КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 31 травня 2012 р. N 469

Київ

Про утворення Ради з питань розвитку системи надання соціальних послуг

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Раду з питань розвитку системи надання соціальних послуг у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Раду з питань розвитку системи надання соціальних послуг, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ


Інд. 26

 

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2012 р. N 469


СКЛАД
Ради з питань розвитку системи надання соціальних послуг

Віце-прем'єр-міністр України - Міністр соціальної політики, голова Ради

Заступник Міністра соціальної політики, заступник голови Ради

Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі

Заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

Заступник Міністра фінансів

Заступник Міністра охорони здоров'я

Заступник Міністра внутрішніх справ

Заступник Міністра освіти і науки, молоді та спорту

Заступник Міністра юстиції

Заступник Голови Держкомтелерадіо

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою)

Представники громадських організацій, що надають соціальні послуги (за згодою)

Директор департаменту соціальних послуг Мінсоцполітики, секретар Ради

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2012 р. N 469


ПОЛОЖЕННЯ
про Раду з питань розвитку системи надання соціальних послуг

1. Рада з питань розвитку системи надання соціальних послуг (далі - Рада) є тимчасовим дорадчим органом Кабінету Міністрів України, утвореним з метою вивчення проблемних питань у сфері надання соціальних послуг особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, та підготовки пропозицій щодо розвитку системи соціальних послуг.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади з питань організації та надання соціальних послуг;

проведення аналізу стану виконання законодавства з питань надання соціальних послуг;

підготовка пропозицій щодо формування і реалізації державної політики у сфері надання соціальних послуг та вдосконалення нормативно-правової бази з цих питань;

визначення шляхів, механізму та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час реалізації державної політики у сфері надання соціальних послуг.

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

здійснює аналіз стану справ та причин виникнення проблем у процесі реалізації державної політики у сфері надання соціальних послуг;

проводить моніторинг стану виконання органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування покладених на них завдань, пов'язаних з організацією та наданням соціальних послуг;

бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до її повноважень;

подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції.

5. Рада має право:

одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи;

забезпечувати проведення нарад та інших заходів з питань організації та надання соціальних послуг.

6. Рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями.

7. Посадовий склад Ради затверджується Кабінетом Міністрів України.

Головою Ради є Віце-прем'єр-міністр України - Міністр соціальної політики.

Голова Ради затверджує її персональний склад та у разі потреби вносить зміни до нього.

8. Формою роботи Ради є засідання, що проводяться за рішенням голови Ради, але не рідше двох разів на рік.

Засідання Ради веде голова, а у разі його відсутності - заступник голови.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Ради забезпечує її секретар.

Повідомлення про проведення засідання та його порядок денний надсилаються членам Ради не пізніше ніж за три робочих дні до дати його проведення.

Засідання Ради є правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

9. На своїх засіданнях Рада розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Ради.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам Ради та Кабінетові Міністрів України.

Член Ради, який не підтримує її пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

10. Пропозиції та рекомендації Ради можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить центральний орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

11. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради здійснює Мінсоцполітики.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали