ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 10.02.2012 р. N 89

Про утворення обласної комісії з питань опрацювання, аналізу та прогнозування рейтингових показників розвитку області і затвердження положення про неї

З метою координації діяльності структурних підрозділів обласної державної адміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, районних державних адміністрацій і міськвиконкомів міст обласного значення, спрямованої на визначення спільних заходів стосовно забезпечення позитивної динаміки соціально-економічних показників розвитку регіону, керуючись статтями 6, 13, 16, пунктами 1, 9 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Утворити обласну комісію з питань опрацювання, аналізу та прогнозування рейтингових показників розвитку області у складі згідно з додатком.

2. Затвердити положення про обласну комісію з питань опрацювання, аналізу та прогнозування рейтингових показників розвитку області, що додається.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Хоменка А. С.

 

Голова обласної
державної адміністрації

М. М. Костяк


 

Додаток
до розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
10.02.2012 N 89


СКЛАД
обласної комісії з питань опрацювання, аналізу та прогнозування рейтингових показників розвитку області

Хоменко
Анатолій Семенович

- заступник голови обласної державної адміністрації, голова комісії

Реєбер
Юлія Гаррієвна

- начальник Головного управління економіки обласної державної адміністрації, заступник голови комісії

Гончаренко
Людмила Іванівна

- начальник відділу інформаційно-аналітичного забезпечення економічного розвитку регіону Головного управління економіки обласної державної адміністрації, секретар комісії

Члени комісії:

Бондаренко
Олександр Миколайович

- заступник начальника Головного управління економіки обласної державної адміністрації

Вознюк
Володимир Анатолійович

- начальник Головного управління статистики в області

Князєва
Олена Володимирівна

- заступник начальника Головного управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації

Короленко
Віктор Миколайович

- начальник управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації

Кузьмін
Віталій Вікторович

- начальник управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації

Носик
Анатолій Аврамович

- начальник Головного управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації

Ставицький
Валерій Вікторович

- начальник управління промисловості та розвитку інфраструктури обласної державної адміністрації

Шарапа
Ілля Вячеславович

- перший заступник начальника Головного управління економіки обласної державної адміністрації

Шепелєв
Ігор Олександрович

- начальник Головного фінансового управління обласної державної адміністрації.


 

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації -
керівник апарату

В. С. Білий


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
10.02.2012 N 89


ПОЛОЖЕННЯ
про обласну комісію з питань опрацювання, аналізу та прогнозування рейтингових показників розвитку області

1. Обласна комісія з питань опрацювання, аналізу та прогнозування рейтингових показників розвитку області (далі - Комісія) утворюється для координації діяльності структурних підрозділів обласної державної адміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, районних державних адміністрацій і міськвиконкомів міст обласного значення, спрямованої на визначення спільних заходів стосовно забезпечення позитивної динаміки соціально-економічних показників розвитку регіону.

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями обласної ради, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

- координація діяльності структурних підрозділів обласної державної адміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, районних державних адміністрацій і міськвиконкомів міст обласного значення, спрямованої на визначення спільних заходів стосовно забезпечення позитивної динаміки соціально-економічних показників розвитку регіону;

- проведення аналізу рейтингових показників розвитку області, галузей економіки, районів та міст обласного значення;

- оперативний розгляд питань, що стосуються оцінки результатів діяльності Херсонської області на загальнодержавному рівні та оцінки результатів діяльності районних державних адміністрацій і міськвиконкомів міст обласного значення;

- розгляд пропозицій структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, підприємств та організацій щодо поліпшення Порядку проведення оцінки результатів діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 року N 650 (Постанова N 650), і Порядку проведення оцінки результатів діяльності районних державних адміністрацій та міськвиконкомів міст обласного значення, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 15 червня 2011 року N 454 (зі змінами та доповненнями);

- надання, у разі необхідності, Міністерству економічного розвитку і торгівлі України пропозицій щодо внесення змін до Порядку проведення оцінки результатів діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 року N 650 (Постанова N 650).

4. Комісія для виконання покладених на неї завдань має право:

- здійснювати моніторинг оцінки результатів діяльності регіонів України та оцінки результатів діяльності районних державних адміністрацій і міськвиконкомів міст обласного значення;

- залучати до участі в роботі працівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, міськвиконкомів міст обласного значення, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій області, які є фахівцями з питань, що належать до компетенції Комісії;

- одержувати у встановленому порядку від структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, міськвиконкомів міст обласного значення, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій області інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

- заслуховувати на своїх засіданнях інформацію відповідних працівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, міськвиконкомів міст обласного значення, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, керівників організацій, підприємств та установ області з питань, що належать до її компетенції.

5. Комісія утворюється у складі голови Комісії, заступника голови, секретаря та членів Комісії. Склад Комісії затверджується розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

6. Голова Комісії, його заступник і члени Комісії виконують свої обов'язки на громадських засадах.

7. Основною формою діяльності Комісії є засідання, які проводяться у разі необхідності, однак не рідше одного разу на квартал.

8. Засідання Комісії веде її голова, у разі його відсутності - заступник голови Комісії. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу.

9. Комісія в межах наданих повноважень приймає рішення. Рішення Комісії приймаються більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

10. Рішення Комісії оформлюються протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем.

 

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації -
керівник апарату

В. С. Білий

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали