Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про утворення регіональної робочої групи з виконання Національного плану заходів щодо неінфекційних захворювань для досягнення глобальних цілей сталого розвитку

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 21.02.2019 р. N 84

Про утворення регіональної робочої групи з виконання Національного плану заходів щодо неінфекційних захворювань для досягнення глобальних цілей сталого розвитку

Відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації", розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 липня 2018 року N 530-р "Про затвердження Національного плану заходів щодо неінфекційних захворювань для досягнення глобальних цілей сталого розвитку" (План N 530-р) (далі - Національний план заходів):

1 Затвердити, що додаються:

1) положення про регіональну робочу групу з виконання Національного плану заходів щодо неінфекційних захворювань для досягнення глобальних цілей сталого розвитку (План N 530-р);

2) склад регіональної робочої групи з виконання Національного плану заходів щодо неінфекційних захворювань для досягнення глобальних цілей сталого розвитку (План N 530-р);

3) регіональний план заходів щодо неінфекційних захворювань для досягнення глобальних цілей сталого розвитку в області.

2. Місцевим органам виконавчої влади, відповідальним за виконання Національного плану заходів (План N 530-р), забезпечити подання щороку до 15 лютого управлінню охорони здоров'я облдержадміністрації інформації про стан виконання Національного плану заходів на електронну адресу: oczvolyn@gmail.com.

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

Голова

О. Савченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
21 лютого 2019 року N 84

ПОЛОЖЕННЯ
про регіональну робочу групи з виконання Національного плану заходів щодо неінфекційних захворювань для досягнення глобальних цілей сталого розвитку (План N 530-р)

1. Регіональна робоча група щодо неінфекційних захворювань для досягнення глобальних цілей сталого розвитку у Волинській області (далі - робоча група) утворена з метою сприяння впровадженню Національного плану заходів щодо неінфекційних захворювань для досягнення глобальних цілей сталого розвитку (План N 530-р) (далі - Національний план заходів) з метою координації діяльності щодо профілактики та контролю за розповсюдженням неінфекційних захворювань, а також розроблення і впровадження відповідного регіонального плану дій, який буде виконуватися до 2030 року.

2. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

1) вносить на розгляд облдержадміністрації, місцевих органів виконавчої влади пропозиції щодо удосконалення діяльності, спрямованої на боротьбу з неінфекційними захворюваннями;

2) розглядає пропозиції органів виконавчої влади та інших зацікавлених структур щодо покращення напрямків боротьби з неінфекційними захворюваннями;

3) аналізує плани органів виконавчої влади та інших зацікавлених структур щодо покращення напрямків боротьби з неінфекційними захворюваннями;

4) забезпечує широку та розгалужену систему інформування через цільові медійні кампанії для покращення обізнаності щодо профілактики неінфекційних захворювань серед населення;

5) інтегрує передовий міжнародний практичний досвід у здійсненні діяльності, спрямованої на зменшення поширеності неінфекційних захворювань;

6) забезпечує відповідність Регіонального плану заходів щодо неінфекційних захворювань до положень Національного плану заходів (План N 530-р) та державної політики;

7) прозоро реалізує Регіональний план заходів щодо неінфекційних захворювань;

8) своєчасно виявляє проблеми та надає пропозиції щодо їх вирішення;

9) поширює інформацію серед усіх зацікавлених сторін та партнерів;

10) ефективно планує, координує та проводить моніторинг реалізації всіх компонентів Регіонального плану заходів щодо неінфекційних захворювань;

11) сприяє мобілізації ресурсів;

12) сприяє залученню потенційних національних та міжнародних донорів для забезпечення відповідного та надійного фінансування задля безперешкодного здійснення Регіонального плану заходів щодо неінфекційних захворювань.

3. Робоча група для реалізації покладених на неї завдань має право одержувати в установленому порядку інформацію від органів державної влади, органів місцевого самоврядування підприємств, установ та організацій, об'єднаних територіальних громад.

4. Робоча група під час виконання своїх завдань співпрацює з міністерствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, громадськими та міжнародними організаціями.

5. Робоча група має право:

1) одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади та інших зацікавлених структур інформаційні та аналітичні матеріали, необхідні для реалізації покладених на неї завдань;

2) утворювати в установленому порядку тимчасові експертні комісії, залучати до участі в них представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, наукових установ та громадських організацій для підготовки пропозицій щодо боротьби з неінфекційними захворюваннями;

3) заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівників органів виконавчої влади, інших зацікавлених осіб з питань профілактики та боротьби з неінфекційними захворюваннями;

4) сприяти в організації конференцій, симпозіумів, нарад та семінарів з питань профілактики та боротьби з неінфекційними захворюваннями.

6. Персональний склад Робочої групи затверджується головою облдержадміністрації. Голова, заступник та члени робочої групи беруть участь у її роботі на громадських засадах.

7. Формою роботи Робочої групи є засідання, які проводяться у разі потреби, але не менше, ніж один раз на три місяці. Дата проведення засідання та порядок денний повідомляється членам Робочої групи не пізніше, ніж за тиждень до засідання.

Засідання Робочої групи веде голова або за дорученням голови - заступник голови.

Засідання є правомочним, якщо на ньому є присутніми не менше, як половина членів Робочої групи.

Для участі в засіданні Робочої групи можуть запрошуватися посадові особи органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності.

8. Робоча група визначає порядок роботи у межах своєї компетенції, приймає рішення, організовує та забезпечує їх виконання.

9. Рішення Робочої групи приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів Робочої групи, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Робочої групи.

10. Рішення Робочої групи оформляється протоколом, який підписує її голова. Рішення є обов'язковими для розгляду місцевими органами виконавчої влади та посадовими особами.

11. Про свою діяльність Робоча група систематично інформує громадськість у засобах масової інформації.

12. Організаційно-технічне та фінансово-матеріальне забезпечення діяльності Робочої групи здійснює управління охорони здоров'я облдержадміністрації.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
21 лютого 2019 року N 84

СКЛАД
регіональної робочої групи з виконання Національного плану заходів (План N 530-р)

Голова регіональної робочої групи

КОШАРУК
Сергій Дмитрович

- заступник голови обласної державної адміністрації

заступник голови регіональної робочої групи

МИШКОВЕЦЬ
Світлана Євтихіївна

- заступник голови обласної державної адміністрації

секретар регіональної робочої групи

ВАЩЕНЮК
Ігор Степанович

- начальник управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації

члени регіональної робочої групи:

ВОВЧЕНКО
Олександр Анатолійович

- начальник управління патрульної поліції в області департаменту патрульної поліції Національної поліції України

ГОРБЕНКО
Юрій Мефодійович

- директор департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації

ДМИТРИШИН
Ігор Ярославович

- начальник відділу з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації

ЛОЗИНСЬКИЙ
Богдан Васильович

- начальник головного управління Держпродспоживслужби в області

МАРИНЕВИЧ
Каріна Русланівна

- начальник відділу інформаційної політики облдержадміністрації

НОВОХАТСЬКИЙ
Дмитро Володимирович

- начальник управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації

ОСТАПКОВИЧ
Наталія Степаніва

- начальник управління транспорту та інфраструктури облдержадміністрації

ПИРІГ
Андрій Степанович

- директор департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації

ПЛАХОТНА
Людмила Володимирівна

- начальник управління освіти, науки і молоді облдержадміністрації

ТКАЧУК
Олександр Вікторович

- начальник державної екологічної інспекції в області

ЧУБАРА
Ольга Сергіївна

- начальник управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
21 лютого 2019 року N 84

РЕГІОНАЛЬНИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо неінфекційних захворювань для досягнення глобальних цілей сталого розвитку в області

Найменування завдання

Найменування заходу

Відповідальний за виконання

Строк виконання

1

2

3

4

Заходи з організації та координації виконання Національного плану заходів (План N 530-р)

1. Забезпечення ефективної міжсекторальної взаємодії щодо виконання в області Національного плану заходів щодо неінфекційних захворювань для досягнення глобальних цілей сталого розвитку, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 липня 2018 року (План N 530-р) N 503-р (далі - Національний план заходів)

1) організація міжсекторальної координації з виконання Національного плану заходів (План N 530-р) шляхом утворення регіональної робочої групи

управління охорони здоров'я, управління освіти, науки і молоді, управління екології і природних ресурсів облдержадміністрації, відділ з питань фізичної культури та спорту, відділ інформаційної політики облдержадміністрації, інші структурні підрозділи облдержадміністрації відповідно до компетенції, головне управління Держпродспоживслужби та інші органи центральної виконавчої влади, органи місцевого самоврядування (за згодою)

I квартал 2019 року

 

2) визначення індикаторів системи моніторингу і оцінки ефективності виконання в області Національного плану заходів (План N 530-р)

управління охорони здоров'я, управління освіти, науки і молоді, управління екології і природних ресурсів облдержадміністрації, відділ з питань фізичної культури та спорту, відділ інформаційної політики облдержадміністрації, інші структурні підрозділи облдержадміністрації відповідно до компетенції, головне управління Держпродспоживслужби та інші органи центральної виконавчої влади, органи місцевого самоврядування (за згодою)

2019 - 2030 роки

Міжсекторальна взаємодія щодо підвищення рівня поінформованості та обізнаності населення з питань профілактики неінфекційних захворювань

2. Формування інформаційної політики та забезпечення громадської підтримки у напрямі профілактики неінфекційних захворювань

1) забезпечення організації та проведення інформаційних кампаній для населення щодо основних факторів ризику неінфекційних захворювань (поведінкових, соціально-економічних, спадкових, несприятливих факторів навколишнього природного середовища, шкідливих факторів професійного середовища тощо), зокрема щодо небезпечних для здоров'я наслідків куріння, в тому числі електронних сигарет і кальяну, щодо шкідливого впливу вторинного тютюнового диму (пасивного куріння), щодо розвитку тютюнової залежності, медичних, соціальних та економічних втрат унаслідок вживання тютюну, щодо масштабів надмірного вживання алкоголю в області, а також щодо наслідків та шкоди для здоров'я населення, соціально-економічних проблем, пов'язаних з надмірним вживанням алкоголю

управління охорони здоров'я, управління освіти, науки і молоді, управління екології і природних ресурсів облдержадміністрації, відділ з питань фізичної культури та спорту, відділ інформаційної політики облдержадміністрації та інші структурні підрозділи облдержадміністрації відповідно до компетенції, головне управління Держпродспоживслужби та інші органи центральної виконавчої влади, органи місцевого самоврядування (за згодою)

постійно

 

2) забезпечення підвищення рівня обізнаності різних груп населення щодо важливості здорового харчування для підтримання належної маси тіла та профілактики неінфекційних захворювань

управління охорони здоров'я, управління освіти, науки і молоді, відділ інформаційної політики, відділ з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації, головне управління Держпродспоживслужби, органи місцевого самоврядування (за згодою)

постійно

 

3) забезпечення надання необхідної інформації про харчування для певних категорій населення (дітей, вагітних жінок і жінок, які годують груддю, осіб похилого віку, пацієнтів з неінфекційними захворюваннями), а також переконливої аргументованої інформації про значення грудного вигодовування дітей протягом щонайменше шести місяців від народження як основи профілактики виникнення неінфекційних захворювань у дорослому віці; попередження про загрозу для здоров'я дефіциту макро- і мікронутрієнтів

управління охорони здоров'я, управління освіти, науки і молоді, відділ інформаційної політики, відділ з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації, головне управління Держпродспоживслужби, органи місцевого самоврядування (за згодою)

постійно

 

4) інформування населення про наслідки низької фізичної активності та важливість щоденної 30-хвилинної фізичної активності для профілактики неінфекційних захворювань

управління охорони здоров'я, управління освіти, науки і молоді облдержадміністрації, відділ з питань фізичної культури та спорту, відділ інформаційної політики облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) за участі громадських об'єднань

постійно

 

5) підвищення рівня обізнаності населення щодо соціальної та економічної важливості безпеки дорожнього руху, причин і наслідків травматизму в дорожньо-транспортних пригодах та сприяння усвідомленню суспільством значення таких ризиків для здоров'я населення; підтримання громадських організацій, які опікуються безпекою на дорогах; залучення до формування практики безпеки на дорогах представників страхових компаній, розробників обладнання для безпечного перевезення (дитячих крісел, шоломів), організацій автомобілістів та медичних асоціацій

головне управління Національної поліції в області, управління охорони здоров'я, управління освіти, науки і молоді облдерж-адміністрації, відділ інформаційної політики облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) за участі громадських об'єднань

постійно

 

6) забезпечення надання необхідної інформації, організації та проведення інформаційних кампаній для населення щодо негативного впливу забруднення повітря та інших несприятливих факторів навколишнього природного середовища

управління екології і природних ресурсів, охорони здоров'я облдержадміністрації, обласний лабораторний центр, головне управління Держпродспоживслужби, управління освіти, науки і молоді, відділ інформаційної політики облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) за участі громадських об'єднань

постійно

 

7) підвищення рівня обізнаності населення щодо наслідків для здоров'я контакту з азбестом, радоном та іншими небезпечними полютантами (продуктами згоряння твердого палива в приміщеннях), а також щодо шляхів мінімізації негативного впливу на здоров'я населення та зниження рівня забруднення закритих приміщень

управління екології і природних ресурсів, - охорони здоров'я, обласний лабораторний центр, головне управління Держпродспоживслужби, управління освіти, науки і молоді, відділ інформаційної політики облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) за участі громадських об'єднань

постійно

 

8) підвищення рівня обізнаності населення щодо негативного впливу на здоров'я таких несприятливих факторів навколишнього природного середовища як шум, вібрація, інсоляція, освітлення, низька та висока температура повітря, надмірна вологість

управління екології і природних ресурсів, охорони здоров'я облдержадміністрації, обласний лабораторний центр, головне управління Держпродспоживслужби, управління освіти, науки і молоді, відділ інформаційної політики облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) за участі громадських об'єднань

постійно

 

9) забезпечення розроблення та/або адаптації міжнародних інформаційних матеріалів, трансляції та поширення серед населення аудіовізуальної інформації, зокрема, через Інтернет, і друкованих матеріалів стосовно шкідливого впливу на здоров'я вживання тютюну, надмірного вживання алкоголю, нездорового харчування та низької фізичної активності, а також щодо негативного впливу забруднення повітря та інших несприятливих факторів навколишнього природного середовища

управління екології і природних ресурсів, управління охорони здоров'я, обласний лабораторний центр, головне управління Держпродспоживслужби, управління освіти, науки і молоді облдержадміністрації, відділ з питань фізичної культури та спорту, відділ інформаційної політики облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) за участі громадських об'єднань

постійно

 

10) підвищення рівня обізнаності населення про оздоровчий вплив природних факторів у рекреаційних зонах

управління екології і природних ресурсів, охорони здоров'я, обласний лабораторний центр, відділ інформаційної політики облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) за участі громадських об'єднань

постійно

 

11) інформування населення про шкідливій вплив на здоров'я недотримання гігієнічного режиму сну та відпочинку, в тому числі нераціональної організації навчання, праці, а також тривалого психоемоційного напруження та втоми (зниження стабільності нервової системи)

управління охорони здоров'я, органи місцевого самоврядування (за згодою) за участі громадських об'єднань

постійно

3. Формування освітніх матеріалів з питань пропагування здорового способу життя та профілактики неінфекційних захворювань у навчальних програмах

1) забезпечення впровадження в закладах загальної середньої освіти програм "Шкільна служба здоров'я" з метою організації роботи з питань профілактики неінфекційних захворювань і формування в учнів здорового способу життя

управління освіти, науки і молоді, охорони здоров'я, екології і природних ресурсів облдержадміністрації, відділ з питань фізичної культури та спорту, відділ інформаційної політики облдержадміністрації

постійно

 

2) забезпечення включення навчальних матеріалів з безпеки дорожнього руху до програм навчання лікарів, медичних сестер; залучення офіцерів поліції на місцевому рівні для навчання стосовно ключових факторів поведінки

управління освіти, науки і молоді, охорони здоров'я, відділ інформаційної політики облдержадміністрації, головне управління Національної поліції в області, органи місцевого самоврядування (за згодою) за участі громадських об'єднань

постійно

 

3) розроблення та впровадження у повсякденну діяльність медичних працівників, які працюють на рівні первинної медичної допомоги, освітніх матеріалів щодо необхідності використання дитячих автомобільних крісел

управління освіти, науки і молоді, охорони здоров'я, відділ інформаційної політики облдержадміністрації, головне управління Національної поліції в області, органи місцевого самоврядування (за згодою) за участі громадських об'єднань

2019-2020 роки

Заходи із зменшення впливу факторів ризику неінфекційних захворювань на здоров'я населення

4. Зниження рівня споживання тютюнових виробів та паління

1) посилення контролю за виконанням вимог законодавства щодо повної заборони паління в громадських місцях

головне управління Національної поліції в області, головне управління Держпродспоживслужби в області, органи місцевого самоврядування (за згодою) за участі громадських об'єднань

постійно

 

2) забезпечення надання кваліфікованої медичної допомоги особам, які мають бажання припинити вживати тютюнові вироби та позбутися тютюнової залежності

управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) за участі громадських об'єднань

постійно

 

3) забезпечення створення "гарячої" телефонної лінії стосовно надання допомоги щодо припинення паління

управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) за участі громадських об'єднань

2019-2020 роки

5. Профілактика зловживання алкоголем

1) забезпечення постійного ефективного контролю за забороною продажу алкогольних напоїв особам, які не досягли 18 років, з метою обмеження доступу до алкоголю та ліквідації незаконної торгівлі алкоголем

головне управління Національної поліції в області, головне управління Держпродспоживслужби в області, органи місцевого самоврядування (за згодою) за участі громадських об'єднань

постійно

6. Підтримка та пропагування здорового харчування

1) надання підтримки програмам, спрямованим на забезпечення здорового харчування в закладах освіти

управління охорони здоров'я, управління освіти, науки і молоді облдержадміністрації, головне управління Держпродспоживслужби в області, органи місцевого самоврядування (за згодою) за участі громадських об'єднань

постійно

7. Профілактика недостатньої фізичної активності

1) забезпечення вільного доступу громадян до публічних об'єктів, призначених для занять фізичною культурою та спортом

відділ з питань фізичної культури та спорту, відділ інформаційної політики облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) за участі громадських об'єднань

постійно

Організація надання медичної допомоги

8. Оптимізація управління та забезпечення надання медичної допомоги

1) упровадження принципу солідарності в покритті витрат на медичну допомогу, забезпечення рівного доступу та якості надання медичної допомоги для міського та сільського населення незалежно від місця проживання та соціального статусу

управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад (за згодою), об'єднані територіальні громади (за згодою)

постійно

 

2) проведення оцінки доступності та якості надання медичної допомоги

управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення (за згодою), об'єднані територіальні громади (за згодою)

постійно

 

3) створення умов для покращення кадрового забезпечення, підвищення кваліфікаційного рівня медичних працівників, вдосконалення знань і навичок, у тому числі на рівні первинної медичної допомоги

управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад (за згодою), об'єднані територіальні громади (за згодою)

постійно

 

4) впровадження інтегрованої інформаційної системи для закладів охорони здоров'я, у тому числі системи електронної реєстрації медичної інформації про пацієнтів та їх факторів ризику виникнення неінфекційних захворювань

управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад (за згодою), об'єднані територіальні громади (за згодою)

2019-2021 роки

 

5) впровадження практики проведення оцінки індивідуального ризику розвитку неінфекційних захворювань на рівні первинної медичної допомоги

управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад (за згодою), об'єднані територіальні громади (за згодою)

2019 - 2021 роки

 

6) покращення якості надання медичної допомоги пацієнтам з неінфекційними захворюваннями шляхом розроблення та впровадження на рівні первинної, вторинної (спеціалізованої) і третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги клінічних настанов та клінічних протоколів надання медичної допомоги, які повністю відповідають принципам доказової медицини

управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад (за згодою), об'єднані територіальні громади (за згодою)

постійно

 

7) створення системи обліку та аналізу випадків неналежного надання медичної допомоги для попередження медичних помилок на окремих етапах лікувально-діагностичних процесів

управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад (за згодою), об'єднані територіальні громади (за згодою)

постійно

9. Профілактика, раннє виявлення та лікування хвороб системи кровообігу

1) забезпечення виявлення факторів ризику хвороб системи кровообігу на рівні первинної медичної допомоги, а також виявлення та проведення оцінки індивідуального ризику розвитку таких захворювань

управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад (за згодою), об'єднані територіальні громади (за згодою)

постійно

 

2) забезпечення проведення моніторингу наявності та динаміки факторів ризику серцево-судинних захворювань на всіх рівнях надання медичної допомоги

управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад (за згодою), об'єднані територіальні громади (за згодою)

постійно

 

3) забезпечення дотримання медичних стандартів щодо виявлення, моніторингу лікування та динаміки перебігу хвороб системи кровообігу і їх факторів ризику відповідно до затверджених нормативно-правових актів МОЗ (клінічні протоколи надання медичної допомоги) та засад доказової медицини; проведення на рівні первинної медичної допомоги необхідних клінічних обстежень (збір сімейного анамнезу щодо хвороб системи кровообігу, наявність факторів ризику (паління, зловживання алкоголем, нездорове харчування, низька фізична активність, вплив несприятливих факторів навколишнього природного середовища тощо), вимірювання артеріального тиску, лабораторне обстеження (визначення рівня холестерину) для виявлення та проведення оцінки індивідуального ризику розвитку хвороб системи кровообігу за європейською шкалою для розрахунку ризику смерті від серцево-судинного захворювання (SCORE)

управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад (за згодою), об'єднані територіальні громади (за згодою)

постійно

 

4) забезпечення інформування пацієнта щодо наявності в нього факторів ризику серцево-судинних захворювань і можливості їх корекції на всіх рівнях надання медичної допомоги, а також щодо необхідності проходження регулярних медичних оглядів, частота яких визначається нормативно-правовими актами МОЗ залежно від рівня ризику

управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад (за згодою), об'єднані територіальні громади (за згодою)

постійно

 

5) забезпечення впровадження в клінічну практику стандартів надання медичної допомоги пацієнтам, які мають фактори ризику виникнення хвороб системи кровообігу або в яких уже діагностовано такі захворювання відповідно до клінічних протоколів надання медичної допомоги, затверджених МОЗ

управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад (за згодою), об'єднані територіальні громади (за згодою)

постійно

10. Профілактика, раннє виявлення та лікування цукрового діабету

1) забезпечення інформування пацієнта щодо наявності в нього факторів ризику виникнення цукрового діабету та можливості їх корекції на всіх рівнях надання медичної допомоги, а також щодо необхідності проходження медичних оглядів, частота яких визначається нормативно-правовими актами МОЗ

управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад (за згодою), об'єднані територіальні громади (за згодою)

постійно

 

2) забезпечення на рівні первинної медичної допомоги виявлення факторів ризику виникнення цукрового діабету (обтяжений сімейний анамнез, наявність надмірної маси тіла або ожиріння, метаболічного синдрому та підвищення рівня глюкози у крові); проведення корекції факторів ризику в пацієнтів відповідно до нормативно-правових актів МОЗ

управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міських (міст обласного значення) рад (за згодою), об'єднані територіальні громади (за згодою)

постійно

 

3) забезпечення впровадження в клінічну практику стандартів надання медичної допомоги пацієнтам, які мають фактори ризику виникнення цукрового діабету та/або метаболічного синдрому, відповідно до клінічних протоколів надання медичної допомоги, затверджених МОЗ

управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад (за згодою), об'єднані територіальні громади (за згодою)

постійно

11. Профілактика, раннє виявлення та лікування злоякісних новоутворень

1) забезпечення інформування пацієнтів щодо факторів ризику виникнення онкологічних захворювань і методик їх корекції та щодо необхідності проведення регулярних медичних оглядів з пріоритетними скринінговими заходами щодо раку шийки матки та молочної залози в жінок, колоректального раку

управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад (за згодою), об'єднані територіальні громади (за згодою)

постійно

 

2) забезпечення проходження жінками регулярних медичних оглядів з проведенням скринінгу раку шийки матки та молочної залози згідно з нормативно-правовими актами МОЗ

управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад (за згодою), об'єднані територіальні громади (за згодою)

постійно

 

3) забезпечення розроблення та впровадження в клінічну практику медичних стандартів щодо скринінгу колоректального раку на всіх рівнях надання медичної допомоги

управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад (за згодою), об'єднані територіальні громади (за згодою)

постійно

12. Профілактика, раннє виявлення та лікування хронічних форм респіраторних захворювань

1) забезпечення підвищення рівня усвідомлення небезпеки та високої ймовірності виникнення хронічних форм респіраторних захворювань в осіб з обтяженим сімейним анамнезом та індивідуальними факторами ризику таких хвороб; підвищення рівня обізнаності та усвідомлення необхідності регулярних профілактичних обстежень

управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад (за згодою), об'єднані територіальні громади (за згодою)

постійно

 

2) забезпечення проведення комплексної оцінки сімейного анамнезу, факторів ризику (вживання тютюну, шкідливі фактори професійного середовища), скарг пацієнтів та симптомів з боку респіраторної системи, що вказують на високий ризик хронічних респіраторних захворювань; направлення таких пацієнтів до пульмонолога для подальшого обстеження та лікування

управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад (за згодою), об'єднані територіальні громади (за згодою)

постійно

 

3) забезпечення впровадження в клінічну практику стандартів падання медичної допомоги пацієнтам, які мають фактори ризику виникнення хронічних респіраторних захворювань, відповідно до клінічних протоколів надання медичної допомоги, затверджених МОЗ

управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад (за згодою), об'єднані територіальні громади (за згодою)

постійно

 

4) забезпечення профілактики алергічних захворювань, зумовлених забрудненням повітря та іншими несприятливими факторами навколишнього природного середовища

управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад (за згодою), об'єднані територіальні громади (за згодою)

постійно

Моніторинг ефективності виконання Національного плану заходів (План N 530-р)

13. Формування та вдосконалення існуючих баз даних щодо захворювань, забезпечення інформаційного та наукового супроводження неінфекційних хвороб

1) оптимізація існуючих, створення нових та постійне оновлення інтегрованих комплексних баз даних (реєстрів) щодо ключових показників неінфекційних захворювань (первинна захворюваність, поширеність, смертність), поширеності факторів ризику, динамічних індикаторів ефективності виконання Національного плану заходів (План N 530-р)

управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад (за згодою), об'єднані територіальні громади (за згодою)

постійно

 

2) формування статистичної звітності; проведення регулярного моніторингу та здійснення контролю за якістю даних статистичної звітності

управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад (за згодою), об'єднані територіальні громади (за згодою)

постійно

14. Проведення моніторингу безпеки дорожнього руху

1) забезпечення створення регіональної системи нагляду за дорожнім рухом, реєстрації дорожньо-транспортних пригод, загиблих в них і тих, хто отримав ушкодження

головне управління Національної поліції в області (за згодою), територіальні підрозділи Національної поліції (за згодою)

після створення національної системи

 

2) забезпечення організації регулярного збору об'єктивних і достовірних даних щодо ключових порушень безпеки дорожнього руху (перевищення швидкості, невикористання/ неналежне використання ременів безпеки, дитячих крісел, шоломів, вплив факторів, що відволікають від керування транспортом)

головне управління Національної поліції в області (за згодою), територіальні підрозділи Національної поліції (за згодою)

постійно

15. Проведення моніторингу несприятливих факторів навколишнього природного середовища

1) забезпечення створення системи нагляду за наслідками впливу забруднення повітря та інших несприятливих факторів навколишнього природного середовища в приміщеннях та поза ними

управління екології і природних ресурсів облдержадміністрації, головне управління Держпродспоживслужби в області (за згодою), управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації

постійно

 

2) проведення моніторингу ефективності заходів зі зменшення шкідливого впливу наслідків небезпечних атмосферних полютантів

управління екології і природних ресурсів облдержадміністрації, головне управління Держпродспоживслужби в області (за згодою), управління охорони здоров'я облдержадміністрації

постійно

 

3) забезпечення виконання функцій з нагляду за впливом навколишнього природного середовища на здоров'я населення

управління екології і природних ресурсів облдержадміністрації, головне управління Держпродспоживслужби в області (за згодою), управління охорони здоров'я облдержадміністрації

постійно

16. Проведення моніторингу дотримання безпечного способу життя і умов навчання дітей

1) забезпечення систематичного нагляду за умовами та організацією навчання дітей у закладах освіти

управління освіти, науки і молоді, управління охорони здоров'я облдержадміністрації, головне управління Держпродспоживслужби в області (за згодою)

постійно

 

2) забезпечення систематичного нагляду за безпечним навчальним навантаженням дітей

управління освіти, науки і молоді, управління охорони здоров'я, відділ з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації

постійно

 

3) проведення моніторингу способу життя дітей (фізична активність, час, проведений перед екраном телевізора і монітором персонального комп'ютера, тривалість сну, перебування на відкритому повітрі, шкідливі звички тощо)

управління освіти, науки і молоді, охорони здоров'я, відділ з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації

постійно
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали