ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 11.05.2012 р. N 443/А-2012

Про утворення регіональної ради з питань створення та забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2012 року N 201 "Про утворення Національної ради з питань створення та забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків" (Постанова N 201):

утворити регіональну раду з питань створення та забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, затвердити її склад та Положення про неї (додаються).

 

Голова
обласної державної адміністрації

Е. Л. Матвійчук


 

Додаток
до розпорядження Одеської обласної державної адміністрації
11.05.2012 N 443/А-2012


Склад
регіональної ради з питань створення та забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків

Заступник голови обласної державної адміністрації з питань будівництва, голова регіональної ради

Начальник Головного управління розвитку інфраструктури та енергозабезпечення облдержадміністрації, заступник голови регіональної ради

Начальник управління економічного аналізу Головного управління розвитку інфраструктури та енергозабезпечення облдержадміністрації, секретар регіональної ради

Члени робочої групи:

Заступник начальника управління - начальник відділу аналізу капітальних інвестицій та з питань цінової політики управління розвитку реального сектору економіки Головного управління економіки облдержадміністрації

Начальник відділу фінансів галузей виробничої сфери капітального будівництва та природоохоронних заходів бюджетного управління Одеського головного фінансового управління облдержадміністрації

Заступник начальника Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації - начальник управління соціального захисту

Начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції і оборонної роботи апарату облдержадміністрації

Начальник відділу адміністрування податку на прибуток управління оподаткування юридичних осіб Державної податкової адміністрації в Одеській області

Заступник начальника Головного управління Держкомзему у Одеській області

Заступник начальника інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Одеській області

Голова обласної організації профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення

Заступник директора департаменту міського господарства - начальник управління розвитку інфраструктури міста Одеської міської ради

Голова правління асоціації "Одеський житловий союз"

Голова Одеського відділення інженерної академії України.


 

Заступник голови - керівник апарату
обласної державної адміністрації

П. В. Хлицов


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Одеської обласної державної адміністрації
11.05.2012 N 443/А-2012


ПОЛОЖЕННЯ
про регіональну раду з питань створення та забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків

1. Регіональна рада з питань створення та забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (далі - Рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом облдержадміністрації.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації та цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

- сприяння координації дій органів виконавчої влади з питань створення та забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (далі - об'єднання);

- підготовка пропозицій щодо створення та забезпечення функціонування об'єднань.

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем у процесі створення та забезпечення функціонування об'єднання;

2) вивчає результати діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань створення та забезпечення функціонування об'єднань;

3) проводить моніторинг стану виконання органами виконавчої влади покладених на них завдань, виконання програм та здійснення заходів з підтримки діяльності об'єднань;

4) подає голові облдержадміністрації за результатами своєї роботи пропозиції;

5) інформує громадськість про свою діяльність, прийняті на засіданнях пропозиції та рекомендації і стан їх виконання;

5. Рада має право:

1) отримувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

3) утворювати в разі потреби для виконання покладених на неї завдань консультаційні, експертні та робочі групи.

6. Рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Посадовий склад Ради затверджує голова обласної державної адміністрації.

Головою Ради є заступник голови обласної державної адміністрації.

8. Формою роботи Ради є засідання, що проводяться за рішенням голови Ради.

Засідання Ради проводить її голова, а у разі його відсутності - заступник голови Ради.

9. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Ради забезпечує секретар.

10. Засідання Ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

11. На своїх засіданнях Рада розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Ради.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації Ради зазначаються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем.

Член Ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації) Ради, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

12. Пропозиції та рекомендації Ради можуть бути реалізовані шляхом видання головою обласної державної адміністрації розпорядження в межах його повноважень.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали