МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 12 січня 2012 року N 29

Про утворення офсетної комісії

З метою реалізації положень Порядку укладення компенсаційних (офсетних) договорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 N 432, наказую:

1. Утворити офсетну комісію у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про офсетну комісію, що додається.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Копилова В. А.

 

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр

А. П. Клюєв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
12.01.2012 N 29

ПОЛОЖЕННЯ
про офсетну комісію

1. Офсетна комісія (далі - комісія) утворюється при Мінекономрозвитку як постійно діючий консультативно-дорадчий орган з метою реалізації положень Порядку укладення компенсаційних (офсетних) договорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 N 432, та забезпечення координації діяльності суб'єктів офсетної діяльності щодо укладення, виконання та здійснення контролю за виконанням офсетних договорів.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями комісії є:

координація діяльності замовників щодо укладення, виконання та здійснення контролю за виконанням офсетних договорів;

розроблення та вдосконалення нормативно-правової бази у сфері офсетної діяльності;

координація вибору та діяльності офсетних бенефіціарів;

підготовка і надання державним замовникам рекомендацій щодо напрямів та видів офсетних компенсацій.

4. Відповідно до покладених на неї завдань комісія:

за поданням офсетного бенефіціара розглядає та схвалює офсетні пропозиції;

розглядає та схвалює проекти офсетних договорів;

повідомляє про схвалення пропозиції офсетного бенефіціара;

формує і затверджує перелік державних підприємств, представники яких залучаються як консультанти з питань визначення офсетних вимог та прийняття офсетних пропозицій;

проводить аналіз інформації щодо основних показників державного оборонного замовлення на відповідний рік у контексті визначення можливості виникнення офсету;

готує і надсилає до державних замовників запит щодо порядку та умов проведення міжнародних конкурсів на закупівлю продукції оборонного призначення в разі виникнення умов офсету;

ініціює та здійснює заходи, спрямовані на підвищення ефективності використання офсетної практики;

вивчає та узагальнює міжнародний досвід застосування офсетних договорів при закупівлі продукції оборонного призначення;

розглядає щоквартальні звіти офсетних бенефіціарів про стан виконання укладених офсетних договорів;

щороку до 25 грудня готує та подає на розгляд Першому віце-прем'єр-міністрові України - Міністрові економічного розвитку і торгівлі інформацію щодо виконання офсетних договорів.

5. Комісія має право:

отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів;

при виявленні порушень законодавства України чи обставин, що призвели до недотримання положень офсетного договору, виникнення негативних наслідків діяльності офсетних бенефіціарів, державних замовників чи іноземних постачальників, негайно інформувати керівництво Мінекономрозвитку чи Кабінет Міністрів України для вжиття відповідних заходів;

на підставі протоколу комісії вносити пропозиції суб'єктам офсетної діяльності щодо:

- відповідності умов офсетного договору інтересам держави Україна в особі офсетного бенефіціара;

- коригування графіка виконання офсетних зобов'язань.

6. Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з органами виконавчої влади України, офсетними бенефіціарами, державними підприємствами, представники яких залучаються як консультанти з питань визначення офсетних вимог та прийняття офсетних пропозицій, а також з іноземними постачальниками підофсетної продукції.

7. Персональний склад комісії затверджується наказом Мінекономрозвитку.

До складу комісії входять голова (перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі за посадою), заступник голови (директор департаменту економіки оборони та безпеки Мінекономрозвитку за посадою), секретар (начальник відділу економічного співробітництва у сфері оборони та безпеки управління економіки оборони та безпеки департаменту економіки оборони та безпеки Мінекономрозвитку за посадою) та члени комісії (представники Мінфіну, Міноборони, СБУ, Держприкордонслужби, Держспецзв'язку, МВС, ДПС, ДКА (за погодженням з їх керівниками). За необхідності до роботи комісії залучаються представники інших установ.

8. Організаційною формою роботи комісії є засідання, що проводяться за рішенням голови комісії, але не рідше ніж раз на рік.

Засідання комісії веде голова, а в разі його відсутності - заступник голови.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях комісії забезпечує її секретар.

Засідання комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

9. На своїх засіданнях комісія розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

10. Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів комісії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається всім членам комісії.

Член комісії, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти в письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

Рішення комісії оформляються протоколом та мають рекомендаційний характер.

11. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності комісії здійснює Мінекономрозвитку.

 

Директор департаменту економіки
оборони та безпеки

Ю. П. Бровченко

 

Додаток
до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
12.01.2012 N 29

СКЛАД
офсетної комісії

КОПИЛОВ
Вадим Анатолійович

- перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі, голова комісії

БРОВЧЕНКО
Юрій Петрович

- директор департаменту економіки оборони та безпеки Мінекономрозвитку, заступник голови комісії

 

Члени комісії:

БЛИЗНЮК
В'ячеслав Васильович

- заступник начальника департаменту охорони, нагляду і безпеки, режиму та контролю за виконанням судових рішень ДПтС (за згодою)

ГОЛУБ
Юрій Миколайович

- заступник начальника департаменту матеріального забезпечення МВС (за згодою)

ДАДІВЕРІН
Андрій Дем'янович

- начальник відділу технічного забезпечення Департаменту ресурсного забезпечення та підготовки до чемпіонату Європи з футболу 2012 року МНС (за згодою)

КОЛОБКОВ
Олег Вадимович

- директор департаменту космічної виробничої інфраструктури та кооперації ДКА (за згодою)

МЕДВІДЬ
Юрій Іванович

- начальник 1 відділу Служби тилового забезпечення та озброєння Управління державної охорони (за згодою)

МОЛОХОВА
Надія Петрівна

- головний спеціаліст - фінансист відділу фінансів оборони департаменту фінансів оборони, правоохоронних органів і державної безпеки Мінфіну (за згодою)

НЕСТЕРЕНКО
Микола Федорович

- заступник директора Інженерно-технічного департаменту Адміністрації Держприкордонслужби (за згодою)

ОДНОРАЛОВ
Ігор Васильович

- заступник директора департаменту розробок і закупівлі озброєння та військової техніки - начальник відділу державного оборонного замовлення Міноборони (за згодою)

СКЛЯР
Сергій Миколайович

- заступник директора департаменту стратегії розвитку спеціальних телекомунікаційних систем Адміністрації Держспецзв'язку (за згодою)

УСТИМЕНКО
Геннадій Миколайович

- начальник транспортно-технічного управління Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту Мінінфраструктури (за згодою)

ЦОКЛАН
Іван Іванович

- заступник директора департаменту адміністративно-господарського забезпечення ДПС (за згодою)

КОТЯШ
Євген Геннадійович

- начальник відділу економічного співробітництва у сфері оборони та безпеки управління економіки оборони та безпеки департаменту економіки оборони та безпеки Мінекономрозвитку, секретар комісії.

 

Директор департаменту
економіки оборони та безпеки

Ю. П. Бровченко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали