ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 14.12.2011 р. N Р-893/0/3-11

Про утворення обласної комісії з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення та затвердження положення про неї

Відповідно до Закону України "Про Всеукраїнський перепис населення", постанови Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року N 1205 "Про заходи щодо підготовки і проведення Всеукраїнського перепису населення" (Постанова N 1205):

1. Утворити обласну комісію з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення та затвердити її посадовий склад. (додається).

2. Затвердити Положення про обласну комісію з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення (додається).

3. Зобов'язати голів районних державних адміністрацій утворити до 15 грудня 2011 року районні комісії з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення та затвердити положення про них.

Рекомендувати міським, селищним та сільським головам утворити до 31 грудня 2011 року територіальні комісії з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення та затвердити положення про них.

4. Зобов'язати голів районних державних адміністрацій за участю органів місцевого самоврядування:

терміново уточнити переліки та межі міських населених пунктів з упорядкуванням назв вулиць, провулків тощо, нумерацію кварталів, будинків і квартир;

невідкладно перевірити правильність і повноту обліку населення;

сприяти Державній службі статистики у проведенні робіт зі складення квартальних списків житлових будинків та житлових приміщень в інших будівлях у міських та великих сільських населених пунктах (із чисельністю населення 3000 осіб і більше) та списків сільських населених пунктів;

забезпечити тимчасовий переписний персонал та інших працівників, залучених Державною службою статистики до підготовки і проведення Перепису та оброблення його результатів, приміщеннями з необхідними меблями та інвентарем, а також засобами зв'язку, транспортними засобами тощо.

5. Головному управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, Головному управлінню охорони здоров'я облдержадміністрації, Головному управлінню освіти і науки облдержадміністрації провести підготовчу роботу, пов'язану з проведенням Перепису, та забезпечити Перепис осіб, які постійно перебувають у закладах охорони здоров'я та установах і закладах соціального обслуговування, а також осіб, місце проживання (перебування) яких зареєстровано за місцезнаходженням центру обліку бездомних осіб, де вони перебувають на обліку, або закладу для бездомних осіб, де їм надається тимчасовий притулок.

6. Рекомендувати Головному управлінню статистики у Дніпропетровській області щоквартально інформувати облдержадміністрацію про стан виконання підготовчих робіт до проведення Перепису.

7. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на Головне управління економіки облдержадміністрації, контроль - на першого заступника голови облдержадміністрації Задорожного В. К.

 

Голова облдержадміністрації

О. Ю. Вілкул

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Дніпропетровської обласної державної адміністрації
14.12.2011 N Р-893/0/3-11

ПОСАДОВИЙ СКЛАД
обласної комісії з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення

Перший заступник голови облдержадміністрації, голова комісії

Начальник Головного управління статистики у Дніпропетровській області, заступник голови комісії (за згодою)

Начальник Головного управління економіки облдержадміністрації, заступник голови комісії

Заступник начальника Головного управління статистики у Дніпропетровській області, секретар комісії (за згодою)

Перший заступник (заступник) начальника Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Дніпропетровській області (за згодою)

Начальник (заступник начальника) Головного фінансового управління облдержадміністрації

Начальник (заступник начальника) Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Начальник (заступник начальника) Головного управління охорони здоров'я облдержадміністрації

Начальник (заступник начальника) Головного управління освіти і науки облдержадміністрації

Начальник (заступник начальника) управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

Начальник (заступник начальника) управління транспорту, зв'язку та дорожнього будівництва облдержадміністрації

Начальник (заступник начальника) юридичного управління облдержадміністрації

Начальник (заступник начальника) управління преси та інформації облдержадміністрації.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

Н. Л. Подоплєлова

Виконуючий обов'язки
начальника Головного управління
економіки облдержадміністрації

О. С. Псарьов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Дніпропетровської обласної державної адміністрації
14.12.2011 N Р-893/0/3-11

ПОЛОЖЕННЯ
про обласну комісію з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення

1. Обласна комісія з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення (далі - Комісія) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним головою обласної державної адміністрації з метою координації роботи, пов'язаної з підготовкою і проведенням Всеукраїнського перепису населення (далі - Перепис).

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

сприяння забезпеченню координації дій районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, пов'язаних з підготовкою і проведенням Перепису;

у разі необхідності підготовка пропозицій Міжвідомчій Комісії з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення щодо визначення шляхів, механізмів та способів вирішення питань матеріально-технічного, фінансового та організаційного забезпечення підготовки і проведення Перепису.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

проводить аналіз та оцінювання результатів роботи з підготовки і проведення Перепису, що виконується районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, установами та організаціями, які залучаються до цієї роботи;

інформує обласну державну адміністрацію про стан підготовки і проведення Перепису.

5. Комісія має право:

заслуховувати інформацію керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, пов'язаних з підготовкою і проведенням Перепису, а також голів територіальних комісій з питань сприяння проведенню Перепису про здійснення заходів з підготовки і проведення Перепису;

отримувати в установленому порядку від районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, пов'язаних з підготовкою і проведенням Перепису, територіальних комісій з питань сприяння проведенню Перепису інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

залучати у разі потреби до участі в роботі працівників структурних підрозділів облдержадміністрації, районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, а також представників об'єднань громадян (за згодою їх керівників);

утворювати тимчасові експертні і робочі групи із залученням фахівців;

вирішувати інші питання, що належать до її компетенції.

6. Головою Комісії є за посадою перший заступник голови облдержадміністрації.

Посадовий склад комісії затверджує голова обласної державної адміністрації. Персональний склад Комісії затверджує її голова. У разі потреби голова Комісії вносить зміни до її складу.

7. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться за рішенням голови Комісії.

Засідання Комісії веде її голова, а у разі його відсутності - один із заступників голови комісії за його дорученням.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Комісії забезпечує секретар.

Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

8. На своїх засіданнях Комісія розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосували більш як половина присутніх на засіданні членів Комісії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам комісії до обласної державної адміністрації.

Член Комісії, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

9. Пропозиції та рекомендації Комісії можуть бути реалізовані шляхом прийняття розпорядження голови обласної державної адміністрації, проект якого вносить структурний підрозділ облдержадміністрації відповідно до своїх повноважень.

10. Організаційне, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення діяльності комісії здійснює Головне управління статистики у Дніпропетровській області.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

Н. Л. Подоплєлова

Виконуючий обов'язки
начальника Головного управління
економіки облдержадміністрації

О. С. Псарьов

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали