МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 07.06.2011 р. N 179-р

Про утворення наглядової ради при облдержадміністрації за діяльністю інтернатних установ системи органів соціального захисту населення та затвердження положення про неї

Відповідно до статей 2, 23, 25, пункту 9 частини першої статті 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", враховуючи лист Міністерства праці та соціальної політики України від 18.04.2011 N 168/014/91-11, протокол Всеукраїнської наради з керівниками обласних державних адміністрацій, начальниками регіональних управлінь праці та соціального захисту населення та директорами будинків-інтернатів з питань організації діяльності інтернатних установ системи органів праці та соціального захисту населення від 12 квітня 2011 року:

1. Утворити наглядову раду при облдержадміністрації за діяльністю інтернатних установ системи органів соціального захисту населення у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про наглядову раду при облдержадміністрації за діяльністю інтернатних установ системи органів соціального захисту населення (додається).

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Іванцову Н. Б.

 

Голова облдержадміністрації

М. П. Круглов


 

Додаток
до розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
07.06.2011 N 179-р


Склад
наглядової ради при облдержадміністрації за діяльністю інтернатних установ системи органів соціального захисту населення

Голова наглядової ради:

Іванцова
Наталя Борисівна

заступник голови облдержадміністрації

Заступник голови наглядової ради:

Сивопляс
Ольга Вікторівна

начальник Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Секретар наглядової ради:

Селіванова
Інна Борисівна

начальник відділу стаціонарних установ, реабілітації та обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Члени наглядової ради:

Гладун
Світлана Миколаївна

начальник управління культури облдержадміністрації

Григор'єва
Світлана Кирилівна

начальник управління капітального будівництва облдержадміністрації

Єфремова
Наталія Василівна

начальник головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області (за узгодженням)

Жук
Микола Васильович

начальник управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації

Іщенко
Вадим Павлович

начальник Головного фінансового управління облдержадміністрації

Краснюк
Людмила Степанівна

голова Миколаївської обласної організації Товариства Червоного Хреста (за узгодженням)

Мавродієва
Тетяна Миколаївна

голова обласної громадської організації волонтерів (за узгодженням)

Мельніченко
Валерій Володимирович

начальник управління освіти і науки облдержадміністрації

Парамонов
Євген Юрійович

начальник служби у справах дітей облдержадміністрації

Піскун
Олена Віталіївна

виконувач обов'язків начальника Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

Пугаченко
Аркадій Григорович

виконувач обов'язків голови правління обласного благодійного фонду соціальної допомоги малозабезпеченим (за узгодженням)

Руденко
Галина Миколаївна

голова обласної організації Союзу організацій інвалідів України (за узгодженням)

Слєпаньов
Михайло Анатолійович

начальник управління Міністерства внутрішніх справ України в Миколаївській області (за узгодженням)

Толмачов
Юрій Петрович

голова обласної ради профспілок (за узгодженням)

Тульський
Михайло Іванович

виконувач обов'язків начальника Головного управління економіки облдержадміністрації

Фідченко
Олег Михайлович

керуючий обласним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів (за узгодженням)

Хотіна
Світлана Григорівна

начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації

Шаталюк
Сергій Дмитрович

начальник Головного управління юстиції у Миколаївській області (за узгодженням)

Шинкарьов
Михайло Афанасійович

заступник голови Миколаївської обласної організації ради ветеранів України (за узгодженням)


 

Заступник голови - керівник апарату
облдержадміністрації

В. М. Рукоманов


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
07.06.2011 N 179-р


ПОЛОЖЕННЯ
про наглядову раду при облдержадміністрації за діяльністю інтернатних установ системи органів соціального захисту населення

1. Основні положення

1.1. Наглядова рада при облдержадміністрації за діяльністю інтернатних установ системи органів соціального захисту населення (далі - наглядова рада) є консультативно-дорадчим органом, який створюється з метою здійснення нагляду за діяльністю інтернатних установ системи органів соціального захисту населення в сфері надання соціальних послуг підопічним - громадянам похилого віку, ветеранам війни та праці, інвалідам і дітям-інвалідам, які потребують стороннього догляду, надання всебічної допомоги для забезпечення належного функціонування та зміцнення матеріально-технічної бази цих установ.

1.2. Наглядова рада формується на громадських засадах з представників місцевих органів виконавчої влади, правоохоронних органів, підприємств, установ та організацій.

1.3. Наглядова рада діє на засадах: пріоритету прав людини, поєднання інтересів особи та суспільства, колегіальності ухвалення рішень, добровільності і рівноправності членства, законності та гласності.

1.4. У своїй діяльності наглядова рада керується Конституцією України, законами України та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність інтернатних установ системи соціального захисту населення, а також цим положенням.

2. Основні завдання наглядової ради

2.1. Нагляд за організацією повноти та якості надання соціальних послуг підопічним будинків-інтернатів, які потребують стороннього догляду та допомоги, зокрема за забезпеченням їм належних умов проживання, соціально-побутового обслуговування, медичної допомоги.

2.2. Надання кваліфікованої допомоги у дотриманні чинного законодавства щодо захисту прав громадян похилого віку, інвалідів та дітей-інвалідів - підопічних інтернатних установ.

2.3. Сприяння поєднанню зусиль підприємств, установ, організацій, в тому числі релігійних конфесій, благодійних об'єднань та окремих громадян стосовно вирішення проблем обслуговування, проживання громадян похилого віку та інвалідів, виховання дітей-інвалідів, сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-виховної та лікувально-оздоровчої бази інтернатних установ.

3. Функції наглядової ради

3.1. Наглядова рада відповідно до покладених на неї завдань:

визначає необхідні напрями та заходи щодо поліпшення соціального захисту людей похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів - підопічних інтерантних установ;

узагальнює та аналізує стан роботи інтернатних установ щодо забезпечення належних умов утримання підопічних;

надає методичну допомогу інтернатним установам, узагальнює та поширює позитивний досвід їх роботи.

3.2. Наглядова рада має право:

доручати членам ради відвідувати інтернатні установи, вивчати стан соціально-побутового та медичного обслуговування підопічних;

заслуховувати на своїх засіданнях з питань, що належать до компетенції наглядової ради при облдержадміністрації, інформацію керівників інтернатних установ, вносити пропозиції щодо вдосконалення діяльності установ у сфері забезпечення належних умов проживання підопічних;

брати участь у розгляді звернень громадян, юридичних осіб з питань, що стосуються роботи інтернатних установ з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

вносити на розгляд органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування пропозиції щодо удосконалення діяльності інтернатних установ з питань поліпшення умов утримання, дотримання прав і законних інтересів підопічних;

сприяти залученню додаткових джерел фінансування інтернатних установ в межах чинного законодавства.

4. Організація роботи наглядової ради

4.1. Очолює наглядову раду заступник голови облдержадміністрації з соціальних та гуманітарних питань.

4.2. Кількісний та персональний склад ради визначається і затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації.

Зміни до складу наглядової ради вносяться головою облдержадміністрації у встановленому порядку.

4.3. Основною формою роботи наглядової ради є засідання, що проводяться відповідно до плану роботи.

4.4. Наглядова рада самостійно визначає порядок своєї діяльності та регламент роботи. Засідання наглядової ради проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал. Засідання вважається правоможним у разі присутності на ньому не менше половини складу членів ради.

4.5. Рішення приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів ради і є обов'язковими для виконання керівниками інтернатних установ.

Рішення наглядової ради оформлюються як рекомендації та пропозиції і підписуються головою або заступником голови наглядової ради.

4.6. Організаційно-методичне і матеріально-технічне забезпечення діяльності наглядової ради здійснює Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали