Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про утворення при Міністерстві соціальної політики України Комісії з питань віднесення реклами до соціальної

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.04.2018

м. Київ

N 488

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 квітня 2018 р. за N 436/31888

Про утворення при Міністерстві соціальної політики України Комісії з питань віднесення реклами до соціальної

Відповідно до підпункту 1091 пункту 4 (Постанова N 423), пункту 10 Положення про Міністерство соціальної політики України (Постанова N 423), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року N 423 (зі змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Утворити при Міністерстві соціальної політики України Комісію з питань віднесення реклами до соціальної.

2. Затвердити Положення про Комісію з питань віднесення реклами до соціальної, що додається.

3. Управлінню інтегрованих соціальних послуг (Пінчук І.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

А. Рева

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
10 квітня 2018 року N 488

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 квітня 2018 р. за N 436/31888

Положення
про Комісію з питань віднесення реклами до соціальної

1. Це Положення визначає порядок створення, організаційні та процедурні засади діяльності Комісії з питань віднесення реклами до соціальної (далі - Комісія), а також права та обов'язки її членів.

2. Комісія є постійно діючим колегіальним консультативно-дорадчим органом при Мінсоцполітики, що забезпечує розгляд звернень рекламодавців щодо віднесення реклами до соціальної.

3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики та цим Положенням.

4. До складу комісії входять голова Комісії, що є державним секретарем Мінсоцполітики, його заступник, секретар та не менше п'яти членів Комісії, що є посадовими особами Мінсоцполітики.

5. У разі відсутності голови Комісії його обов'язки виконує заступник голови Комісії.

6. Члени Комісії мають право:

ознайомлюватися з матеріалами, поданими на розгляд Комісії;

подавати пропозиції, висловлювати власну думку з питань, що розглядаються;

брати участь у прийнятті рішення шляхом голосування;

вносити пропозиції до порядку денного засідання Комісії.

7. Члени Комісії зобов'язані:

особисто брати участь у роботі Комісії;

не розголошувати відомості, що стали їм відомі у зв'язку з участю у роботі Комісії, і не використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;

виконувати в межах, передбачених цим Положенням, доручення голови Комісії;

обов'язково брати участь у голосуванні.

8. Неналежне виконання членом Комісії своїх обов'язків є підставою для виключення його зі складу Комісії.

9. У разі неналежного виконання членом Комісії своїх обов'язків Комісія шляхом направлення відповідного протоколу засідання або витягу з нього повідомляє Міністра соціальної політики України про необхідність вирішення питання щодо заміни цього члена Комісії.

10. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться у разі потреби, але не рідше ніж раз на місяць. Рішення про проведення засідань приймає голова Комісії, а в разі його відсутності - заступник голови.

11. Засідання Комісії вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше двох третин її складу.

12. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях Комісії, приймаються шляхом голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні.

13. Під час проведення засідання Комісії секретар Комісії веде протокол, який повинен містити перелік осіб, присутніх на засіданні, інформацію щодо питань, що розглядались у ході засідання, та пропозиції щодо віднесення (невіднесення) реклами до соціальної.

Протокол підписується секретарем та членами комісії, що брали участь у засіданні, і затверджується головою Комісії або його заступником.

14. На підставі пропозицій щодо віднесення (невіднесення) реклами до соціальної складається відповідний висновок, який затверджується наказом Мінсоцполітики.

15. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії, підготовку матеріалів для розгляду Комісією, а також підготовку на основі протоколу засідання Комісії проекту висновку про віднесення (невіднесення) реклами до соціальної здійснює Управління інтегрованих соціальних послуг.

 

Начальник Управління
інтегрованих соціальних послуг

І. М. Пінчук
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали