ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 05.09.2017 р. N 1087

Київ

Про утворення робочої групи з напрацювання пропозицій до схем розміщення наземних рекламних засобів по всій території міста Києва

Відповідно до законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рішення Київської міської ради "Про затвердження Правил розміщення рекламних засобів у місті Києві" від 20 квітня 2017 року N 223/2445 (Правила N 223/2445), розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 лютого 2016 року N 70 "Про питання створення та діяльності консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)":

1. Утворити робочу групу з напрацювання пропозицій до схем розміщення наземних рекламних засобів по всій території міста Києва та затвердити її склад, що додається.

2. Затвердити Положення про робочу групу з напрацювання пропозицій до схем розміщення наземних рекламних засобів по всій території міста Києва, що додається.

3. Робочій групі, утвореній відповідно до пункту 1 цього розпорядження, у термін до 15 жовтня 2017 року подати пропозиції виконавчому органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо схем розміщення наземних рекламних засобів по всій території міста Києва.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

 

Виконуючий обов'язки голови

Г. Пліс

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
05 вересня 2017 року N 1087

СКЛАД
робочої групи з напрацювання пропозицій до схем розміщення наземних рекламних засобів по всій території міста Києва

Резніков
Олексій Юрійович

Заступник голови Київської міської державної адміністрації, голова робочої групи

Гончарова
Наталія Олексіївна

Виконуючий обов'язки начальника управління - начальник відділу контролю та обліку рекламних засобів Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), заступник голови робочої групи

Тимощук
Олег Віталійович

Головний спеціаліст - юрисконсульт Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), секретар робочої групи

Азатьян
Вартан Олександрович

Головний інспектор управління збереження історичного середовища та охорони об'єктів культурної спадщини Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Антоненко
Прохор Дмитрович

Депутат Київської міської ради (за згодою)

Безшапкин
Сергій Миколайович

Радник директора комунального підприємства "Київдорсервіс"

Богуславець
Тетяна Юріївна

Начальник відділу обстежень та обліку рекламних засобів комунального підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) "Київреклама"

Бродський
Олександр Якович

Депутат Київської міської ради (за згодою)

Горбач
Олександр Олександрович

Заступник начальника управління ландшафтної архітектури та комплексного благоустрою Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Діденко
Олександр Костянтинович

Член правління Асоціації "Індустріальний комітет зовнішньої реклами" (за згодою)

Єпіфанов
Олександр Володимирович

Начальник Управління охорони культурної спадщини Міністерства культури України (за згодою)

Задерейко
Андрій Іванович

Депутат Київської міської ради (за згодою)

Іванець
Андрій Васильович

Директор Київської міської філії публічного акціонерного товариства "Укртелеком" (за згодою)

Коломієць
Олександр Олексійович

Виконуючий обов'язки начальника Служби утримання рухомого складу та транспортної інфраструктури КП "Київпастранс"

Корнєв
Костянтин Сергійович

Начальник комерційного відділу комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва "Київміськсвітло"

Марищен
Сергій Сергійович

Начальник відділу контрольної документації з благоустрою управління контролю за благоустроєм Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Маслова
Наталія Владиславівна

Депутат Київської міської ради (за згодою)

Мотуз
Вадим Валерійович

Заступник генерального директора з нормативно-правових питань Київського комунального об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"

Новицький
Дмитро Юрійович

Голова правління - Генеральний директор приватного акціонерного товариства "Акціонерна компанія "Київводоканал" (за згодою)

Осипов
Валентин Олександрович

Заступник генерального директора комунальної корпорації "Київавтодор"

Поліщук
Оксана Миколаївна

Голова Громадської спілки "Асоціація операторів зовнішньої реклами України" (за згодою)

Редькина
Тетяна Сергіївна

Інженер-землевпорядник виробничого відділу публічного акціонерного товариства "Київгаз" (за згодою)

Смирнов
Олександр Григорович

Виконуючий обов'язки директора комунального підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) "Київреклама"

Старовойт
Володимир Миколайович

Депутат Київської міської ради (за згодою)

Стьопин
Олексій Віталійович

Головний спеціаліст відділу експлуатації мостових та гідротехнічних споруд комунальної корпорації "Київавтодор"

Фоменко
Олександр Валерійович

Генеральний директор публічного акціонерного товариства "КИЇВЕНЕРГО" (за згодою)

Харчук
Сергій Васильович

Депутат Київської міської ради (за згодою)

Храмова
Катерина Олександрівна

Представник Всеукраїнської громадської організації "Всеукраїнська рекламна коаліція" (за згодою)

Чаленко
Максим Миколайович

Виконавчий директор Громадської спілки "Асоціація зовнішньої реклами Києва" (за згодою)

Чаруха
Юрій Едуардович

Представник Громадського об'єднання "Українська асоціація маркетингу" (за згодою)

Ющенко
Андрій Михайлович

Заступник начальника відділу з організації дорожнього руху Управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції у місті Києві (за згодою)

Яструбенко
Олександр Васильович

Перший заступник директора Департаменту - начальник управління регулювання забудови міста Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Виконуючий обов'язки
керівника апарату

Є. Ситніченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
05 вересня 2017 року N 1087

ПОЛОЖЕННЯ
про робочу групу з напрацювання пропозицій до схем розміщення наземних рекламних засобів по всій території міста Києва

1. Робочу групу з напрацювання пропозицій до схем розміщення наземних рекламних засобів по всій території міста Києва (далі - Робоча група) утворено з метою забезпечення розроблення схем розміщення наземних рекламних засобів по всій території міста Києва.

2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), а також цим Положенням.

3. Основним завданням Робочої групи є:

Напрацювання пропозицій до схем розміщення наземних рекламних засобів по всій території міста Києва та їх подання виконавчому органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

4. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

Напрацьовує пропозиції щодо схем розміщення наземних рекламних засобів по всій території міста Києва.

5. Робоча група має право:

1) одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, в тому числі територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників місцевих органів виконавчої влади, в тому числі територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємств, установ і організацій (за погодженням з їхніми керівниками), а також інших осіб (за згодою), для розгляду питань, що належать до його компетенції;

3) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.

6. Робоча група під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями.

7. Склад Робочої групи затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

8. Робоча група утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та членів Робочої групи, які беруть участь у її роботі на громадських засадах.

9. Голова Робочої групи здійснює загальне керівництво діяльністю Робочої групи, визначає порядок її роботи та головує на засіданнях, представляє Робочу групу у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами.

Заступник голови Робочої групи виконує повноваження голови Робочої групи в разі його відсутності.

10. Секретар Робочої групи:

за дорученням голови Робочої групи скликає засідання Робочої групи;

забезпечує ведення протоколів засідання Робочої групи;

забезпечує організацію діяльності Робочої групи (зокрема ведення діловодства), підготовку порядку денного та матеріалів до її засідань з урахуванням пропозицій членів Робочої групи;

здійснює моніторинг стану реалізації рішень Робочої групи, регулярно інформує голову Робочої групи та інших членів Робочої групи з цих питань;

виконує в межах компетенції доручення голови Робочої групи.

11. Формою роботи Робочої групи є засідання, що скликаються головою Робочої групи в міру потреби.

Засідання Робочої групи вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше ніж половина її членів.

12. На засіданнях Робоча група розробляє пропозиції та рекомендації з питань, віднесених до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувала більша половина присутніх на засіданні членів Робочої групи. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються в протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається всім членам Робочої групи.

Член Робочої групи, який не підтримує пропозиції та рекомендації або утримався, може викласти в письмовій формі окрему думку, що додається до протоколу засідання.

13. Організаційне забезпечення діяльності Робочої групи покладається на Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

 

Виконуючий обов'язки
керівника апарату

Є. Ситніченко 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково.
RSS канали