Додаткова копія: Про утворення Наглядової ради проекту ГЕФ-ЮНІДО "Екологічно обґрунтоване поводження та остаточне видалення поліхлорованих дифенілів (ПХД) в Україні"

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 5 січня 2018 року N 3

Про утворення Наглядової ради проекту ГЕФ-ЮНІДО "Екологічно обґрунтоване поводження та остаточне видалення поліхлорованих дифенілів (ПХД) в Україні"

Відповідно до Угоди про співробітництво між Урядом України та Організацією Об'єднаних Націй з промислового розвитку (далі - ЮНІДО) від 8 грудня 1995 року, з метою загальної координації та ефективного моніторингу виконання проекту ГЕФ-ЮНІДО "Екологічно обґрунтоване поводження та остаточне видалення поліхлорованих дифенілів (ПХД) в Україні" наказую:

1. Утворити Наглядову раду проекту ГЕФ-ЮНІДО "Екологічно обгрунтоване поводження та остаточне видалення поліхлорованих дифенілів (ПХД) в Україні" у складі згідно з додатком 1.

2. Затвердити Положення про Наглядову раду проекту ГЕФ-ЮНІДО "Екологічно обґрунтоване поводження та остаточне видалення поліхлорованих дифенілів (ПХД) в Україні" (додаток 2).

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Заступник Міністра

В. М. Вакараш

 

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України
від 05 січня 2018 року N 3

СКЛАД
Наглядової ради проекту ГЕФ-ЮНІДО "Екологічно обґрунтоване поводження та остаточне видалення поліхлорованих дифенілів (ПХД) в Україні"

ВАКАРАШ
Віктор Михайлович

Заступник Міністра екології та природних ресурсів України, Голова Наглядової ради

БОНДАР
Олександр Іванович

Ректор Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління, заступник Голови Наглядової ради

СЕМЕНЕЦЬ
Олександр Степанович

Заступник директора Департаменту екологічної безпеки та дозвільно-ліцензійної діяльності, начальник Управління поводження з відходами та екобезпеки, заступник Голови Наглядової ради

ТАРАСЕНКО
Олександр Володимирович

Начальник Відділу координації міжнародних проектів, заступник директора Департаменту стратегії та європейської інтеграції, секретар Наглядової ради

 

Члени Наглядової ради:

БОРИСЮК
Михайло Миколайович

Керівник секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

БУЧКО
Володимир Анатолійович

Директор Юридичного Департаменту Мінприроди

КОСОУРОВ
Кирило Володимирович

Голова Громадської спілки "Асоціація підприємств у сфері поводження з небезпечними відходами"

КРОПИВНИЦЬКИЙ
Віталій Станіславович

Начальник науково-дослідного інституту цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій

КУЗЬМИЧ
Тарас Олександрович

Начальник Департаменту зовнішніх комунікацій ПАТ "Центренерго", радник Міністра енергетики та вугільної промисловості України

ПОВЯКЕЛЬ
Людмила Іванівна

Керівник лабораторії екогігієни і токсикології Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л. І. Медведя МОЗ України

РОМАСЕВИЧ
Ярослав Васильович

Голова ВБФ "ЕКОЛОГІЧНА УКРАЇНА"

ТІРККО
Клаус

Директор підрозділу Стокгольмської конвенції відділу екологічного менеджменту ЮНІДО (за згодою)

ЯКОВЛЄВ
Ігор Олегович

В. о. начальника Державної екологічної інспекції України.

 

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України
від 05 січня 2018 року N 3

ПОЛОЖЕННЯ
про Наглядову раду проекту ГЕФ-ЮНІДО "Екологічно обґрунтоване поводження та остаточне видалення поліхлорованих дифенілів (ПХД) в Україні"

1. Наглядову раду проекту ГЕФ-ЮНІДО "Екологічно обґрунтоване поводження та остаточне видалення поліхлорованих дифенілів (ПХД) в Україні", який реалізується в Україні за фінансової підтримки Глобального екологічного фонду та Організації об'єднаних націй з промислового розвитку (далі - ЮНІДО) за Договором ЮНІДО N 3000040207.

2. Наглядова рада є органом, який створюється з метою загальної координації і контролю реалізації проекту ГЕФ-ЮНІДО "Екологічно обгрунтоване поводження та остаточне видалення поліхлорованих дифенілів (ПХД) в Україні" (далі - Проект).

3. Наглядова рада у своїй діяльності керується чинним законодавством України, а також цим Положенням.

4. Наглядова рада утворюється на період реалізації Проекту протягом 2017 - 2018 років та діє на підставі цього Положення.

5. Наглядова рада діє на громадських засадах.

6. Формою роботи Наглядової ради є засідання.

7. Наглядова рада проводить свої засідання в міру необхідності.

8. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо на ньому присутні дві третини від усіх членів Наглядової ради.

9. Члени Наглядової ради інформуються про чергове засідання Наглядової ради листом за підписом Голови або заступника Голови Наглядової ради, в якому зазначаються питання порядку денного засідання.

10. Рішення Наглядової ради оформляються протоколом засідання, який підписують Голова Наглядової ради або заступник Голови Наглядової ради та секретар.

11. Рішення Наглядової ради приймаються більшістю голосів членів Наглядової ради, присутніх на її засіданні. У разі рівного розподілу голосів, голос головуючого на засіданні Наглядової ради є вирішальним.

12. На засідання Наглядової ради можуть бути запрошені виконавці проекту, експерти та консультанти, працівники структурних підрозділів обласної ради та обласної державної адміністрації, які відповідають за питання, що внесені на розгляд Наглядової ради.

13. Основними завданнями Наглядової ради є:

- координація та контроль за діяльністю виконавців Проекту;

- залучення структурних підрозділів Міністерства екології та природних ресурсів України, підприємств, установ, громадських організацій (за їх згодою) до процесу реалізації заходів у рамках Проекту;

- моніторинг реалізації завдань у рамках Проекту;

- забезпечення прозорості та ефективності впровадження Проекту;

- здійснення інших дій з метою всебічного сприяння реалізації Проекту.

14. Наглядова рада має право:

- отримувати в установленому порядку інформацію та матеріали, необхідні для її діяльності, у порядку, передбаченому чинним законодавством України;

- заслуховувати на своїх засіданнях інформацію з питань, що належать до діяльності Наглядової ради;

- ініціювати внесення пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів Проекту.

15. Обов'язки Голови і секретаря Наглядової ради:

Голова Наглядової ради:

- здійснює розподіл повноважень і функцій між членами Наглядової ради та здійснює керівництво їх роботи;

- скликає і проводить засідання Наглядової ради, затверджує перелік питань для розгляду на засіданнях, підписує протоколи засідань Наглядової ради;

- здійснює інші повноваження відповідно до цього Положення та прийнятих Наглядовою радою рішень;

- у разі відсутності Голови Наглядової ради його обов'язки виконує заступник Голови Наглядової ради.

Секретар наглядової ради:

- формує проект порядку денного засідань Наглядової ради відповідно до пропозицій її членів, організовує підготовку матеріалів і проектів рішень Наглядової ради та подає їх Голові Наглядової ради на затвердження;

- готує доручення та інші документи для затвердження Головою Наглядової ради, за його дорученням повідомляє членів наглядової ради про засідання та його порядок денний;

- веде протокол засідання;

- інформує Голову, його заступника і членів Наглядової ради про стан виконання рішень Наглядової ради;

- інформує членів Наглядової ради про засідання.

 

Заступник Голови Наглядової
ради

О. І. Бондар
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали