МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 17 жовтня 2011 року N 1197

Про утворення робочої групи для розроблення новітніх галузевих стандартів вищої освіти

З метою приведення змісту вищої освіти за галузями знань "Металургія та матеріалознавство", "Енергетика та енергетичне машинобудування" та "Журналістика та інформація" у відповідність до сучасних вимог ринку праці наказую:

1. Утворити робочу групу для розроблення новітніх галузевих стандартів вищої освіти (далі - Стандарти) за відповідними спеціальностями у складі згідно з додатком.

2. Голові робочої групи:

2.1. Забезпечити розроблення новітніх Стандартів, з урахуванням вимог кваліфікаційних характеристик відповідних професій та їх погодження з Міністерством соціальної політики.

2.2. За необхідності залучати до участі у робочій групі представників роботодавців та наукових установ.

3. Головам секцій за необхідності залучати до участі у роботі секцій представників вищих навчальних закладів.

4. Директору Інституту інноваційних технологій і змісту освіту (Удод О. А.) забезпечити експертизу проектів Стандартів.

5. Директору департаменту вищої освіти (Болюбаш Я. Я.) після затвердження Стандартів забезпечити їх впровадження у навчальний процес навчальних закладів.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Суліму Є. М.

 

Міністр

Д. В. Табачник

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
17.10.2011 N 1197

Склад
робочої групи для розроблення новітніх галузевих стандартів вищої освіти

СУЛІМА
Євген Миколайович

Перший заступник Міністра освіти і науки, молоді та спорту, голова робочої групи

БОЛЮБАШ
Ярослав Якович

Директор департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, заступник голови робочої групи

МІРОШНИЧЕНКО
Олексій Валентинович

Виконавчий віце-президент Всеукраїнського об'єднання організацій роботодавців "Конфедерація роботодавців України", заступник голови робочої групи (за згодою)

УДОД
Олександр Андрійович

Директор Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, заступник голови робочої групи

Члени робочої групи:

ВАСИЛЕНКО
Людмила Анатоліївна

Керівник департаменту з управління персоналом "ДПЕК Сервіс-Інвест" (за згодою)

ВЛАСЕНКО
Олександр Сергійович

Керівник проектів за напрямом "Освіта" благодійного фонду "Розвиток України" (за згодою)

ГАННИЦЬКИЙ
Михайло Олександрович

Заступник директора з нових медіа компанії "Сьогодні Мультимедіа" (за згодою)

ГНИЛИЦЬКА
Наталія Валеріївна

Менеджер з проектів, група "Систем Кепітал Менджмент" (за згодою)

ГУЛО
Володимир Леонідович

Заступник начальника відділу природничої і технічної освіти департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту

ЄМЧЕНКО
Наталія Олександрівна

Директор зі зв'язків з громадськістю та комунікацій, група "Систем Кепітал Менджмент" (за згодою)

ЄРЬОМЕНКО
Ігор Володимирович

Старший економіст аналітичного центру "Бест" (за згодою)

КОЛЕСНІКОВА
Олена Валеріївна

Координатор упровадження реформ Координаційного центру з упровадження економічних реформ (за згодою)

КОЛІШКО
Родіон Анатолійович

Директор департаменту з питань розвитку трудового потенціалу Конфедерації роботодавців України (за згодою)

КОРОВАЙЧЕНКО
Юрій Миколайович

Заступник директора департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту

МЕЛЬНИК
Сергій Вікторович

Директор Інституту соціально-трудових відносин Міністерства соціальної політики (за згодою)

ОСІНКІНА
Олена Сергіївна

Старший експерт аналітичного центру "Бест" (за згодою)

СТЕЛЬМАЩУК
Тетяна Михайлівна

Начальник відділу навчання та розвитку персоналу дирекції з управління персоналом, "ДПЕК Павлоградвугілля" (за згодою)

СУХОВА
Наталія Володимирівна

Начальник відділу по роботі з персоналом "ДПЕК ПЕМ-Енерговугілля" (за згодою)

ТАРАНЕНКО
Євгенія Вікторівна

Начальник відділу моніторингу освітніх потреб Відкритого акціонерного товариства металургійний комбінат "Азовсталь" (за згодою)

ТУРЧИНА
Юлія Олександрівна

Провідний інженер з підготовки кадрів центру навчання Публічного акціонерного товариства "Єнакіївський машинобудівний завод" (за згодою)

УЖВА
Алла Василівна

Заступник директора з управління персоналом "ДПЕК шахта Комсомолець Донбасу" (за згодою)

Секція електротехніки та електротехнології

ЯНДУЛЬСЬКИЙ
Олександр Станіславович

Декан факультету електроенерготехніки, техніки та автоматики Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", голова секції

БАЖЕНОВ
Володимир Андрійович

Заступник декана з навчально-методичної роботи факультету електро-енерготехніки та автоматики Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", заступник голови секції

ВИПАНАСЕНКО
Станіслав Іванович

Професор кафедри систем енергопостачання Національного гірничого університету

ЗАБОЛОТНИЙ
Іван Петрович

Завідувач кафедри електричних систем Донецького національного технічного університету

КЛЕПІКОВ
Володимир Борисович

Завідувач кафедри автоматизованих електромеханічних систем Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"

ЛЕЖНЮК
Петро Дем'янович

Завідувач кафедри електричних станцій і систем Вінницького національного технічного університету

ПЕРЕСАДА
Сергій Михайлович

Завідувач кафедри автоматизації електромеханічних систем та електроприводу Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"

Секція металургії

ВЕЛИЧКО
Олександр Григорович

Ректор Національної металургійної академії України, голова секції

ПРОЙДАК
Юрій Сергійович

Проректор з наукової роботи Національної металургійної академії України, заступник голови секції

ГУЛЯЕВ
Віталій Михайлович

Перший проректор Дніпродзержинського державного технічного університету

ПАЗЮК
Михайло Юрійович

Проректор з науково-педагогічної роботи Запорізької державної інженерної академії

ТАРАКАНОВ
Аркадій Костянтинович

Завідувач кафедри металургії чавуну Національної металургійної академії України

ТРОЯНСЬКИЙ
Олександр Анатолійович

Перший проректор Донецького національного технічного університету

ЧЕЛЯХ
Олександр Петрович

Проректор з учбово-виховної роботи Приазовського технічного університету

Секція журналістики

РІЗУН
Володимир Володимирович

Директор Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, голова секції

ПРИСТУПЕНКО
Тетяна Олегівна

Завідувач кафедри періодичної преси Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, заступник голови секції

АРТАМОНОВА
Інеса Михайлівна

Завідувач кафедри журналістики Донецького національного університету

БЕЗЧОТНІКОВА
Світлана Володимирівна

Декан філологічною факультету Маріупольського державного гуманітарного університету

ВИГОВСЬКА
Наталія Анатоліївна

Викладач кафедри журналістської творчості, реклами і PR Запорізького національного університету

ГАБОР
Наталя Богданівна

Доцент кафедри зарубіжної преси Львівського національного університету імені Івана Франка

ГОЛОДНІКОВА
Юлія Олександрівна

Доцент кафедри міжмовних комунікацій і журналістики Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського

ГРУДЬЄВА
Тетяна Василівна

В. о. директора Єнакіївського професійно-технічного металургійного училища

ДЕЙНИЧЕНКО
Руслан Андрійович

Старший викладач Могилянської школи журналістики Національного університету "Києво-Могилянська академія"

ДЕМЧЕНКО
Володимир Дмитрович

Декан факультету систем і засобів масової комунікації Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

ДЕХТЕРЕНКО
Ольга Павлівна

Директор Маріупольського вищого металургійного ліцею

ЗАЛІЗНЯК
Юрій Богданович

Доцент кафедри української преси Львівського національного університету імені Івана Франка

КОРНЄЄВ
Віталій Михайлович

Доцент кафедри соціальних комунікацій Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

СИДОРЕНКО
Наталія Миколаївна

Завідувач кафедри історії журналістики Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ТОМІЛЕНКО
Сергій Антонович

В. о. доцента кафедри журналістики та реклами Черкаського національного університету

ФЕДЧЕНКО
Євген Николаевич

Директор Могилянської школи журналістики Національного університету "Києво-Могилянська академія"

ФІНКЛЕР
Юрій Едуардович

Професор кафедри журналістики Українського католицького університету

ЧАБАНЕНКО
Мирослава Вікторівна

Старший викладач кафедри журналістської творчості, реклами і PR Запорізького національного університету

ШИЛІНА
Анжела Григорівна

Доцент кафедри міжмовних комунікацій і журналістики Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського

Секція робітничих професій

СУПРУН
В'ячеслав Васильович

Директор департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, голова секції

РАДКЕВИЧ
Валентина Олександрівна

Директор Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України, заступник голови секції (за згодою)

ВОЙЦЕХОВСКИЙ
Костянтин Володимирович

Директор з персоналу і адміністрації Відкритого акціонерного товариства металургійний комбінат "Азовсталь" (за згодою)

ГОЛТВЕНКО
Валерій Олександрович

Заступник директора Відкритого акціонерного товариства металургійний комбінат "Азовсталь" (за згодою)

ГРЕЙНЕРТ
Марина Миколаївна

Директор з персоналу дивізіону сталі і прокату Відкритого акціонерного товариства металургійний комбінат "Азовсталь" (за згодою)

ЗАБОЛОТНИЙ
Микола Єрікович

Завідуюча кабінетом професійної підготовки Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Донецькій області

КОЧЕРОВ
Альберт Миколайович

Начальник дільниці з підготовки сумішей і розливу сталі конвертерного цеху Публічного акціонерного товариства "Єнакіївський металургійний завод" (за згодою)

ЛЮЛЬЧАК
Сергій Михайлович

Начальник відділу управління виробничими фондами Публічного акціонерного товариства "Єнакіївський металургійний завод" (за згодою)

ОРЛИЧЕНКО
Михайло Павлович

Заступник начальника конвертерного цеху з технології Відкритого акціонерного товариства металургійний комбінат "Азовсталь" (за згодою)

ПАРЖНИЦЬКИЙ
Віктор Валентинович

Начальник відділення змісту професійно-технічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту

ПРОЦЕНКО
Петро Прокопович

Директор Міжгалузевого учбово-атестаційного центру Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона Національної академії наук України (за згодою)

СИТАЛО
Олександр Олексійович

Заступник директора - начальник технічного управління Відкритого акціонерного товариства металургійний комбінат "Азовсталь" (за згодою)

ЩЕРБАК
Людмила Василівна

Начальник науково-методичного відділу співпраці та впровадження міжнародного досвіду з професійно-технічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту

ЯКОВЛЄВА
Лілія Вікторівна

Директор Маріупольського професійного металургійного ліцею.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали