ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 18.04.2012 р. N Р-248/0/3-12

Про утворення регіональної ради з питань створення та забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків

Відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації", постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2012 року N 201 "Про утворення Національної ради з питань створення та забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків" (Постанова N 201):

1. Утворити регіональну раду з питань створення та забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у складі, що додається.

2. Затвердити Положення про регіональну раду з питань створення та забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, що додається.

3. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, контроль - на заступника голови облдержадміністрації Темника Г. П.

 

Виконуючий обов'язки
голови облдержадміністрації

В. К. Задорожний


 

Додаток
до розпорядження Дніпропетровської обласної державної адміністрації
18.04.2012 N Р-248/0/3-12


СКЛАД
регіональної ради з питань створення та забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків

ТЕМНИК
Геннадій Павлович

заступник голови облдержадміністрації, голова ради

БІЛОУСОВ
Андрій Леонідович

начальник управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, заступник голови ради

МІРОШНИЧЕНКО
Наталія Андріївна

начальник відділу з питань реформування житлового господарства та експлуатації житлового фонду і роботи із зверненнями громадян, секретар ради

БАБИЧ
Лариса Ігорівна

голова громадської ради при Дніпропетровській облдержадміністрації (за згодою)

ЛЕОНОВ
Валерій Юрійович

начальник управління адміністративно-господарського забезпечення Державної податкової служби у Дніпропетровській області (за згодою)

МОЛОКОВ
Станіслав Вікторович

начальник Головного фінансового управління облдержадміністрації

ПОЛЄЙКО
Тетяна Іллівна

начальник Головного управління Держкомзему у Дніпропетровській області (за згодою)

ПСАРЬОВ
Олексій Сергійович

виконуючий обов'язки начальника Головного управління економіки облдержадміністрації

САДОВИЙ
Ігор Дмитрович

заступник начальника інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Дніпропетровській області (за згодою)

СЕЛІВАНОВА
Людмила Євгенівна

начальник юридичного управління облдержадміністрації

СЕМЕНЮК
Володимир Миколайович

начальник Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

ТІЦЬКИЙ
Віктор Олександрович

виконуючий обов'язки заступника начальника управління паливно-енергетичного комплексу облдержадміністрації

ХОБОТ
Павло Васильович

голова асоціації ОСББ та ЖБК Дніпропетровської області "Наш дім" (за згодою).


 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

Н. Л. Подоплєлова

Начальник управління
житлово-комунального господарства
облдержадміністрації

А. Л. Білоусов


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Дніпропетровської обласної державної адміністрації
18.04.2012 N Р-248/0/3-12


ПОЛОЖЕННЯ
про регіональну раду з питань створення та забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків

1. Регіональна рада з питань створення та забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (далі - регіональна рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом облдержадміністрації, утвореним з метою сприяння координації дій органів виконавчої влади з питань створення та забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків.

2. Регіональна рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями регіональної ради є:

сприяння координації дій органів виконавчої влади з питань створення та забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (долі - об'єднання);

підготовка пропозицій щодо створення та забезпечення функціонування об'єднань.

4. Регіональна рада відповідно до покладених на неї завдань:

проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем у процесі створення та забезпечення функціонування об'єднань;

вивчає результати діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань створення та забезпечення функціонування об'єднань;

проводить моніторинг стану виконання органами виконавчої влади покладених на них завдань, реалізації програм та здійснення заходів з підтримки діяльності об'єднань;

бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань діяльності об'єднань;

подає пропозиції обласній державній адміністрації з питань, що належать до її повноважень;

інформує громадськість про свою діяльність, прийняті на засіданнях пропозиції та рекомендації і стан їх виконання.

4. Регіональна рада має право:

отримувати в установленому порядку від структурних підрозділів обласної державної адміністрації, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств і організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

залучати до участі у своїй роботі представників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

утворювати в разі потреби для виконання покладених на неї завдань консультаційні, експертні та робочі групи.

5. Формою роботи регіональної ради є засідання, що скликаються її головою в разі потреби, але не рідше, ніж один раз на квартал.

Засідання регіональної ради проводить її голова, а у разі його відсутності - заступник голови.

Засідання обласної робочої групи вважається правомірним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

На своїх засіданнях регіональна рада формує пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення регіональної ради оформлюються протоколом засідання, що підписується головуючим на засіданні, та мають рекомендаційний характер.

6. Голова регіональної ради:

здійснює керівництво діяльністю регіональної ради;

затверджує план роботи регіональної ради на рік та порядок денний засідання;

скликає засідання регіональної ради, вносить питання на її розгляд.

7. Члени регіональної ради подають пропозиції до порядку денного її засідання та готують питання для розгляду.

8. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності регіональної ради здійснює управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

Н. Л. Подоплєлова

Начальник управління
житлово-комунального господарства
облдержадміністрації

А. Л. Білоусов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали