КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 30.12.2011 р. N 1547

Про утворення обласної міжвідомчої робочої групи з розроблення проекту цільової соціальної програми подолання та запобігання бідності у Київській області на період до 2015 року

Відповідно до Законів України "Про зайнятість населення", "Про місцеві державні адміністрації", Указу Президента України від 26.02.2010 N 274/2010 "Про невідкладні заходи з подолання бідності", постанови Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 N 1057 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми подолання та запобігання бідності на період до 2015 року" (Постанова N 1057):

1. Утворити обласну міжвідомчу робочу групу з розроблення проекту цільової соціальної програми подолання та запобігання бідності у Київській області на період до 2015 року (далі - робоча група) у складі згідно з додатком 1.

2. Затвердити положення про обласну міжвідомчу робочу групу з розроблення проекту цільової соціальної програми подолання та запобігання бідності у Київській області на період до 2015 року згідно з додатком 2.

3. Робочій групі розробити у встановленому порядку проект цільової соціальної програми подолання та запобігання бідності у Київській області на період до 2015 року та подати на розгляд голові облдержадміністрації у термін до 5 квітня 2012 року.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Подашевську Т. Л.

 

Голова адміністрації

А. Й. Присяжнюк

 

Додаток 1
до розпорядження Київської обласної державної адміністрації
30.12.2011 N 1547

СКЛАД
обласної міжвідомчої робочої групи з розроблення проекту цільової соціальної програми подолання та запобігання бідності у Київській області на період до 2015 року

Подашевська
Тетяна Леонтіївна

- заступник голови облдержадміністрації, керівник робочої групи

Завадський
Валентин Анатолійович

- перший заступник начальника головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, заступник керівника робочої групи

Коваль
Володимир Іванович

- начальник головного управління економіки облдержадміністрації, заступник керівника робочої групи

Якобінчук
Василь Іванович

- директор обласного центру зайнятості, заступник керівника робочої групи

Мацько
Сергій Вікторович

- заступник начальника головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, секретар робочої групи

Члени робочої групи:

Андріяш
Сергій Петрович

- начальник служби у справах дітей облдержадміністрації

Бутник
Віктор Григорович

- начальник головного управління освіти і науки облдержадміністрації

Вітер
Максим Кононович

- начальник управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації

Воронін
Віктор Геннадійович

- голова Київської обласної організації роботодавців, промисловців і підприємців

Карамушка
Лариса Іллівна

- начальник головного фінансового управління облдержадміністрації

Кононенко
Валентин Федорович

- голова обласної ради професійних спілок

Краснощок
Оксана Володимирівна

- виконуюча обов'язки начальника головного управління житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу облдержадміністрації

Ременник
Олег Ісакович

- начальник головного управління охорони здоров'я облдержадміністрації

Фатхудінов
Василь Гайнулович

- начальник Головного управління пенсійного фонду України у Київській області

Фомічов
Геннадій Артемович

- керуючий обласним відділенням фонду соціального захисту інвалідів

Шаботинський
Валентин Володимирович

- начальник Територіальної державної інспекції праці в Київській області

Шевченко
Олександр Олександрович

- начальник головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

Шевчук
Петро Володимирович

- директор виконавчої дирекції обласного відділення соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Шевчук
Олександр Анатолійович

- начальник управління виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у Київській області

 

Заступник голови -
керівник апарату адміністрації

А. С. Спаський

 

Додаток 2
до розпорядження Київської обласної державної адміністрації
30.12.2011 N 1547

ПОЛОЖЕННЯ
про обласну міжвідомчу робочу групу з розроблення проекту цільової соціальної програми подолання та запобігання бідності у Київській області на період до 2015 року

1. Загальні положення.

1.1. Обласна міжвідомча робоча група з розроблення проекту цільової соціальної програми подолання та запобігання бідності у Київській області на період до 2015 року (далі - робоча група) - це тимчасовий орган, який утворюється розпорядженням голови облдержадміністрації з представників головних управлінь, управлінь та інших структурних підрозділів облдержадміністрації, обласних організацій, об'єднань роботодавців і профспілок (далі - структурних підрозділів облдержадміністрації та громадських об'єднань) для розроблення цільової соціальної програми подолання та запобігання бідності у Київській області на період до 2015 року (далі - обласна цільова соціальна програма).

1.2. У своїй роботі робоча група керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, розпорядженнями голови облдержадміністрації та цим положенням.

2. Основним завданням робочої групи є: проведення організаційних і практичних заходів щодо розроблення обласної цільової соціальної програми, узгодження її у Міністерстві соціальної політики України та подання на розгляд голові облдержадміністрації у встановленому порядку.

3. Відповідно до покладених завдань робоча група: розглядає на засіданнях і приймає рішення щодо підготовки погоджених заходів для здійснення політики з подолання та запобігання бідності та врахування їх в обласній цільовій соціальній програмі.

4. Робоча група має право:

4.1. Залучати у встановленому порядку працівників структурних підрозділів облдержадміністрації та громадських об'єднань (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, пов'язаних із розробленням обласної цільової соціальної програми;

4.2. Одержувати у встановленому порядку від структурних підрозділів облдержадміністрації та громадських об'єднань матеріали, що стосуються розроблення обласної цільової соціальної програми та заслуховувати на своїх засіданнях представників зацікавлених сторін з питань, що належать до їх компетенції.

5. Організація роботи робочої групи.

5.1. Робочу групу очолює її керівник, який за посадою є відповідним заступником голови Київської облдержадміністрації відповідно до Тимчасового розподілу обов'язків між головою, першим заступником голови, заступниками голови та заступником голови - керівником апарату Київської обласної державної адміністрації.

Керівник робочої групи має двох заступників.

5.2. Основною формою роботи робочої групи є засідання, які проводяться відповідно до календарного плану, затвердженого керівником робочої групи.

5.3. Головує на засіданнях робочої групи її керівник, а у разі його відсутності - один із заступників керівника.

5.2. Для участі у засіданнях робочої групи можуть бути запрошені представники райдержадміністрацій і міськвиконкомів (міст обласного значення), структурних підрозділів облдержадміністрації та громадських об'єднань, засобів масової інформації області.

5.3. Робоча група у межах своїх повноважень приймає рішення, організовує і контролює їх виконання. Засідання робочої групи є правомочними коли на ньому присутні не менше половини її членів.

Рішення робочої групи вважається прийнятим коли його підтримало більшість членів робочої групи, присутніх на засіданні. За підсумками засідання оформлюється протокол, який підписує керівник робочої групи або, у разі його відсутності, заступник керівника робочої групи. Рішення робочої групи мають рекомендаційний характер.

Керівник, заступники керівника та члени робочої групи працюють на громадських засадах.

5.5. Організаційне і матеріально-технічне забезпечення діяльності робочої групи в установленому порядку здійснює головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації і Київський обласний центр зайнятості.

 

Заступник голови -
керівник апарату адміністрації

А. С. Спаський

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали