МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 18.04.2012 р. N 110-р

Про утворення регіональної ради з питань створення та забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у Миколаївській області та затвердження Положення про неї

Відповідно до статей 2, 21 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 14.03.2012 N 201 "Про утворення Національної ради з питань створення та забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків" (Постанова N 201), з метою врегулювання та вирішення проблемних питань щодо сталого функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків:

1. Утворити регіональну раду з питань створення та забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у Миколаївській області у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про регіональну раду з питань створення та забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у Миколаївській області (додається).

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Ніколенка Г. Б.

 

Голова облдержадміністрації

М. П. Круглов


 

Додаток
до розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
18.04.2012 N 110-р


СКЛАД
регіональної ради з питань створення та забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у Миколаївській області

Голова регіональної ради:

Ніколенко
Геннадій Борисович

перший заступник голови облдержадміністрації

Заступники голови регіональної ради:

Гладков
Євген Леонідович

начальник управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

Ільюк
Роман Олександрович

заступник начальника управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

Секретар регіональної ради:

Семерова
Олена Владленівна

начальник відділу реформування житлово-комунального господарства та організаційно-контрольної роботи управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

Члени регіональної ради:

Бєлік
Лілія Павлівна

заступник начальника відділу нотаріату головного управління юстиції у Миколаївській області (за узгодженням)

Василюк
Катерина Вікторівна

перший заступник начальника головного управління Держкомзему у Миколаївській області (за узгодженням)

Волкова
Тетяна Володимирівна

ревізор-інспектор державної податкової служби у Миколаївській області (за узгодженням)

Єпіфанова
Надія Іванівна

заступник начальника інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю у Миколаївській області (за узгодженням)

Нечитайло
Олена Валентинівна

голова асоціації об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, м. Баштанка (за узгодженням)

Палько
Андрій Миколайович

начальник житлового управління департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (за узгодженням)

Печериця
Сергій Іванович

голова об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 'Зоря - Вознесенськ', м. Вознесенськ (за узгодженням)

Рєпін
Олександр Володимирович

голова правління асоціації об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, м. Миколаїв (за узгодженням)

Тимків
Павло Миколайович

заступник голови Миколаївського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (за узгодженням)


 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

В. М. Рукоманов


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
18.04.2012 N 110-р


ПОЛОЖЕННЯ
про регіональну раду з питань створення та забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у Миколаївській області

1. Регіональна рада з питань створення та забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у Миколаївській області (далі - регіональна рада) є консультативно-дорадчим органом Миколаївської облдержадміністрації.

2. Регіональна рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, розпорядженнями голови облдержадміністрації та цим Положенням.

3. Основними завданнями регіональної ради є:

1) сприяння координації дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, виконавців, виробників послуг житлово-комунального господарства з питань створення та забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (далі - об'єднання);

2) підготовка пропозицій щодо вирішення проблемних питань стосовно створення та забезпечення функціонування об'єднань.

4. Регіональна рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем у процесі створення та забезпечення функціонування об'єднань;

2) вивчає результати діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань створення та забезпечення функціонування об'єднань;

3) проводить моніторинг стану виконання місцевими органами виконавчої влади покладених на них завдань, виконання програм та здійснення заходів з підтримки діяльності об'єднань;

4) співпрацює з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України щодо вирішення проблемних питань створення і діяльності об'єднань з наданням рекомендацій та пропозицій.

5. Регіональна рада має право:

1) залучати до участі у своїй роботі представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

2) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань консультаційні та робочі групи;

3) отримувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань.

6. Регіональна рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Склад регіональної ради затверджує голова облдержадміністрації.

Головою регіональної ради є перший заступник (заступник) голови облдержадміністрації згідно з розділом обов'язків:

8. Формою роботи регіональної ради є засідання, що проводяться за рішенням голови регіональної ради.

Засідання регіональної ради проводить її голова, а у разі його відсутності - один з його заступників.

9. Підготовку матеріалів для розгляду на засідання регіональної ради забезпечує секретар.

10. Засідання регіональної ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

11. На своїх засіданнях регіональна рада розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації регіональної ради зазначаються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надається членам ради та місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування (у разі необхідності).

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів регіональної ради.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

12. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності регіональної ради здійснює управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації.

 

Начальник управління
житлово-комунального господарства
облдержадміністрації

Є. Л. Гладков

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали