ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 09.09.2011 р. N 569

Про утворення ради вітчизняних та іноземних інвесторів при обласній державній адміністрації

З метою підвищення інвестиційної активності Херсонської області, сприяння залученню й ефективному використанню вітчизняних та іноземних інвестицій для забезпечення соціально-економічного розвитку області та розв'язання завдяки цьому найголовніших проблем і завдань, відповідно до Указу Президента України від 1 вересня 2010 року N 892/2010 "Про Раду вітчизняних та іноземних інвесторів", постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року N 1217 "Деякі питання організації діяльності ради вітчизняних та іноземних інвесторів при центральному, місцевому органі виконавчої влади", керуючись статтею 6, пунктом 2 частини першої статті 13, пунктом 6 статті 18, статтею 26, пунктами 1, 9 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Утворити раду вітчизняних та іноземних інвесторів при обласній державній адміністрації у складі згідно з додатком.

2. Затвердити положення про раду вітчизняних та іноземних інвесторів при обласній державній адміністрації, що додається.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 22 липня 2010 року N 634 "Про створення ради інвесторів при обласній державній адміністрації".

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Хоменка А. С.

 

Голова обласної
державної адміністрації

М. М. Костяк

 

Додаток
до розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
09.09.2011 N 569

СКЛАД
ради вітчизняних та іноземних інвесторів при обласній державній адміністрації

Президія ради:

Костяк
Микола Михайлович

- голова обласної державної адміністрації, голова ради

Хоменко
Анатолій Семенович

- заступник голови обласної державної адміністрації, заступник голови ради

Сипко
Сергій Олександрович

- президент групи компаній "AGROFUSION", заступник голови ради

Криворука
Віктор Володимирович

- директор ТОВ "Хенкель Баутехнік" (Україна)

Медолиз
Михайло Михайлович

- віце-президент ЗАТ "Фрідом Фарм Інтернешнл"

Стурен Карл

- президент АТ "Чумак"

Чабан
Вадим Іванович

- керуючий філією АТ "Укрексімбанк" в м.Херсоні

Секретар ради:

Пристая
Андрій Олексійович

- головний спеціаліст відділу зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності обласної державної адміністрації

Члени ради:

Безуглий
Дмитро Миколайович

- директор ТОВ СТ "Івашківський інкубатор"

Бетер
Валерій Валкович

- директор ТОВ "Дніпрянка"

Бізіков
Юрій Станіславович

- директор СВАТ "Іванівський маслозавод"

Гребенюк
Петро Олексійович

- співзасновник ТОВ "ПетроНік"

Давиденко
Сергій Вікторович

- виконавчий директор дочірнього підприємства ТОВ "Югтара" "Дніпрянська аграрна фірма ім. Солодухіна"

Дмитрук
Микола Ілліч

- голова наглядової ради ВАТ "Кам'янка"

Дрижак
Віктор Васильович

- голова правління ВАТ "Бериславський машинобудівний завод"

Дяченко
Олександр Олександрович

- фермерське господарство "Дяченко"

Зангієв
Альберт Георгійович

- голова правління ПАТ "Херсонгаз"

Зик
Василь Іванович

- директор приватного підприємства з іноземними інвестиціями "Еммануїл Фарм"

Корж
Олександр Миколайович

- директор ССГ ТОВ НВФ "Насіння-сервіс"

Криворука
Віктор Володимирович

- директор ТОВ з іноземними інвестиями "Хенкель Баутехнік" (Україна)

Леонтьєв
Володимир Павлович

- генеральний директор ТОВ "Завод будівельних матеріалів N 1"

Леонтюк
Сергій Васильович

- директор ПП "Фаворит-ІІІ"

Мальцев
Олександр Петрович

- голова ДП з іноземними інвестиціями "Альфа Фарм"

Немченко
Андрій Миколайович

- директор ТОВ "Сивашенерго"

Остроумова
Вікторія Володимирівна

- президент Херсонської торгово-промислової палати

Пастушенко
Андрій Іванович

- директор СТОВ "Дніпро"

Сафронов
Ігор Миколайович

- голова правління ПАТ "Енергопостачальна компанія "Херсонобленерго"

Соляник
Борис Олександрович

- консультант з економічних питань ТОВ "Таврида Плюс"

Хвостов
Володимир Вікторович

- директор ТОВ "ТД "Долинское".

 

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації -
керівник апарату

В. С. Білий

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
09.09.2011 N 569

ПОЛОЖЕННЯ
про раду вітчизняних та іноземних інвесторів при обласній державній адміністрації

1. Рада вітчизняних та іноземних інвесторів при обласній державній адміністрації (далі - Рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

- створення сприятливих умов для залучення і ефективного використання вітчизняних та іноземних інвестицій з метою розвитку регіону;

- сприяння інвестиційній діяльності у регіоні та виходу вітчизняних суб'єктів господарювання на міжнародний ринок товарів, капіталів і послуг;

- поглиблення взаємодії органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та суб'єктів господарської діяльності у сфері інвестиційної діяльності;

- участь у формуванні привабливого інвестиційного іміджу регіону та держави в цілому.

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

- проводить аналіз стану реалізації державної інвестиційної політики та провадження інвестиційної діяльності у регіоні, причин виникнення проблем і готує пропозиції щодо шляхів їх розв'язання;

- здійснює моніторинг стану виконання місцевими органами виконавчої влади покладених на них завдань у сфері інвестиційної діяльності;

- бере участь у розробленні та проведенні експертизи проектів нормативно-правових актів, що стосуються інвестиційної діяльності або впливають на інвестиційний клімат;

- готує пропозиції щодо підготовки і реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на розвиток регіону;

- надає аналітичну, інформаційну допомогу місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям, а також приватним та іноземним інвесторам з питань інвестиційної діяльності.

5. Рада має право:

- одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

- залучати до участі у своїй роботі представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням із керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

- подавати до Ради вітчизняних та іноземних інвесторів при Президентові України схвалені в установленому порядку пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції;

- утворювати у разі необхідності для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи;

- організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.

6. Рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами й організаціями.

7. Рада утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та членів Ради.

До складу Ради входять представники органів виконавчої влади, а також органів місцевого самоврядування, підприємств, наукових установ, громадських організацій, народні депутати України (за згодою).

До складу Ради можуть входити керівники або уповноважені ними представники вітчизняних та іноземних компаній, банків, консультативних фірм, асоціацій, об'єднань інвесторів і підприємців (далі - інвестори), що відповідають таким критеріям:

- збільшення обсягу капіталовкладень в об'єкти інвестування в області інвесторами, яких представляє кандидат у члени Ради, наявність у таких інвесторів стратегічних планів щодо розширення підприємницької та інвестиційної діяльності у регіоні;

- сприяння розвиткові та модернізації економіки регіону, поліпшенню його інвестиційного іміджу;

- відсутність у інвестора, якого представляє кандидат у члени Ради, заборгованості із сплати в Україні податків, зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та державних цільових фондів, а також заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ та організацій, що є об'єктами інвестування в Україні;

- походження капіталу з держав, які беруть участь у міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, співпрацюють з Групою з розроблення фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (РАТР).

Головою Ради є голова обласної державної адміністрації.

Персональний склад Ради затверджує її голова.

8. За рішенням голови Ради проводиться періодична ротація її складу, яка передбачає виведення із складу Ради членів, строк перебування яких перевищив п'ять років або результати роботи яких не відповідають ознакам, визначеним цим пунктом.

Ознаками ефективної роботи члена Ради є:

- активна участь у формуванні позитивного інвестиційного іміджу регіону;

- особиста активна участь у роботі Ради;

- відповідність інвесторів, яких представляє член Ради, критеріям, визначеним пунктом 7 цього Положення;

Члена Ради за рішенням голови Ради може бути виведено з її складу у разі вчинення дій, які завдають шкоди інвестиційному іміджу України, або дій, вчинених з порушенням вимог законодавства України.

Пропозиції щодо виведення члена Ради з її складу готуються утвореною за рішенням голови Ради робочою групою на чолі із секретарем Ради.

9. Організаційною формою роботи Ради є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше ніж один раз на півроку. Рішення про проведення засідання приймає голова Ради.

Засідання Ради веде голова, а у разі його відсутності - заступник голови.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Ради забезпечує її секретар.

Засідання Ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

10. На своїх засіданнях Рада розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів Ради.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Член Ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем Ради і надсилається членам Ради та обласній державній адміністрації.

11. Рішення Ради мають рекомендаційний характер.

12. Рада має бланк із своїм найменуванням.

13. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності Ради здійснює обласна державна адміністрація.

 

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації -
керівник апарату

В. С. Білий

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали