКА
Олександра Петрівна

завідувач науково-дослідного відділу національного природного парку "Подільські Товтри"

ПАРЧУК
Григорій Васильович

начальник відділу координації наукових досліджень, еколого-освітньої та рекреаційної діяльності Департаменту екомережі та природно-заповідного фонду Мінприроди

ПЕТРАЩУК
Ярослав Васильович

в. о. директора природного заповідника "Горгани"

ПРОЦЬ
Богдан Григорович

завідувач лабораторією екології рослин Державного природознавчого музею НАН України, координатор програм Всесвітнього фонду природи (WWF) (за згодою)

РИБАК
Микола Петрович

директор Карпатського біосферного заповідника

ТЄСТОВ
Петро Сергійович

експерт МБО "Екологія-Право-Людина" (за згодою)

ТОМЕНЧУК
Дмитро Євгенійович

заступник начальника відділу раціонального природокористування та розвитку екомережі та природно-заповідного фонду управління регулювання природокористування Закарпатської облдержадміністрації (за згодою)

ТЮХ
Юрій Юрійович

заступник директора національного природного парку "Синевир" з науково-дослідної роботи

ЧЕРНЯВСЬКИЙ
Микола Васильович

доцент кафедри екології Національного лісотехнічного університету України

ШИШКАНИНЕЦЬ
Іван Федорович

заступник директора з наукової роботи національного природного парку "Зачарований край"

 

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України
16 січня 2018 року N 9

ПОЛОЖЕННЯ
про Національну керівну групу серійного транснаціонального об'єкта всесвітньої спадщини "Букові праліси і давні ліси Карпат та інших регіонів Європи"

1. Національна керівна група серійного транснаціонального об'єкта всесвітньої спадщини "Букові праліси і давні ліси Карпат та інших регіонів Європи" (далі - Національна керівна група) є консультативно-дорадчим органом, який утворено при Мінприроди з метою опрацювання та надання пропозицій щодо управління та функціонування українських ділянок серійного транснаціонального об'єкта всесвітньої спадщини "Букові праліси і давні ліси Карпат та інших регіонів Європи", забезпечення участі у спільному управлінні цим об'єктом.

2. Національна керівна група у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінприроди та цим Положенням.

3. Основними завданнями Національної керівної групи є:

розроблення, розгляд та участь у реалізації планів і програм, пропозицій/рекомендацій/заходів щодо збереження українських; ділянок серійного транснаціонального об'єкта всесвітньої спадщини "Букові праліси і давні ліси Карпат та інших регіонів Європи";

підготовка та забезпечення участі у засіданнях Комітету зі спільного управління серійним транснаціональним об'єктом всесвітньої спадщини "Букові праліси і давні ліси Карпат та інших регіонів Європи", його робочих групах, у підготовці та реалізації рішень цього Комітету відповідно до компетенції.

4. Національна керівна група утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та членів групи.

Персональний склад Національної керівної групи затверджується наказом Мінприроди.

5. Голова Національної керівної групи має право доручати керівникам структурних підрозділів Мінприроди та директорам підпорядкованих установ природно-заповідного фонду, забезпечувати попереднє опрацювання питань, що розглядатимуться на засіданні.

6. Формою роботи Національної керівної групи є засідання, що проводяться за рішенням її голови за необхідністю, але не рідше 1 разу на рік.

Засідання Національної керівної групи веде голова Національної керівної групи, а в разі його відсутності - заступник голови.

7. Про дату проведення засідання та порядок денний повідомляється членам Національної керівної групи не пізніше, ніж за десять робочих днів до дня засідання.

8. Рішення Національної керівної групи приймаються більшістю голосів членів Національної керівної групи, присутніх на засіданні.

Рішення Національної керівної групи оформлюється протоколом засідання, який підписує головуючий на засіданні та секретар Національної керівної групи.

Протокол та матеріали розсилаються всім членам Національної керівної групи у тижневий строк з дня проведення засідання.

9. Рішення Національної керівної групи реалізуються шляхом видання наказів Мінприроди і установ природно-заповідного фонду, ділянки яких увійшли до складу серійного транснаціонального об'єкта всесвітньої спадщини "Букові праліси і давні ліси Карпат та інших регіонів Європи", а саме: Карпатського біосферного заповідника, національних природних парків Ужанського, "Синевир", "Зачарований край" і "Подільські Товтри", природних заповідників "Горгани" і "Розточчя".

10. Організаційне, інформаційне забезпечення діяльності Національної керівної групи здійснює Департамент екомережі та природно-заповідний фонд Мінприроди та Карпатський біосферний заповідник.

 

Заступник директора
департаменту - начальник відділу

С. Р. Матвєєв
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали